โรงเรียนวัดป่าประดู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดป่าประดู่
Logowps.jpg
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความสามัคคีของหมู่ ก่อให้เกิดสุข)
เลขที่ 136 ถนนสุขุมวิท
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watpapradoo School
อักษรย่อ ว.ป.
WP
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สพม.เขต 18
สถาปนา 30 สิงหาคม พ.ศ. 2465
รหัส 12210104
สี ███ ███ สีเหลือง - สีเขียว
เพลง มาร์ชป่าประดู่
เว็บไซต์

โรงเรียนวัดป่าประดู่ ในระยะเริ่มแรกได้รับการก่อตั้งขึ้นให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดทำการเรียนการสร้างครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2465 บนพื้นที่ 17 ไร่เศษ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน และใช้ศาลาการเปรียญของวัดป่าประดู่เป็นที่เรียนชั่วคราว มีพระศิลป์ ดัชนีย์เป็นครูใหญ่คนแรก

โรงเรียนวัดป่าประดู่ ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีระเบียบระบบอย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้ง เป็นลำดับในทุก ๆ ด้านจนกระทั่งปัจจุบัน ก้าวมาสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดป่าประดู่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยอง ด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจสายหลัก ด้านขวาติดกับโรงพยาบาลระยอง ส่วนด้านซ้ายติดกับวัดป่าประดู่

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดป่าประดู่ในอดีต

โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของจังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ค่อนข้างสับสน และอุดมไปด้วยความเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแห่งหนึ่ง โรงเรียนอยู่คู่เมืองระยองมานับชั่วอายุคน แม้จะไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่าโบราณ หากแต่จะสืบสาวประวัติความเป็นมาจะต้องใช้คำบอกกล่าวเล่าขาน จากรุ่นสู่รุ่น ต้องใช้เวลาไม่น้อยในการพลิกสมุดบันทึกเรื่องราวจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้เรื่องราวโดยละเอียด ระยะเวลากว่า 80 ปี จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโรงเรียนวัดป่าประดู่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับครั้งไม่ถ้วน มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาโดยลำดับ เริ่มต้นจากอาคารศาลาการเปรียญเล็กๆ ของวัดป่าประดู่ มีพระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่

พิธีไหว้ครู ปี 2551
 • 30 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เริ่มก่อตั้งโรงเรียน โดยใช้พื้นที่ของวัดป่าประดู่ จำนวน 17 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวาเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน โดยมีพระศิลป์ ดัชนีย์ เป็นครูใหญ่คนแรก
 • 26 มีนาคม พ.ศ. 2478 โอนไปอยู่ในสังกัดเทศบาลเมืองระยอง
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2487 โอนเข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้น ป.1-ป.4
 • พ.ศ. 2497 เปิดการเรียนการสอนในระดับ ม.1-ม.3 ( หรือ ป.5-ป.7 ) ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเมืองระยอง" เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2517 เปิดการเรียนการสอน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 ในปัจจุบัน )
 • พ.ศ. 2518 โอนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปอยู่โรงเรียนระยองวิทยาคม และยังคงเปิดสอนในระดับประถมศึกษาอยู่เช่นเดิม
 • พ.ศ. 2520 เปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • พ.ศ. 2521 โอนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นไปอยู่โรงเรียนระยองวิทยาคม อีกครั้ง
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 โรงเรียนโอนเข้าสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ใช้ชื่อว่า"โรงเรียนวัดป่าประดู่ ( สหมิตรสามัคคี) "
 • พ.ศ. 2523 ศึกษาธิการจังหวัด สั่งให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาอีกครั้ง
 • 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 3 โรงเรียนถูกโอนเข้าสู่กรมสามัญศึกษาใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดป่าประดู่"
 • พ.ศ. 2527 โอนทรัพย์สินต่างๆ จากประถมศึกษาให้เป็นโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา
 • 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2546 เข้าสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 3,270 คน จำนวนห้องนักเรียน รวม 64 ห้องเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

เข็มกลัดปก ว.ป.

