โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ข้อมูล
คำขวัญประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี
สพเพสํ สงฆภูตานํ สามคคี วุฑฒิสาธิกา
(ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จ)
เพลงมาร์ชทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ
เว็บไซต์http://www.dipangkorntawee.ac.th
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน คือ พระนามาภิไธยย่อ มวก มีตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ภายใต้ พระอนุราชมงกุฎ ซึ่งถือเป็นพระสัญลักษณ์พระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระนามาภิไธย ประดับด้วยริบบิ้นสีฟ้า ภายในริบบิ้นมีนามโรงเรียนว่า ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 • สีประจำโรงเรียน คือ สีเหลือง-สีฟ้า
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นนนทรี
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ กล้วยไม้บอร์ม 16
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน คือ พระพุทธเกตุชัยมงคล พรหมรังษี (พระพุทธรูปบูชาพระราชทานปางมารวิชัย) และ พระพุทธบารมี(พระพุทธรูปปางสมาธิ)
 • เพลงประจำโรงเรียน คือ เพลงมาร์ชทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

"โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ" เดิมคือโรงเรียน “โรงเรียนศาลาธรรมสพน์" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20มีนาคม พ.ศ. 2498 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดกรมวิสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติจากกองคลังให้สร้างขึ้นด้วยเงิน กศ.ส. ราคา 500,000 บาท บนพื้นที่ 10ไร่ 3งาน 64 ตารางวา ในระยะเริ่มต้นที่อาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จจึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนประชาบาลคลองทวีวัฒนา (โรงเรียนคลองทวีวัฒนา ทองน่วมอนุสรณ์) เป็นการชั่วคราว เปิดทำการสอนครั้งแรก มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 44 คนเป็นชาย 32 คน หญิง 12 คน ครู 1 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นครูใหญ่และครูประจำชั้นคือ นายสะอาด จั่นแย้ม มีภารโรง 2 คน ตัวอาคารเรียนสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2498 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน เริ่มใช้อาคารเรียนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2498 จนถึงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2520 จึงอนุมัติรื้อเพราะความทรุดโทรม โรงเรียนศาลาธรรมสพน์ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนทวีวัฒนา" เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2504 ตามชื่อแขวงทวีวัฒนา ที่แยกมาจากแขวงศาลาธรรมสพน์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เมื่อ ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี (เดิม:พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา) เสด็จเยี่ยมโรงเรียนทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 เพราะเห็นว่าชื่อโรงเรียนสอดคล้องกับชื่อวังทวีวัฒนาและเขตทวีวัฒนา จึงเป็นที่สนพระทัย และได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของนักเรียน ตลอดจนมีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนและทรงรับจะดูแลโรงเรียน อยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่บ้างก็น้อย เพื่อที่จะหาแนวทางพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ที่อยู่บริเวณเขตทวีวัฒนา ยังความปราบปลื้มและซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนาม โรงเรียนทวีวัฒนา ใหม่เป็น โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และได้มีพระราชานุญาต เชิญพระนามาภิไธยอักษรย่อ ม.ว.ก. เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนและ ท.ป.๓ เป็นอักษรย่อประจำโรงเรียน

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธรูปบูชาพระราชทานประจำโรงเรียน มีนามว่า “พระพุทธเกตุชัยมงคล พรหมรังษี” และทางโรงเรียนได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปบูชาพระราชทานจากวัดศาลาแดง มายังโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.09 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ปัจจุบันโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตนั้น มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ประมาณ 600-800 คน แต่ในปัจจุบันทางโรงเรียนได้ขยายโอกาสแก่นักเรียนและรับจำนวนนักเรียนเพิ่มมากกว่า 1,500 คน โดยทางโรงเรียนได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทำการเปิดสอน EP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปี 2550 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนได้มีแผนการเรียนทั้งสิ้น 9 สายการเรียนด้วยกันโดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์(ศิลป์-คำนวณ) ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ธุรกิจ-คอมพิวเตอร์ ธุรกิจค้าปลีก ภาษาไทย-สังคมศึกษา พลศึกษา และ จิตรกรรมและการออกแบบ

รางวัลเกียรติยศ[แก้]

 • นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2531
 • นักเรียนรางวัลดีเด่น กรมสามัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2533
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2534
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2535
 • โรงเรียน 1 อำเภอ 1โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2546
 • โรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2547

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสะอาด จั่นแย้ม พ.ศ. 2498-2511
2 นายสุชาติ ไชยมะโน พ.ศ. 2511-2518
3 นายชาติชาย เทพพิทักษ์ พ.ศ. 2518-2524
4 นายวุฒิชัย ไกรเสม พ.ศ. 2524-2533
5 นายปัญญา คล้ายจันทร์ พ.ศ. 2533-2535
6 นายประเสริฐ กมลนาวิน พ.ศ. 2535-2539
7 นายสุธน เรืองเดช พ.ศ. 2539-2541
8 นายรังษี ยังพะกูล พ.ศ. 2541-2543
9 นายนพดล พรสุขอารมณ์ พ.ศ. 2543-2543
10 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ สรณารักษ์ พ.ศ. 2544-2545
11 นางสาวรัตนา อรรคนิตย์ พ.ศ. 2545-2549
12 นายชัยอนันต์ แก่นดี พ.ศ. 2549-2554
13 นายสุพจน์ หล้าธรรม พ.ศ. 2554-2555
14 นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
(รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)
พ.ศ. 2555-2556
15 นายธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์ พ.ศ. 2556-2557
16 นายอารีย์ วีระเจริญ พ.ศ. 2557-2558
17 นายชลอ เขียวชลัว พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

สถานที่ใกล้เคียง[แก้]

โรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′19″N 100°20′03″E / 13.788611°N 100.334167°E / 13.788611; 100.334167