โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
Kanaratbamrung Parthumthani School
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ดอกบัวสัตตบงกชเหนือน้ำในรูปโล่
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นค.ป.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
สถาปนา28 มกราคม พ.ศ. 2478
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1001130102
ผู้อำนวยการนางวิไลวรรณ วรังครัศมิ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี██████สีน้ำเงิน-สีขาว
เพลงมาร์ชคณะราษฎร์
เว็บไซต์http://www.kanarat.ac.th

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา(รับนักเรียนชายเฉพาะห้องเรียนพิเศษ)ห้องเรียนธรรมดารับนักเรียนชายในส่วนเฉพาะมัธยมปลาย และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีและวัดโบสถ์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มุมมองจากแม่น้ำเจ้าพระยา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนสตรีปทุมธานี มีนางสาวอรุณ พิศลยบุตรเป็นครูใหญ่คนแรก แต่เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ที่ทำการเทศบาลเมืองปทุมธานีในปัจจุบันเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวมีบริเวณแคบมากไม่มีพื้นที่ที่จะขยายได้ และอยู่ใกล้สถานีตำรวจภูธรมาก ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานศึกษา นายวิโรจน์ กมลพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดจึงดำริที่จะสร้างโรงเรียนใหม่ แต่ยังไม่ทันจะดำเนินการ นายวิโรจน์ กมลพันธ์ ได้ย้ายไปเสียก่อน ขุนศึกษาการพิสิษฐ์ มาดำรงตำแหน่งแทน จึงได้ดำเนินการต่อไปโดยขอความร่วมมือจากพระครูบวรธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เชียงราก ใช้ที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ 7 ไร่ 7 ตารางวาให้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียนเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2478 แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมในฤดูน้ำหลากทุกปี ทำให้ไม่สะดวกในการเดินเข้าโรงเรียนซึ่งมีระยะห่างจากริมแม่น้ำมาก โรงเรียนจึงของบประมาณทำถนนให้สูงพ้นน้ำ

พ.ศ. 2499 โรงเรียนได้ปรับพื้นที่สนามหน้าโรงเรียน และทำถนนด้านหน้าอาคารตลอดตามแนวริมคลอง วัดโบสถ์ ด้วยเงินบำรุงการศึกษากับเงินงบประมาณค่าใช้สอย

พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณด้านพลศึกษาจากจังหวัดมาปรับปรุงสนามและขุดคลองด้านหลังโรงเรียน ด้วยเงินบำรุงการศึกษาและเงินยืมทดรองจ่าย

พ.ศ. 2505 สร้างอาคารเรียนเป็นอาคาร 2 ชั้น มี 4 ห้องเรียน และได้สร้างห้องครัวให้นักเรียนฝึกหัดประกอบอาหาร โดยใช้เงินบำรุงการศึกษา

พ.ศ. 2509 ถมสระและบริเวณหน้าโรงเรียนทำสนามกีฬาและที่พักผ่อนหย่อนใจ

พ.ศ. 2513 สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้นมี 16 ห้องเรียนและมีห้องพิเศษอีก 8 ห้องรวมเป็น 24 ห้องและนำเงินที่เหลือมาจัดสร้างบ้านพักครู 1 หลังและซื้อดินมาถมสนาม

พ.ศ. 2527 สร้างบ้านพักครูแบบตึก 2 ชั้น ปีละ 1 หลังจำนวน 10 หลัง บ้านพักภารโรง 3 หลัง ส้วม 6 หลัง จำนวน 36 ที่ และซื้อรถบรรทุกเล็ก 1 คัน

พ.ศ. 2529 สร้างโรงฝึกงานแบบ 406/27 จำนวน 1 หลัง ชื่ออาคารปัทมา

พ.ศ. 2535 สร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ชื่ออาคารกุมุทมาศ

พ.ศ. 2536 สร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย และต่อเติมอาคารจงกลณี

พ.ศ. 2539 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าโรงเรียน ปรับปรุงทางเท้าถนนทางเข้าโรงเรียน ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำและได้รับเงินบริจาคเพื่อพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกและได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานห้องสมุด

พ.ศ. 2540 ได้รับเงินบริจาค ดำเนินการจัดสร้าง จัดสร้างซุ้มพระท่าน้ำหอพระทิศตะวันตก

พ.ศ. 2542 ปรับปรุงโรงอาหารอาคาร 3 (ปูกระเบื้อง)

พ.ศ. 2545 จัดสร้างหลังคาสะพานท่าน้ำโรงเรียน จัดทำรั้วแปลงเกษตร ปรับปรุงโรงยิมส์ฯ และสนามกีฬา อาคาร 5

พ.ศ. 2546 จัดทำป้อมยามใหม่ จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอประชุมและทำหินขัด

พ.ศ. 2547 จัดสร้างโรงเก็บวัสดุ จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงลานจอดรถหน้าโรงเรียนและหลังคาโรงรถ

พ.ศ. 2549 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2550 ปรับปรุงศาลา 8 เหลี่ยม

เกียรติประวัติ[แก้]

  • รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๓
  • ถูกจัดเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Class Standard School)


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน[แก้]

  • จังหวัดปทุมธานี
    • อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง (หมู่ 1-5) ตำบลบางปรอก ตำบลบ้านกระแชง (หมู่ 1-4) ตำบลบางพูน ตำบลบางกะดี ตำบลบางขะแยง (หมู่ 3-4) ตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านเดื่อ (หมู่ 1-3,6-7)
    • อำเภอสามโคก ตำบลเชียงรากใหญ่ (หมู่ 7) ตำบลบางโพธิ์เหนือ (หมู่ 1)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°01′11″N 100°32′19″E / 14.019667°N 100.538714°E / 14.019667; 100.538714