ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
Chanpradittaram wittayakom School
ที่ตั้ง
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ข้อมูล
ชื่ออื่นจ.ป.ว. (J.P.V.)
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน
สถาปนา15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1010720103
ผู้อำนวยการนายวิจิตร สมบัติวงศ์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียน1734 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563)[1]
สีน้ำเงิน-แดง    
เพลงมาร์ชจันทร์ประดิษฐ์
เว็บไซต์chanpradit.ac.th
ไม่มี
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม (Chanpradittharam Wittayakom School) (อักษรย่อ : จ.ป.ว. (J.P.V.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมก่อตั้งโดยดำริของคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุ โรงเรียนวัดรางบัว ครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2457 ในขณะนั้น โรงเรียนวัดรางบัว มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่เรียนแออัด คับแคบ ไม่สะดวก คณะกรรมการวัดรางบัว จึงเสนอกันว่าต้องหาสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ แยกเป็นโรงเรียนสตรี ในที่สุดก็ได้สถานที่ในบริเวณวัดจันปะขาว ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียน คณะกรรมการวัดรางบัวติดต่อขออนุญาต พระอธิการ สมทรง เจ้าอาวาสวัดจันปะขาวขณะนั้นและเสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เช่าที่ดินของวัดจันปะขาวซึ่งมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉพาะสตรีให้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีวัดจันปะขาว" ใช้อักษรย่อ "ส.จ." ตามประกาศตั้ง โรงเรียนรัฐบาลของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เมื่อประกาศตั้งโรงเรียนแล้ว กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นางนังคร คชะสุต ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกและรับนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.4 จำนวน 111 คน พร้อมครู 2 คน จาก โรงเรียนวัดรางบัว เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2499 นับว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่ได้วางรากฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการเรียนการสอน จนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

ชื่อโรงเรียน[แก้]

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2501 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสตรีวัดจันทร์ประดิษฐาราม" ตามชื่อของวัดที่เปลี่ยนจากวัดจันปะขาวเป็นวัดจันทร์ประดิษฐารามและใช้อักษรย่อ "ส.จ."

พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนจันทร์ประดิษวิทยาคม" เนื่องจากเปิดสอนนักเรียนสหศึกษาและใช้อักษรย่อ "จ.ป.ว."

พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม" เพื่อให้ตรงกับชื่อวัดและคงใช้อักษรย่อ "จ.ป.ว." ตามเดิม

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นางนังคร คชะสุต 15 กุมภาพันธ์ 2499 16 กรกฎาคม 2506
2 นางระวาศ เจริญจันทร์แดง 16 กรกฎาคม 2506 30 พฤศจิกายน 2511
3 นางสาวบุญศรี มุสิกานนท์ 1 ธันวาคม 2511 8 สิงหาคม 2520
4 นางบุญช่วย กาญจนอักษร 8 สิงหาคม 2520 14 สิงหาคม 2523
5 นายแสวง จารุภากร 14 สิงหาคม 2523 31 ตุลาคม 2527
6 นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธ์ 1 พฤศจิกายน 2527 25 พฤศจิกายน 2529
7 นายวรรณ จันทร์เพ็ญ 25 พฤศจิกายน 2529 20 มิถุนายน 2531
8 นายสมพงษ์ พูลสวัสดิ์ 20 มิถุนายน 2531 2 พฤศจิกายน 2535
9 นางจงพิศ กันหลง 2 พฤศจิกายน 2535 9 พฤศจิกายน 2537
10 ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม 9 พฤศจิกายน 2537 30 กันยายน 2541
11 นายผจง อุบลเลิศ 7 มกราคม 2542 17 ธันวาคม 2542
12 นายประกาศิต ยังคง 17 ธันวาคม 2542 29 มกราคม 2544
13 นายสมเด็จ โภชนจันทร์ 29 มกราคม 2544 15 ตุลาคม 2547
14 นางกานดา สุขทุม 15 ตุลาคม 2547 6 มกราคม 2549
15 นายนพดล โกสุม 6 มกราคม 2549 30 กันยายน 2554
16 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ 6 ธันวาคม 2554 25 พฤศจิกายน 2556
17 นายสมเกียรติ เจริญฉิม 25 พฤศจิกายน 2556 30 กันยายน 2557
18 นายธวัชชัย ชัยเพชระกุล 7 พฤศจิกายน 2557 30 กันยายน 2559

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]