โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โคกกะเทียมวิทยาลัย
ไฟล์:16100256 0 20110706-090107.jpg
ประพฤติดี เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย
88 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khokkatiem Wittayalai School
อักษรย่อ ค.ล.
ประเภท รัฐ
สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 24 มิถุนายน พ.ศ. 2496
ผู้ก่อตั้ง พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์
เพลง มาร์ชโคกกระเที่ยมวิทยาลัย
เว็บไซต์

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธินตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15160 ภายใต้สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1039 คน และมีบุคลากรรวมั้งสิ้น 62 คน และยังเป็นโรงเรียนดีเด่นประจำอำเภอ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือ พลตรี เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนของฝ่ายทหาร อาทิ พลตรีอุทัย วงค์วีรเดช รองจเรทหารบกในขณะนั้น พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ และนายชลอ วนะภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเสนอเรื่องถึงจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนนี้ขึ้น พร้อมทั้งจัดหาเงินมาให้ทำการก่อสร้างงวดแรกถึง 3 ล้านบาท แลัวยังปรารภว่า จะให้ ขยายถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้จังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชาติในเขตภาคกลางดังนั้น คณะกรรมการ โดยมี พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานได้กำหนดสถานที่ คือที่ดินของศูนย์การทหารปืนใหญ่ บริเวณเขาน้ำโจน เป็นสถานที่ก่อสร้าง กำหนด วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2495 โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี โดยวงเงินงบประมาณ 3 ล้านบาท ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 เมื่อเปิดทำการสอนครั้งแรก มีครู 16 คน มีนักเรียน 434 คน เปิดสอนระดับ ม.1 - 6 โดยมีนายเขียว มัณฑารมย์ ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รักษาการแทน จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2496 จึงได้ส่งนายโปร่ง ส่งแสงเติม มาเป็นครูใหญ่คนแรก

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

  • ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปเสมาธรรมจักรครอบคบเพลิงและบรรจุอยู่ในแถบวงแหวน ซึ่งมีข้อความ โดยรอบ ว่า " ความตั้งใจจริงอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้น "
  • ปรัชญาของโรงเรียน ประพฤติดี เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย
  • คติพจน์ของโรงเรียน ความตั้งใจจริงอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้น

อ้างอิง[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]