โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ตราประจำโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย
สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

468 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไทย ประเทศไทย 90110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Hatyaiwittayalai School
อักษรย่อ ญ.ว. / YW
ประเภท รัฐ

- โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

สถาปนา 6 กันยายน พ.ศ. 2488 (70ปี)
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
(นายกลับ ส่งศรี เป็นครูใหญ่ท่านแรก)
รหัส 10039011018
เพลง มาร์ชหาดใหญ่วิทยาลัย
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ 16 จังหวัดสงขลาและสตูล
เว็บไซต์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อังกฤษ: Hatyaiwittayalai School) (อักษรย่อ: ญ.ว. YW) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และ เทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2 งาน รวมเป็น 14 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียน 8 หลัง มีห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 54 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 94 ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1,836 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,430 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 4,266 คน

เนื้อหา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน คือ ตรีจักร
ตราประจำโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย

- ตรี หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- จักร หมายถึง ความยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ ความคม อันจะปกป้องสถาบันทั้งสาม

 • สีประจำโรงเรียน คือ          สีฟ้า - แดง

-      สีฟ้า คือ ความฉลาดอันสูงส่งเป็นเลิศ

-      สีแดง คือ ความเข้มข้นในความรักชาติ

 • คติพจน์ประจำโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

 • ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเราเด่น เน้นคุณธรรม

 • วิสัยทัศน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมเยี่ยม บุคลิกดี มีความรู้สู่สู่สากล

 • คำปฏิญาณ

เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เรานักเรียนจะต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น

เรานักเรียน จะต้องไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ พระพุทธลีลาพิลาศ

คือ พระพุทธรูปปางลีลา มีลักษณะกำลังก้าวพระบาท (ก้าวเดิน) พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกส้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้น ปลายพระบาทยังจรดอยู่กับพื้นอยู่ในท่าจะก้าว เพื่อทรงพระราชดำเนิน พระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้า เป็นกิริยาเดิน ท่ายกพระหัตถ์ขวาป้องไปข้างหน้าหรือเป็นจีบพระองคุลีก็มี

หรือ พระพิฆเนศ เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง ตามสัจจะปฏิญาณที่ว่า " ผู้ใดบูชาครู เป็นมงคลแก่บุคคลนั้น "

เทพผู้เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการทุกแขนง เป็นพระผู้เแทนของสถาบันครู ตามสัจจะปฏิญาณที่ว่า ผู้ใดบูชาครู เป็นมงคลแก่บุคคลนั้น
 • เพลงประจำโรงเรียน คือ

- เพลงมาร์ชหาดใหญ่วิทยาลัย มาร์ชหาดใหญ่วิทยาลัย.mp3 คำร้อง: ปกรณ์ เนตรเชาวลิต ทำนอง: ร.ต.บุญเสริม ช้างใหญ่

หาดใหญ่วิทยาลัย หนึ่งในทักษิณแดนทอง
เรืองรองระบือเลื่องลือเกียรติไกล ระเบียบวินัย เกรียงไกรสมญาฟ้าแดง
เรียนดี กีฬาเด่น สามัคคีเป็นพลังแข็งแกร่ง
ตรี จักร งามเด่น เป็นจุดรวมใจ ประชาไทยเพื่อไทยยืนยง
เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ธวัช ธำรง ศีลธรรมนำใจจำนง
เสริมส่งความดีมีคุณค่างาม เรารวมกันเป็นอันหนึ่ง
คำนึงศรีศักดิ์รักนาม เชิดชูประชาธิปไตยในเขตคาม
สร้างเกียรติ ประวัติระบือนามฟ้าแดงถาวร

- เพลงมาร์ชหาดใหญ่วิทยาลัย(เก่า) มาร์ชหาดใหญ่วิทยาลัย เก่า

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เราเกรียงไกร สามัคคีเลือดฟ้าแดง
ระเบียบวินัย อดทนและแข็งแกร่ง เราร่วมแรงใจกายสามัคคี (2 ครั้ง)
เรียนดี กีฬาเด่น เป็นสง่า เทิดราชา รักชาติ ศาสน์ศักดิ์ศรี ศีลธรรมนำทางสร้างความดี
ร่วมน้องพี่ หาดใหญ่ ไว้ด้วยกัน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ฟ้าแดงเกรียงไกร สามัคคีคงมั่น
เกียรติประวัติ ศักดิ์ศรีดังชีวัน คือสถาบันหาดใหญ่วิทยาลัย.

