ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
Chaehom Wittaya School
ข้อมูล
ชื่ออื่นจ.ว.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญอสาธุ ํ สาธุนา ชิเน
(พึงชนะความชั่วด้วยความดี)
สถาปนา13 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
รหัส1008520601
ผู้อำนวยการนายบรรจง สอนสมบูรณ์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำนวนนักเรียน986 คน
สี███ แดง
███ ขาว
เว็บไซต์http://www.cws.ac.th

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นโรงเรียนรัฐบาลในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ต่อมา พ.ศ. 2515 ได้ย้ายไปอยู่มาสร้างใหม่บริเวณหนองห้า ถนนแจ้ห่ม - วังเหนือ เมื่อ 13 กรกฎาคม 2515 โดยถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กฤษฎาคม 2505 ในที่ดินป่าสงวน บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ในเนื้อที่ 6 ไร่ และได้ย้ายมาสถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2515 โดยตั้งอยู่เลขที่ 371 บ้านวังสัก หมุ่ที่ 10 จดถนนลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ ระหว่างกิโลเมตรที่ 55 – 56 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา มีเนื้อที่ 437 ไร่ 2 งาน (กว้าง 800 เมตร ยาว 1,000 เมตร) มีอาณาเขต ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดบริเวณเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทิศใต้จดถนนสายแจ้ห่ม-ปงคอบ ทิศตะวันตก จดถนนลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • เครื่องหมายประจำโรงเรียน เป็นอักษรย่อ จ.ว. อยู่ภายใต้ชฎา ปลายชฎามีรัศมีแสง 15 รัศมีเปล่งออกมา ภายใต้ อักษร จ.ว. มีชื่อโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยชื่อโรงเรียนอยู่ในริบบิ้น ภายใต้ชื่อโรงเรียนมีปี พ.ศ. 2505 ปีก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรก อยู่ในฐานแท่นลดหลั่นเป็นชั้นๆ จนแหลม อักษรย่อ จ.ว คือ แจ้ห่มวิทยา อยู่ภายใต้พระธาตุอักโขชัยคีรี ซึ่งเป็นที่เครารพบูชา เสมือนหนึ่งตัวแทนของพุทธองค์ ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ให้แสงสว่าง ทางปัญญาแก่ชาวโลก
 • สีประจำโรงเรียน คือ สีแดง - ขาว สีแดง หมายถึง ความรักชาติ ความเสียสละ ความกล้าหาญ และ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ มีคุณธรรม
 • คติพจน์โรงเรียน คือ อสธุ ํ สาธุนา ชิเน (พึงชนะความชั่วด้วยความดี)
 • คำขวัญโรงเรียน คือ การเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งครัดคุณธรรม เพื่อนำสังคม
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ หลวงพ่อทิพยปัญญา

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา[แก้]

 • อาคารพิเชษฐเมธา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 ขนาด 2 ชั้น พิเชษฐเมธา ความหมายคือ ความรู้อันประเสริฐ
 • อาคารพิชชารัตน์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 ขนาด 3 ชั้น พิชชารัตน์ ความหมายคือ ความรู้ประดุจแก้วอันมีค่า
 • อาคารราชาปกเกศ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 ขนาด 4 ชั้น ราชาปกเกศ ความหมายคือ บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปกเกล้าปกกระหม่อม
 • อาคารภัทรคุณ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544 ขนาด 2 ชั้น ภัทรคุณ ความหมายคือ เจริญด้วยความดี
 • อาคารอาคารศูนย์ภูมิปัญญา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544 ขนาด 1 ชั้น เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ แสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตของชาวอำเภอแจ้ห่ม
 • อาคารเทิดราชัน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 ขนาด 4 ชั้น เทิดราชัน ความหมายคือ การเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ อันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลองค์ปัจจุบัน

รายนามครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายณรงค์ เจตะภัย พ.ศ. 2505-2510
2 นายประชัน พัน์ผจญ พ.ศ. 2511-2512
3 นายบุญมาก โตสงวน พ.ศ. 2514-2519
4 นายแพง สระพินครบุรี พ.ศ. 2519-2522
5 นายประสก มนุญญวงศ์ พ.ศ. 2523-2527
6 นายพิญนุ รัตนสุพร พ.ศ. 2527-2529
7 นายผดุงเกียรติ ผากา พ.ศ. 2529-2534
8 นายพิสิฐ คงเมือง พ.ศ. 2534-2535
9 นายณัฐ ทองธรรมชาติ พ.ศ. 2535-2538
10 นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ พ.ศ. 2539-2546
11 นายบรรจง พฤกษะศรี พ.ศ. 2546-2548
12 ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ พ.ศ. 2548-2555

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]