กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
Logosw.jpg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srinagarindra the Princess Mother School
อักษรย่อ สว.
ประเภท โรงเรียนรัฐ
สถาปนา 25 พฤษภาคม 2539
เพลง มาร์ชศรีนครินทร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 12 แห่งที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2539 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาระดับมัธยมขนาดใหญ่ในประเทศไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวาระเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2538

ประวัติ[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียน 12 แห่งนี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ใช้ชื่อ "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานตราประจำโรงเรียน และเปลี่ยนนามใหม่ว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์" ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ประกอบด้วย

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า[แก้]

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ในปี พ.ศ. 2545 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ได้ร่วมประชุมกันและมีมติให้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระองค์ท่าน ซึ่งทรงพระคุณอันประเสริฐต่อการศึกษาไทย ไว้เป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ชาวไทยดำเนินชีวิตตามแนวพระจริยวัตรอัน งดงาม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดสร้าง โดยประสานงานให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบองค์พระราชานุสาวรีย์ มีนายโสพิศ พุทธรักษ์ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ส่วนแท่นประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ให้แต่ละโรงเรียนออกแบบตามความเหมาะสม

สัญลักษณ์[แก้]

อักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว.
 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว. โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว.อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง มีชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และดามด้วยชื่อจังหวัด เป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร[1]

 • คำขวัญโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 • พุทธศาสนสุภาษิต

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวฑิตา (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือวันอาทิตย์ เป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้งสองข้าง[2]

 • สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ สีแดง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่แดง

เครื่องแบบชุดพิธีการ[3][แก้]

ที่มา:การแต่งกายชุดพิธีการ เว็บ สว.สค.[4]
 • นักเรียนชาย

เสื้อนอก เป็นเสื้อสีขาวคอตั้ง ห้าตะเข็บ แขนยาว กระเป๋าที่อกเสื้อ 2 ข้าง ติดกระดุมโลหะสีเงิน(ม.ต้น) สีทอง(ม.ปลาย) มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสลักที่กระดุม 5 เม็ด บริเวณหน้าอกขวาติดป้ายชื่อ ด้านซ้ายติดแถบสี บริเวณคอติดแผงคอสีแดง มีแถบสีทองคาดตามยาวตรงกลาง มีเครื่องหมายประจำโรงเรียนสองข้าง

กางเกง ใช้กางเกงนักเรียนสีกรมท่า เข็มขัดหนังสีดำ ตรงกลางมีโลหะสีเงิน มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนติดอยู่

หมวก ใช้ผ้าสีกรมท่า ติสัญลักษณ์ประจำสถาบันด้านหน้าซ้ายมือ เมือไม่สวมหมวก ให้เก็บหมวกไว้ที่กระเป๋าด้านล่างทางซ้าย ให้ตราสัญลักษณ์ตั้งขึ้นเหนือกระเป๋าบริเวณชายเสื้อ

รองเท้า สวมรองเท้าหนังสีดำขัดมัน หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายดึงให้ตึงไม่พับ

ที่มา:การแต่งกายชุดพิธีการ เว็บ สว.สค.[5]
 • นักเรียนหญิง

เสื้อนอก เป็นเสื้อสูทสีขาว แขนยาว ติดกระดุมโลหะเช่นเดียวกับนักเรียนชาย แต่ใช้ 3 เม็ด สวมทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว ผูกเน็กไทสีแดง ติดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณคอเสื้อสองข้าง ติดป้ายชื่อที่อกด้านขวา แถบสีที่ด้านซ้าย

กระโปรง สีกรมท่า กระโปรงทรงเอ ผ่าหลังประมาณ 15 ซ.ม. กระโปรงไม่สั้นหรือยาวเกินไป

หมวก ใช้ผ้าสีกรมท่า ติสัญลักษณ์ประจำสถาบันด้านหน้าซ้ายมือ เมือไม่สวมหมวก ให้เก็บหมวกไว้ที่กระเป๋าด้านล่างทางซ้าย ให้ตราสัญลักษณ์ตั้งขึ้นเหนือกระเป๋าบริเวณชายเสื้อ

รองเท้า ใช้รองเท้านักเรียน หนังสีดำขัดมัน ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวพับปลาย 2 พับ กว้างประมาณ 3 ซ.ม.

วันเกียรติยศ[แก้]

] เป็นวันที่มีความสำคัญอย่าวยิ่งของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งพิธีวันเกียรติยศจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียน และรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง จะมีพิธีการประดับเครื่องหมาย ส.ว.ซึ่งเป็นอักษรพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตราสัญลักษณ์โรงเรียน และมอบหมวก ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน ทำให้เรานั้นเป็นลูกสมเด็จย่าอย่างเต็มตัว โดยในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดที่ไม่ตรงกันแล้วแต่โอกาสสำคัญของแต่ละโรงเรียน เช่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อ้างอิง[แก้]

 1. ตราประจำโรงเรียน เว็บไซค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ [1]
 2. พระพุทธประจำโรงเรียน เว็บโรงเรียนเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี [2]
 3. ระเบียบการแต่งกายนักเรียน สว.ศก หมวดที่สามการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ [3]