โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
Udonpichairakpitaya School
ที่ตั้ง
97 ถนนอุดรธานี - หนองบัวลำภู ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.พ.ร.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนาพ.ศ. 2525
ผู้ก่อตั้งร้อยตำรวจเอกขุนรักษ์นิกร ตราชู , พลตำรวจโทพิชัย สุนทรสัจบูลย์
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมดุลย์ โฉมหาญ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน2,803 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี███ ฟ้า
███ ชมพู
เว็บไซต์http://www.upr.ac.th

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)มีห้องเรียนพิเศษ3โครงการคือ ห้องเรียนพิเศษสควท.,ห้องเรียนพิเศษ pre cadet,ห้องเรียนพิเศษIEP. และตอนปลาย(ม.4-6) แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายมีทั้งหมด 3 แผนการเรียน ได้แก่ แผน 1 สควท.(สงเสริมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) แผน 2 โปรแกรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และแผน 3 โปรแกรมการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และรวมถึงวิชาเลือกเสรีสำหรับภาษาที่ 3 เช่น จีน, เกาหลี และญี่ปุ่น โรงเรียนตั้งอยู่บนถนน อุดรธานี - หนองบัวลำภู ตรงข้ามกับ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2525 โดยรับนักเรียนชาย - หญิงเข้าเรียนครั้งแรกจำนวน 262 คน จัดห้องเรียน 6 ห้อง ในระยะแรกที่เปิดทำการสอนนั้น โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า "โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศรีสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ทำการโดยได้รับความกรุณาจากนายอำนวย อุเทศ ศึกษาธิการเขตเขตการศึกษา 9 นายอิศรา จรัณยานนท์ ศึกษาธิการจังหวัด นายสนิทพงษ์ นวลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และนางวัฒนา พิธรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ได้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันแสวงหาที่ดินเพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนในที่สุดก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก พันตำรวจโทพิชัย สุนทรสัจบูลย์ (ยศขณะนั้นตำแหน่งรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา) บริจาคที่ดินจำนวน 30 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา จนกรมสามัญได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2526 ถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 4 ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคที่ดินและคุณตาของท่านคือ ร้อยตำรวจเอก ขุนรักษ์นิกร ตราชู จึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา และในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้านหลังอาคารเรียนหลังที่ ๒

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารภายในโรงเรียนมีทั้งหมด 9 อาคาร[2] แบ่งเป็น

 • อาคารเรียน 5 หลัง
 • อาคารอเนกประสงค์ 4 หลัง
 • บ้านพักครู 4 หลัง
 • บ้านพักภารโรง 2 หลัง
 • เรือนเพาะชำ 1 หลัง

อาคารเรียน 1[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องเกียรติยศ,ห้องพักครูกิจกรรม,ห้องศิลปะ, ห้องสหกรณ์
 • ชั้น 2 ห้องพักครูสังคมศึกษา,ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู,ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง,ห้องพักครูภาษาไทย
 • ชั้น 3 ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง,ห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง

อาคารเรียน 2[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ห้อง, ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนโคงการ วิทยาศาสตร์ Resource Center จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องเรียนโครงการ วิทยาศาสตร์ ห้องดาราศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง,ห้องพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง

อาคารเรียน 3[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องกิจการนักเรียน จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนพิเศษPre cadet 4 ห้อง,ห้องเรียนทั่วไป 1 ห้อง, ห้องนาฏศิลป์ 1 จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องงานแนะแนว จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 7 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์ 2 จำนวน 1 ห้อง, ห้องเรียนทั่วไป 7 ห้อง

อาคารเรียน 4[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง, ห้องสมุด,ห้องเรียนทั่วไป 3 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนทั่วไป 7 ห้อง, ห้องสำนักงานกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
 • ชั้น 3 ห้องเรียนทั่วไป 8 ห้อง

อาคารเรียน 5[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องพักผู้อำนวยการ,กลุ่มบริหารวิชาการ,ห้องประชุมเล็ก,กลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มบริหารงบประมาณ,กลุ่มบริหารทั่วไป
 • ชั้น 2 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง,ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง,ห้องเรียนทั่วไป 3 ห้อง,ห้องน้ำ
 • ชั้น 3 ห้องเรียนทั่วไป 7 ห้อง,ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง
 • ชั้น 4 ห้องเรียนทั่วไป 3 ห้อง,ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 3 ห้อง,ห้องปฏิบัติการ 1ห้อง

หอประชุม (100 ปี อุดรธานี)[แก้]

 • ชั้น 1 โรงอาหาร
 • ชั้น 2 หอประชุม 100 ปี อุดรธานี

อาคารเรียนคหกรรม[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนทั่วไปสำหรับ การคหกรรม

อาคารเรียนเกษตรกรรม[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนทั่วไปสำหรับการเกษตร

อาคารเรียนช่างฝีมือ[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง

อาคารอเนกประสงค์[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องประชุม, ลานบาสเกตบอล

รายนามผู้บริหาร[แก้]

 1. นายสังวาลย์ ไชยช่วย (2526-2532)
 2. นายองอาจ วุฒิเสน (2532-2535)
 3. ร.ต. ดร.สมภพ พันธุมโน (2535-2541)
 4. นายสงบ ผลินยศ (2541-2548)
 5. นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ (2548-2553)
 6. นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ (2553-2555)
 7. ดร.วันชัย วิเศษโพธิศรี (2555-2556)
 8. ว่าที่ร้อยตรี บรรจง มูลตรีแก้ว (2556-2561)
 9. นายสาสน์ลิขิตชัย พลไธสง (2561-2564)

อ้างอิง[แก้]

 1. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1041680828&Area_CODE=101720 จำนวนนักเรียนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 2. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1041680828&Area_CODE=101720[ลิงก์เสีย] จำนวนอาคารเรียนของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]