โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โคกกะเทียมวิทยาลัย
Khokkatiem Wittayalai School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นค.ล.
ประเภทรัฐ
คำขวัญประพฤติดี เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย
สถาปนา24 มิถุนายน พ.ศ. 2496
ผู้ก่อตั้งพลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์
หน่วยงานกำกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนางปาณิสรา ศรีเชื้อ
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
สีเหลือง - ดำ
เพลงมาร์ชโคกกระเทียมวิทยาลัย
เว็บไซต์[1]

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธินตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15160 ภายใต้สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,039 คน และมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 62 คน และยังเป็นโรงเรียนดีเด่นประจำอำเภอ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือ พลตรี เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนของฝ่ายทหาร อาทิ พลตรีอุทัย วงค์วีรเดช รองจเรทหารบกในขณะนั้น พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ และนายชลอ วนะภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเสนอเรื่องถึงจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนนี้ขึ้น พร้อมทั้งจัดหาเงินมาให้ทำการก่อสร้างงวดแรกถึง 3 ล้านบาท แลัวยังปรารภว่า จะให้ ขยายถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้จังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชาติในเขตภาคกลาง ดังนั้น คณะกรรมการ โดยมี พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานได้กำหนดสถานที่ คือที่ดินของศูนย์การทหารปืนใหญ่ บริเวณเขาน้ำโจน เป็นสถานที่ก่อสร้าง กำหนด วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2495 โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี โดยวงเงินงบประมาณ 3 ล้านบาท ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 เมื่อเปิดทำการสอนครั้งแรก มีครู 16 คน มีนักเรียน 434 คน เปิดสอนระดับ ม.1 - 6 โดยมีนายเขียว มัณฑารมย์ ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รักษาการแทน จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2496 จึงได้ส่งนายโปร่ง ส่งแสงเติม มาเป็นครูใหญ่คนแรก

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

  • ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปเสมาธรรมจักรครอบคบเพลิงและบรรจุอยู่ในแถบวงแหวน ซึ่งมีข้อความ โดยรอบ ว่า " ความตั้งใจจริงอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้น "
  • ปรัชญาของโรงเรียน ประพฤติดี เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย
  • คติพจน์ของโรงเรียน ความตั้งใจจริงอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้น

อ้างอิง[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]