โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nakhonnayok Witthayakhom School
อักษรย่อ น.ว.ค.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2460
จำนวนนักเรียน 2,765 คน
เพลง มาร์ชนครนายกวิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครนายก สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่มีกำเนิดจากการรวมโรงเรียนสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน เมื่อ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2514 คือ โรงเรียนนาครส่ำสงเคราะห์(โรงเรียนชาย) และโรงเรียนศรีนครนายก(โรงเรียนหญิง) และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นโรงเรียนที่มีกำเนิดจากการรวมโรงเรียนสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน เมื่อ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ คือ โรงเรียนนาครส่ำสงเคราะห์ (โรงเรียนชาย) และโรงเรียนศรีนครนายก (โรงเรียนหญิง) และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมธุรพงศ์ศิริพัฒน์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนี ทรงเห็นว่า มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีอาคารไม่พอรับกับจำนวนนักเรียน แบบอาคารไม่ถูกต้อง ตามแบบของกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น จึงได้บอกบุญเรี่ยไรเงินจากพ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ เพื่อสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นหลังแรก

ปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ หม่อมเจ้าธำรงศิริ สมุหเทศาภิบาลประจำมณฑล ได้สั่งให้พระยาบรรหารวรอรรถ ทำสัญญาก่อสร้างโรงเรียนขึ้น ณ บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำนครนายก ใกล้ที่ทำการศาลากลางจังหวัด ใช้ค่าก่อสร้างประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระยาภานุพันธุ์วงศ์วรเดช ผู้รักษาราชการแผ่นดินสมัยนั้น ได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "นาครส่ำสงเคราะห์"

สำหรับโรงเรียนศรีนครนายก นับเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของจังหวัดนครนายก เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมีการสอนทอผ้า ต่อมาเปลี่ยนเป็นสอนวิชาสามัญ คือ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หากผู้ใดต้องการเรียนต่อสูงขึ้น ก็เข้าต่อที่โรงเรียนนาครสำสงเคราะห์ ส่วนสถานที่โรงเรียนศรีนครเดิมนั้นเป็นกรมทหาร ต่อมากรมทหารย้ายไปอยู่จังหวัดปราจีนบุรี จึงยกสถานที่ซึ่งมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ให้เป็นโรงเรียนสตรีโดยแบ่งเนื้อที่เป็น ๒ ส่วน คือ เป็นของโรงเรียนการช่างนครนายก ๑๒ ไร่ และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ๑๓ ไร่

วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ กรมสามัญศึกษาได้ประกาศรวมโรงเรียนศรีนครนายก และโรงเรียนนาครส่ำสงเคราะห์เข้าด้วยกัน

ใช้ชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนนครนายกวิทยาคม"

มีพื้นที่ ๓๙ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคม[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวรพจน์ มะลิวัลย์ พ.ศ. 2513-2517
2 นายชุบ วงษ์นรา พ.ศ. 2517-2519
3 นายสาคร เชิดชู พ.ศ. 2519-2532
4 นายสำเนียง พาแพง พ.ศ. 2532-2535
5 นายสุรพงศ์ ซื่อตรง พ.ศ. 2535-2539
6 นายประกฤติ เอี่ยมสกุล พ.ศ. 2539-2544
7 นายประยุทธ วรรณบุตร พ.ศ. 2544-2545
8 นายสุพล พรหมประเสริฐ พ.ศ. 2545-2551
9 นายสมนึก เกตุไทย พ.ศ. 2552-2555
10 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน