ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ละติน: Matthayom Watnairong
English Program School

Matthayom Watnairong English Program School
ที่ตั้ง
658/2 ถนนบรมราชชนนี15 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ร. / N.R.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สถาปนา13 กุมภาพันธ์ 2498 (69 ปี 126 วัน)
ผู้ก่อตั้งเจ้ากรับ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผู้อำนวยการนายกิติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6ปีการศึกษา2529
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
สี    ฟ้า - เหลือง - เขียว
เพลงมาร์ชนายโรง
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นเฟื่องฟ้า
เว็บไซต์http://www.nairong.ac.th
มัธยมวัดนายโรงตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
มัธยมวัดนายโรง
มัธยมวัดนายโรง
มัธยมวัดนายโรง (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนบรมราชชนนี15 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

ระบบการเรียนการสอน[แก้]

ประวัติ[แก้]

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2503 ท่านเจ้ากรับนายโรงละครซึ่งเป็นเจ้าของโรงละครนอกที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ สืบเนื่องจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นผู้บริจาคที่ดิน เจ้ากรับละครเป็นทั้งครูสอนและนายโรงละคร (เจ้าของโรงละคร) รับงานแสดงละครจนมีฐานะร่ำรวย จึงนำเงินที่ได้จากการแสดงละครมาสร้างวัดใกล้ๆ บ้านขึ้น และได้ตั้งชื่อตามคำเรียกของชาวบ้านให้ว่า วัดนายโรง วัดนายโรงเดิมมีชื่อเรียกหลายๆ ชื่อด้วยกัน บ้างก็เรียกว่า วัดเจ้ากรับ หรือ วัดเจ้ากรับละคร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัดนายโรงใหม่ว่า วัดสัมมัชชผล แต่ประชาชนไม่นิยมจึงเรียกติดปากกันว่าวัดนายโรง สถานที่นี้มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สวยงาม และมีความสงบร่มรื่น ในอดีตเคยเป็นที่พำนักของ หลวงปู่รอด ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ด้านวิทยาคมและวัตถุมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เบี้ยแก้ และลูกอมชานหมาก

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 บนที่ดินของวัดสองวัดคือ วัดนายโรงและวัดบางบำหรุ โดยได้รับการมอบที่ดินจากพระอธิการแนบ ได้มอบที่ดิน จำนวน 5 ไร่ 2 ตารางวา เจ้าอาวาสวัดนายโรง และพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบำหรุได้มอบที่ดินอีก 119 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา และเปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 อาศัยศาลาการเปรียญของวัดนายโรง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 77 คน ครู 3 คน มีนายธำรง โกมลบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก และเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนวัดนายโรงได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2539

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ได้รับพระราชทาน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2524, พ.ศ. 2534 และพ.ศ. 2541 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (The International Standard School Project หรือ ISSP) ในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ(Engllish Program) ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง[แก้]

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปัจจุบันมึผู้อำนวยโรงเรียนทั้งหมด 17 ท่าน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราชฎา
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ
 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสองภาษา
 • คำขวัญ ศิษย์และครูรู้หน้าที่ เป็นศักดิ์ศรีของนายโรง
 • ปรัชญา ปญญ โลกสมิ ปชโชโต "ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก"
 • สีประจำโรงเรียน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า[1]

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) แบ่งเป็น[แก้]

 • ห้องเรียน English Program
 • ห้องเรียน Mini English Program
 • ห้องเรียน Integrated English Program

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) แบ่งเป็น[แก้]

 • ห้องเรียน Math Science Advance Program (โดยคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียน English Program
  • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศที่2
   • ฝรั่งเศส
   • จีน
   • ญี่ปุ่น
   • เยอรมัน
 • ห้องเรียน Mini English Program
  • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศที่2
   • ฝรั่งเศส
   • จีน
   • ญี่ปุ่น
   • เยอรมัน
 • ห้องเรียน Integrated English Program
  • วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศที่2
   • ฝรั่งเศส
   • จีน
   • ญี่ปุ่น
   • เยอรมัน

โครงการ[แก้]

 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นUCE(Universal Cultural Exchange)
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(AFS Intercultural Programs)
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนYES(Youth Exchange Scholarship)
  • ทุนยุวทูตYES - ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา, ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต้
  • ทุนนักเรียนดีเด่นYES - ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้
  • ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมYES - ทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนAYC(AYC Intercultural Programs)
 • โครงการMSAP(Math Science Advance Program) โครงการการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล โครต้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาตร์ มหาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ
 • และโครงการอื่นๆ

