โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
451 ถนนมหิดล ต.ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kawila Witayalai School
อักษรย่อ ก.ว. / K.W.C
ประเภท - โรงเรียนรัฐบาล

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 16 มีนาคม พ.ศ. 2521 (41 ปี)
ผู้ก่อตั้ง คุณหญิงสวาท รัตนวราห
รหัส 1050130987
ผู้อำนวยการ นายอุทัย ขัติวงษ์
จำนวนนักเรียน 1,163 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) [1]
สี ███ แสด
เพลง มาร์ชกาวิละ
เพลงมาร์ชกาวิละ (บรรเลง)
ไฟล์:มาร์ชกาวิละวิทยาลัย.mp3
เว็บไซต์

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (อังกฤษ: kawilawittayalai school) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่  3 ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยูที่เลขที่ 451 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)[2]

ประวัติ[แก้]

ป้ายชื่อโรงเรียนของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2521 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่  ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ นางสวาท  รัตนวราห (ต่อมาเป็นคุณหญิง)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก พลตรีจวน  วรรณรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี 2518 เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 กรมสามัญศึกษาได้กำหนดผังโรงเรียนเสนอกรมธนารักษ์ในปี 2519

ไฟล์:Kawila school 1.png
พิธียกพระราชานุสาวรีพระเจ้ากาวิละ

สำหรับชื่อโรงเรียนนั้นเดิมกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาจะให้เรียกว่า "โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๒" แต่นางสวาท  รัตนวราห ผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน จนกระทั่งก่อตั้งโรงเรียนเป็นผลสำเร็จ มีความประสงค์จะให้ ครู - อาจารย์ และผู้บริหารชุดแรก มีความภาคภูมิใจในการสร้างโรงเรียนใหม่แห่งนี้ จึงเสนอขอให้ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย" ตามพระนามของพระเจ้ากาวิละ การที่ผู้เสนอชื่อโรงเรียนเลือกเอาพระนามของพระเจ้ากาวิละ ผู้ครองนครเชียงใหม่ และเป็นต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ มาเป็นชื่อโรงเรียนเพราะมีความเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรได้รับชื่อจากบุคคลสำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทุนบำรุงจากชาวเชียงใหม่อย่างเต็มภาคภูมิใจ ประกอบกับผู้ที่ยกที่ดินให้คือทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายกาวิละ และได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าเจ้านายฝ่ายเหนือด้วย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 โดยยังไม่ได้งบประมาณใด ๆ ทั้งสิ้น จึงต้องขออาศัยสถานที่เรียนสองแห่ง คือ ชั้น ม.ศ. ๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ชั้น ม.๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่โรงเรียนวัดท่าสะต๋อย

ต่อมาได้รับงบประมาณถมที่ดินเพื่อสร้างถนน อาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง และห้องส้วม 2 หลัง 16 ห้อง เมื่อสร้างเสร็จจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดออกมา ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน[3]

การศึกษา[แก้]

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

มีทั้งสิ้น 18 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 6 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 6 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 6 ห้องเรียน

การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

มีทั้งสิ้น 21 ห้องเรียน

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • 7 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • 7 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • 7 ห้องเรียน[4]

ที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียน[แก้]

อาคารเรียน 3 ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีโฉนด ๓ ฉบับ รวมเนื้อที่ตามทะเบียน ๖๗ ไร่ ๒ งาน  ๖๗ ตารางวา

 • อาคารเรียน 3 หลัง
 • อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 1 หลัง
 • อาคารโรงฝึกงาน 4 หลัง
 • อาคารหอประชุม 1 หลัง
 • สระว่ายน้ำ​ขนาด​ กว้าง​25​ยาว50​เมตร
 • อาคารแนะแนว
 • อาคารพละศึกษา
 • อาคารเกษตรกรรม​
 • อาคารสมาคมศิษย์เก่า​
 • บ้านพักครู 4 หลัง
 • บ้านพักภารโรง 1 หลัง
 • ห้องส้วม 7 หลัง[5]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

พระบรมราชาธิบดี หรือ พระเจ้ากาวิละ ประทับในเรือนแก้ว บนฐานรองรับด้วยโมลีมีชื่อ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

สีประจำโรงเรียน

สีแสด หมายถึง สีแห่งความเป็นครูผู้ให้วิชา ความรู้

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธกาวีระโสตถิมหามงคล

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต" "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"

คำขวัญของโรงเรียน

ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ำปัญญา พัฒนาสังคม ชื่นชมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพวงแสด

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชกาวิละ คำร้อง/เรียบเรียง : คุณครูวรพงษ์ ทองเลิศ

ธงประจำโรงเรียน

ผืนธงมีสีแสดตลอดทั้งผืน ตรงกลางมีตราประจำโรงเรียนเป็นลายเส้นสีดำ

ธงประจำโรงเรียน[6]รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 คุณหญิงสวาท รัตนวราห พ.ศ. 2521-2521
2 นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ พ.ศ. 2521-2525
3 นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2526-2530
4 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2530-2532
5 นายอรุณ อาษา พ.ศ. 2532-2535
6 นางพิวัลย์ วิบุลสันติ พ.ศ. 2535-2537
7 นายเขียน แสงหนุ่ม พ.ศ. 2537-2540
8 ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ พ.ศ. 2540-2543
9 นายสุรัตน์ เจียตระกูล พ.ศ. 2543-2544
10 นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ พ.ศ. 2544-2546
11 นายธนกฤต วรรณลังกา พ.ศ. 2546-2548
12 นายชวลิต วิชาศิลป์ พ.ศ. 2548-2553
13 นายอุทัย ขัติวงษ์ พ.ศ. 2554-2562
14 นายมงคล กาเหว่า พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050130987&Area_CODE=101734 จำนวนนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 2. https://iscps2013.files.wordpress.com/2016/07/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-e0b8a3e0b8a3-e0b8a1e0b8b1e0b898e0b8a2e0b8a1.pdf รายชื่อโรงเรียนมาตราฐานสากล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยอยู่ลำดับที่ 418
 3. http://www.kwc.ac.th/data_13383 ประวัติโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 4. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1050130987&Area_CODE=101734 จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 5. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1050130987&Area_CODE=101734 ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 6. http://www.kwc.ac.th/management-team

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เว็บไชต์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

46ICT Leadership Centre and Network Schools