โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
Ratthanakosinsompoch Bangkhunthian School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.ส.ท. / R.S.T.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา22 มีนาคม พ.ศ. 2522
(45 ปี 38 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผู้อำนวยการนางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
เพลงมาร์ชรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ต้นไม้ต้นประดู่
เว็บไซต์www.rst.ac.th
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร)
ศาลพระภูมิหน้าโรงเรียน
ห้องประชุมครู

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน (อังกฤษ: Rattanakosinsompoch Bangkhunthian School) เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีเนื้อที่ 12 ไร่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช 4 มุมเมือง

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษาที่ได้เริ่มก่อตั้งโดย นายสมยศ เจริญโสภา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เห็นว่าบริเวณโรงเรียนสตรีวัดระฆังคับแคบมาก เพราะมีเนื้อที่เพียง 2 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา จึงได้ติดต่อกับ อาจารย์พรพรรณ ยรรยงสถิตย์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ภรรยาของ พ.ท.ยิ่งยุทธ ยรรยงสถิตย์ ผู้ตรวจการเคหะแห่งชาติเพื่อขอที่ดินในบริเวณการเคหะชุมชนธนบุรี ถนนธนบุรี-ปากท่อ กิโลเมตรที่ 8.5 ซึ่งพอจะยกให้แก่ โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้ จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างโรงเรียนสตรีวัดระฆังและเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติซึ่งมีมติที่ประชุมให้ยกที่ดินการเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 ไร่ ให้แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆังเพื่อก่อสร้างเป็นโรงเรียนสตรีวัดระฆังแห่งที่ 2 และให้รับทั้งชายหญิง โรงเรียนสตรีวัดระฆังจึงได้แจ้งให้กรมสามัญศึกษา ได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบางขุนเทียนวิทยา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2522

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2522 และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 145 คน ครู-อาจารย์ 9 คน นักการภารโรง 1 คน โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดนางร่ม (วัดยายร่ม) สังกัดกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2522 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ 343,500 บาท ให้แก่โรงเรียนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 5 ห้องเรียน และบ้านพักอาจารย์ใหญ่ 1 หลัง และส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่ง ก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 ในปีงบประมาณ 2523 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน จำนวน 7 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น จำนวน 25 ห้อง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2523 เวลา 09.19 น. และได้ย้ายจากโรงเรียนวัดนางร่มมาเรียนที่อาคารถาวรแห่งนี้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2524 ในปีงบประมาณ 2525 โรงเรียนได้ยกฐานะเป็น โรงเรียนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 4 มุมเมืองจากรัฐบาล ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2525 เป็นโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โดยให้ใช้อักษรย่อเป็น ร.ส.ท. และกรมสามัญศึกษา ได้จัดงบประมาณให้อีก 5 ล้านบาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนให้เต็มหลังจำนวน 15 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษาได้จัดทำพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2525 โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ในปีงบประมาณ 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกรมสามัญศึกษาเพื่อก่อสร้างอาคารฝึกงาน จำนวน 3,100,100 บาท และต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษ 1 หลัง จำนวน 7,500,000 บาท อีกทั้งยังได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดจาก ส.ส. ปลิว ม่วงศิริ สร้างรั้ว 1 ด้าน เป็นเงิน 160,000 บาท ปีงบประมาณ 2527 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเพื่อก่อสร้างรั้ว เขื่อน และสะพาน จำนวน 453,009 อนึ่งทางชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้บริจาคสร้างรั้ว ด้านทิศตะวันออก เรือนพักฝ่ายปกครองและครูเวร จำนวน 225,700 บาท ปีงบประมาณ 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อก่อสร้างรั้วและเขื่อนด้านตะวันตก จำนวน 250,000 บาท โดยสมทบกับเงินบำรุงการศึกษา 490,000 บาท รวมเป็นเงิน 740,000 บาท ชมรมผู้ปกครองและครูฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมก่อสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว มอบให้โรงเรียน และได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2528 โดยมีนายขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ในปีงบประมาณ 2531 โรงเรียนได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น อีก 12 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,170,000 บาท และในปีเดียวกันยังได้รับบริจาคอาคารสำนักงานบริหาร 2 ชั้น ขนาด 13 x 21 เมตร 1 หลัง จากนายมนูญ สุ่มนาย ร่วมกับผู้มีจิตรศรัทธาและชมรมผู้ปกครองและครูฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,111,000 บาท อาคารนี้ใช้เป็นที่ทำงานผู้บริหาร ห้องประชุมและสำนักงานธุรการ โดยผู้บริจาคขอให้ชื่อาคารว่า “อาคารสมยศอนุสรณ์” เป็นอนุสรณ์คุณงามความดีแก่ นายสมยศ เจริญโสภา ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน ในปี 2531 ซึ่งครบวาระ 9 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนและชมรมผู้ปกครองฯ ร่วมกันจัดงาน “9 พ.ศ. ร.ส.ท. รำลึก” ในวันที่ 2 กันยายน 2532 โดยจัดให้มีนิทรรศการทางวิชาการ พิธีรับมอบอาคาร พิธีรับบริจาค และจัดงานฉลองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายพะนอม แก้วกำเนิด เป็นประธาน

ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้ นายบำเพ็ญ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอบวิทยาคม มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ท่านได้บริหารงานโรงเรียนอย่างมีหลักการ เหตุผล ด้วยความตั้งใจจริงและความทุ่มเท เสียสละ อดกลั้น ในปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษา 2534 ซึ่งเป็นวาระครบ 12 ปีแห่งการก่อตั้ง โรงเรียนและชมรมผู้ปกครองฯ ได้ร่วมจัดงาน “12 พ.ศ. ร.ส.ท. รำลึก” เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2535 โดยจัดเป็นงานนิทรรศการทางวิชาการ การทำบุญฉลองโรงเรียน และการหารายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง โดยได้เงินมาจำนวนประมาณ 80,000 บาท มอบให้คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนดำเนินการเปิดสอนคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทุนจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รุ่น 80286-20 มูลค่า 400,000 บาท และผู้อำนวยการบำเพ็ญ สุวรรณ ได้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 จึงนับได้ว่า ท่านเป็นผู้บุกเบิกโรงเรียน สู่ยุคคอมพิวเตอร์ โดยแท้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2535 นายถวิล บุญภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้รับคำสั่งย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2535 จึงได้มีการก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เพื่อมาเป็นองค์กรหลังคอยสนับสนุนการจัดการบริหารการศึกษาของโรงเรียน และยังได้รับคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 7 อนึ่งท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 จากการทำผลงานทางวิชาการที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 นายประสาร อุตมางคบวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรระดับ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายถวิล บุญภักดี ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ซึ่งโรงเรียนกำลังจะพัฒนาไปสู่ศูนย์บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในย่านบางขุนเทียนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานทางวิชาการ และได้รับการยอมรับจากชุมชนและกลุ่มโรงเรียนฯ ท่านได้วางรากฐานระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนฯ ท่านได้วางรากฐานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในโรงเรียน (LAN) ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายสำหรับจัดข้อมูลการรับนักเรียนชั้น ม.1 ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง กลุ่มที่ 7 และพัฒนาศูนย์วิชาโดยใช้ระบบดาวเทียมสื่อสาร จนกระทั่งวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 ได้ได้รับคำสั่งให้ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก นับว่า ท่านนำโรงเรียนไปสู่ความเป็นสากล

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2539 นายจงอาง กล้องเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ท่านที่ 5 ท่านมีนโยบายว่า จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และให้ครู-อาจารย์ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยขณะนี้ท่านได้พัฒนาบรรยากาศในการบริหารงาน ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา และนำโรงเรียนเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 7 และประธานสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3

ในวันที่ 5 มกราคม 2542 นายสวัสดิ์ เกิดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตบางแคปานขำ ระดับ 9 ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแทน นายจงอาง กล้องเจริญ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ในปี 2542 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนได้รับโล่จากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการยกย่องว่าประพฤติดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์นอกจากนี้ท่านได้เร่งรัดการพัฒนาการเรียนการสอน นำโรงเรียนเข้าเชื่อมโยงกับเครือข่าย Internet ตามโครงการ Resouce Center เป็นผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นผู้นำระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มีโรงเรียนต่าง ๆ มาขอดูงานและเชิญเป็นวิทยากรขยายผลมากมาย นำโรงเรียนเข้าโครงการประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 เป็นประธนสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 และได้ดูแลการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น ซึ่งได้รับงบประมาณจากการเสนอขอแปรญัตติโดยท่านอดีต ส.ส. ประเสริฐ ม่วงศิริ จำนวน 35,000,000 บาท จนกระทั่งแล้วเสร็จท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงยุค IMF และท่านได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที 30 กันยายน 2545

วันที่ 16 ธันวาคม 2545 ดร. สาธิต สันนะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนลำดับที่ 7 หลังจากใช้เวลาศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบัน และปัญหาของโรงเรียน ท่านได้ระดมความคิดจากทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนให้เข้าสู่ปีที่ 25 แห่งการก่อตั้ง โดยได้ปรับสายการบริหารงาน สำนักงานฝ่ายบริหาร การบริหการอาคารสถานที่ การปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียน-อาคารประกอบ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์หน้าโรงอาหารและได้ร่วมกับได้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจัด งานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 22 มีนาคม 2546 ซึ่งได้จัด พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น โดย ฯพณฯ ดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อระดมทรัพยากรมาปรับปรุงห้องสมุด-ห้องประชุม-สำนักงานฝ่ายบริหาร ได้เงินจำนวน 1,300,000 บาท สำหรับแผนการดำเนินงานขั้นต่อไปนอกจากนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้จัดการศึกษา โดยเน้นคุณภาพแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อขอรื้อกถอนห้องน้ำนักเรียนและขยายโรงอาหาร ปรับปรุงสนามฟุตบอล สร้างห้องส้วมของนักเรียนใหม่ ปรับปรุงสวนหย่อมข้างอาคารประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงบริเวณสนามบาสเกตบอลและจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ว่า นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ คู่สุขภาพดี เทคโนโลยีเป็นสำคัญ สัมพันธ์ชุมชนรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและนำศักยภาพสร้างตนมาเป็นปัจจัยดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข โดยชุมชนมีส่วนร่วมทั้งมีความมุ่งมั่นให้ “รัตนโกสินทร์ สมโภชบางขุนเทียน ก้าว..ต่อไป อย่างไม่หยุดยั้งตามมาตรฐานการศึกษาของกรมสามัญศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คุณธรรม นำยุค สุขภาพดี มีความรู้ มุ่งสู่อาชีพ”

สถานที่ใกล้เคียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]