โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ป้ายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา.JPG
ถนนอุดรธานี - หนองบัวลำภู ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Udonpichairakpitaya School
อักษรย่อ อ.พ.ร
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี
สถาปนา พ.ศ. 2525
ผู้ก่อตั้ง ร้อยตำรวจเอก ขุนรักษ์นิกร ตราชู
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

เว็บไซต์

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำจังหวัด อุดรธานี อยู่ที่อันดับที่ 3 รองจาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย(ม.4-6) แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายมีทั้งหมด 3 แผนการเรียน ได้แก่ แผน 1 สควท.(สงเสริมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) แผน 2 โปรแกรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และแผน 3 โปรแกรมการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และรวมถึงวิชาเลือกเสรีสำหรับภาษาที่ 3 เช่น จีน, เกาหลี, ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น โรงเรียน ตั้งอยู่บนถนน อุดรธานี - หนองบัวลำภู ตรงข้ามกับ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใช้อักษรย่อว่า อ.พ.ร.

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2525 โดยรับนักเรียนชาย - หญิงเข้าเรียนครั้งแรกจำนวน 262 คน จัดห้องเรียน 6 ห้อง ในระยะแรกที่เปิดทำการสอนนั้น เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า "โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ทำการโดยได้รับความกรุณาจาก นายอำนวย อุเทศ ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 9 (ปัจจุบันเกษียณราชการ) นายอิศรา จรัณยานนท์ ศึกษาธิการจังหวัด (ปัจจุบันเกษียณราชการ) นายสนิทพงษ์ นวลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ปัจจุบันเกษียณราชการ) นางวัฒนา พิธรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง (ปัจจุบันเกษียณราชการ) ได้ เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันแสวงหาที่ดินเพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนอย่างเต็ม กำลังความสามารถ จนในที่สุดก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก พันตำรวจโทพิชัย สุนทรสัจบูลย์ (ยศขณะนั้นตำแหน่งรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชศรีมาปัจจุบันยศพัน ตำรวจโท ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 จังหวัด) บริจาคที่ดินจำนวน 30 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา จนกรมสามัญได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2526 ถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 4 ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินและคุณตาของท่านคือ ร้อยตำรวจเอก ขุนรักษ์นิกร ตราชู จึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา และในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้านหลังอาคารเรียนหลังที่ ๒

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารภายในโรงเรียนมีทั้งหมด 10 อาคาร

อาคารเรียน 1[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องเลขาผู้อำนวยการ, ห้องผู้อำนวยการ, ห้องประชุมมรกต, ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ, ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป, ห้องพัสดุ, ห้องสหกรณ์
 • ชั้น 2 ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ, ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ชั้น 3 ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง, ห้องเรียนโครงการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 5 ห้อง

อาคารเรียน 2[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ห้อง, ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนโคงการ วิทยาศาสตร์ Resource Center จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องเรียนโครงการ วิทยาศาสตร์ ห้องดาราศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ห้องพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 4 ห้อง, ห้องเรียน IS จำนวน 1 ห้อง

อาคารเรียน 3[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องฝ่ายบริหารบุคคล, ห้องเรียนทั่วไป 5 ห้อง, ห้องนาฏศิลป์ 1 จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องงานแนะแนว จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 7 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์ 2 จำนวน 1 ห้อง, ห้องดนตรี จำนวน 1 ห้อง

อาคารเรียน 4[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง, ห้องสมุด, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระวิชาพลานามัย, ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนทั่วไป 7 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
 • ชั้น 3 ห้องภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง, ห้อง soundlab จำนวน 1 ห้อง

หอประชุม (100 ปี อุดรธานี)[แก้]

 • ชั้น 1 โรงอาหาร
 • ชั้น 2 หอประชุม 100 ปี อุดรธานี

อาคารเรียนคหกรรม[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนทั่วไปสำหรับ การคหกรรม

อาคารเรียนเกษตรกรรม[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนทั่วไปสำหรับการเกษตร

อาคารเรียนช่างฝีมือ[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง

อาคารอเนกประสงค์[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องประชุม, ลานบาสเกตบอล

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสังวาลย์ ไชยช่วย 2526 - 2532
2 นายองอาจ วุฒิเสน 2532 - 2535
3 ร.ต. ดร.สมภพ พันธุมโน 2535 - 2541
4 นายสงบ ผลินยศ 2541 - 2548
5 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ 2548 - 2553
6 นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ 2553 - 2555
7 ดร.วันชัย วิเศษโพธิศรี 2555 - 2556
8 ว่าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแก้ว 2556-ปัจจุบัน

ผังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา Facebook โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา Facebook กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

อ้างอิง[แก้]

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