โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
สัญลักษณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
สัญลักษณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวฑิตา
(ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
9 หมู่ 17 บ้านจำปา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srinagarindra the Princess Mother School, Phayao
อักษรย่อ สว.พย. / SW.PY
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 24 ธันวาคม พ.ศ. 2539
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1056320309
ผู้อำนวยการ นายศาสตรา วงศ์จุมปู
คณาจารย์ 100 คน(ปีการศึกษา 2559)[1]
จำนวนนักเรียน 602 คน (ปีการศึกษา 2559)[1]
สี ███ สีน้ำเงิน - ███ สีแดง
เพลง มาร์ชศรีนครินทร์
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษา
ต้นไม้ ต้นประดู่แดง
เว็บไซต์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นตามโครงการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 โรง ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ประกาศจัดตั้งเมื่อ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2539โดยนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในขณนั้น

ประวัติ[แก้]

เนื่องจากในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตลง นายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 จำนวนโรง ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยขณะแรกสถาปนาโรงเรียนได้ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุด จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” และตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่[2]

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักกว๊านพะเยาเป็นเวลา 7 ปี[3] จึงได้เป็นอีกจังหวัดที่ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และได้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 120 ไร่ เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรียน โดยเริ่มลงมือก่อสร้างโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายธวัช ชุมชอบ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2540[4]

ต่อมา ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้ นายธวัช ชุมชอบ ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เวลา 14.09 น.[4]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา รับนักเรียนระบบประจำ ในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอนและพะเยา โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูป 48 ห้องเรียน คือ 10 - 10 - 10 / 6 - 6 - 6 ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี[4]

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลืองมีเชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร[2][5]

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือวันอาทิตย์ เป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้งสองข้าง โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนว่า "พระพุทธะสร้างเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทร์"[2][5]

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ดร.ธวัช ชุมชอบ 2540-2554
2 นางสาวศุภวัลย์ คำวัง 2554-2558
3 นายศาสตรา วงค์จุมปู 2558-ปัจจุบัน

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

 1. รางวัลโรงเรียนสีขาว ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 1. รางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8
 2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 8
 1. รางวัลโครงการเกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฏีใหม่ ระดับดีเด่น กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 2. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 3. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตการศึกษา 8
 1. โรงเรียนจริยธรรมดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. โรงเรียนพัฒนาจิตพิสัยนักเรียนดีเด่น เขตการศึกษา 8
 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
 2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่ โครงการโรงเรียน 2 ภาษา (English Program)
 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ถ้วย ค ครั้งที่ 23
 1. ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตตรวจราชการที่ 1
 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 2. รางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประเทศ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 1. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2550 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ประจำปีการศึกษา 2550
 1. โรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น ของสำนักนายกรัฐมนตรี
 1. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ ชิงแชมป์ประเทศไทย
 2. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School) รุ่นที่ 1 ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
 3. ได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 1. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์การเรียนรู้ พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริ ในสถานศึกษาดีเด่นประจำจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2555 ของกระทรวงมหาดไทย
 2. ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี 2555 ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษา ขนาดกลาง OBEC AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ
 1. ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร “ประเภทยุทธวิธี” และถ้วยรางวัลพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา “ประเภทลำเลียง” ในการ แข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ศึกปีกหมุนประลองทักษะและศึกปีกหมุนประลองปัญญา เพื่อเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 2. ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ของสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านวิชาการ มัธยมศึกษา ขนาดกลาง OBEC AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ
 1. สุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
 2. รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ปีการศึกษา 2558
 3. รางวัลชนะเลิศ โครงการโรงเรียนสืบสานพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มณฑลทหารบกที่ 34 ปี 2558 ฯลฯ

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา, จำนวนครูและนักเรียน, สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
 2. 2.0 2.1 2.2 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์, สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
 3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 4. 4.0 4.1 4.2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา, แนะนำโรงเรียน, สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
 5. 5.0 5.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา, ตราประจำโรงเรียน/อักษรย่อ/คำขวัญ, สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]