สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
Wisdomking.jpg
ที่ทำการ
หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน เยื้องเทสโก้ โลตัส นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2539
สืบทอดจาก พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2545-2552)
งบประมาณ 217.4767 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ดร.​วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์, ประธานกรรมการ
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล, ผู้อำนวยการ
สมพิศ วงษ์ปัญญา, รองผู้อำน​ว​ยการ​
สำเภาว์ งามเชย
ในกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.wisdomking.or.th

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 เป็น "พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การมหาชน[2]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2539 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545[3]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552[2]

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร[2]

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดให้บริการวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. 2.0 2.1 2.2 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒
  3. "ประวัติความเป็นมา". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-10-07. สืบค้นเมื่อ 2021-10-02.
  4. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Archived 2017-02-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ มิวเซียมสยาม สืบค้นวันที่ 22 มีนาคม 2561

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]