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน/คำขวัญ/เพลงและสีประจำโรงเรียน

 • ตราสถาบัน มงกุฏเหนืออักษรย่อ ว.ป. ส่วนของวงกลมตรงกลางคือ ดอกประดู่ ที่ล้อมไปด้วยช่อชัยพฤกษ์
 • ดอกประดู่ อันเป็นสัญลักษณ์บนตราของโรงเรียน และพบได้ทั่วไปในโรงเรียน แสดงถึง ความพร้อมเพรียง ความร่วมือ ร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา ดังนั้นคนโบราณจึงได้เลือกเอาต้นประดู่เป็นไม้ประจำกอง กองทัพเรือ และคนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่า ส่วนของแก่นไม้ยังใช้เป็นศิลปะการดนตรี ที่สำคัญของคนพื้นเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย คือใช้ทำเป็นเครื่องเสียงพวกระนาด นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง ทั้งนี้ดอกประดู่ยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดระยองอีกด้วย
 • ปรัชญา: บุคคลมีทางพัฒนาได้
 • คติพจน์: สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความสามัคคีของหมู่ ก่อให้เกิดสุข)
 • คำขวัญ: เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย อนามัยดี
 • เพลงมาร์ชป่าประดู่: เป็นหนึ่งในเพลงประจำโรงเรียนวัดป่าประดู่ ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย นายจินดา สุวรรณลมัย เป็นเพลงที่ใช้มากที่สุดจนเป็นที่คุ้นหูกันว่า เหลือง เขียว งามหรู นอกจากนี้โรงเรียนวัดป่าประดู่ยังมีเพลงประจำโรงเรียนอีกหลายเพลง
 • สีเหลือง-เขียว: เป็นสีประจำโรงเรียน ซึ่งในตอนหนึ่งของเพลงมาร์ชป่าประดู่ ได้กล่าวไว้ว่า "เหลือง-เขียว งามหรู ดอกประดู่เปรียบเช่นเป็นสีเหลือง ต้นใบสีเขียวช่วยประเทือง ให้รุ่งเรืองตราบสิ้นดินมลาย"

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารต่าง ๆ[แก้]

