โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ที่ตั้ง
111 ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน
ผู้อำนวยการนางสุนิดา เดชะทัตตานนนท์
จำนวนนักเรียน1734 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563)[1]
สีน้ำเงิน-แดง          
เพลงมาร์ชจันทร์ประดิษฐ์
เว็บไซต์chanpradit.ac.th
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม (Chanpradittharam Wittayakom School) (อักษรย่อ : จ.ป.ว. (J.P.V.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมก่อตั้งโดยดำริของคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุ โรงเรียนวัดรางบัว ครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2457 ในขณะนั้น โรงเรียนวัดรางบัว มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่เรียนแออัด คับแคบ ไม่สะดวก คณะกรรมการวัดรางบัว จึงเสนอกันว่าต้องหาสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ แยกเป็นโรงเรียนสตรี ในที่สุดก็ได้สถานที่ในบริเวณวัดจันปะขาว ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียน คณะกรรมการวัดรางบัวติดต่อขออนุญาต พระอธิการ สมทรง เจ้าอาวาสวัดจันปะขาวขณะนั้นและเสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เช่าที่ดินของวัดจันปะขาวซึ่งมีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉพาะสตรีให้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีวัดจันปะขาว" ใช้อักษรย่อ "ส.จ." ตามประกาศตั้ง โรงเรียนรัฐบาลของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เมื่อประกาศตั้งโรงเรียนแล้ว กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นางนังคร คชะสุต ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกและรับนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.4 จำนวน 111 คน พร้อมครู 2 คน จาก โรงเรียนวัดรางบัว เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2499 นับว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่ได้วางรากฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการเรียนการสอน จนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

ชื่อโรงเรียน[แก้]

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2501 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสตรีวัดจันทร์ประดิษฐาราม" ตามชื่อของวัดที่เปลี่ยนจากวัดจันปะขาวเป็นวัดจันทร์ประดิษฐารามและใช้อักษรย่อ "ส.จ."

พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนจันทร์ประดิษวิทยาคม" เนื่องจากเปิดสอนนักเรียนสหศึกษาและใช้อักษรย่อ "จ.ป.ว."

พ.ศ. 2514 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม" เพื่อให้ตรงกับชื่อวัดและคงใช้อักษรย่อ "จ.ป.ว." ตามเดิม

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นางนังคร คชะสุต 15 กุมภาพันธ์ 2499 16 กรกฎาคม 2506
2 นางระวาศ เจริญจันทร์แดง 16 กรกฎาคม 2506 30 พฤศจิกายน 2511
3 นางสาวบุญศรี มุสิกานนท์ 1 ธันวาคม 2511 8 สิงหาคม 2520
4 นางบุญช่วย กาญจนอักษร 8 สิงหาคม 2520 14 สิงหาคม 2523
5 นายแสวง จารุภากร 14 สิงหาคม 2523 31 ตุลาคม 2527
6 นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธ์ 1 พฤศจิกายน 2527 25 พฤศจิกายน 2529
7 นายวรรณ จันทร์เพ็ญ 25 พฤศจิกายน 2529 20 มิถุนายน 2531
8 นายสมพงษ์ พูลสวัสดิ์ 20 มิถุนายน 2531 2 พฤศจิกายน 2535
9 นางจงพิศ กันหลง 2 พฤศจิกายน 2535 9 พฤศจิกายน 2537
10 ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม 9 พฤศจิกายน 2537 30 กันยายน 2541
11 นายผจง อุบลเลิศ 7 มกราคม 2542 17 ธันวาคม 2542
12 นายประกาศิต ยังคง 17 ธันวาคม 2542 29 มกราคม 2544
13 นายสมเด็จ โภชนจันทร์ 29 มกราคม 2544 15 ตุลาคม 2547
14 นางกานดา สุขทุม 15 ตุลาคม 2547 6 มกราคม 2549
15 นายนพดล โกสุม 6 มกราคม 2549 30 กันยายน 2554
16 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ 6 ธันวาคม 2554 25 พฤศจิกายน 2556
17 นายสมเกียรติ เจริญฉิม 25 พฤศจิกายน 2556 30 กันยายน 2557
18 นายธวัชชัย ชัยเพชระกุล 7 พฤศจิกายน 2557 30 กันยายน 2559

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]