กองทัพภาคที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กองทัพภาคที่ 4
Emblem of the Royal Thai Army.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท สัณห์ จิตรปฏิมา
สถาปนา18 มกราคม พ.ศ. 2519

กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) อยู่ที่ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะ

หน่วยขึ้นตรง[แก้]

ส่วนบัญชาการ[แก้]

 • กองพันทหารสื่อสารที่ 24 (พ.ท.)

ส่วนกำลังรบ[แก้]

 • กองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.5) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • กรมทหารราบที่ 5 (พ.อ.(พ))
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (พ.อ.)
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
  • กรมทหารราบที่ 15 (พ.อ.(พ))
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 (พ.อ.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 (พ.อ.)
  • กรมทหารราบที่ 25 (พ.อ.(พ))
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 (พ.อ.)
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 (พ.ท.)
  • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 (พ.อ.(พ))
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 (พ.ท.)
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 (พ.ท.)
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 (พ.ท.)
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 (พ.ท.)
  • กองพันทหารม้าที่ 16 กองพลทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
  • กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
  • กองพันทหารสื่อสารที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
  • กองพันเสนารักษ์ที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 (พ.ท.)
 • กองพลทหารราบที่ 15 (พล.ร.15) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
  • กรมทหารราบที่ 151 (พ.อ.(พ))
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 (พ.ท.)
  • กรมทหารราบที่ 152 (พ.อ.(พ))
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 (พ.ท.)
  • กรมทหารราบที่ 153 (พ.อ.(พ))
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 (พ.ท.)
  • กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.อ.(พ))
   • กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
   • กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
   • กองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
   • ส่วนแยก กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
  • กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
  • กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)
  • กองพันทหารสื่อสารที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 (พ.ท.)

ส่วนสนับสนุนการรบ[แก้]

 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (บชร.4) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • กองพันส่งกำลังและบริการที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (พ.อ.)
  • กองพันซ่อมบำรุงที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (พ.อ.)
  • กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (พ.อ.)
  • กองพันทหารขนส่งที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (พ.อ.)
  • ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (พ.อ.)

ส่วนภูมิภาค[แก้]

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ[แก้]

 • กองพลพัฒนาที่ 4 (พล.พัฒนา 4) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายรัตนพล 77 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
  • กรมพัฒนาที่ 4 ((พ.อ.(พ))
   • กองพันพัฒนาที่ 4 (พ.ท.)
  • กองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4 (พ.ท.)
  • กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 (พ.อ.)

ทำเนียบแม่ทัพภาค[แก้]

ทำเนียบแม่ทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย
รายนามแม่ทัพภาคที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. พลโท สัณห์ จิตรปฏิมา 18 มกราคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
2. พลโท ปิ่น ธรรมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2522
3. พลโท จวน วรรณรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 – 30 กันยายน พ.ศ. 2524
4. พลโท หาญ ลีนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2526
5. พลโท วันชัย จิตต์จำนงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 – 30 กันยายน พ.ศ. 2529
6. พลโท วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 – 30 กันยายน พ.ศ. 2532
7. พลโท ยุทธนา แย้มพันธ์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2532 – 1 เมษายน พ.ศ. 2534
8. พลโท กิตติ รัตนฉายา 2 เมษายน พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2537
9. พลโท ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
10. พลโท ปรีชา สุวัณณะศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2542
11. พลโท ณรงค์ เด่นอุดม (เต็งกูอับดุลเลาะ บินเตงกูมูดอ) 1 เมษายน พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544
12. พลโท วิชัย บัวรอด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
13. พลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
14. พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.ปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
15. พลโท พิศาล วัฒนะวงค์คีรี 1 เมษายน พ.ศ. 2547 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ย้ายช่วยราชการกองทัพบกกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส[1]
พลตรี ขวัญชาติ กล้าหาญ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 รักษาการแม่ทัพภาคที่ 4[2]
16. พลโท ขวัญชาติ กล้าหาญ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ย้ายเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงสังหารนาวิกโยธิน ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ฯลฯ[3]
17. พลโท องค์กร ทองประสม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2549
18. พลโท วิโรจน์ บัวจรูญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
19. พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
20. พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
21. พลโท สกล ชื่นตระกูล 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
22. พลโท วลิต โรจนภักดี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
23. พลโท ปราการ ชลยุทธ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24. พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25. พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
26. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
27. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง

ทำเนียบแม่ทัพน้อย[แก้]

ทำเนียบแม่ทัพน้อยที่ 4 กองทัพบกไทย
รายนามแม่ทัพน้อยที่ 4 วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1. พลโท กิตติ อินทสร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
2. พลโท นพวงศ์ สุรวิชัย
3. พลโท เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ
4. พลโท คุณวุฒิ หมอแก้ว
5. พลโท เกื้อกูล อินนาจักร์
6. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
7. พลโท วิชาญ สุขสง
8. พลโท สมพล ปานกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
9. พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน 1 เมษายน พ.ศ. 2563
10. พลโท ธิรา แดหวา

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่ง

ค่ายทหารที่ตั้งปกติในพื้นที่[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. [https://mgronline.com/politics/detail/9470000076153 "แม่ทัพภาคที่ 4" ขอย้ายตัวเองเข้ากองทัพบกด่วน! หลังถูกกระแสกดดันจากกรณีการสลาย "ม็อบตากใบ" พร้อมให้รองแม่ทัพขึ้นรักษาการแทน] สืบค้นเมือ 25 ตุลาคม 2563
 2. ผ่าปมปลดแม่ทัพ 4 เปลี่ยนม้ากลางศึก ระวังไฟใต้ปะทุ สืบค้นเมือ 20 ตุลาคม 2563
 3. ปมใหม่ ย้ายแม่ทัพ หน่วยรบพิเศษยีดสมรภูมิใต้ สืบค้นเมือ 12 ตุลาคม 2563