โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
Sanpatonglogo.gif
"สุขภาพดี วิชาเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นำชุมชน"
134 ถนนโยธาธิการ หมู่ 11 ตำบลยุหว่า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sanpatong Wittayakom School
อักษรย่อ ส.ว. และ S.V.K.
ประเภท รัฐบาลโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
รหัส 1008501201
สี น้ำเงิน
    
เพลง มาร์ช ส.ว.(ภาษาไทย) และ SVK Spirit (ภาษาอังกฤษ)
เว็บไซต์

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของอำเภอสันป่าตอง ตั้งอยู่รอบนอกอำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มดอยสัพพัญญู มีสถิตินักเรียนสูงสุดทั้งหมด ปี 2553 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,937 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ตั้งอยู่เลขที่ 134 ถนนโยธาธิการ หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 225 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา

ประวัติ[1][แก้]

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 เดิมชื่อโรงเรียนวิสามัญสันป่าตอง สังกัดกรมวิสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในเขตท้องที่บ้านเปียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อที่ 13 ไร่ 40 ตารางวา เปิดทำการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ครั้งแรกมีนักเรียนเพียง 19 คน มีอาคารเรียนมุงใบพลวงเพียงหลังเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคม และได้ย้ายไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษา และในปี พ.ศ. 2510 โรงเรียนได้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมชนบท เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และบริเวณคับแคบ กรมสามัญได้อนุมัติให้ย้ายไปทำการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน คือเลขที่ 134 หมู่ที่ 11 บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อที่ 521 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต่อมา ร.พ.ช. ได้ขอยืมใช้พื้นที่ของโรงเรียนส่วนหนึ่งคงเหลือพื้นที่ส่วนที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 225 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา

การพัฒนา[แก้]

โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนทำให้โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีชื่อเสียงจนทำให้โรงเรียนในแถบอำเภอรอบนอกอย่างสันป่าตองวิทยาคมเป็นที่รู้จัก จากที่นักเรียนสามารถสอบเข้าโควตาพัฒนาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกปีและติดลำดับโรงเรียนที่มีเปอร์เซ็นท์ในการสอบเข้าโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 อันดับโรงเรียนในภาคเหนือ[2] และในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ครบรอบแห่งการสถาปนา 50 ปี สถานที่ในโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 4 และองค์กรต่างๆ เช่น การปราศรัยของพรรคไทยรักไทย โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, งานแอ่วสันป่าตองครั้งที่ 2, งานวันวิชาการเขตและสนามสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

เหตุการณ์[แก้]

 • พ.ศ. 2503 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เดิมชื่อโรงเรียนวิสามัญสันป่าตอง สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเปียง หมู่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 13 ไร่ 40 ตารางวา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งแรกมีนักเรียนเพียง 19 คนมีอาคารเรียนมุงด้วยใบตองตึงเพียงหลังเดียว
 • พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนเป็นชื่อจากโรงเรียนวิสามัญสันป่าตองเป็นชื่อโรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคม และได้ย้ายไปสังกัดกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2510 เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นและสถานที่บริเวณคับแคบ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ย้ายไปทำการสอน ณ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 134 บ้านศาลา หมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อที่ 521 ไร่
 • พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคมเป็นชื่อโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต่อมามีส่วนราชการมาขอใช้ที่ดินจำนวนหนึ่ง ซึ่งทำให้ปัจจุบันพื้นที่โรงเรียนเหลือเพียง 225 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา
 • พ.ศ. 2535 ได้เข้าโครงการขยายโอกาสเพื่อการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.ส.ศ.) รุ่นที่ 6
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมถูกเรียกร้องที่ดินของโรงเรียนจัดสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรจากกรมธนารักษ์
 • พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยอดนิยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่คัดเลือกทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2553 Word Class Standard School ปีที่ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม โดย สมศ. ได้ในระดับคุณภาพ ดีมาก
 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีผู้บริหารทั้งหมด 13 คน ดังต่อไปนี้[3]

