โรงเรียนศรีบุณยานนท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
Seal of Sriboonyanon School.png
ที่ตั้ง
41/1 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญวิริเยน ทุกฺขมจฺ เจติ (คนล่วงได้เพราะความเพียร)
ผู้ก่อตั้งหลวงพ่อพระครูเดช
สี███ ม่วง
███ ชมพู
เพลงมาร์ชศรีบุณยานนท์
เว็บไซต์www.sb.ac.th
ตราประจำโรงเรียน ( ต้นฉบับ ) สัญลักษณ์ของโรงเรียน ศรีบุณยานนท์ รูปทั่งและเข็ม อันหมายถึง การให้นักเรียนใช้ความพยายามในการเล่าเรียน เหมือนการฝนทั่งเป็นเข็ม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

ประวัติ[แก้]

เดิมชื่อว่า “โรงเรียนวัดท้ายเมือง” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2451 ด้วยความริเริ่มของ หลวงพ่อ พระครูเดช ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน ปลัดจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีครูชอบ มีชูเวท เป็นครูใหญ่

ในปี พ.ศ. 2467 ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนวัดท้ายเมืองขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ใช้อักษรย่อว่า น.บ.1 โรงเรียนเปิดทำการถึงระดับมัธยมศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2470 ได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากหลวงพ่อพระครูเดช พระยาศิริชัยบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขุนศิริแมน จ่าศาลจังหวัดนนทบุรี และนายซิวซองอ๊วน ศรีบุณเรือง ผู้อำนวยการบริษัทพัฒนาการ เป็นกำลังสำคัญในการจัดหาทุนในครั้งนั้น และในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรขณะดำรงตำแหน่งพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดี กระทรวงธรรมการ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารถาวรหลังแรก ประทานนามโรงเรียน ว่า “ศรีบุณยานนท์” และได้นามทางราชการว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดนนทบุรี ศรีบุณยานนท์” มีครูชื่น นิวาศะบุตร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีอาคารเรียนทั้งหมด 9 อาคาร ซึ่งได้จัดสร้างจากเงินงบประมาณ และ จากเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาค นอกจากนี้ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ในปี พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2540 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

รายนามผู้บริหาร[แก้]

 • 1. นายชื่น นิวาศะบุตร พ.ศ. 2459 –2496
 • 2. นายฉัตร อินทรลักษณ์ พ.ศ. 2496 – 2511
 • 3. นายพิทยา ไทยวุฒิพงศ์ พ.ศ. 2512 – 2513
 • 4. นางบุญช่วย กาญจนอักษร พ.ศ. 2513 – 2515
 • 5. นายมนัส บ่างสมบูรณ์ พ.ศ. 2515 – 2517
 • 6. นายวิศิษฎ์ ดวงสงค์ พ.ศ. 2517 – 2518
 • 7. นางลาวัณย์ ชลาศัยสวัศดิ์ พ.ศ. 2518 – 2522
 • 8. นางสมหมาย วัฒนะคีรี พ.ศ. 2522 – 2527
 • 9. นายเกษียน ปราถน์วิทยา พ.ศ. 2527 – 2529
 • 10. นายสท้าน เฉลยผล พ.ศ. 2529 – 2532
 • 11. นายครรชิต ตรานุชรัตน์ พ.ศ. 2532 – 2533
 • 12. นายเกษียร ภู่กลาง พ.ศ. 2533 – 2535
 • 13. นายระลึก วรรณสิทธ์ พ.ศ. 2535 – 2537
 • 14. นายสมศักดิ์ แก้วสถิตย์ พ.ศ. 2537 – 2538
 • 15. นางลัดดา พร้อมมูล พ.ศ. 2538 – 2542
 • 16. นางปิยนันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ พ.ศ. 2542 – 2544
 • 17. นายเฉลิม กลิ่นกุล พ.ศ. 2544 – 2551
 • 18. นางสุนีย์ สอนตระกูล พ.ศ. 2551 - 2553
 • 19. นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม พ.ศ. 2553 - 2557
 • 20. นายโพยม จันทร์น้อย พ.ศ. 2557 - 2559
 • 21. นางธราภรณ์ พรหมคช พ.ศ. 2559 - 2562

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • นาย พิเชษฐ นิวาศะบุตร (อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • นาย ถนอม เปรมรัศมี (อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • พันตำรวจเอก (พิเศษ) เพิ่ม ปวิตตสิริ (อดีตที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานเลขานุการกรมตำรวจ)
 • นาย ประจวบ แสงอินทร์ (อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ)
 • นาย ผวน จารุวรรณ (อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ อดีตสมัชชาแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี)
 • นาวาอากาศโท สมพงศ์ นุชหมอน (อดีตผู้อำนวยการองค์การทอผ้า กระทรวงกลาโหม)
 • นาย วิชัย สุขารมณ์ (อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)
 • พันตำรวจโท ภักดิ์ อุ่นใจ (อดีตรองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี)
 • พลโทเสรี กลีบจันทร์ (อดีตที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด)
 • นาย ศรี นิลแสง (อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
 • พลโทประสาร เปรมสกุล (อดีตราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 • นาย ณรงค์ กาญจนานนท์ (อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา)
 • จ่าสิบตำรวจ ณรงค์ บุญชื่น (อดีตประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี)
 • นาย ณรงค์ เนตรหิน (อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร)
 • นาย พินิต อารยะศิริ (อดีตเลขาธิการวุฒิสภา)
 • ร้อยโท ปรีชา แจ่มจิรารักษ์ (อดีตอัยการพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุด หัวหน้าสำนักงานคดีอาญา)
 • นาย ชิน ประสงค์ (อดีตผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร)
 • นาย เฟื่อง สังข์ปาน (อดีตปลัดจังหวัดนนทบุรี)
 • ดร. ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ (อดีตผู้อำนวยการก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม และอดีตรองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
 • พลโท ชุมพล เกิดนาค (อดีตผู้บังคับกากองพันทหารสื่อสารที่ 11 และ อดีตผู้บังคับศูนย์โทรคมนาคมกองทัพบก)
 • นาย นันทศักดิ์ พูลสุข (อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูง)
 • นาย ณรงค์ จันทนดิษฐ (อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
 • นาย อดิศักดิ์ ตันยากุล (รองเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
 • นาย อภิชาต ดำทอง (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร)
 • นาย ชายน้อย จอนแจ้ง (อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี)
 • นาย สุวัฒน์ กลั่นเลี้ยง (ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จ.ตาก)
 • วราภัทร์ เพชรสถิตย์ (นักแสดง)
 • วันสิริ อ่องอำไพ (นักแสดง)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′27″N 100°28′53″E / 13.85748°N 100.48127°E / 13.85748; 100.48127