โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนแจ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อสาธุ ํ สาธุนา ชิเน
(พึงชนะความชั่วด้วยความดี)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chaehom Wittaya School
อักษรย่อ จ.ว.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
รหัส 1008520601
จำนวนนักเรียน 1,150 คน
เว็บไซต์

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (คำเมือง: LN-School Chaehom Witthaya.png) เป็น โรงเรียนรัฐบาล ของ จังหวัดลำปาง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ต่อมา พ.ศ. 2515 ได้ย้ายไปอยู่มาสร้างใหม่บริเวณหนองห้า ถนนแจ้ห่ม - วังเหนือ เมื่อ 13 กรกฎาคม 2515 โดยถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กฤษฎาคม 2505 ในที่ดินป่าสงวน บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเซตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ในเนื้อที่ 6 ไร่ และได้ย้ายมาสถานที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2515 โดยตั้งอยู่เลขที่ 371 บ้านวังสัก หมุ่ที่ 10 จดถนนลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ ระหว่างกิโลเมตรที่ 55 – 56 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา มีเนื้อที่ 437 ไร่ 2 งาน (กว้าง 800 เมตร ยาว 1,000 เมตร) มีอาณาเขต ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดบริเวณเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทิศใต้จดถนนสายแจ้ห่ม-ปงคอบ ทิศตะวันตก จดถนนลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • เครื่องหมายประจำโรงเรียน เป็นอักษรย่อ จ.ว. อยู่ภายใต้ชฎา ปลายชฎามีรัศมีแสง 15 รัศมีเปล่งออกมา ภายใต้ อักษร จ.ว. มีชื่อโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยชื่อโรงเรียนอยู่ในริบบิ้น ภายใต้ชื่อโรงเรียนมีปี พ.ศ. 2505 ปีก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรก อยู่ในฐานแท่นลดหลั่นเป็นชั้นๆ จนแหลม อักษรย่อ จ.ว คือ แจ้ห่มวิทยา อยู่ภายใต้พระธาตุอักโขชัยคีรี ซึ่งเป็นที่เครารพบูชา เสมือนหนึ่งตัวแทนของพุทธองค์ ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ให้แสงสว่าง ทางปัญญาแก่ชาวโลก
 • สีประจำโรงเรียน คือ สีแดง - ขาว สีแดง หมายถึง ความรักชาติ ความเสียสละ ความกล้าหาญ และ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ มีคุณธรรม
 • คติพจน์โรงเรียน คือ อสธุ ํ สาธุนา ชิเน (พึงชนะความชั่วด้วยความดี)
 • คำขวัญโรงเรียน คือ การเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งครัดคุณธรรม เพื่อนำสังคม
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ หลวงพ่อทิพยปัญญา

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา[แก้]

 • อาคารพิเชษฐเมธา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 ขนาด 2 ชั้น พิเชษฐเมธา ความหมายคือ ความรู้อันประเสริฐ
 • อาคารพิชชารัตน์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 ขนาด 3 ชั้น พิชชารัตน์ ความหมายคือ ความรู้ประดุจแก้วอันมีค่า
 • อาคารราชาปกเกศ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 ขนาด 4 ชั้น ราชาปกเกศ ความหมายคือ บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปกเกล้าปกกระหม่อม
 • อาคารภัทรคุณ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544 ขนาด 2 ชั้น ภัทรคุณ ความหมายคือ เจริญด้วยความดี
 • อาคารอาคารศูนย์ภูมิปัญญา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2544 ขนาด 1 ชั้น เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ แสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตของชาวอำเภอแจ้ห่ม
 • อาคารเทิดราชัน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 ขนาด 4 ชั้น เทิดราชัน ความหมายคือ การเทิดทูลพระมหากษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ อันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลองค์ปัจจุบัน

รายนามครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายณรงค์ เจตะภัย พ.ศ. 2505-2510
2 นายประชัน พัน์ผจญ พ.ศ. 2511-2512
3 นายบุญมาก โตสงวน พ.ศ. 2514-2519
4 นายแพง สระพินครบุรี พ.ศ. 2519-2522
5 นายประสก มนุญญวงศ์ พ.ศ. 2523-2527
6 นายพิญนุ รัตนสุพร พ.ศ. 2527-2529
7 นายผดุงเกียรติ ผากา พ.ศ. 2529-2534
8 นายพิสิฐ คงเมือง พ.ศ. 2534-2535
9 นายณัฐ ทองธรรมชาติ พ.ศ. 2535-2538
10 นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ พ.ศ. 2539-2546
11 นายบรรจง พฤกษะศรี พ.ศ. 2546-2548
12 ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ พ.ศ. 2548-2555

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]