โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
Thatnaraiwittaya School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
606 หมู่ 1 ถนนนิตโย บ้านชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220
ข้อมูล
ชื่ออื่นธ.น.ว. / T.N.W.
ประเภทโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนประเภทสหศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำ ไอ.ซี.ที
ก่อตั้ง26 มกราคม พ.ศ. 2526
(40 ปี)
รหัส1047540629
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกชัย บุตรแสนคม
ครู/อาจารย์160 คน[1]
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน3,164 คน
ปีการศึกษา 2564[2]
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
ห้องเรียน82 ห้อง
สี   เหลือง-เทา
เพลงมาร์ชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ )
สหวิทยาเขต?
เว็บไซต์www.tnw.ac.th

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา (อังกฤษ : Thatnaraiwittaya School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ได้นามและสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญจังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอนภาษาเวียดนาม อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่เศษ มีลำน้ำห้วยทรายไหลผ่าน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 ได้นามและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญประจำจังหวัดสกลนคร มีนายพินิจ ภคสมบัติ เป็นครูใหญ่คนแรก ในระยะแรกเริ่มเต็มไปด้วยความยากรำบาก จาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมขัง ไม่ใช้สามารถเป็นที่เรียนได้ จึงขออาศัยที่เรียนของ โรงเรียนเมืองสกลนครเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ช่วยโรงเรียน และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารแบบ 5 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นการชั่วคราว ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีต นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นประทานเปิดป้ายอาคารเรียน

  • ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนร่วมกับชุมชนให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การเรียนการสอนมากขึ้น
  • ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
  • ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปีการศึกษา 2534 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนมากขึ้น จำนวนนักเรียนและบุคลากรมากขึ้น

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา[3]
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 นายพินิจ ภคสมบัติ พ.ศ. 2526 - 2527
2 นายถาวร บุตรธนู พ.ศ. 2527 - 2534
3 นายสมบูรณ์ ลาดศิลา พ.ศ. 2534 - 2539
4 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2539 - 2544
5 นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา พ.ศ. 2544 - 2545
6 นายพิชิต สารสุข พ.ศ. 2545 - 2549
7 นายประทวน สมบูรณ์ พ.ศ. 2549 - 2554
8 นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ พ.ศ. 2554 - 2559
9 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ พ.ศ. 2559 - 2561
10 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร พ.ศ. 2561 - 2564
11 นายเอกชัย บุตรแสนคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]