โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคน)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Damrongrat Songkroh School
อักษรย่อ ด.ส. (D.S.)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
รหัส 57012002
จำนวนนักเรียน 2,797 คน
เว็บไซต์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (อักษรย่อ: ด.ส., D.S.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ 554 หมู่ 2 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นโดย“พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) เมื่อ พ.ศ. 2476 ตรงกับปีที่แปดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอายุครบแปดสิบปีใน พ.ศ. 2556

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แต่เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงมีชื่อว่า “บำรุงกุมารี” โดยเปิดสอนในสถานที่เดียวกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในชั้นเตรียมประถมศึกษา ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 “พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนที่ 11 (พ.ศ. 2460 - 2479) และต่อมาราษฎรได้ดำเนินการให้แยกมาตั้ง ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุ้มเจ้าหลวงเชียงราย พระยารัตนาณาเขต (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) ที่ถนนอุตรกิจ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย “ดำรงราษฎร์สงเคราะห์” โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นโดย พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) เมื่อ พ.ศ. 2476 ตรงกับปีที่แปดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอายุครบแปดสิบปีใน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และมีอายุแปดทศวรรษใน พ.ศ. 2556 โดยจัดเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่งตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 27 ของประเทศไทย อันดับที่ 10 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย[1] [2] มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[3] สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันพื้นที่ของโรงเรียนที่ถนนอุตรกิจ มีจำนวน 13 ไร 2 งาน 49.4 ตารางวา เปิดสอนระดับ ม.1 ถึง ม.6

รายนามผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางลออง สิโรรส ครูใหญ่ พ.ศ. 2476 - 2478
2 นางหอมหวน สุริยคำ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2478 - 2505
3 นางปทิน โสภณ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2505 - 2515
4 นางกาญจนา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2515 - 2520
นายบุญธัญ ไชยรินทร์ รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2520 - 30 ส.ค. 2521 , 30 ก.ย. 2521 - 30 พ.ค. 2521
5 นางดวงดาว นุกุลการ ผู้อำนวยการ 1 ก.ย. 2521 - 30 ก.ย. 2521
6 นางแฉล้ม จำเดิมเผด็จศึก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522 - 2524
7 นางสาวเจียร ดุษณีย์วงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2525 - 2532
8 นางอรทัย หนองขุ่นสาร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2532 - 2541
9 นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2541 - 2542
10 นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 - 2543
11 นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2543 - 2549
12 นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2550 - 2551
13 นางกัลยาณีย์ สินสกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2551 - 2552
14 นายสมบัติ ประมวน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2552 - 2557
15 นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์[แก้]

 • คติธรรม “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา” (แปลว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”)
 • ปรัชญา “ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
 • ภาษิต “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน”
 • เอกลักษณ์ “คุณธรรมนำชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยะธรรม”
 • อัตลักษณ์ “ลูกดำรง รักศักดิ์ศรี กิริยาวาจาดี มีน้ำใจ ไหว้งดงาม”
 • ตรา อักษรย่อของโรงเรียนรูปหยดน้ำ
  • น้ำ เป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตทุกชีวิตขาดไม่ได้สามารถแทนทุกๆส่วนของโลกเปรียบเสมือนการศึกษาซึ่งกระจายไปสู่ประชากรโลก
  • เสมาธรรมจักรเครื่องหมายประจำกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียน
  • หัวลูกศรรูป ทรงภายในของเสมาปรับให้มีลักษณะคล้ายหัวลูกศรแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงเรียนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงให้มีพัฒนาการศึกษาที่ดีขึ้น พัฒนาอย่างไม่มีหยุดยั้ง
  • ตัวหนังสือ ด.ส.เป็นอักษรย่อของโรงเรียนได้เคยใช้เป็นเครื่องหมายของโรงเรียนมาเป็นเวลาช้านานแล้วจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของตราประจำโรงเรียนด้ว
 • เพลง มีอยู่ 3 เพลง คือ
  • “เพลงมาร์ชดำรงราษฎร์สงเคราะห์” เรียกโดยย่อว่า "มาร์ชดำรงฯ"
   • “เพลงมาร์ชดำรงฯ1 เพลงมาร์ชดำรงฯ2” ใช้เป็นเพลงเตือนนักเรียนลงมาเข้าแถวตอนเช้า ใช้เป็นเพลงเชียร์กีฬา แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Finale แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Uniform และเพลงเชียร์กีฬาทั่วไป
   • “เพลงสดุดีดำรงฯ” ใช้เป็นเพลงเชียร์กีฬา แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Finale แข่งเชียร์หลีดเดอร์ Uniform และเพลงเชียร์กีฬาทั่วไป

