โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
พระธาตุนารายณ์เจงเวง
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำ ไอ.ซี.ที
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ )
606 หมู่ 1 ตำบลธาตุเชิงชุม ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครไทย ประเทศไทย47000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thatnaraiwittaya school
อักษรย่อ ธ.น.ว. (TNW)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สพฐ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2526
รหัส 09470104
เพลง มาร์ชโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา[แก้]

โรงเรียนธาตุนารยณ์วิทยา (Thatnaraiwittaya School) อักษรย่อ (ธ.น.ว) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ ได้นามและสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญจังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอนภาษาเวียดนาม อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 ได้นามและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง โบราณสถานสำคัญประจำจังหวัดสกลนคร มีนายพินิจ ภคสมบัติ เป็นครูใหญ่คนแรก ในระยะแรกเริ่มเต็มไปด้วยความยากรำบาก จาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมขัง ไม่ใช้สามารถเป็นที่เรียนได้ จึงขออาศัยที่เรียนของ โรงเรียนเมืองสกลนครเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ช่วยโรงเรียน และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารแบบ 5 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นการชั่วคราว ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีต นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและเป็นประทานเปิดป้ายอาคารเรียน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน ตั้งแต่นั้นมา โรงเรียนมีการพัฒนาและมีการปรับปรุง สภาพแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีพื้นที่ประมาณ 30ไร่เศษ มีลำน้ำห้วยทรายไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำที่เกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผ่านลงสู่หนองหาร หนองหารเป็นน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน


 • ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ปริเวณโรงเรียนร่วมกับชุมชนให้มีสภาพที่เหมาะสมแก่การเรียนการสอนมากขึ้น
 • ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปีการศึกษา 2534 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาการทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างร่มรื่น ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนมาก ขึ้น จำนวนนักเรียนบุคากรมากขึ้น
 • ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พัฒนาก้าวไกลไปกับไฮเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบการงานให้ทันสมัย เน้นการพัฒนาเชิงระบบ ปรึกษาหาหรือแก้ไขร่วมกันทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในทุกด้าน

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ เศษ

 • ทิศเหนือ ถนนนิตโย ( ถนน สกลนคร-อุดรธานี ) ถนนหมายเลขที่ 22
     ชุมชนรุ่งพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • ทิศใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
     ชุมชนดงพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • ทิศตะวันออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
 • ทิศตะวันตก ชุมชนบัวสามัคคี ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับที่ ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่ง
1 นายพินิจ ภคสมบัติ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2527
2 นายถาวร บุตรธนู พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2534
3 นายสมบูรณ์ ลาดศิลา พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2539
4 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2544
5 นายประสิทธิ์ จิตธรรมมา พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
6 นายพิชิต สารสุข พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
7 นายประทวน สมบูรณ์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554
8 นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559
9 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

คำขวัญ[แก้]

"สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุนารายณ์ ลำน้ำห้วยทรายไหลเย็น โดดเด่นอาคารเฉลิมพระเกียรติ งามละเมียดมารยาทไทย วิสัยทัศน์กว้างไกลการเรียนสี่ภาษา พัฒนายิ่งใหญ่เทคโนโลยี สุขีกับแมกไม้นานา สุดหรรษาที่พักริมธาร"