กรมศุลกากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมศุลกากร
The Customs Department
ตรากรมศุลกากร.png
ตรากรมศุลกากร
ที่ทำการ
1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 4,267.7016 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร กุลิศ สมบัติศิริ, อธิบดี
ชัยยุทธ คำคุณ[2], รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.customs.go.th

กรมศุลกากร (อังกฤษ: The Customs Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีชื่อว่า "หอรัษฎากรพิพัฒน์"[3] มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออกเป็นรายได้ของรัฐ

ประวัติ[แก้]

กิจการศุลกากรในประเทศไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเรียกว่า "จกอบ" ต่อมาในสมัยอยุธยา ได้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการตรวจเก็บภาษีขาเข้าเรียกว่า "พระคลังสินค้า"

ในยุครัตนโกสินทร์ ได้มีระบบการประมูลผูกขาดการเรียกเก็บภาษีอากร เรียกว่า "ระบบเจ้าภาษีนายอากร" ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 มีการติดต่อค้าขายมากขึ้น มีการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง เปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือมาเป็น "ภาษีร้อยชักสาม" โดยมีโรงเก็บภาษีเรียกว่า "ศุลกสถาน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 ได้มีการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นสำนักงานกลางในการรวบรวมรายได้ของแผ่นดิน และได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นกรมศุลกากร ที่มีบทบาทหน้าที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาในและส่งออกนอกประเทศ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักสืบสวนและปราบปราม
 • สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สำนักตรวจสอบอากร
 • สำนักพิกัดอัตราศุลกากร
 • สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
 • สำนักกฎหมาย
 • สำนักแผนและการต่างประเทศ
 • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
 • สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
 • สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
 • สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
 • งานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1-4

ด่านศุลกากร[แก้]

ด่านศุลากร ในสังกัดกรมศุลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 48 ด่าน[4] ดังนี้

 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 มีด่านศุลกากร จำนวน 11 ด่าน ได้แก่ อรัญประเทศ คลองใหญ่ จันทบุรี มาบตาพุด แม่กลอง ประจวบคีรีขันธ์ และสังขละบุรี
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 มีด่านศุลกากร จำนวน 10 ด่าน ได้แก่ ท่าลี่ เชียงคาน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เขมราฐ ช่องเม็ก ช่องสะงำ และช่องจอม
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 มีด่านศุลกากร จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน เชียงของ ทุ่งช้าง แม่สอด แม่สะเรียง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงดาว
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 มีด่านศุลกากร จำนวน 18 ด่าน ได้แก่ ชุมพร เกาะสมุย บ้านดอน ระนอง กระบี่ ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต กันตัง วังประจัน สตูล ปาดังเบซาร์ สะเดา บ้านประกอบ เบตง บูเก๊ะดา สุไหงโก-ลก ตากใบ ปัตตานี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สงขลา นครศรีธรรมราช และสิชล
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

อธิบดีกรมศุลกากร[แก้]

อธิบดีกรมศุลกากร
Director General of Customs (Kingdom of Thailand)
ตรากระทรวงการคลัง.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายกุลิศ สมบัติศิริ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ผู้เสนอชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่ง เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
สถาปนา พ.ศ. 2422
เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค).jpg เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) พ.ศ. 2422 พ.ศ. 2435
2 พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา พ.ศ. 2435
3 พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช.jpg พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช พ.ศ. 2436 พ.ศ. 2472
- ตรากระทรวงการคลัง.png พระยาสุพรรณสมบัติ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2470 ทำการแทน
ตรากระทรวงการคลัง.png พระยาชัยสุรินทร พ.ศ. 2471
4 พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2476
- ตรากระทรวงการคลัง.png พระยาเสวกวรายุกต์ พ.ศ. 2476 ทำการแทน
5 พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2478
6 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย.jpg หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2481
7 พลโท หลวง กาจ กาจสงคราม.jpg นาวาอากาศเอก หลวงกาจสงคราม พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2485
8 Jarun sube.jpg จรูญ สืบแสง 25 มีนาคม พ.ศ. 2485 17 กันยายน พ.ศ. 2486
9 ตรากระทรวงการคลัง.png ร้อยเอก พระพนมนครานุรักษ์ พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2487
10
(1)
ตรากระทรวงการคลัง.png หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
- ตรากระทรวงการคลัง.png หลวงไพรัชธนกิจ พ.ศ. 2489 รักษาการแทน
พลเรือตรี สังกร สุวรรณชีพ พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
ขุนกาญจน์สุงกากร พ.ศ. 2490
10
(2)
ตรากระทรวงการคลัง.png หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2490
11 ตรากระทรวงการคลัง.png หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ ระพีพัฒน์ พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2493
12 ตรากระทรวงการคลัง.png พลตรี สวัสดิ์ สีมานนทปริญญา พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2494
- ตรากระทรวงการคลัง.png ขุนสุนทรมาตยวงศ์ พ.ศ. 2494 รักษาการแทน
13 ตรากระทรวงการคลัง.png พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2498
14 อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร.jpg พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2506
15 บุญมา วงศ์สวรรค์.jpg บุญมา วงศ์สวรรค์ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508
16 ตรากระทรวงการคลัง.png หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2515
17 S.ketutat.jpg สนั่น เกตุทัต พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516
18 อำนวย วีรวรรณ.jpg อำนวย วีรวรรณ พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2518
19 ตรากระทรวงการคลัง.png ชาญชัย ลี้ถาวร พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2520
20 ตรากระทรวงการคลัง.png นาค ไวยหงษ์ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
21 ตรากระทรวงการคลัง.png วิทย์ ตันตยกุล พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525
22 ตรากระทรวงการคลัง.png ไกรศรี จาติกวณิช พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2529
23 วิโรจน์ เลาหะพันธุ์.jpg วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2533
24 ตรากระทรวงการคลัง.png อรัญ ธรรมโน พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536
25 ตรากระทรวงการคลัง.png ศุภชัย พิศิษฐวานิช พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2540
26 ตรากระทรวงการคลัง.png ปรีดี บุญยัง พ.ศ. 2540
27 ตรากระทรวงการคลัง.png สมใจนึก เองตระกูล พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543
28 ตรากระทรวงการคลัง.png มานิต วิทยาเต็ม พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545
29
(1)
ตรากระทรวงการคลัง.png ชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547
30 ตรากระทรวงการคลัง.png สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550
29
(2)
ตรากระทรวงการคลัง.png ชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2550
31
(1)
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ.jpg วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
32 ตรากระทรวงการคลัง.png อุทิศ ธรรมวาทิน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
31
(2)
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ.jpg วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2552
33
(1)
ตรากระทรวงการคลัง.png สมชัย สัจจพงษ์ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
34 ตรากระทรวงการคลัง.png ประสงค์ พูนธเนศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
35 ตรากระทรวงการคลัง.png สมชาย พูลสวัสดิ์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
36 เบญจา หลุยเจริญ.jpg เบญจา หลุยเจริญ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
37 ตรากระทรวงการคลัง.png ราฆพ ศรีศุภอรรถ พ.ศ. 2556 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
33
(2)
ตรากระทรวงการคลัง.png สมชัย สัจจพงษ์ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
38 ตรากระทรวงการคลัง.png กุลิศ สมบัติศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]