โรงเรียนสระแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนสระแก้ว
สัญลักษณ์โรงเรียนสระแก้ว.png
ปญญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นแก้วประเสริฐของปวงชน)
58 ถนนสุวรรณศร
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

พิกัด 15°0′10.85″N 103°6′15.51″E / 15.0030139°N 103.1043083°E / 15.0030139; 103.1043083
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sa kaeo School
อักษรย่อ ส.ก. (S.K.)
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ (มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ)
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 12270101
เพลง มาร์ชโรงเรียนสระแก้ว
เว็บไซต์

โรงเรียนสระแก้ว เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระแก้ว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 58 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน : เป็นรูปอักษรย่อโรงเรียนรองรับด้วยลายไทย
 • สีประจำโรงเรียน : เขียว-เหลือง
สีเขียว ███ หมายถึง ก้าวไกลทางวิชาการ
สีเหลือง ███ หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม

คติพจน์ : ปญญา นรานํ รตนํ

 • ความหมายคติพจน์ : ปัญญาเป็นแก้วประเสริฐของปวงชน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นแก้ว-ดอกแก้ว
 • ความหมายในตัวย่อ : หมายถึง สุจริต, หมายถึง กตัญญู

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสระแก้ว ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2501 แต่เดิมอาศัยโรงเรียนวัดสระแก้ว (ประชาบาล)ซึ่งตั้งอยุ่ในที่ดินราชพัสดุริมถนนสุวรรณศร บริเวณห้างแว่นบิวตี้ฟูลในปัจจุบัน เป็นอาคารไม้เก่าแก่ชั้นเดียวใต้ถุนสูงอาศัยเป็นที่เรียนโดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2509 นายประยูร เทียมเพ็ชร คหบดีอำเภอสระแก้ว ได้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่กรมสามัญศึกษาจำนวนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา หมู่ที่ 7บ้านคลองจาน ริมถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว ซื่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียนแบบ212 ครึ่งหลังจำนวน 6 ห้องเรียน จึงย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2516 เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท(คมช.) รุ่นที่ 10 กรมสามัญศึกษาให้ความช่วยเหลือวัสดุ ครุภัณฑ์ สายวิชาชีพ สายวิชาศิลปศึกษา วิทยาศาสตร์และห้องสมุด

ปี พ.ศ. 2535 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา(คอมต.สศ.)จนถึงปัจจุบันโรงเรียนสระแก้วได้มีการพัฒนามาโดยตลอด มีอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ พร้อมกับจำนวนครูและนักเรียนที่เพิ่มขึ้นด้วย ต่อมานายประยูร เทียมเพ็ชร ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติม ปัจจุบันโรงเรียนสระแก้วมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 33 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวาเปิดสอนนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนสระแก้วได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนสระแก้ว

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หลักสูตร สสวท และ สอวน.
 • ห้อง EIS (English for Integated Studies )
 • ห้องเรียนสายวิทยาศาสตร์ท่วไป
 • ห้องเรียนสายศิลป์ทั่วไป

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)[แก้]

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หลักสูตร สสวท และ สอวน.
 • ห้อง EIS (English for Integated Studies )
 • ห้องเรียนสายศิลป์
 • ห้องเรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต (ทั่วไป)

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับ รายชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายอาทิตย์ จิตละมุน พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2504
2 นายชุมพล บัวคำศรี พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2528
3 นายวิวัฒน์ บุญเล็ก พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2540
4 นายบรรลือ คุรุธรรมจารุ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
5 นายปกรณ์ ภูมิเขต พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2553
6 นายชูชาติ ชอบชื่นชม พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
7 นายสุวรรณ ทวีผล พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°00′11″N 103°06′16″E / 15.003013°N 103.104308°E / 15.003013; 103.104308


ดูเพิ่ม[แก้]