นักเรียนในโครงการ ปี54~56[แก้]

 • Chaya Sritongkim (Aoey) โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Chanakarn Kachonseree (Som) โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Natticha Warathanawong (Lhing) โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Nicha Jarujutarat (Ning) โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Varanporn Viroonchan (Cathy) โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Piyaluk Leelayuwattanakul (Mild) โครงการICE ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Benjamat Theepana (Chertam) โครงการAFS ประเทศออสเตรเลีย
 • Thunchanok Iamsamang (Pingpong) โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Napassanun (Kan) โครงการAFS ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Nuntaporn Kusalasaya โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Sorraprapa Pundtatrisin (Pim) โครงการIES ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Kanyanach Jetiyanuwat (Gune) โครงการYES ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Nattarika Chullapushpa (Eye) โครงการAISE ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Varida Nilpradab (Mogul) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Suvanee Phiphathananan (Puy) โครงการAFS ประเทศฟินแลนด์
 • Rittichai Keereesansook (Lek) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Peerapas Worawitpirit (Pee) โครงการFTW ประเทศแคนาดา
 • Nuthnaree Kanchanaketu (New) โครงการAFS ประเทศฟินแลนด์
 • กัญจน์ ศรีวรรณวัฒน์ โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นภสร ทองวุฒิศักดิ์ (Yok) โครงการAFS ประเทศโปรตุเกตุ
 • นัฏจรีย์ ศรีธรรมรงค์ (JaJah) โครงการAFS ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รมณ รัตน์พงษ์โสภิต (Jab) โครงการYAC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • กรวิชญ์ เสรีเลิศวิวัฒน์ (Kim) โครงการAFS ประเทศอิตาลี
 • ณภัคกมนตร์ ทวีโรจน์มงคล (Pak) โครงการYFU ประเทศเกาหลี
 • จินต์อาภา ภิริสมบูรณ์ (Bell) โครงการAYC ประเทศแคนาดา
 • นัสวิวรรณ อานามวัฒน์ (Nas) โครงการAFS ประเทศปานามา
 • ชัญญา เต็มการพล (pang) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปัณฑิตา ยันตกิจ (Pun) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อลิสา วรกิจจากร (Mai) โครงการAFS ประเทศจีน
 • กัญญารัตน์ สังกรณีย์ (Ant) โครงการFTW ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บุษนี เพียรอนุกูลบุตร (Joon) โครงการIES ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • กัญจน์ ศรีวรรณวัฒน์ (Best) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จิรัญญา เจนมานะ (Mild) โครงการAYC ประเทศจีน
 • ปัณฑา เผื่อนนาค (Fen) โครงการAFS ประเทศรัฐเซีย
 • ฐานินี เรือนใจมั่น (Thapti) โครงการYFU ประเทศเบลเยี่ยม
 • ณัฐดนัย ชมภูทอง (Pop) โครงการAFS ประเทศเบลเยี่ยม
 • น่านฟ้า ลิขิตปัญญโชติ (Fah) โครงการAFS ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สิรวิชญ์ เงารุ่งเรือง (Mickzo) โครงการAFS ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชนกนันท์ แจ้งการ (Gib) โครงการAFS ประเทศฟินแลนด์
 • ศุภรดา สุรภักดี (Tangkwa) โครงการAFS ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • กมลชนก เสนา (Baifern) โครงการAFS ประเทศรัสเซีย
 • รมย์รวินท์ เพ็ชรโยธิน (Anfield) โครงการYFU ประเทศฟินแลนด์
 • ญาณิน ตรงในธรรม (Nin) โครงการYFU ประเทศสวีเดน
 • วนสินธุ์ บุนนาค (Mek) โครงการYFU ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ศรินยา สิริวิศิฏฐกุล (Khaofang) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มธุรดา ชนาดนิด (Palm) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • น้ำใจ จันทพลาบูรณ์ (Jelly) โครงการYES ประเทศฟินแลนด์
 • นรพรรณ รัตนกิจรุ่งเรือง (Mook) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ณัฐจรีย์ พฤทธิ์ไพศาล (Naan) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภานุพัทธ ชาตตระกูล (Phum) โครงการYFC ประเทศสาธารณรัฐเช็ค
 • ธนันญา ชัยวิศาล (In) โครงการIES ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ณัฐธิดา กิตติปาโลรัตน์ (Auey) โครงการOEG ประเทศอิตาลี
 • พัชรา ศิริโฉม (Sai) โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มณิสรา ศรีมงคล (Mink) โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ณัฏฐกานต์ เหรียญเก่งสุรการ (Mint) โครงการOEG ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พิมพ์ชนก ชยะสุนทร (Pim) โครงการYFU ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หทัยภัทร ทิพย์ตย (pun) โครงการOEG ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อภิสสมา เรือนมั่นใจ (Pailin) โครงการYFU ประเทศเดนมาร์ค
 • อรรถวิท คงสวัสดิ์ (Matoom) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปฐมฤกษ์ โตสวัสดิ์ (Stamp) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จิดาภา ฤทธิชัยฤกษ์ (Grace) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชวัชร์พล รุจีภาชัยเจริญ (Ton) โครงการAYC ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ณภัทร แสนชัยชนะ (Knot) โครงการYFU ประเทศญี่ปุ่น
 • สรัล เมืองสมบูรณ์ (Manok) โครงการYFU ประเทศญี่ปุ่น
 • ณิชาพร ไพศาลวิจิตรนุช โครงการAFS ประเทศบราซิล
 • รัตตวัลย์ คอสุวรรณ (Sankaew) โครงการAFS ประเทศเปรู
 • ภาสิริ ฮอนซา จูเนียร์ (Pha) โครงการAFS ประเทศเยอรมัน

