โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ผู้อำนวยการนายบรรจง ศรีประเสริฐ
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
ลาว ภาษาลาว
สี         ชมพู - ฟ้า
เว็บไซต์[1]

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (อักษรย่อ: ป.ย. อังกฤษ: Piyamaharachalai School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุครบ 111 ปีแล้ว

ประวัติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย[แก้]

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 ที่โรงเรียนสุนทรวิจิตร เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียน "บำรุงสตรี" ต่อมาพระยาตรังคภูมาภิบาล สมุหเทศาภิบาล มณฑลอุดร ให้ความเห็นชอบให้ใช้สถานที่ตรงศาลากลางหลังเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียน พระยาอดุลยเดช เป็นผู้มอบให้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด

ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียน "นครพนมปิยะมหาราชาลัย" เพื่อเป็นบรมราชานุสรณ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับที่พระยาสุนทรเทพกิจจารึก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด อาคารเรียนเดิมหลังคามุงด้วยหญ้า มีชั้นเรียนสูงสุดถึงชั้นเรียนมัธยมปี 4 นายทอง อนงค์ไชยเป็นครูใหญ่คนแรก

 • พ.ศ. 2473 ย้ายมาที่ปัจจุบัน (ด้านสนามฟุตบอล) ขณะนั้น นายเชวง ศิริรัตน์เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ. 2485 เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนอาคารถูกระเบิดชำรุด ได้งบประมาณสร้างใหม่ทางทิศใต้
 • พ.ศ. 2512 ได้รับคัดเลือกเข้าในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม โดยรวมโรงเรียนสตรีนครพนม โรงเรียนการช่างสตรี เข้าด้วยกันใช้ชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย " จนถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2532 โรงเรียนมีอายุครบ 80 ปี ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราชในบริเวณโรงเรียนเพื่อเป็นจุดรวมน้ำใจของบุตรปิยะและประชาชนทั่วไป โดยพลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเป็นประธานกรรมการดำเนินการ นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่น รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ โดยมี นายสมปรารถน์ มณีพรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี

เกี่ยวกับโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน มหามงกุฏครอบเลข ๕ และตัวอักษร ป.ย.

ผู้บริหารโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย[แก้]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายทอง อนงค์ไชย พ.ศ. 2452 พ.ศ. 2457
2 นายเหล็ง เชษฐดิลก พ.ศ. 2457 พ.ศ. 2460
3 นายโปร่ง บุณยารมย์ พ.ศ. 2460 พ.ศ. 2461
4 นายเปลื้อง อินทุสมิต พ.ศ. 2461 พ.ศ. 2469
5 นายถม ขรรค์เพชร พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2473
6 นายเชวง ศิริรัตน์ พ.ศ. 2473 พ.ศ. 2510
7 นายวรพจน์ มะลิวัลย์ พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2513
8 นายไพโรจน์ ไชยแสง พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2518
9 นายแสงทอง กมลรัตน์ พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2524
10 นายพิน ศรีอาจ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2527
11 นายอุดร มหาเมฆ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2529
12 นายสมคิด คมคาย พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2531
13 นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์ พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535
14 นายสมปรารถน์ มณีพรรณ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538
15 นายคมสัน บุพศิริ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2545
16 นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2547
17 นายไชยยง อาจวิชัย พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548
18 นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550
19 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2559
20 นายศิริชัย ไตรยราช พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน

แผนการเรียน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษโครงการ Education Hub
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) Mini English Program
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SC) Science Class
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC-ICT) Science-Technology Gifted

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
 • สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย-สังคมศึกษา
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SC) Science Class
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษผู้มีความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SC-G) Science Class - Gifted
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) Mini English Program
 • สาระการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน อังกฤษ และญี่ปุ่น (LG) Language Gifted

สิ่งปลูกสร้างสำคัญ[แก้]

 • อาคารสร้อยอินทนิล
 • อาคารทองกวาว
 • อาคารราชพฤกษ์
 • หอประชุมรัตนโกเศศ
 • อาคารปิยะ 100 ปี
 • ตึกสมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย
 • อาคารเรียนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ( MEP )
 • อาคารเรียนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ( MEP ) 2
 • ศูนย์กีฬา
 • สนามกีฬาแสงสิงแก้ว

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. จำนวนนักเรียน