- ร่มฟ้าแดง คำร้อง : ปกรณ์ เนตรเชาวลิต

ฟ้าแดงแห่งนี้ศรีศักดิ์รักมั่น แดนฝันใฝ่ธรรม
ทุกสิ่งน้อมนำ สุขสมรมย์รื่น เสริมสร้างทางทองผ่องพัฒน์ยั่งยืน
สดชื่น ร่มเงาจามจุรี ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญดังว่า
สุวิชาโน ภวังโหติ มั่นในความดี ตะแบกม่วงบาน ตระการสดศรี
สนร่ม รมณีย์ นานมา องค์พิฆเนศนำใจ กตัญญูรู้ในพระคุณบูชา
เมธี ชี้ทางคุณค่า ศาสตร์ศิลป์สง่า เชิดชูนิรันดร์ น้ำใจไมตรีมีอาทรเอื้อ เกื้อกูลชื่นชม
แนบแน่นกมล สามัคคีมั่น มนต์รักร่วมใจ ไว้ในสัมพันธ์ ร่มฟ้าแดงนั้น เรารักตรึงใจ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2 งาน รวมเป็น 14 ไร่ 2 งานกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอหาดใหญ่ เปิดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2488 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่ อักษรย่อ ส.ข.3 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ในระยะต้นเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงเรียกกันติดปากว่า โรงเรียนมัธยมชาย หรือ มอชาย มีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า มชญ. เปิดสอนรุ่นแรกในระดับชั้น ม.1 มีนักเรียนห้องเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน มีครู3คนได้แก่นายกลับ ส่งศรี (ครูใหญ่), นายอุทิศ นิยกาญจน์ และนายยงยุทธ มุณีแนม อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ด้านหน้าปลูกต้นจามจุรี จำนวน 3 ต้น ไว้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ด้านหน้าโรงเรียนเป็นสนามฟุตบอลใช้แข่งขันกีฬาอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลกีฬาจังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2492 ต่อมาได้ตั้งชื่อถ้วยใบนี้ว่า ถ้วยตรี-จักร เป็นสัญลักษณ์กีฬาเด่นของโรงเรียน

บรรกาศภายในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน

เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2494

มีนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นแรกสอบได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา เป็นการจุดประกายความเป็นเลิศทางวิชาการ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากชายล้วนเป็นสหศึกษา โดยยุบรวมกับโรงเรียนสตรีหาดใหญ่ "สมบูรณ์กุลกันยา" ในปี พ.ศ. 2509 ในระยะนี้กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณสร้างอาคาร 1, 2, 3 และ 4 เป็นลำดับ และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมแปบบประสม (คมส.) เมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเทียบเท่า อรยะประเทศ ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมากขึ้น จำนวนนักเรียนชายและหญิงเพิ่มขึ้นถึง 1,200 คน

 • ปี พ.ศ. 2513

เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เพิ่มคำว่าวิทยาลัยต่อจากชื่อเดิมเป็น ชื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ใช้อักษรย่อว่า ญ.ว. ในปี 2514 นักเรียน ม.ศ.5 รุ่นแรกได้ทำชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสอบติดบอร์ดระดับประเทศได้ถึง 7 คน

 • ปี พ.ศ. 2517

กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเป็น 2 ผลัด เนื่องจากมียอดนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 เป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดรวมของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2519 มีนักเรียน 2,800 คน มีครูอาจารย์ จำนวน 180 คน โดยมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2523

 • ปี พ.ศ. 2524

เปิดศูนย์เกษตรกรรมที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ เป็นสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 มีเนื้อที่ประมาณ 74 ไร่

 • ปี พ.ศ. 2525

เทศบาลเมืองหาดใหญ่บริจาคที่ดินจำนวน 2 งาน เพื่อสร้างอาคาร 5 เชื่อมต่อกับหอประชุมราชาวดี และได้จัดสร้างองค์ประพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ และทำพิธีปลุกเสกในวันที่ 16 มกราคม 2525 เพื่อเป็นองค์ตัวแทนสถาบันครู ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และถือเป็นคติของลูก ญ.ว. ทุกคนว่า "ผู้ใดบูชาครูเป็นมงคลแก่บุคคลนั้น"

