โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ป้ายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา.JPG
ถนนอุดรธานี - หนองบัวลำภู ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Udonpichairakpitaya School
อักษรย่อ อ.พ.ร
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี
สถาปนา พ.ศ. 2525
ผู้ก่อตั้ง ร้อยตำรวจเอก ขุนรักษ์นิกร ตราชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
จำนวนนักเรียน 2,803 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
เกาหลีเหนือ ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

เว็บไซต์

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย(ม.4-6) แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายมีทั้งหมด 3 แผนการเรียน ได้แก่ แผน 1 สควท.(สงเสริมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) แผน 2 โปรแกรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และแผน 3 โปรแกรมการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และรวมถึงวิชาเลือกเสรีสำหรับภาษาที่ 3 เช่น จีน, เกาหลี, ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น โรงเรียนตั้งอยู่บนถนน อุดรธานี - หนองบัวลำภู ตรงข้ามกับ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2525 โดยรับนักเรียนชาย - หญิงเข้าเรียนครั้งแรกจำนวน 262 คน จัดห้องเรียน 6 ห้อง ในระยะแรกที่เปิดทำการสอนนั้น โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า "โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ทำการโดยได้รับความกรุณาจาก นายอำนวย อุเทศ ศึกษาธิการเขตเขตการศึกษา 9 ,นายอิศรา จรัณยานนท์ ศึกษาธิการจังหวัด ,นายสนิทพงษ์ นวลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และ นางวัฒนา พิธรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ได้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันแสวงหาที่ดินเพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนในที่สุดก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก พันตำรวจโทพิชัย สุนทรสัจบูลย์ (ยศขณะนั้นตำแหน่งรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา) บริจาคที่ดินจำนวน 30 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา จนกรมสามัญได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2526 ถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 4 ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินและคุณตาของท่านคือ ร้อยตำรวจเอก ขุนรักษ์นิกร ตราชู จึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา และในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้านหลังอาคารเรียนหลังที่ ๒

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารภายในโรงเรียนมีทั้งหมด 9 อาคาร[2] แบ่งเป็น

 • อาคารเรียน 5 หลัง
 • อาคารอเนกประสงค์ 4 หลัง
 • บ้านพักครู 4 หลัง
 • บ้านพักภารโรง 2 หลัง
 • เรือนเพาะชำ 1 หลัง

อาคารเรียน 1[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องเลขาผู้อำนวยการ, ห้องผู้อำนวยการ, ห้องประชุมมรกต, ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ, ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป, ห้องพัสดุ, ห้องสหกรณ์
 • ชั้น 2 ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ, ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ชั้น 3 ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง, ห้องเรียนโครงการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 5 ห้อง

อาคารเรียน 2[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ห้อง, ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนโคงการ วิทยาศาสตร์ Resource Center จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องเรียนโครงการ วิทยาศาสตร์ ห้องดาราศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ห้องพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 4 ห้อง, ห้องเรียน IS จำนวน 1 ห้อง

อาคารเรียน 3[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องฝ่ายบริหารบุคคล, ห้องเรียนทั่วไป 5 ห้อง, ห้องนาฏศิลป์ 1 จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องงานแนะแนว จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 7 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์ 2 จำนวน 1 ห้อง, ห้องดนตรี จำนวน 1 ห้อง

อาคารเรียน 4[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง, ห้องสมุด, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระวิชาพลานามัย, ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนทั่วไป 7 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
 • ชั้น 3 ห้องภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง, ห้อง soundlab จำนวน 1 ห้อง

หอประชุม (100 ปี อุดรธานี)[แก้]

 • ชั้น 1 โรงอาหาร
 • ชั้น 2 หอประชุม 100 ปี อุดรธานี

อาคารเรียนคหกรรม[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนทั่วไปสำหรับ การคหกรรม

อาคารเรียนเกษตรกรรม[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนทั่วไปสำหรับการเกษตร

อาคารเรียนช่างฝีมือ[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง

อาคารอเนกประสงค์[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องประชุม, ลานบาสเกตบอล

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสังวาลย์ ไชยช่วย 2526 - 2532
2 นายองอาจ วุฒิเสน 2532 - 2535
3 ร.ต. ดร.สมภพ พันธุมโน 2535 - 2541
4 นายสงบ ผลินยศ 2541 - 2548
5 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ 2548 - 2553
6 นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ 2553 - 2555
7 ดร.วันชัย วิเศษโพธิศรี 2555 - 2556
8 ว่าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแก้ว 2556-ปัจจุบัน

ผังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา Facebook โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา Facebook กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

อ้างอิง[แก้]

 1. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1041680828&Area_CODE=101720 จำนวนนักเรียนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 2. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1041680828&Area_CODE=101720 จำนวนอาคารเรียนของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