อาณาบริเวณ[แก้]

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงราย และมีสถานบำบัดความต้องการพื้นฐานหลายประเภทตั้งอยู่รายรอบ ทั้งร้านอาหาร หอพักนักเรียน โรงแรม ตลอดจนวัดพุทธศาสนาและศาสนสถานของลัทธิอื่น

โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณสิบสามไร่สองงานสี่สิบเก้าจุดสี่ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนสิบหลัง เป็นห้องเรียนทั้งหมดเจ็ดสิบสองห้องเรียนห้อง และห้องปฏิบัติการทางวิชาการสามสิบเจ็ด อาคารหลักมีดังต่อไปนี้

 • อาคาร 1 (อาคารบำรงกุมารี) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิบหกห้อง ห้องเรียนสีเขียวและห้องสืบค้นทางไกลภายในการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อาคาร 2 (อาคารศรีรัตนาณาเขต) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • อาคาร 3 (อาคารราชเดชดำรง)
  • ชั้นหนึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารวิชาการ สำนักงานการเงิน และห้องรับรองพิเศษ
  • ชั้นสองได้แก่ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
  • ชั้นสามห้องสืบค้นข้อมูล (Resource Center) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
  • ชั้นสี่เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียน Mini English Program จำนวน 3 ห้องเรียนคือ 1.12 2.12 และ3.12
 • อาคาร 4 (อาคารพิทักษ์พงษ์เชียงมั่น) เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • อาคาร 5 (อาคารพันธุมติรัตนา) เป็นที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่2 ห้องปฏิบัติการ GHP
 • อาคารคหกรรม เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์
 • อาคารเรียนชั่วคราว เป็นห้องเรียนชั่วคราวสามห้องเรียน
 • อาคารอเนกประสงค์ เป็นที่ตั้งห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงอาหาร2 (ใช้เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6)
 • อาคารศิลปะ เป็นที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
 • ห้องประชุมโครงการอาหารกลางวัน ใช้เป็นห้องประชุม เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนทุนโครงการอาหารกลางวัน

การศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กับทั้งมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังจัดโครงการพิเศษนอกเหนือไปจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางสมรรถภาพของผู้เรียน
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดชั้นเรียนปีละสิบสองห้อง รวมทั้งระดับได้สามสิบหกห้อง ทั้งนี้ ในแต่ละปีแบ่งห้องเรียนตามการจัดการศึกษาดังนี้
  • ห้องที่หนึ่ง สอง และสาม : สำหรับนักเรียนในโครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนเหล่านี้จะได้รับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในขั้นสูงเป็นพิเศษกว่าระดับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ห้องที่ห้องที่สิบสอง : สำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษที่จัดการศึกษาทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย โรงเรียนได้จ้างชาวต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครูสอน มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • ห้องที่สี่ถึงห้องที่สิบ : จัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดชั้นเรียนปีละสิบสองห้อง รวมทั้งระดับได้สามสิบหกห้อง ทั้งนี้ ในแต่ละปีแบ่งห้องเรียนตามแผนการเรียนรู้ดังนี้
  • ห้องที่หนึ่งถึงห้องที่ห้า : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • ห้องที่หก : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • ห้องที่เจ็ด : แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักสูตรพิเศษเพื่อการพัฒนาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
  • ห้องที่แปด : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
  • ห้องที่เก้า : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
  • ห้องที่สิบ : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
  • ห้องที่สิบเอ็ด : แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
  • ห้องที่สิบสอง :แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
  • การดำเนินโครงการ เริ่มจากคัดกรองนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางสาขาวิชานั้นมารับการศึกษาระดับสูงและรอบด้านเพื่อให้แตกฉานในสาขาวิชาดังกล่าวอย่างแท้จริง ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยจะมีการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษดังกล่าวตลอดทั้งสามปี และผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองเป็นรายปีจากสภาการศึกษา
  • โครงการนี้มักเรียกกันโดยชื่อภาษาอังกฤษว่า “กิฟเต็ด” (gifted) ซึ่งแปลว่า “มีพรสวรรค์” หรือ “ผู้มีพรสวรรค์” และมักเรียกนักเรียนในโครงการว่า “เด็กกิฟเต็ด” เช่น นักเรียนในโครงการดังกล่าวฝ่ายภาษาไทยว่า “เด็กกิฟเต็ดไทย” ฝ่ายวิทยาศาสตร์ว่า “เด็กกิฟเต็ดวิทย์”
 • ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมแปดกลุ่ม คือ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1[แก้]

 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใช้การสอบคัดเลือก โดยผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะเข้ารับการทดสอบทางวิชาการในสาขาวิชาและตามวัน เวลา และพฤติการณ์ที่โรงเรียนกำหนด เครื่องมือในการทดสอบนั้นโรงเรียนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำหรับห้องเรียนพิเศษ (ห้องที่หนึงถึงห้องที่สาม และห้องที่สิบสอง) ผู้ผ่านการทดสอบยังต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อีกชั้นหนึ่งด้วย โดยเฉพาะห้องที่สิบสอง (โครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษ) การสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาอังกฤษ และผู้ปกครองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4[แก้]

 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สถานศึกษาดำเนินการสามวิธีดังต่อไปนี้
  • ห้องที่หนึ่งถึงสิบสอง : ใช้การสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาสมัครเข้าทดสอบทางวิชาการ เครื่องมือในการทดสอบนั้นโรงเรียนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเมื่อผ่านการทดสอบตามประกาศของสถานศึกษา และผู้ผ่านการทดสอบเข้ารายงานตัวแล้ว ก็ถือเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยสมบูรณ์
  • นักเรียนเก่าของสถานศึกษา : ใช้วิธีการคัดเลือก โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์มีสิทธิยื่นคะแนนเฉลี่ยของการศึกษา (Grade Point Average) ที่ผ่านมาโดยต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิยื่น ต่อคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งเพื่อให้พิจารณาคัดเลือก และต้องระบุแผนการเรียนรู้ที่ตนประสงค์สามแผนตามลำดับมากน้อย เมื่อผ่านการคัดเลือกตามประกาศและเข้ารายงานตัวแล้ว ก็ถือเป็นนักเรียนของโรงเรียนโดยสมบูรณ์ ในกรณีนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านก็มักไปสอบคัดเลือกต่อไป
  • นักเรียนทั่วไป : ใช้วิธีการสอบคัดเลือก

ในแต่ละปีมักมีผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 จำนวนหลายพันคน แต่สถานศึกษาสามารถรับได้เพียงระดับละสี่ร้อยแปดสิบคนคนเท่านั้น

การสำเร็จการศึกษา[แก้]

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส : ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รัตนา จงสุทธนามณี : อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ปริม อินทวงศ์ : อดีตวอลเลย์หญิงทีมชาติไทย
 • บัวบาน ผามั่ง : นักกรีฑา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองพุ่งแหลนในเอเชียนเกมส์ 2006และซีเกมส์ 3 สมัยแหล่งข้อมูลอื่น[แก้]