ถนนนครไชยศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับแขวงในเขตดุสิต ดูที่ แขวงถนนนครไชยศรี
ถนนนครไชยศรี บริเวณศรีย่าน

ถนนนครไชยศรี (อักษรโรมัน: Thanon Nakhon Chai Si) เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 6 (แยกโรงกรองน้ำ) ในพื้นที่แขวงพญาไท เขตพญาไท ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนนกำแพงเพชร 5 ถนนเทอดดำริและถนนสวรรคโลก (แยกสามเสน) ผ่านทางรถไฟสายเหนือเข้าสู่พื้นที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต ผ่านถนนพระรามที่ 5 (แยกราชวัตร) ถนนพิชัย (แยกพิชัย) ถนนนครราชสีมา ถนนร่วมจิตต์ (แยกร่วมจิตต์) และถนนสามเสน (แยกศรีย่าน) สิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพายัพ

ประวัติ[แก้]

ถนนนครไชยศรีเดิมมีชื่อว่า ถนนราชวัตร เป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นถนนในโครงการถนนอำเภอดุสิต ซึ่งทรงริเริ่มขื้นพร้อม ๆ กับการสร้างพระราชวังดุสิต ในปี พ.ศ. 2441 เพราะที่ตั้งพระราชวังดุสิตกีดกั้นทางเดินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนราชวัตรขึ้นเป็นถนนรอบบริเวณพระราชวังสวนดุสิต เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างชานเมืองทางด้านเหนือกับภายในกรุงเทพฯ ระหว่างบริเวณนั้นกับสถานีรถไฟสามเสน และระหว่างบริเวณนั้นไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา

ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลื่ยนชื่อถนนราชวัตรตลอดแนวเส้นทางเป็น ถนนนครไชยศรี