 • ปี พ.ศ. 2526

เปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อ.หาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ณ ที่ตั้งของโรงเรียนสตรีหาดใหญ่เดิม

 • ปี พ.ศ. 2532

โรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิคจาก การแข่งขัน โอลิมปิควิชาการ เหรียญแรกของประเทศไทย โดยนายไพศาล นาคมหาชลาสิน นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญรางวัลดังกล่าวต่อมา ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์คำว่าเรียนดี ตามปรัชญาของโรงเรียน

 • ปี พ.ศ. 2534

กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้จัดตั้งสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดยใช้ที่ดินศูนย์วัฒนธรรมและพื้นที่บ้านพักครู-อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย

 • ปี พ.ศ. 2540

กรมสามัญอนุญาตให้ศูนย์เกษตรกรรม ต.บ้านพรุ ซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย แยกเป็นโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ที่ดินศูนย์วัฒนธรรมและพื้นที่บ้านพักครู-อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย

 • ปี พ.ศ. 2542

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ โดยผู้อำนวยการเกษียร ภู่กลาง

 • ปี พ.ศ. 2544

โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้าง บรรยากาศของการเรียนรู้

 • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้ก่อสร้าง "อาคารอนุสรณ์ ๖o ปี หาดใหญ่วิทยาลัย"

โดยได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน 46,690,000 บาท

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารภายในโรงเรียนมีทั้งหมด 9 อาคาร

อาคารเรียน 1 (ส่งศรีอนุสรณ์ )[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนสำหรับปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงการ สอวน., พสวท.)จำนวน 1 ห้อง และห้องเรียนสำหรับปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และห้องเรียนสำหรับปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 4 ห้องเรียนสำหรับปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 ห้อง

อาคารเรียน 2 ( ขจรตรีจักร )[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องสำนักงานปฏิบัติงานธุรการ และห้องสำนักงานปฏิบัติงานวิชาการ
 • ชั้น 2 ห้องเรียนโคงการ SMA จำนวน 4 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ชั้น 4 ห้องเรียนโคงการ SMA จำนวน 4 ห้อง

อาคารเรียน 3 (จุฑาทักษิณ)[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องโถงใต้อาคาร 3 และ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • ชั้น 2 ห้องเรียนสำหรับปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 3 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องเรียนสำหรับปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนกพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 4 ห้องเรียนสำหรับปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 3 ห้อง

อาคารเรียน 4 ( สิรินธรา )[แก้]

 • ชั้น 1 สำนักงานกลุ่มบริการงานทั่วไป , ห้องเรียนศิลปะ, สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลานศิลป์,ห้องแด็นซ์เซอร์จามจุรี(โครงการหอศิลป์เปิดเพื่อการศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

 • ชั้น 2 ห้องพระพุทธศาสนา 1 ห้อง , ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง และมีทางเชื่อมไปยังหอประชุมราชวดี
 • ชั้น 3 ห้องเรียนโครงการ SMT 3 ห้อง ได้แก่ห้อง 431-433

ปัจจุบันได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุสีเขียวเป็นหลักและใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.1/6 ม.2/6 และ ม.4/5

 • ชั้น 4 ห้องเรียนทั่วไป 1 ห้องอีก 3 ห้องเป็นห้องของโครงการ SMA

ปัจจุบันได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุสีฟ้าเป็นหลักและใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.2/3-5

หอประชุม ( ราชาวดี )[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องสมุดโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • ชั้น 2 หอประชุมราชวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , หอประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

อาคารเรียน 5 ( ศรีปัทมราช )[แก้]

 • ชั้น 1 ใต้อาคารเป็นโรงอาหาร
 • ชั้น 2 ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 • ชั้น 3 ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • ชั้น 4 ห้องค้นคว้า , ห้องเรียน

อาคารเรียน 6 ( พัฒนพล )[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องสำนักงานปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง , ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ชั้น 2 โรงยิมเนเซยม , ห้องแนะแนว
 • ชั้น 3 ห้องดนตรี , ห้องวงโยธวาทิต

อาคารเรียน 7 ( ดลวัฒน์ )[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องพยาบาล , ห้องประชาสัมพันธ์ , ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , ห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • ชั้น 2 ห้องอุตสาหกรรม , ห้องคอมพิวเตอร์
 • ชั้น 3 ห้องคหกรรม , ห้องนาฏศิลป์
 • ชั้น 4 ห้องพักครู , ห้องเรียน
 • ชั้น 5 ห้องเรียนกลุ่มโครงการ English Program (EP)
 • ชั้น 6 ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
 • ชั้น 7 ห้องเรียน , ห้องพระพุทธศาสนา

อาคารเรียน 8 ( อนุสรณ์ ๖o ปี หาดใหญ่วิทยาลัย )[แก้]

มี 7 ชั้น ชั้น 2 ห้องสมุดใหม่ รอการดำเนินการ ชั้น 3 ห้องเรียน สพฐ พสวท ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 4-7ห้องเรียนนักเรียนโครงการปกติ ม.1และม.2

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่[แก้]

 • 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA)จำนวน 3 ห้องเรียน
 • 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 3. โครงการ English Program (EP)จำนวน 2 ห้องเรียน
 • 4. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ(EIS Classroom) จำนวน 3 ห้องเรียน (ไม่จัดอยู่ในโครงการพิเศษ)
 • 5. ห้องเรียนทั่วไป

แผนการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแบ่งโครงการพิเศษและแผนการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)ออกเป็น 4 โครงการพิเศษ 5 แผนการเรียน ได้แก่

 • 1. โครงการพสวท.และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สพฐ.) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA)จำนวน 3 ห้องเรียน
 • 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 4. โครงการ English Program (EP)จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 5. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 6 ห้องเรียน
 • 6. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ห้องเรียน
 • 7. แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส - ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน
 • 8. แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 9. แผนการเรียนทั่วไป ภาษาไทย - สังคม จำนวน 1 ห้องเรียน

คณะสี[แก้]

คณะสีมี 6 คณะสี ได้แก่

-      สีเขียว พิทักษ์ไทย

-      สีเหลือง เทิดธรรม

-      แสด ขวานทอง

-      น้ำเงิน มหาราช

-      ชมพู เกียรติภูมิ

-      ม่วง เอกราช

รายนามผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายกลับ ส่งศรี (ครูใหญ่) 6 ก.ย.2488 - 26 ม.ค.2492
2 นายแช่ม ไวทยินทร์ (ครูใหญ่) 27 ม.ค.2492 - 8 ก.ย.2494
3 นายคม ภิรมยาภรณ์ (ครูใหญ่) 8 ก.ย.2494 - 21 ต.ค.2496
4 นายวรวิร์ ผ่องศรี (ครูใหญ่) 22 ต.ค.2496 - 24 มิ.ย.2502
5 นายไสว ทองสุก (ครูใหญ่) 25 มิ.ย.2502 - 1 มิ.ย. 2504
6 นายยิน เจริญสุข (ครูใหญ่) 13 ก.ค. 2504 - 10 ส.ค. 2508
7 ว่าที่ รต. วิจิตร วิจิตรสงวน (ผู้อำนวยการ) 3 พ.ย. 2508 - 30 ก.ย.2515
8 นายบัญญัติ บูรณหิรัญ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2515 - 16 มิ.ย. 2519
9 นายสมบูรณ์ ศรีสุทธิ์ (ผู้อำนวยการ) 18 ม.ค. 2520 - 1 มิ.ย. 2522
10 นายธรรมนูญ วิสัยจร (ผู้อำนวยการ) 13 พ.ย. 2522 - 30 พ.ย. 2528
11 นายกระจ่าง สัญชาตวิรุฬห์ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2529
12 นายวิรัช บุญนำ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2535
13 นายกระจ่าง สัญชาตวิรุฬห์ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2537
14 นายเกษียร ภู่กลาง (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2543
15 นายสงบ มณีพรหม (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2543 - 30 มี.ค. 2554
16 นายณรงค์ แป้นเกลี้ยง (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ) 1 เม.ย. 2554 - 30 ก.ย. 2554
17 ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ (ตัวโกงกินทั้งญ.ว และ ญว 2) 1 ต.ค. 2554 - 25 มิ.ย. 2558 (คำสั่งหัวหน้า คสช. ข้อหาทุตจริตโกงกินบ้านโกงกินเมือง)
18 นายณรงค์ แป้นเกลี้ยง (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ) 26 มิ.ย 2558 - ปัจจุบัน