โรงเรียนวัดป่าประดู่มีอาคารภายในโรงเรียน ทั้งสิ้น 7 อาคาร ได้แก่

 • อาคารพระเทพคุณาธาร หรือ อาคาร 8 อาคารเรียนพิเศษสูง 7 ชั้น สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการขาดแคลนห้องเรียน 41 ห้องเรียน ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณใจกลางโรงเรียน ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องบริหารงานฝ่ายต่างๆ ชั้น 3 และ 4 เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 และ 6 เป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่วนชั้น 7 เป็นห้องเรียนภาษาจีน(ข้อมูลเมื่อ 28 มิถุนายน 2552‎ ปัจจุบันชั้นบนสร้างหอประชุมเป็นส่วนของอาคารชั้นบนสุด) เป็นอาคารเรียนที่สูงที่สุดในโรงเรียน สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเกียรติแด่ พระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย) (นามเดิม: อภัย วงศ์บุปผา) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่และเจ้าคณะจังหวัดระยอง วางศิลาฤกษ์โดย พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น
  • เสาเข็มอาคาร (ใหญ่) ที่สร้างในโรงเรียนวัดป่าประดู่ ตั้งแต่อาคาร 7 เป็นต้นมา ต้องใช้วิธีการเจาะ เพราะการตอกจะกระเทือนไปทั่วบริเวณ และจุดที่อันตรายที่สุด คือ เจดีย์เก่าแก่ที่อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลระยอง ถ้าตอกเสาเข็มคงจะพังลงมา ดังนั้นเสาเข็มของอาคารพระเทพคุณาธาร จึงใช้วิธีการเจาะ โดยผู้รับเหมา (ซึ่งโรงเรียนต้องไปขออนุเคราะห์ให้มาช่วยสร้างเพราะไม่มีใครยื่นซองประมูล) ได้ว่าจ้างบริษัท PYLON ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของประเทศไทยที่รับบริการเจาะเสาเข็มที่ได้มาตรฐานที่สุด เสาเข็มนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญ หากเกิดการผิดพลาดจะกระทบต่อมาตรฐานของอาคารทันที จำเห็นได้ว่า เข็มเจาะ เป็นเข็มที่ตรงตลอดเสา ไม่เอนเอียงระเกะระกะ เหมือนเข็มตอกทั่วไป ดังนั้นอาคารพระเทพคุณาธาร จะเป็นอีกหนึ่งผลงาน ที่ชาวระยองจะฝากไว้เป็นอนุสรณ์แด่ชนรุ่นหลังได้อย่างภาคภูมิใจ
อาคาร 7
อาคาร 4
 • อาคาร 7 อาคารเรียนสูง 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนมากกว่า 45 ห้อง โดยหลักๆใช้เป็นอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาและ คณิตศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ ชั้น 1 ใช้เป็นลานกิจกรรม และห้องประชุม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาซึ่งย้ายมาจากอาคาร 2 เดิม เนื่องจากมีการรื้อถอนอาคาร 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสร้างอาคารเรียนและหอประชุมใหม่
 • อาคาร 6 อาคารเรียนสูง 2 ชั้น ตั้งอยู่หลังสุดของโรงเรียน เป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคาร 5 อาคารเรียนสูง 3 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และห้องคอมพิวเตอร์ ส่วนชั้น 1 ใช้เป็นโรงอาหารร่วมกับโรงอาหารที่ต่อเติมจากอาคาร 5 และเป็นที่ตั้งของร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน
 • อาคาร 4 อาคารเรียนสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารพระเทพคุณาธาร ใช้เป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา และกิจกรรมแนะแนว ส่วนต่อเติมชั้น 2 ใช้สำหรับเรียนคอมพิวเตอร์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นห้องศิลปะ ส่วนชั้น 1 และส่วนต่อเติม เป็นห้องสมุดกาญจนาภิเษก
 • อาคาร 3 อาคารไม้หลังเก่า สูง 2 ชั้น ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่ชื่อ เนื่องจากได้ถูกรื้อถอนออกเพื่อก่อสร้างอาคารพระเทพคุณาธารแทนที่
 • อาคาร 2 อาคารไม้หลังเก่า สูง 1 ชั้น ที่อยู่กับโรงเรียนวัดป่าประดู่มาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน กว่า 86 ปี ปัจจุบันอาคาร 2 ได้ถูกรื้อถอนเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสร้างอาคารเรียนและหอประชุมใหม่ จำนวน 3 ชั้น ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่โล่ง

ลานกิจกรรมและกีฬา[แก้]

 • สนามฟุตบอล ตั้งอยู่กลางโรงเรียน รายล้อมด้วยต้นประดู่ (ในปัจจุบันปลูกต้นประดู่ป่าแทนต้นประดู่บ้าน)
 • สนามบาสเก็ตบอล ประกอบด้วยสนามบาสเก็ตบอลมาตรฐานจำนวน 2 สนาม ตั้งอยู่ติดรั้วหน้าโรงเรียน ปัจจุบันเหลือเพียง 1 สนาม เนื่องจากอีกสนามหนึ่งได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นสนามฟุตซอล
 • โรงฝึกพลศึกษา เป็นโรงฝึกพลศึกษาอเนกประสงค์ในร่มขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ และปิงปอง และเวทีจัดกิจกรรมดนตรีประจำโรงเรียน ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เพื่อสร้างอาคารเรียนและหอประชุมใหม่ จำนวน 3 ชั้น แทนที่โรงฝึกพลศึกษาเดิม
 • สนามเปตอง ตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร 7 บนพื้นที่ส่วนห้องน้ำชายและอาคารเก็บของเดิม ซึ่งติดกับโรงพยาบาลระยอง
ใต้ร่มประดู่

จุดผักผ่อนและทำงาน[แก้]

