โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
Logo ds.jpg
นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคน)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Damrongrat Songkroh School
อักษรย่อ ด.ส. (D.S.)
ประเภท รัฐบาล
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
รหัส 57012002
จำนวนนักเรียน 2,984 คน
เว็บไซต์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์(อักษรย่อ: ด.ส., D.S.)เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นโดย“พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) เมื่อ พ.ศ. 2476 ตรงกับปีที่แปดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอายุครบแปดสิบปีใน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยจัดเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่งตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 27 ของประเทศไทย อันดับที่ 10 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แต่เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงมีชื่อว่า “บำรุงกุมารี” โดยเปิดสอนในสถานที่เดียวกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในชั้นเตรียมประถมศึกษา ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 “พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนที่ 11 (พ.ศ. 2460 - 2479)และต่อมาราษฎรได้ดำเนินการให้แยกมาตั้ง ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุ้มเจ้าหลวงเชียงราย พระยารัตนาณาเขต (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) ที่ถนนอุตรกิจ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย “ดำรงราษฎร์สงเคราะห์” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นโดย พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) เมื่อ พ.ศ. 2476 ตรงกับปีที่แปดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอายุครบแปดสิบปีใน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และมีอายุแปดทศวรรษใน พ.ศ. 2556 โดยจัดเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่งตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 27 ของประเทศไทย อันดับที่ 10 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย[1] [2] มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[3] สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ปัจจุบันพื้นที่ของโรงเรียนที่ถนนอุตรกิจ มีจำนวน 13 ไร 2 งาน 49.4 ตารางวา เปิดสอนระดับ ม.1 ถึง ม.6 ระดับ ม.1 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.2 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.3 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.4 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.5 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.6 มี 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 12 ห้องเรียน โดยโรงเรียนจำกัดให้มีนักเรียนห้องละ 40คน จำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนประมาณ 2,981 คน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางลออง สิโรรส ครูใหญ่ พ.ศ. 2476 - 2478
2 นางหอมหวน สุริยคำ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2478 - 2505
3 นางปทิน โสภณ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2505 - 2515
4 นางกาญจนา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2515 - 2520
นายบุญธัญ ไชยรินทร์ รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2520 - 30 ส.ค. 2521 , 30 ก.ย. 2521 - 30 พ.ค. 2521
5 นางดวงดาว นุกุลการ ผู้อำนวยการ 1 ก.ย. 2521 - 30 ก.ย. 2521
6 นางแฉล้ม จำเดิมเผด็จศึก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522 - 2524
7 นางสาวเจียร ดุษณีย์วงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2525 - 2532
8 นางอรทัย หนองขุ่นสาร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2532 - 2541
9 นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2541 - 2542
10 นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 - 2543
11 นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2543 - 2549
12 นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2550 - 2551
13 นางกัลยาณีย์ สินสกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2551 - 2552
14 นายสมบัติ ประมวน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2552 - 2557
15 นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์[แก้]

