โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
Prathaicon.jpg
ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sacred Heart Convent School
อักษรย่อ พห.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง พ.ศ. 2477
เพลง มาร์ชพระหฤทัย

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ (พห.) (อังกฤษ: Sacred Heart Convent School (S.H.C)) เป็นโรงเรียนหญิงขนาดใหญ่ แต่จะมีนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงประถมด้วย แบ่งเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม และมีการแยก เป็น โปรแกรม สองภาษา หรือ English Program ในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีนักเรียนทั้งหญิงและชายตั้งแต่เกรด1-เกรด12

ภายในโรงเรียน[แก้]

ตึกสิรินเทพ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 • ลานหทัยนิรมล เป็นสนามบาสขนาดใหญ่ สำหรับทำกิจกรรมมากมาย โดยปกติแล้ว ทุกๆเช้านักเรียนจะเข้าแถวบริเวณนั้น
 • ใต้ตึกหนึ่งศตวรรษ คณะพระหฤทัย เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 และที่เข้าแถวในตอนเช้าของนักเรียนแผนกENGLISH PROGRAM
 • ทางเดินที่นักเรียนเดิน เข้า-ออก ในทุกๆวัน
 • มีตึกเรียนทั้งหมด 5 อาคาร
 • มีโรงอาหาร 3 ที่คือ โรงอาหารจอห์นพอล โรงอาหารชั้นเจ็ด โรงอาหารเสริมสวัสดิ์ โรงอาหารซิสเตอร์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เป็นโรงเรียนแห่งแรกของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ก่อตั้งโดยอธิการิณีเซราฟิน เดอมารี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 ในระยะแรกจะสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เท่านั้น ตอนนั้นใช้อาคารที่พักของซิสเตอร์เป็นอาคารเรียน ปีพ.ศ. 2494 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ต่อมาในปีพ.ศ. 2501 มีการสร้างอาคารเรียนขนาด 8x88 เมตรขึ้นเป็นอาคารเรียนหลังแรก ซึ่งต่อมาได้มีการรื้อถอนไปและสร้างอาคารสิรินเทพขึ้นแทน ในปีพ.ศ. 2508 ได้มีการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้นชื่อ ตึกดวงหทัยนิรมล และตึกพระแม่เจ้าแห่งสันติภาพขึ้น

ปีพ.ศ. 2518 มีการเปิดสอนหลักสูตรอนุบาลขึ้นเป็นครั้งแรก โดนใช้อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้นเป็นอาคารเรียน

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงมาร์ชพระหฤทัย (คำร้อง/ทำนอง พ.ศ. 2518 โดยพันจ่าอากาศเอก มนัส ปิติศานต์ ศิษย์รุ่น 1 ของพระเจนดุริยางค์ ผู้ประพันธ์เพลงชาติไทย ในขณะที่ พันจ่าอากาศเอก มนัสฯ ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ)

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เรามีนามนี้เป็นนามที่พวกเราภูมิใจ การเรียนดีทั้งมีระเบียบวินัย นักเรียนพระหฤทัยมั่นคงสามัคคี พวกเราขอกล่าวคำปฏิญาน ไว้ว่าจะรักษาและกระทำคุณงามความดี เราจะเป็นนักเรียนเรียนเด่นและดี เกียรติระบือไปทุกที่ ..พระหฤทัย... คำขวัญงามเด่นหรู ริเริ่มรอบรู้ นำทางสู่หลักชัย วิชาการครูอาจารย์สอนให้ พระคุณยิ่งใหญ่เหลือประมาณ พระหฤทัยดังน้องพี่ เรานี้สีเลือดเดียวกัน ต่างเป็นศิษย์ ร่วมสถาบัน รักสถาบัน พระหฤทัยคอนแวนต์

โรงเรียนในเครือ[แก้]

 • โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
 • โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
 • โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
 • โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก

ชื่อเสียงและรางวัลที่ทางโรงเรียนได้รับ[แก้]

 • ปีพ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการคือ รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง และรางวัลจริยธรรมดีเด่น
 • ปีพ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็น สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น
 • ปีพ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการคือ รางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และซิสเตอร์สมพิศ กตัญญู(ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน) ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และเข็มทองคุรุสภา จากคุรุสภา
 • ปีพ.ศ. 2544 ได้รับเกียรติคุณบัตรจากกรุงเทพมหานครให้เป็น สถานศึกษาน่ามอง ในโครงการหน้าบ้านน่ามอง และได้รับรางวัล สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี 2544 จากกรมการศาสนา
 • ปีพ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และได้รับป้ายพระราชทานโครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และได้รับรางวัลเหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย และได้รับรางวัลพระราชทานพฤกษานคราเหรียญเชิดชูเกียรติ รางวัลอันดับที่ 1 ระดับหน้าบ้านหน้ามอง ประเภทสวนสวยโรงเรียนงาม ในโครงการแมกไม้มิ่งเมือง
 • ปีพ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ประเภทหน่วยงานเอกชน ในการประกวดประดับธงชาติจากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรางวัลชนะเลิศ สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน เนื่องในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ฯ จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปีพ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการนิยมไทยดีเด่น จากสมาคมนิยมไทย และได้รับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศึกดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมฯ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°43′05″N 100°33′26″E / 13.718134°N 100.557271°E / 13.718134; 100.557271