คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตราคณะวิศวกรรมศาสตร์ มกท..jpg
ชื่ออังกฤษSchool of Engineering Bangkok University
ที่อยู่อาคาร 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันก่อตั้งพ.ศ. 2536
คณบดีผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
สีประจำคณะสีเลือดหมู
สัญลักษณ์เฟือง
เว็บไซต์eng.bu.ac.th
facebook.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการวิศวกรของประเทศ เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาแรก โดยหลักสูตรของคณะได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สภาวิศวกร จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิตตลอด 4 ปี

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายแขนง และสามารถขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรได้

หน่วยงาน[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีสาขาวิชาในสังกัด 4 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตร[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอน 4 สาขาวิชา ใน 4 ภาควิชา ได้แก่

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / Bachelor of Engineering (B.Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / Bachelor of Engineering (B.Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / Bachelor of Engineering (B.Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
ภาควิชาวิศวกรรมระบบมัลติมีเดีย
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) / Bachelor of Engineering (B.Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบมัลติมีเดียและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Multimedia and Internet System Engineering)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]