 • คติธรรม “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา” (แปลว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”)
 • ปรัชญา “ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
 • ภาษิต “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน”
 • เอกลักษณ์ “คุณธรรมนำชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยะธรรม”
 • อัตลักษณ์ “ลูกดำรง รักศักดิ์ศรี กิริยาวาจาดี มีน้ำใจ ไหว้งดงาม”
 • ตรา อักษรย่อของโรงเรียนรูปหยดน้ำ
  • น้ำ เป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตทุกชีวิตขาดไม่ได้สามารถแทนทุกๆส่วนของโลกเปรียบเสมือนการศึกษาซึ่งกระจายไปสู่ประชากรโลก
  • เสมาธรรมจักรเครื่องหมายประจำกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียน
  • หัวลูกศรรูป ทรงภายในของเสมาปรับให้มีลักษณะคล้ายหัวลูกศรแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงเรียนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงให้มีพัฒนาการศึกษาที่ดีขึ้น พัฒนาอย่างไม่มีหยุดยั้ง
  • ตัวหนังสือ ด.ส.เป็นอักษรย่อของโรงเรียนได้เคยใช้เป็นเครื่องหมายของโรงเรียนมาเป็นเวลาช้านานแล้วจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนด้วย
 • เพลง มีอยู่ 3 เพลง คือ
  • “เพลงมาร์ชดำรงราษฎร์สงเคราะห์” เรียกโดยย่อว่า "มาร์ชดำรงฯ"
   • “เพลงมาร์ชดำรงฯ1 เพลงมาร์ชดำรงฯ2” ใช้เป็นเพลงเตือนนักเรียนลงมาเข้าแถวตอนเช้า ใช้เป็นเพลงเชียร์กีฬา แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Finale แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Uniform และเพลงเชียร์กีฬาทั่วไป
   • “เพลงสดุดีดำรงฯ” ใช้เป็นเพลงเชียร์กีฬา แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Finale แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Uniform และเพลงเชียร์กีฬาทั่วไป

อาณาบริเวณ[แก้]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงราย และมีสถานบำบัดความต้องการพื้นฐานหลายประเภทตั้งอยู่รายรอบ ทั้งร้านอาหาร หอพักนักเรียน โรงแรม ตลอดจนวัดพุทธศาสนาและศาสนสถานของลัทธิอื่น

โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณสิบสามไร่สองงานสี่สิบเก้าจุดสี่ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนสิบหลัง เป็นห้องเรียนทั้งหมดเจ็ดสิบสองห้องเรียนห้อง และห้องปฏิบัติการทางวิชาการสามสิบเจ็ด อาคารหลักมีดังต่อไปนี้

 • อาคาร 1 (อาคารบำรงกุมารี) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิบหกห้อง ห้องเรียนสีเขียวและห้องสืบค้นทางไกลภายในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อาคาร 2 (อาคารศรีรัตนาณาเขต) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • อาคาร 3 (อาคารราชเดชดำรง)
  • ชั้นหนึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารวิชาการ สำนักงานการเงิน และห้องรับรองพิเศษ
  • ชั้นสองได้แก่ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
  • ชั้นสามห้องสืบค้นข้อมูล(Resource Center) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
  • ชั้นสี่เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียน Mini English Program จำนวน 3 ห้องเรียนคือ 1.12 2.12 และ3.12
 • อาคาร 4 (อาคารพิทักษ์พงษ์เชียงมั่น) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • อาคาร 5 (อาคารพันธุมติรัตนา) เป็นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่2 ห้องปฏิบัติการ GHP
 • อาคารคหกรรม เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์
 • อาคารเรียนชั่วคราว เป็นห้องเรียนชั่วคราวสามห้องเรียน
 • อาคารอเนกประสงค์ เป็นที่ตั้งห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงอาหาร2(ใช้เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6)
 • อาคารศิลปะ เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
 • ห้องประชุมโครงการอาหารกลางวัน ใช้เป็นห้องประชุม เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนทุนโครงการอาหารกลางวัน

การศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กับทั้งมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังจัดโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางสมรรถภาพของผู้เรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดชั้นเรียนปีละสิบสองห้อง รวมทั้งระดับได้สามสิบหกห้อง ทั้งนี้ ในแต่ละปีแบ่งห้องเรียนตามการจัดการศึกษาดังนี้
  • ห้องที่หนึ่ง สอง และสาม : สำหรับนักเรียนในโครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนเหล่านี้จะได้รับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในขั้นสูงเป็นพิเศษกว่าระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ห้องที่ห้องที่สิบสอง : สำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษที่จัดการศึกษาทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย โรงเรียนได้จ้างชาวต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครูสอน มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • ห้องที่สี่ถึงห้องที่สิบ : จัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดชั้นเรียนปีละสิบสองห้อง รวมทั้งระดับได้สามสิบหกห้อง ทั้งนี้ ในแต่ละปีแบ่งห้องเรียนตามแผนการเรียนรู้ดังนี้
  • ห้องที่หนึ่งถึงห้องที่ห้า : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • ห้องที่หก : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • ห้องที่เจ็ด : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
  • ห้องที่แปด : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
  • ห้องที่เก้า : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
  • ห้องที่สิบ : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
  • ห้องที่สิบเอ็ด : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
  • ห้องที่สิบสอง :แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
  • การดำเนินโครงการ เริ่มจากคัดกรองนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางสาขาวิชานั้นมารับการศึกษาระดับสูงและรอบด้านเพื่อให้แตกฉานในสาขาวิชาดังกล่าวอย่างแท้จริง ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยจะมีการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษดังกล่าวตลอดทั้งสามปี และผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองเป็นรายปีจากสภาการศึกษา
  • โครงการนี้มักเรียกกันโดยชื่อภาษาอังกฤษว่า “กิฟเต็ด” (gifted) ซึ่งแปลว่า “มีพรสวรรค์” หรือ “ผู้มีพรสวรรค์” และมักเรียกนักเรียนในโครงการว่า “เด็กกิฟเต็ด” เช่น นักเรียนในโครงการดังกล่าวฝ่ายภาษาไทยว่า “เด็กกิฟเต็ดไทย” ฝ่ายวิทยาศาสตร์ว่า “เด็กกิฟเต็ดวิทย์”
 • ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1[แก้]

 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใช้การสอบคัดเลือก โดยผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะเข้ารับการทดสอบทางวิชาการในสาขาวิชาและตามวัน เวลา และพฤติการณ์ที่โรงเรียนกำหนด เครื่องมือในการทดสอบนั้นโรงเรียนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำหรับห้องเรียนพิเศษ (ห้องที่หนึงถึงห้องที่สาม และห้องที่สิบสอง) ผู้ผ่านการทดสอบยังต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อีกชั้นหนึ่งด้วย โดยเฉพาะห้องที่สิบสอง (โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ) การสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาอังกฤษ และผู้ปกครองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4[แก้]

 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สถานศึกษาดำเนินการสามวิธีดังต่อไปนี้
  • ห้องที่หนึ่งถึงสิบสอง : ใช้การสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสมัครเข้าทดสอบทางวิชาการ เครื่องมือในการทดสอบนั้นโรงเรียนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเมื่อผ่านการทดสอบตามประกาศของสถานศึกษา และผู้ผ่านการทดสอบเข้ารายงานตัวแล้ว ก็ถือเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยสมบูรณ์
  • นักเรียนเก่าของสถานศึกษา : ใช้วิธีการคัดเลือก โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์มีสิทธิยื่นคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา (Grade Point Average) ที่ผ่านมาโดยต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิยื่น ต่อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเพื่อให้พิจารณาคัดเลือก และต้องระบุแผนการเรียนรู้ที่ตนประสงค์สามแผนตามลำดับมากน้อย เมื่อผ่านการคัดเลือกตามประกาศและเข้ารายงานตัวแล้ว ก็ถือเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยสมบูรณ์ ในกรณีนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านก็มักไปสอบคัดเลือกต่อไป
  • นักเรียนทั่วไป : ใช้วิธีการสอบคัดเลือก

ในแต่ละปีมักมีผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 จำนวนหลายพันคน แต่สถานศึกษาสามารถรับได้เพียงระดับละสี่ร้อยแปดสิบคนคนเท่านั้น

การสำเร็จการศึกษา[แก้]

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส : ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัตนา จงสุทธนามณี : อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปริม อินทวงศ์ : อดีตวอลเลย์หญิงทีมชาติไทย
 • บัวบาน ผามั่ง : นักกรีฑา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองพุ่งแหลนในเอเชียนเกมส์ 2006และซีเกมส์ 3 สมัยแหล่งข้อมูลอื่น[แก้]