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเอนก พุทธศิริ ครูใหญ่ พ.ศ. 2503-2509
2 นายองอาจ โฆษชุณหนันท์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2509-2517
3 นายวิฑูรย์ ญาณสมเด็จ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2517-2518
4 นายประสิทธิ์ แสนไชย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2518-2524
5 นายสมบูรณ์ สิตานนท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2524-2531
6 นางพิวัลย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2531-2535
7 นายณรงค์ บำรุงศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2543
8 นายเขียน แสงหนุ่ม ผู้อำนวยการ ระดับ 9 พ.ศ. 2543-2547
9 ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ระดับ 9 พ.ศ. 2547-2550
10 นายเสรี สุวรรณเพชร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2552
11 นายบุญส่ง สมมิตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552-2554
12 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(ระดับ 9) พ.ศ. 2554-2557
13 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการชำนาญการ พ.ศ. 2557-2559
14 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน

ประวัติการสร้างตึกและอาคารเรียน[แก้]

อาคารเรียนหลัก[แก้]

 • อาคาร 1 เทอดพิทยา หมวดคณิตศาสตร์
 • อาคาร 2 จริยานุสรณ์ หมวดภาษาต่างประเทศที่ 2 หมวดวิชาสุขศึกษา และห้องศูนย์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • อาคาร 3 อมรพลา หมวดภาษาไทยและศูนย์แนะแนวโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 • อาคาร 4 หัถพิพิธ หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์อาเซียนศึกษา
 • อาคาร 5 นิมิตกสิกรรม หมวดวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
 • อาคาร 6 อาคาร เกษตร-ศิลป์ (ศิลปะ) และห้องชุมนุมต้นกล้า ก้าวกล้าสันป่าตอง
 • อาคาร 7 คุรุธรรมวิเทศ หมวดภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
 • อาคาร 92 ปี คุณพ่อโต พงษ์พันธ์เดชา ศูนย์กลางการติดต่อราชการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและอาคารเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาคารอาคารสุริยารังสรรค์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
 • อาคาร ฝ5 หมวดวิชาศิลปะศึกษา(ดนตรีไทยและนาฏศิลป์)
 • อาคารเรียนเขียนแบบและไฟฟ้า
 • อาคารเรียนดนตรีสากล

อาคารเรียนเอนกประสงค์[แก้]

 • อาคารประชุมเอนกประสงค์ปรับอากาศ
 • ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง (โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม)
 • ศูนย์อาหารโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคารแก้วกัลยาและเรือนราชพฤกษ์
 • อาคารรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • อาคารศาลาธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดสร้างโดยมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

บทเพลงประจำสถาบัน เพลงมาร์ชสันป่าตองวิทยาคม (ภาษาไทย) (ชาย/หญิง) พวกเราเหล่าหญิงชาย ร่วมจุดหมายกายใจไม่เคยหวั่น พวกเราเหล่าพงศ์พันธุ์ จะยึดมั่นสถาบันสันป่าตอง ธงน้ำเงินทอฝันอันสูงค่า เกิดปรัชญาสถาบันนั้นยังจำ สุขภาพดี วิชาเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นำแหล่งชุมชนฝึกฝนปัญญา (ชาย) เกิดมาเป็นชายไว้ลายชื่อ ให้เลื่องลือนามแดนไกล พวกเราจะอยู่หนใด จะรักเกียรติไว้ในชื่อสันป่าตอง (หญิง) เกิดมาเป็นหญิงยิ่งรักษา ดวงชีวาพร้อมพลีให้ สุดชีวิตสุดดวงใจ ขอเทิดทูนไว้ในวิทยาคม (ชาย/หญิง) การงานทุกสิ่งจะต้องวิ่งรุดก้าวไกล จะฝ่าฟันถึงยากเพียงไหน ถึงจะมีภัยมากมายเหลือคณา สันป่าตองนามนี้เรารักยิ่ง เป็นทุกสิ่ง เป็นชีวิต เป็นครรลองสร้างเราสูงสุดพี่น้อง หนึ่งไม่มีสอง สันป่าตองวิทยาคม

March SVK / SVK Spirit (ภาษาอังกฤษ) We are all boys and girls of s.v.k, withroyalty and purehearts every day We saty with love and unity never forget our good days

      With our proud… glory and grace, you can see…in our blue… we respect!

