โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
นครนายก.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nakhonnayok Witthayakhom School
อักษรย่อ น.ว.ค.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน 2,765 คน
เพลง มาร์ชนครนายกวิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครนายก สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่มีกำเนิดจากการรวมโรงเรียนสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน เมื่อ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2514 คือ โรงเรียนนาครส่ำสงเคราะห์(โรงเรียนชาย) และโรงเรียนศรีนครนายก(โรงเรียนหญิง) และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ประวัติ[แก้]

ปีพุทธศักราช 2457 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมธุรพงศ์ศิริพัฒน์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนี ทรงเห็นว่า มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอาคารไม่พอรับกับจำนวนนักเรียน แบบอาคารไม่ถูกต้อง ตามแบบของกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น จึงได้บอกบุญเรี่ยไรเงินจากพ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ เพื่อสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นหลังแรก

ปี พ.ศ. 2459 หม่อมเจ้าธำรงศิริ สมุหเทศาภิบาลประจำมณฑล ได้สั่งให้พระยาบรรหารวรอรรถ ทำสัญญาก่อสร้างโรงเรียนขึ้น ณ บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำนครนายก ใกล้ที่ทำการศาลากลางจังหวัด ใช้ค่าก่อสร้างประมาณ 13,000 บาท เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระยาภานุพันธุ์วงศ์วรเดช ผู้รักษาราชการแผ่นดินสมัยนั้น ได้พระราชทาน นามโรงเรียนใหม่ว่า "นาครสำสงเคราะห์"

สำหรับโรงเรียนศรีนครนายก นับเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของจังหวัดนครนายก เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัด ครูมีการสอนทอผ้า ต่อมาเปลี่ยนเป็นสอนวิชาสามัญ คือสอนชั้น ป.1 - ป.4 หากผู้ใดต้องการเรียนต่อสูงขึ้น ก็เข้าต่อที่โรงเรียนนาครสำสงเคราะห์ ส่วนสถานที่โรงเรียนศรีนครเดิมนั้นเป็นกรมทหาร ต่อมากรมทหารย้าย ไปอยู่จังหวัดปราจีนบุรี จึงยกสถานที่ซึ่งมีเนื้อที่ 25 ไร่ ให้เป็นโรงเรียนสตรีโดยแบ่งเนื้อที่เป็น 2 ส่วน คือเป็นของโรงเรียนการช่างนครนายก 12 ไร่ และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด 13 ไร่

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศรวมโรงเรียนศรีนครนายก และโรงเรียนนาคร สำสงเคราะห์เข้าด้วยกัน ใช้ชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนนครนายกวิทยาคม" มีพื้นที่ 39 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ ม.1-ม.6 จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคม[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวรพจน์ มะลิวัลย์ พ.ศ. 2513-2517
2 นายชุบ วงษ์นรา พ.ศ. 2517-2519
3 นายสาคร เชิดชู พ.ศ. 2519-2532
4 นายสำเนียง พาแพง พ.ศ. 2532-2535
5 นายสุรพงศ์ ซื่อตรง พ.ศ. 2535-2539
6 นายประกฤติ เอี่ยมสกุล พ.ศ. 2539-2544
7 นายประยุทธ วรรณบุตร พ.ศ. 2544-2545
8 นายสุพล พรหมประเสริฐ พ.ศ. 2545-2551
9 นายสมนึก เกตุไทย พ.ศ. 2552-2555
10 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน