โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
Princess Sirindhorn College.jpg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Sirindhorn's College
อักษรย่อ ส.ธ. (PSC)
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 2 เมษายน พ.ศ. 2534
รหัส 3800201
เพลง มาร์ชสิรินธรฯ
เว็บไซต์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (อังกฤษ: Princess Sirindhorn's College) จังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ชื่อโรงเรียนเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2537 และเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนและกิจกรรมธนาคารนักเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม ปีเดียวกัน ทางโรงเรียนจึงกำหนดให้วันที่ 31 มกราคม ของทุกปี เป็น "วันพระบารมีปกเกล้า" ของโรงเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (Princess Sirindhorn's College) จัดตั้งใรวโนกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสูงยิ่ง ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่เยาวชนในชนบทห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อนเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์ทางการศึกษา ได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในชื่อภาษาอังกฤษว่า Princess Sirindhorn's College โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนราชินีบูรณะ คณะสินธุรวี ณ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียนราชินีบูรณะ มีเนื้อที่ 59 ไร่ 57 ตารางวา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคมพ.ศ. 2537 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายโรงเรียนและกิจกรรมธนาคารนักเรียน เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดให้วันที่ 31 มกราคมของทุกปี เป็นวันพระบารมีปกเกล้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2538เวลา 10.45 น.

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

 • ตราโรงเรียน

ประกอบด้วยนามาภิไธยย่อ สธ ภายใต้พระมงกุฏ ด้านล่างประดับด้วยแพรแถบชื่อ "สิรินธรราชวิทยาลัย"

 • สีประจำโรงเรียน

ม่วง หมายถึง สีประจำวันเสาร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขาว หมายถึง ความสะอาด สว่าง สงบ อันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

 • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย[แก้]

 1. นางสาวยุพิน ดุษิยามี (พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536)
 2. นางปลื้มจิตร สถาพรดำรงค์ (พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539)
 3. นางสาวทองประดับ ลิ้มตระกูล (พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542)
 4. นางลัดดา ผลวัฒนะ (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543)
 5. นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547)
 6. นายสมบูรณ์ ตรีธนะกุล (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2554)
 7. นายสามารถ รอดสำราญ (พ.ศ. 2554 - 2556)
 8. นายวรรณะ บุษบา (พ.ศ. 2556 - 2557)
 9. นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง (พ.ศ. 2557 - 2560)
 10. นางปภาดา เสนาะพิน (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีแผนการศึกษาดังนี้

 • โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.)
 • โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางภาษาจีน - Chinese Program (CP)
 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ - English Program (EP)
 • แผนการเรียนปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีแผนการศึกษาดังนี้ >>หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ<<

 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว. - SCiUS)โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
 • โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.)
 • โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางภาษาจีน Chinese Program (CP)

>>หลักสูตรห้องเรียนปกติ<<

 • แผนกาาเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา
 • แผนการเรียนศิลปกรรม