โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ที่ตั้ง
606 หมู่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม ถนนนิตโย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สพฐ.
คำขวัญเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำ ไอ.ซี.ที
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ )
สี███ เหลือง - ███ เทา
เพลงมาร์ชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
เว็บไซต์www.tnw.ac.th

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ได้นามและสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญจังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอนภาษาเวียดนาม อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่เศษ มีลำน้ำห้วยทรายไหลผ่าน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 ได้นามและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญประจำจังหวัดสกลนคร มีนายพินิจ ภคสมบัติ เป็นครูใหญ่คนแรก ในระยะแรกเริ่มเต็มไปด้วยความยากรำบาก จาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมขัง ไม่ใช้สามารถเป็นที่เรียนได้ จึงขออาศัยที่เรียนของ โรงเรียนเมืองสกลนครเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ช่วยโรงเรียน และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารแบบ 5 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นการชั่วคราว ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีต นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นประทานเปิดป้ายอาคารเรียน

  • ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ปริเวณโรงเรียนร่วมกับชุมชนให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การเรียนการสอนมากขึ้น
  • ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
  • ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปีการศึกษา 2534 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนมากขึ้น จำนวนนักเรียนและบุคลากรมากขึ้น

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับที่ ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่ง
1 นายพินิจ ภคสมบัติ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2527
2 นายถาวร บุตรธนู พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2534
3 นายสมบูรณ์ ลาดศิลา พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2539
4 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2544
5 นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
6 นายพิชิต สารสุข พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
7 นายประทวน สมบูรณ์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
8 นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559
9 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561

อ้างอิง[แก้]