เกียรติประวัติที่ได้รับ[แก้]

 • โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ได้รับพระราชทานในปีการศึกษา พ.ศ. 2524 [1]
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ได้รับพระราชทานในปีการศึกษา พ.ศ. 2534 [1]
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ได้รับพระราชทานในปีการศึกษา พ.ศ. 2541 [1]
 • ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) พ.ศ. 2545
 • โรงเรียนต้นแบบการสอนรูปแบบ English Integrated Studies(EIS) กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนในโครงการ Dreams & Teams 1 ใน 9 ของประเทศที่ทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอังกฤษ โดย สถานทูตอังกฤษ ร่วมกับ British Council พ.ศ. 2545
 • โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3 พ.ศ. 2549
 • โรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการโครงการภาคภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ SMART EP:Smart ICT พ.ศ. 2549
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่1 ปีการศึกษา2549
 • โรงเรียน Best Practice ของกระทรวงศึกษาธิการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพ.ศ. 2550
 • โรงเรียนนำร่องการสอนแบบ “CLIL” Content and Language Integrated Learning พ.ศ. 2550
 • โรงเรียนได้รับรางวัลการคัดเลือกเข้าโครงการ World-Class Standard School ปีพ.ศ. 2553
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่7 ปีการศึกษา2555
 • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 มีคุณภาพและ มาตรฐานระดับดีเยี่ยม
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน 6th SGGS International Students Conference 2015 ณ ประเทศมาเลเซีย
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการจัดบอร์ดนิทรรศการ ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558
 • รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็น "ต้นแบบความโปร่งใสในสังคมดิจิทัล" เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2559
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการจัดบอร์ดนิทรรศการ ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559
 • เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล The International Standard School Project :ISSP [1]
 • เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขตกรุงเทพมหานคร[2]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ประวัติ
 2. "รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-18. สืบค้นเมื่อ 2012-02-19.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ที่ ชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายเสนอ สุนทรเนตร พ.ศ. 2506-2513
2 นายพีระ ดาวเรือง พ.ศ. 2513-2519
3 นายประจวบ วัจนะรัตน์ พ.ศ. 2519-2522
4 นายประยูร สระน้ำ พ.ศ. 2522-2528
5 นายจรัล แก้วเหล็ก พ.ศ. 2528-2534
6 นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ พ.ศ. 2534-2536
7 นายดำรง เดชะศิริ พ.ศ. 2536-2539
8 นางสาวมณีพันธ์ ศรีสุพรรณดิฐ พ.ศ. 2539-2540
9 นางสุรณี ทศิธร พ.ศ. 2540-2542
10 นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี พ.ศ. 2542-2543
11 นายวีระ วงศ์ประดิษฐ์ พ.ศ. 2543-2544
12 นายธวัช หมื่นศรีชัย พ.ศ. 2544-2550
13 นางเบญญาภา คงรอด พ.ศ. 2550-2554
14 นายสุรพงศ์ งามสม พ.ศ. 2554-2560
15 นางวันทนา ชูช่วย พ.ศ. 2560-2563
16 นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์ พ.ศ. 2563-2565
17 นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน