โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
Mathayomwatsing school
ใฝ่หาความรู้ เชิดชูสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม
35ก หมู่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10150 ไทย
พิกัด 13°41′07″N 100°26′50″E / 13.685144°N 100.447330°E / 13.685144; 100.447330
ข้อมูล
อักษรย่อ ม.ว.ส.
ประเภท สหศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
รหัส 00103502
ผู้อำนวยการ สุพจน์ หล้าธรรม
สี          ชมพู-เขียว
เพลง ชมพูเขียว
เว็บไซต์
มัธยมวัดสิงห์ is located in กรุงเทพมหานคร
มัธยมวัดสิงห์
มัธยมวัดสิงห์
มัธยมวัดสิงห์ (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (อังกฤษ: Mathayomwatsing school) เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 35ก หมู่3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีเนื้อที่ 37 ไร่ ถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งธนบุรีซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ( ม.ว.ส.) แต่เดิมชื่อ โรงเรียนวัดสิงห์ (ว.ส.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสิงหราชพิทยาคม (ส.พ.) เมื่อปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (ม.ว.ส.) เมื่อ ปี พ.ศ. 2538

อาคาร 1 และเสาธงใหม่

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 35 ก. หมู่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 37 ไร่ 100 ตารางวา โดยเช่าที่ดินของวัดสิงห์ส่วนหนึ่ง และเป็นที่ดิน ราชพัสดุ อีกส่วนหนึ่ง

โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 (ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียน) เริ่มต้นเปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1ห้องเรียน มีนักเรียน 47 คน ครู 4 คน โดยมีครูหงิม เกบไว้ เป็นครูใหญ่คนแรก ในระยะแรกโรงเรียน มีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังคามุงจาก จำนวน 1 หลัง การทำกิจกรรมต่างๆ จึงต้องอาศัยศาลาโรงทึมที่วัดสิงห์อยู่เสมอ ซึ่งท่านพระครูฉ่อง (พระครูอุดมสิกขกิจ) เจ้าอาวาสวัดสิงห์ในสมัยนั้น ท่านได้ให้ความกรุณาอุปถัมภ์โรงเรียนตลอดมา โรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีการก่อสร้าง อาคารเรียนเพิ่มเติมหลายหลัง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธสิงหราช
 • พระพุทธสิงหราช

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
 • ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

 • สิงห์ เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามน่าเกรมขาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์และคุณธรรม
 • คบเพลิง เป็นประทีปส่องแสงนำทางสู่ความรุ่งเรืองและความสำเร็จ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 •      ชมพู หมายถึง ความคิดลึกซึ้ง สร้างสรรค์
 •      เขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม

อัตลักษณ์[แก้]

ใฝ่หาความรู้ เชิดชูสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม

เอกลักษณ์[แก้]

บรรยากาศดี กิจกรรมเด่น เป็นศูนย์รวมชุมชน

ปูชนียบุคลานุสรณ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน (จากซ้าย) ครูหงิม เก็บไว้ พระครูอุดมสิกขกิจ นายไข่ บุนปาน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551

อาคารเรียนในปัจจุบัน[แก้]

เรือนพิมพ์รำลึกในปัจจุบัน

เรือนพิมพ์รำลึก[แก้]

 • เรือนไม้สองชั้นทรงไทย ตั้งอยู่ในสระน้ำ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 ซึ่งคุณยายพิมพ์ จันแต้ เป็นผู้บริจาคเงินก่อสร้าง แต่เดิมเป็นหอ้งดนตรีไทย ปัจจุบันเป็นอาคารรุ่นบุกเบิกอาคารเดียวที่ดำรงคงอยู่ และกลายเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงจิตใจ "ลูกสิงห์" มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

อาคาร 1[แก้]

 • เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นอาคารเรียนแบบตึกหลังแรก ตั้งขวางอยู่กึ่งกลางของพื้นที่ เป็นที่ตั้งของสำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ ห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนวิชาธุรกิจ

อาคาร 2[แก้]

 • เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่ริมสระน้ำ เป็นอาคารต่อเชื่อม ระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 3 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาจีน วิชาภาษาญี่ปุ่นและห้องเรียน English Program

อาคาร 3 อาคารอุดมสิกขกิจ[แก้]

 • เป็นอาคาร 4 ชั้นสร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นที่ตั้งของสำนักงาน English Program กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสร์ กลุ่มวิชาเกษตร ห้องแนะแนว และวิชาสุขศึกษา

อาคาร 4 อาคารอุตสาหกรรม[แก้]

 • เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ริมรั้วทางด้านทิศตะวันออกขนานกับอาคาร 2 เป็นที่ตั้งของกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อาคาร 5[แก้]

 • เป็นอาคาร 2 ชั้น และเป็นอาคารเรียนที่เก่าแก่ที่สุด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516-2517 ตั้งอยู่ขนานกับรั้วทางเข้าวัดสิงห์แต่เดิมเป็นอาคารวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อาคาร 6 อาคารวิบูลวัฒนวิธาน[แก้]

 • เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541 ตั้งอยู่ริมรั้วติดทางรถไฟขนานกับตึกอุดมสิกขกิจ เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อาคาร 7[แก้]

 • อาคารวิทยาศาสตร์ เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ริมรั้วด้านทิศตะวันออกขนานกับสนามหญ้า เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Gifted education program in science math and english:GEPSME)

อาคารคหกรรม[แก้]

 • เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516-2517 ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของสวนธรรมะ เป็นที่ตั้งของกลุ่มวิชาคหกรรม

เรือนประชาสัมพันธ์[แก้]

 • สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 ตั้งอยู่ริมประตูทางเข้าโรงเรียนด้านซอยวัดสิงห์ โดยอาจารย์แสงอรุณ ปานฑุเดช เป็นผู้บริจาคเงินค่าก่อสร้าง ต่อมาได้รับการต่อเติมในปี พ.ศ. 2524 โดยได้รับเงินบริจาคจากอาจารย์ดิลก เอี่ยมพิภักดิ์ และเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้ทุบและสร้างเรือนประชาสัมพันธ์ขึ้นใหม่

อาคารหอประชุม[แก้]

 • สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 เมื่อปี 2552 ได้ทำการปรับปรุงทั้งภายใน และภายนอก โดยชั้นล่างเป็นห้องดนตรีสากล และห้องเทควันโด

อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)[แก้]

 • ตั้งอยู่ริมรั้ว หลังอาคารหอประชุม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ส่วนชั้นบนเป็นโรงยิม และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมีสนามกีฬามากมาย เช่น สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามเทนนิส สนามเปตอง เป็นต้น มีสระบัวขนาดใหญ่ 2 สระ ที่บริเวณอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ และบริเวณระหว่างสวนธรรมมะ และอาคาร 2 สวนวิทย์ฯ สวนธรรมมะ ลานประดู่ คือบริเวณที่นักเรียน มักจะมาไปพักผ่อน แปลงเกษตร อยู่บริเวณข้างอาคาร 4

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายหงิม เก็บไว้ พ.ศ. 2496-2503
2 นายยงยุทธ โคตมะ พ.ศ. 2503-2505
3 นายจรันต์ เศรษฐบุตร พ.ศ. 2505-2511
4 นางกตัญญู ยอแสงรัตน์ พ.ศ. 2511-2512
5 นางกรรณี หังสนาวิน พ.ศ. 2512-2516
6 นางวรณี ศิริบุญ พ.ศ. 2516-2520
7 นางประจวบ ชำนิประศาสน์ พ.ศ. 2520-2526
8 นายสำราญ รัตนวิทย์ พ.ศ. 2526-2531
9 นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ พ.ศ. 2531-2539
10 นายครรชิต ตรานุชรัตน์ พ.ศ. 2539-2543
11 นายประเสริฐ กมลนาวิน พ.ศ. 2543-2545
12 นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี พ.ศ. 2546-2548
13 นายสมศักดิ์ โคกทอง พ.ศ. 2548-2555
14 นายประมาณ ชูพิพัฒน์ พ.ศ. 2555-2558
15 นายสุพจน์ หล้าธรรม พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ศิษย์เก่าและปัจจุบันที่มีชื่อเสียง[แก้]