โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

พิกัด: 14°01′11″N 100°32′19″E / 14.019667°N 100.538714°E / 14.019667; 100.538714
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
Kanaratbamrung Parthumthani School
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ดอกบัวสัตตบงกชเหนือน้ำในรูปโล่
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นค.ป.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2478
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1001130102
ผู้อำนวยการนายอำนาจ จันทร์พางาม
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี██████ สีน้ำเงิน-สีขาว
เพลงมาร์ชคณะราษฎร์
เว็บไซต์http://www.kanarat.ac.th

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 1. นางสาวอรุณ พิศลยบุตร ปี พ.ศ. 2472 - 2479
 2. นางสาวสมถวิล ศุนวัต ปี พ.ศ. 2480 - 2484
 3. นางสาวนพพร ฐิตะวัฒน์ ปี พ.ศ. 2484 - 2490
 4. นางปทุมมาลย์ รัชตะปิติ ปี พ.ศ. 2490 - 2493
 5. นางสารภี ท่าเรือรักษ์ปี พ.ศ. 2494 - 2498
 6. นางสงบ ชยสมบัติ ปี พ.ศ. 2498 - 2501
 7. นางประจวบ ชำนิประศาสน์ ปี พ.ศ. 2502 - 2507
 8. นางพงศ์ทอง ดีแท้ ปี พ.ศ. 2507 - 2518
 9. นางวณิช เฟื่องทอง ปี พ.ศ. 2518 - 2529
 10. นางสุรณี สนั่นเมือง ปี พ.ศ. 2529 - 2530
 11. นางดวงเดือน เต็งต้นวงศ์ ปี พ.ศ. 2530 - 2532
 12. นางมาลี ไพรินทร์ ปี พ.ศ. 2533 - 2535
 13. นางสาวเทียมจันทร์ รามนันทน์ ปี พ.ศ. 2535 - 2537
 14. นางสาวผ่องศรี เดชวิเศษ ปี พ.ศ. 2537 - 2541
 15. นางสมจิต พูลศิริ ปี พ.ศ. 2541 - 2543
 16. นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ ปี พ.ศ. 2543 - 2544
 17. นางสาวกาญจนา สอนง่าย ปี พ.ศ. 2544 - 2554
 18. นางวิไลวรรณ วรังครัศมิ ปี พ.ศ. 2554 - 2557
 19. นายไพฑูรย์ จารุสาร ปี พ.ศ. 2558 - 2559
 20. นายเจริญ บัวลี ปี พ.ศ. 2560 - 2565
 21. นายอำนาจ จันทร์พางาม ปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มุมมองจากแม่น้ำเจ้าพระยา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนสตรีปทุมธานี มีนางสาวอรุณ พิศลยบุตรเป็นครูใหญ่คนแรก แต่เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ที่ทำการเทศบาลเมืองปทุมธานีในปัจจุบันเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวมีบริเวณแคบมากไม่มีพื้นที่ที่จะขยายได้ และอยู่ใกล้สถานีตำรวจภูธรมาก ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานศึกษา นายวิโรจน์ กมลพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดจึงดำริที่จะสร้างโรงเรียนใหม่ แต่ยังไม่ทันจะดำเนินการ นายวิโรจน์ กมลพันธ์ ได้ย้ายไปเสียก่อน ขุนศึกษาการพิสิษฐ์ มาดำรงตำแหน่งแทน จึงได้ดำเนินการต่อไปโดยขอความร่วมมือจากพระครูบวรธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เชียงราก ใช้ที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ 7 ไร่ 7 ตารางวาให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2478 แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมในฤดูน้ำหลากทุกปี ทำให้ไม่สะดวกในการเดินเข้าโรงเรียนซึ่งมีระยะห่างจากริมแม่น้ำมาก โรงเรียนจึงของบประมาณทำถนนให้สูงพ้นน้ำ

พ.ศ. 2499 โรงเรียนได้ปรับพื้นที่สนามหน้าโรงเรียน และทำถนนด้านหน้าอาคารตลอดตามแนวริมคลอง วัดโบสถ์ ด้วยเงินบำรุงการศึกษากับเงินงบประมาณค่าใช้สอย

พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณด้านพลศึกษาจากจังหวัดมาปรับปรุงสนามและขุดคลองด้านหลังโรงเรียน ด้วยเงินบำรุงการศึกษาและเงินยืมทดรองจ่าย

พ.ศ. 2505 สร้างอาคารเรียนเป็นอาคาร 2 ชั้น มี 4 ห้องเรียน และได้สร้างห้องครัวให้นักเรียนฝึกหัดประกอบอาหาร โดยใช้เงินบำรุงการศึกษา

พ.ศ. 2509 ถมสระและบริเวณหน้าโรงเรียนทำสนามกีฬาและที่พักผ่อนหย่อนใจ

พ.ศ. 2513 สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้นมี 16 ห้องเรียนและมีห้องพิเศษอีก 8 ห้องรวมเป็น 24 ห้องและนำเงินที่เหลือมาจัดสร้างบ้านพักครู 1 หลังและซื้อดินมาถมสนาม

พ.ศ. 2527 สร้างบ้านพักครูแบบตึก 2 ชั้น ปีละ 1 หลังจำนวน 10 หลัง บ้านพักภารโรง 3 หลัง ส้วม 6 หลัง จำนวน 36 ที่ และซื้อรถบรรทุกเล็ก 1 คัน

พ.ศ. 2529 สร้างโรงฝึกงานแบบ 406/27 จำนวน 1 หลัง ชื่ออาคารปัทมา

พ.ศ. 2535 สร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ชื่ออาคารกุมุทมาศ

พ.ศ. 2536 สร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย และต่อเติมอาคารจงกลณี

พ.ศ. 2539 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าโรงเรียน ปรับปรุงทางเท้าถนนทางเข้าโรงเรียน ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำและได้รับเงินบริจาคเพื่อพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกและได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานห้องสมุด

พ.ศ. 2540 ได้รับเงินบริจาค ดำเนินการจัดสร้าง จัดสร้างซุ้มพระท่าน้ำหอพระทิศตะวันตก

พ.ศ. 2542 ปรับปรุงโรงอาหารอาคาร 3 (ปูกระเบื้อง)

พ.ศ. 2545 จัดสร้างหลังคาสะพานท่าน้ำโรงเรียน จัดทำรั้วแปลงเกษตร ปรับปรุงโรงยิมส์ฯ และสนามกีฬา อาคาร 5

พ.ศ. 2546 จัดทำป้อมยามใหม่ จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอประชุมและทำหินขัด

พ.ศ. 2547 จัดสร้างโรงเก็บวัสดุ จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงลานจอดรถหน้าโรงเรียนและหลังคาโรงรถ

พ.ศ. 2549 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2550 ปรับปรุงศาลา 8 เหลี่ยม

เกียรติประวัติ[แก้]

 • รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๓
 • ถูกจัดเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Class Standard School)

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน[แก้]

 • จังหวัดปทุมธานี
  • อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง (หมู่ 1-5) ตำบลบางปรอก ตำบลบ้านกระแชง (หมู่ 1-4) ตำบลบางพูน ตำบลบางกะดี ตำบลบางขะแยง (หมู่ 3-4) ตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านเดื่อ (หมู่ 1-3,6-7)
  • อำเภอสามโคก ตำบลเชียงรากใหญ่ (หมู่ 7) ตำบลบางโพธิ์เหนือ (หมู่ 1)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

14°01′11″N 100°32′19″E / 14.019667°N 100.538714°E / 14.019667; 100.538714