โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
Prathaicon.jpg
ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sacred Heart Convent School
อักษรย่อ พห.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2477
เพลง มาร์ชพระหฤทัย

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (พห.) (อังกฤษ: Sacred Heart Convent School (S.H.C)) เป็นโรงเรียนหญิงขนาดใหญ่ แต่จะมีนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงประถมด้วย แบ่งเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม และมีการแยก เป็น โปรแกรม สองภาษา หรือ English Program ในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีนักเรียนทั้งหญิงและชายตั้งแต่เกรด1-เกรด12

ภายในโรงเรียน[แก้]

ตึกสิรินเทพ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 • ลานหทัยนิรมล เป็นสนามบาสขนาดใหญ่ สำหรับทำกิจกรรมมากมาย โดยปกติแล้ว ทุกๆเช้านักเรียนจะเข้าแถวบริเวณนั้น
 • ใต้ตึกหนึ่งศตวรรษ คณะพระหฤทัย เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 และที่เข้าแถวในตอนเช้าของนักเรียนแผนกENGLISH PROGRAM
 • ทางเดินที่นักเรียนเดิน เข้า-ออก ในทุกๆวัน
 • มีตึกเรียนทั้งหมด 5 อาคาร
 • มีโรงอาหาร 3 ที่คือ โรงอาหารจอห์นพอล โรงอาหารชั้นเจ็ด โรงอาหารเสริมสวัสดิ์ โรงอาหารซิสเตอร์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เป็นโรงเรียนแห่งแรกของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ก่อตั้งโดยอธิการิณีเซราฟิน เดอมารี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 ในระยะแรกจะสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เท่านั้น ตอนนั้นใช้อาคารที่พักของซิสเตอร์เป็นอาคารเรียน ปีพ.ศ. 2494 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ต่อมาในปีพ.ศ. 2501 มีการสร้างอาคารเรียนขนาด 8x88 เมตรขึ้นเป็นอาคารเรียนหลังแรก ซึ่งต่อมาได้มีการรื้อถอนไปและสร้างอาคารสิรินเทพขึ้นแทน ในปีพ.ศ. 2508 ได้มีการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นชื่อ ตึกดวงหทัยนิรมล และตึกพระแม่เจ้าแห่งสันติภาพขึ้น

ปีพ.ศ. 2518 มีการเปิดสอนหลักสูตรอนุบาลขึ้นเป็นครั้งแรก โดนใช้อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้นเป็นอาคารเรียน

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงมาร์ชพระหฤทัย (คำร้อง/ทำนอง พ.ศ. 2518 โดยพันจ่าอากาศเอก มนัส ปิติศานต์ ศิษย์รุ่น 1 ของพระเจนดุริยางค์ ผู้ประพันธ์เพลงชาติไทย ในขณะที่ พันจ่าอากาศเอก มนัสฯ ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ)

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เรามีนามนี้เป็นนามที่พวกเราภูมิใจ การเรียนดีทั้งมีระเบียบวินัย นักเรียนพระหฤทัยมั่นคงสามัคคี พวกเราขอกล่าวคำปฏิญาน ไว้ว่าจะรักษาและกระทำคุณงามความดี เราจะเป็นนักเรียนเรียนเด่นและดี เกียรติระบือไปทุกที่ ..พระหฤทัย... คำขวัญงามเด่นหรู ริเริ่มรอบรู้ นำทางสู่หลักชัย วิชาการครูอาจารย์สอนให้ พระคุณยิ่งใหญ่เหลือประมาณ พระหฤทัยดังน้องพี่ เรานี้สีเลือดเดียวกัน ต่างเป็นศิษย์ ร่วมสถาบัน รักสถาบัน พระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนในเครือ[แก้]

 • โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
 • โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
 • โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
 • โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก

ชื่อเสียงและรางวัลที่ทางโรงเรียนได้รับ[แก้]

 • ปีพ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการคือ รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง และรางวัลจริยธรรมดีเด่น
 • ปีพ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็น สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น
 • ปีพ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการคือ รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และซิสเตอร์สมพิศ กตัญญู(ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน) ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และเข็มทองคุรุสภา จากคุรุสภา
 • ปีพ.ศ. 2544 ได้รับเกียรติคุณบัตรจากกรุงเทพมหานครให้เป็น สถานศึกษาน่ามอง ในโครงการหน้าบ้านน่ามอง และได้รับรางวัล สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี 2544 จากกรมการศาสนา
 • ปีพ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และได้รับป้ายพระราชทานโครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และได้รับรางวัลเหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย และได้รับรางวัลพระราชทานพฤกษานคราเหรียญเชิดชูเกียรติ รางวัลอันดับที่ 1 ระดับหน้าบ้านหน้ามอง ประเภทสวนสวยโรงเรียนงาม ในโครงการแมกไม้มิ่งเมือง
 • ปีพ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ประเภทหน่วยงานเอกชน ในการประกวดประดับธงชาติจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรางวัลชนะเลิศ สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน เนื่องในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปีพ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการนิยมไทยดีเด่น จากสมาคมนิยมไทย และได้รับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศึกดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมฯ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′05″N 100°33′26″E / 13.718134°N 100.557271°E / 13.718134; 100.557271