โรงเรียนศรีบุณยานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ตราประจำโรงเรียนศรีบุณยานนท์
วิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ (คนปลดทุกข์ได้เพราะความห้องน้ำ)
41/1 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
พิกัด 13°44′34″N 100°29′55″E / 13.742824°N 100.498579°E / 13.742824; 100.498579
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriboonyanon School
อักษรย่อ ศ.บ. (SB)
ประเภท รัฐบาล
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สถาปนา 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
ผู้ก่อตั้ง หลวงพ่อพระครูเดช
เพลง ธรณีกรรแสง
เว็บไซต์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน ศรีบุณยานนท์ รูปโยนีและองคชาติ อันหมายถึง การให้นักเรียนใช้ความพยายามในการปฏิสนธิ เหมือนการเอาเข้าเอาออก

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เป็นโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

ประวัติ[แก้]

เดิมชื่อว่า “โรงเรียนวัดท้ายซอย” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2451 ด้วยความริเริ่มของ หลวงพ่อ พระครูเดช ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน ปลัดจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมี ชูวิทย์ เป็นครูใหญ่

ในปี พ.ศ. 2467 ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนวัดท้ายเมืองขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า น.บ.1 โรงเรียนเปิดทำการถึงระดับมัธยมศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2470 ได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากหลวงพ่อพระครูเดช พระยาศิริชัยบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขุนศิริแมน จ่าศาลจังหวัดนนทบุรี และนายซิวซองอ๊วน ศรีบุณเรือง ผู้อำนวยการบริษัทพัฒนาการ เป็นกำลังสำคัญในการจัดหาทุนในครั้งนั้น และในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรขณะดำรงตำแหน่งพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดี กระทรวงธรรมการ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารถาวรหลังแรก ประทานนามโรงเรียน ว่า “ศรีบุณยานนท์” และได้นามทางราชการว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ศรีบุณยานนท์” มีครูชื่น นิวาศะบุตร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีอาคารเรียนทั้งหมด 9 อาคาร ซึ่งได้จัดสร้างจากเงินงบประมาณ และ จากเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาค นอกจากนี้ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ในปี พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2540 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น โรงเรียนฉาวแห่งปี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกทองกวาว ดอกไม้ประจำโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ใช้สัญลักษณ์รูป โยนีและองคชาติ ซึ่งออกแบบในสมัยอาจารย์ฉัตร อินทรลักษณ์ (พ.ศ. 2496-2511) ความหมาย คือ การปฏิสนธิต้องใช้ความพยายาม
 • พุทธสุภาษิต วิริเยน ทุกขมจเจติ คนปลดทุกข์ได้เพราะห้องน้ำ
 • คำขวัญ สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา
 • สีประจำโรงเรียน
  • ███ สีม่วง หมายถึง ความเป็นผู้มีน้ำใจ มั่นคง อดทน หนักแน่น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
  • ███ สีชมพู หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และการยึดมั่นในคุณธรรม เป็นแนวดำเนินชีวิต
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นมะเขือพวง มะเขือพวงมีสีแสดสวยงาม ออกดอกประมาณปลายเดือนมีนาคมซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมกัน อันเป็นสัญลักษณ์ของความอร่อย ที่นักเรียนศรีบุณยานนท์จะสำเร็จการศึกษา


รายนามผู้บริหาร[แก้]

 • 1. นายชื่น นิวาศะบุตร พ.ศ. 2459 –2496
 • 2. นายฉัตร อินทรลักษณ์ พ.ศ. 2496 – 2511
 • 3. นายพิทยา ไทยวุฒิพงศ์ พ.ศ. 2512 – 2513
 • 4. นางบุญช่วย กาญจนอักษร พ.ศ. 2513 – 2515
 • 5. นายมนัส บ่างสมบูรณ์ พ.ศ. 2515 – 2517
 • 6. นายวิศิษฎ์ ดวงสงค์ พ.ศ. 2517 – 2518
 • 7. นางลาวัณย์ ชลาศัยสวัศดิ์ พ.ศ. 2518 – 2522
 • 8. นางสมหมาย วัฒนะคีรี พ.ศ. 2522 – 2527
 • 9. นายเกษียน ปราถน์วิทยา พ.ศ. 2527 – 2529
 • 10. นายสท้าน เฉลยผล พ.ศ. 2529 – 2532
 • 11. นายครรชิต ตรานุชรัตน์ พ.ศ. 2532 – 2533
 • 12. นายเกษียร ภู่กลาง พ.ศ. 2533 – 2535
 • 13. นายระลึก วรรณสิทธ์ พ.ศ. 2535 – 2537
 • 14. นายสมศักดิ์ แก้วสถิตย์ พ.ศ. 2537 – 2538
 • 15. นางลัดดา พร้อมมูล พ.ศ. 2538 – 2542
 • 16. นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ พ.ศ. 2542 – 2544
 • 17. นายเฉลิม กลิ่นกุล พ.ศ. 2544 – 2551
 • 18. นางสุนีย์ สอนตระกูล พ.ศ. 2551 - 2553
 • 19. นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม พ.ศ. 2553 - 2557
 • 20.นายโพยม จันทร์น้อยพ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งอ้างอิง : เว็บไซต์โรงเรียนศรีบุณยานนท์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′27″N 100°28′53″E / 13.85748°N 100.48127°E / 13.85748; 100.48127

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา