โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
รับผิดชอบ รอบรู้ สามัคคี มีวินัย
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
คำขวัญวิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)
ก่อตั้ง13 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (64 ปี 216 วัน)
เพลง[1]
มาร์ชโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม (เก่า 2500-2536) [2]
มาร์ชโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม (ใหม่ 2536-ปัจจุบัน)
เว็บไซต์www.pkc.ac.th

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในบุรีรัมย์ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาตั้งอยู่ริม ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อทีประมาณ 30 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยใช้ศาลาการเปรียญ ของวัดแจ้งเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายกังวาล วิริยะโกศล ศึกษาธิการอำเภอประโคนชัย มารักษาการแทนครูใหญ่

ต่อมาปี พ.ศ. 2501 ราษฎรได้ซื้อที่ดินมอบให้กับโรงเรียน จึงย้ายโรงเรียนจากวัดแจ้งมายังที่อยู่ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2502 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ ค.ม.ช.รุ่น 8 ในปีงบประมาณ 2514 ปี พ.ศ. 2515 ได้ประกาศตั้งโรงเรียน สาขาที่อำเภอบ้านกรวด คือโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 และในปีการศึกษา 2519 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนประโคนชัย ประถมศึกษาตอนปลาย (บ.ร.8)โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ได้ย้ายนักเรียน ครู-อาจารย์ มาอยู่รวมกันที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ในปีการศึกษา2536 ได้ประกาศตั้ง โรงเรียนสาขา ชื่อโรงเรียน เมืองตลุง-พิทยาสรรพ์ โดยใช้สถานที่บ.ร.8 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ แยกออกไปจาก โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

การเรียนการสอน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 13 ห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ(AP) 1 ห้องเรียน ห้องเรียนปกติ 12 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 13 ห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (AP) 1 ห้องเรียน ห้องเรียนปกติ 12 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 13 ห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (AP) 1 ห้องเรียน ห้องเรียนปกติ 12 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 13 ห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ(AP) 1 ห้องเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5 ห้อง ห้องเรียนศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 3 ห้อง ห้องเรียนศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง ห้องเรียนศิลปศาสตร์ ภาษาจีน 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1 ห้องเรียน ห้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี 13 ห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (AP) 1 ห้องเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5 ห้อง ห้องเรียนศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 3 ห้อง ห้องเรียนศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 2 ห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 13 ห้องเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (AP) 1 ห้องเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5 ห้อง ห้องเรียนศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 3 ห้อง ห้องเรียนศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 2 ห้องเรียน

อาคารและสถานที่[แก้]

 • 1.อาคาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนอาคารแล้วเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2559)

มีทั้งหมด 12 ห้อง ห้องเรียน 8 ห้อง ชั้น 1 ด้านทิศตะวันตก กลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย ห้องปฏิบัติการสุขศึกษา ด้านทิศตะวันออก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องเรียนดนตรีสากล ห้องเรียนศิลปะ ชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนนาฏศิลป์

 • 2.อาคาร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีทั้งหมด 18 ห้อง ห้องเรียน 12 ห้อง

ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน ห้องประชุมพีรภัณฑ์ ห้องแนะแนว ห้องเรียน ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ห้องเรียน ชั้น 3 ห้องเรียนพระพุทธศาสนา ห้องเรียน

 • 3.อาคาร 3 ห้องกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีทั้งหมด 24 ห้อง ห้องเรียน 14 ห้อง

ชั้น 1 ห้องพยาบาล ห้องบริหารบุคคล ชั้น 2 ห้องงานทะเบียนและวัดผล ห้องวิชาการ ห้องดูแลระบบ ห้องผู้บริหาร ห้องการเงิน ห้องเอกสาร ห้องปกครอง ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องประชุม ห้องเรียน ชั้น 4 ห้องเรียน

 • 4.อาคาร 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 25 ห้อง ห้องเรียน 13 ห้อง

ชั้น 1 ห้องเรียนพิเศษ ส่วนหนึ่งของห้องสมุด ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องเรียน ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องเรียนสีเขียว ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องเรียน

 • 5.อาคาร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีทั้งหมด 2

ชั้น 1 ส่วนหนึ่งของโรงอาหาร ชั้น 2 ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียนภาษาจีน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(SEAR) ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ห้องเรียน ชั้น 4 ห้องเรียน

 • 6.อาคารอุตสาหกรรม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น 1 ห้องเรียนอุตสาหกรรม ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • 7.อาคารอุตสาหกรรม 2

ชั้น 1 ห้องเรียนหัตถกรรม ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • 8.อาคารเกษตรและสหกรณ์ร้านค้า
 • 9.อาคารเรียนชั่วคราว
 • 10.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
 • 11.ศาลาอเนกประสงค์
 • 12.ห้องประชุม
 • 13.ศาลาประชาสัมพันธ์
 • 14.ศาลากลางน้ำ
 • 15.โรงอาหาร (เพิ่มเติมพื้นที่ในปี 2555)
 • 16.ห้องน้ำ ทั้งหมด 4 หลัง

ห้องน้ำชาย 2 หลัง ห้องน้ำหญิง 2 หลัง