Responsibility…democarzy,

      And our wisdom is shouting through like light from heaven is our blue, 

with knowledge, Good Health, and free… moral society will come true…

      We are all boys and girls of s.v.k, To getther we will allways be, 

Let us blue be a live so all of us, can see can see can see can see

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • เทอดไท ชัยนิยม (มานิตย์) นักร้องและศิลปินล้านนา
 • นายสุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกอบจ.เชียงใหม่ ศิษย์เก่าสว. รุ่น 32/35
 • นางสาวอรวี สิโรรส ยุวทูตกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (Universiade Ambassador) ศิษย์เก่าสว. รุ่น 45/48
 • นางสาวพัชนิดา ไชยยาศรี (โบว์จ๋า)[4] ผู้เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2008[5] และรองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวเชียงใหม่ ปี 2549
 • นางสาวอมรรัตน์ ปัญญา (ขวัญข้าว) นางงามบุปผาชาติ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2549
 • ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศิษย์เก่ารุ่น 33/36
 • นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • สิบเอกกมล ประเสริฐ นักกีฬาทีมชาติไทย ประเภทกีฬาชินลง เนปิดอว์เกมส์ คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน เหรียญทองซีเกมส์ จากการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์
 • อบเชย เวียงพิงค์ (อบเชย ศรีสุข) นักร้องหญิง บทเพลงปี๋ใหม่เมือง อัลบั้มแอ่วเมืองเหนือ[6]

การแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับประเทศ[แก้]

 • โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ช่วงชั้น4(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปีการศึกษา 2549 โครงการพูดเพื่อชาติ[7]
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • ชนะเลิศการประกวด ดนตรีพื้นบ้านล้านนาประเภทเยาวชน งานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของกองทัพภาคที่ 3 และโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา มช. (พ.ศ. 2547)[8]
 • ชนะเลิศการจัดนิทรรศการรณรงค์ “ชวนคนรักมาเลิกเหล้า” โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ (พ.ศ. 2553)[9]
 • ชนะเลิศ อย.น้อย ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2548 กลุ่มโรงเรียนในเขตตรวจราชการ เขต 1[10]
 • ได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พุทธศักราช 2549
 • ชนะเลิศ การประกวดสุดยอดส้วมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • รองชนะเลิศ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
 • ได้รับรางวัล โครงงาน อย.น้อย เพื่อแก้ไขปัญสุขภาพโรงเรียนดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556
 • รองชนะเลิศอันดับสอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556
 • ได้รีบการรับรอง สุดยอดส้วมสุขสันต์ จากกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2556
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ยุว.อสคบ. มนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2556
 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปี พ.ศ. 2553
 • ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัล ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2554
 • รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ปีพ.ศ. 2556
 • ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียน ได้รับการยกย่อง การทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีผลงานดีเด่น ปี พ.ศ. 2556
 • ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียน ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่า ได้รับการคัดเลือกเป็นชมรมผู้บริโภคดีเด่น ปี พ.ศ. 2556
 • ชมรมต้นกล้าก้าวกล้าสันป่าตอง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับรางวัลเชิดเกียรติยศ ในฐานะกลุ่มพลังเครือข่ายผู้นำเยาวชนกล้าแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2554
 • ชมรมต้นกล้าก้าวกล้าสันป่าตอง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับรางวัลเชิดเกียรติยศ ในฐานะกลุ่มพลังเครือข่ายผู้นำเยาวชนกล้าแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2553
 • โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2554
 • โรงเรียนได้รับรางวัล ห้องสมุด(ขนาดใหญ่) ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2555
 • โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบเหรียญทอง การประกวดกิจกรรมสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จาก ม.มหิดล ปี พ.ศ. 2555
 • โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556
 • ได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2555 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท นามีบุ๊ค
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และธนาคารออมสิน
 • รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
 • ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส "สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและสบายมุข ระดับดี" นจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดีนเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ. 2554 - 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 • ได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พุทธศักราช 2556

แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในการดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอีก 4 ห้องเรียนเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ปกติ เน้นการเรียนการสอนในการปฏิบัติจริงตามหลักทฤษฎี การเรียนการสอนตามเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นหลัก
 • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนในด้านภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส เน้นการเรียนภาษา และการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น เน้นการเรียนภาษา และการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เน้นการเรียนภาษา และการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
 • ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี เน้นการเรียนภาษา และการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง
 • ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา เน้นการเรียนครบทั้งสาระของหมวดสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]