 • ห้องสมุดกาญจนาภิเษก เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีหนังสือไว้ให้บริการสำหรับนักเรียนเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในส่วนต่อเติมและชั้น 1 ของอาคาร 4
 • สวนกาญจนาภิเษก เป็นสวนร่มรื่น เหมาะแก่การผักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ในจุดนี้ยังมีบริการหมากกระดาน ไว้ให้บริการนักเรียนอีกด้วย สวนกาญจนาภิเษกอยู่ติดกับอาคาร 2 และป้อมยามฝั่งขาออก ปัจจุบันถูกรื้อถอนเป็นลานจอดรถแทน
 • ศาลาทรงไทย รอบสนามฟุตบอล ศาลาทรงไทย ตั้งอยู่โดยรอบของสนามฟุตบอล ในบรรยากาศอันร่มรื่น ภายใต้ร่มเงาของต้นประดู่ นอกจากนี้ยังมีในจุดอื่นๆอีกด้วย
 • โดม ติดกับโรงอาหาร เป็นหลังคาสีฟ้าทรงโดม ที่เชื่อต่อระหว่าง อาคาร 5 กับโรงฝึกพลศึกษา ปัจจุบันถูกรื้อถอน

จุดรูดบัตรบันทึกเวลา และจุดตรวจสอบผลการเรียน[แก้]

โรงเรียนวัดป่าประดู่ เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบการรูดบัตรบันทึกเวลาการเข้า-ออก โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะส่งบันทึกเวลาการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบทุกเดือน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถตรวจสอบผลการเรียน ได้จากจุดบริการรูดบัตรอื่นๆ ทั่วโรงเรียนอีกด้วย

 • อาคารรูดบัตรบันทึกเวลาเข้า-ออก ตั้งอยู่ด้านหน้าทางประตูขาเข้า ประกอบด้วยเครื่องรูดบัตรจำนวน 4 เครื่อง ปัจจุบันมี 3 เครื่อง ต่อมาได้ยกเลิกการแตะบัตรเป็นการเดินผ่านเครื่องบันทึกแทนในปี 2558 ปัจจุบันอาคารนี้ได้ถูกรื้อถอนแล้วเพื่อปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ส่วนเครื่องบันทึกเวลาได้ย้ายมาติดตั้งทางเข้าใต้อาคาร 7 แทน
 • จุดรูดบัตรตรวจสอบผลการเรียน มีให้ใช้บริการอยู่ทั่วโรงเรียน ตามอาคารใหญ่ๆ ปัจจุบันไม่มีแล้ว

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระศิลป์ ดัชนีย์ พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2467
2 นายสอน สุวรรณเกษร พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2467
3 นายกิมเฮา สุภาพันธ์ พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2468
4 นายศรี ภูธนะกูล พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2469
5 นายหาญ พนาเวช พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2480
6 นายอิงค์ เวชประสิทธิ์ พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2483
7 นายวอน วิริยะมัติ พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2485
8 นางสาวบุญชู ศิริภัคดี พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2485
9 นางสาววัลภา เสียงลือ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2485
10 นางสาวบุญชู ศิริภัคดี พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2487
11 นายพิพัฒน์ พ้นชั่ว พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2487
12 นางสาววรรณี โสภณ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2488
13 นายพิสุทธิ์ มณีแสง พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2507
14 นายจำนง ฉายาชวลิต พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2507
15 นายระวี ปัญญายิ่ง พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2513
16 นายจอม จรัสวิมล พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2516
17 นายจำนง ฉายาชวลิต พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2530
18 นายโสภณ ไทรเมฆ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533
19 นายสุรพงษ์ ซื่อตรง พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535
20 นายจตุรงค์ ผลารุจิ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
21 นายพงศา งามละเมียด พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
22 นายมานพ งามสุวรรณ์ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
23 นายจำนง ไชยรัตน์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
24 นายวินัย ฉิมวงษ์ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
25 นายสมพงษ์ น้อยสุขขี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
26 นายไพรัตน์ บุญศรี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
27 ดร.ทวีสิทธิ์ อิสรเดช พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
28 นายบำรุง ชูประเสริฐ พ.ศ. 2560 - 2562
29 ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]