โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
เฉลิมพระเกรียติ นภ.jpg
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญนิมิตตํ สาธุรูปานํ กตัญญูกตฺเวทิตา
(ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการนางวลักขณา สาระกิจจานนท์
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ แดง-น้ำเงิน
เพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ต้นไม้ประจำโรงเรียนประดู่แดง
เว็บไซต์http://www.swnp.ac.th

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู (อักษรย่อ : สว.นภ, อังกฤษ: Srinagarindra the Princess Mother School Nongbualamphu) เป็นหนึ่งใน 12 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สุขวิช รังสิตพลประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์" และตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่

ประวัติการก่อตั้ง[แก้]

โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์[แก้]

สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีได้ทรงห่วงใยและสนพระทัยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าพสกนิกรมาโดยตลอดเวลาที่จะช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์อันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนนั้นดีขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติกรมสามัญศึกษาจึงสนองพระปณิธานโดยจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อสนองนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน และภาคบังคับ 12 ปี ของรัฐบาล อันจะส่งผลให้ประชาชนชาวไทย มีการศึกษาสูงขึ้น โดยจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประเภทประจำ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูป 48 ห้องเรียน จำนวน 12 โรงเรียน ใน 12 เขตการศึกษาและจะจัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณภาพ จริยธรรม ความประพฤติ เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู[แก้]

กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหลังการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อการศึกษาของชาติ นาย สุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบและประกาศจัดตั้งโรงเรียน 12 แห่ง เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมงคลนามแก่โรงเรียนใหม่ทั้ง 12 แห่ง ว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ " ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งของแต่ละเขตการศึกษา เขตละ 1 แห่ง สำหรับเขตการศึกษา 9 กรมสามัญศึกษา (เดิม)ได้กำหนดให้จัดตั้งที่จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 และแต่งตั้งให้ นายศิริชัย วงศ์พุฒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางวิมล ปานะถึก มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และปรับตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการ ในปี พ.ศ. 2545 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายคำพันธ์ พระเอก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงพ.ศ. 2548 ปี 2548 นายหัสสา ดอนหงษา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปี 2556 ดร.วิมล ปานะถึก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้ง 12 แห่ง อยู่ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู จึงใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

ตราสัญลักษณ์[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักร รองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง มีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร

อักษรย่อ[แก้]

สว.นภ.

สว. ย่อมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สังวาลย์"

นภ. ชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน "หนองบัวลำภู"

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]