ฝ่ายบริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปัจจุบัน[แก้]

รายนาม ตำแหน่ง
นายณรงค์ แป้นเกลี้ยง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
นายณรงค์ แป้นเกลี้ยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
นายนภดล บุญรัศมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวมาลีวรรณ สุขโข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นายอุดม สุขมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2492

ชนะเลิศกีฬานักเรียนจังหวัดสงขลา

 • ปี พ.ศ. 2494

นักเรียนชั้น ม.6 รุ่นแรกสอบได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา

 • ปี พ.ศ. 2514

นักเรียนชั้น มศ.5 รุ่นแรกสอบติดบอร์ดระดับประเทศ จำนวน 7 คน

 • ปี พ.ศ. 2522

ทบวงมหาวิทยาลัยวิเคราะห์ว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้มากที่สุด

 • ปี พ.ศ. 2523

ได้รับโล่ยกย่องจากกระกทรวงศึกษาธิการว่านักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด

 • ปี พ.ศ. 2523

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยี่ยมและทรงให้กำลังใจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 • ปี พ.ศ. 2527

ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ 3 ปี พ.ศ. 2525 อาจารย์วณี วัชรากร ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการสอนจริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปี พ.ศ. 2526

นายธรรมนูญ วิสัยจร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปี พ.ศ. 2527

ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนผู้นำหลักสูตรดีเด่น

 • ปี พ.ศ. 2528

อาจารย์เครือมาศ บุญเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง ได้รับรางวัลครูมาตรฐานแห่งคุณธรรมจากกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปี พ.ศ. 2528

ได้รับโล่การสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นจาก สสวท.

 • ปี พ.ศ. 2528

นางสาวหงส์ฟ้า จันทรเกษมพร แผนการเรียนศิลป์ - ฝรั่งเศส สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงสุด เป็นที่ 1 ของประเทศ สายศิลป์ พ.ศ. 2528 นายมนัส เสถียรวงนุศา ได้รับรางวัลที่1 จากการทดสอบ Pre-Ent ของสถาบันพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 จากนักเรียนเข้าสอบทั่วประเทศประมาณ 2 หมื่นคน

 • ปี พ.ศ. 2529

ชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ระดับประเทศ

 • ปี พ.ศ. 2529

ชนะเลิศตอบปัญหาแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

 • ปี พ.ศ. 2530

รับพระราชทานโล่รางวัลชนเลิศ การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 • ปี พ.ศ. 2531

นายวิรัช บุญนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ของเขตการศึกษา 3

 • ปี พ.ศ. 2532

นายไพศาล นาคมหาชลาสินธ์ และนายสุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุล ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ณ ประเทศเยอรมันตะวันตก และนายไพศาล นาคมหาชลาสินธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นักเป็นเหรียญโอลิมปิกวิชาการแห่งแรกของประเทศ

 • ปี พ.ศ. 2533

นางสาวอัมพร ชัยไมตรี สอบชิงทุนการศึกษา United World Collage ได้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปี พ.ศ. 2533

นางสาวปนัดดา ตั่นสุย นักเรียนแลกเปลี่ยนสโมสรโรตารี่ ได้รับยกย่องในฐานะตัวแทนเยาวชนไทยผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทยสโมสรโรตารี่ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีจดหมายยกย่องชมเชยมายังประเทศไทยผ่าน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)

 • ปี พ.ศ. 2533

ชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2533

 • ปี พ.ศ. 2533

นายไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 31 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับเหรียญทองแดงเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน

 • ปี พ.ศ. 2533

นายสกุล สิริกิตติกุล ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 1 ใน 6 ของเยาวชนไทยในการประกวดวาดภาพนานาชาติ ณ ประเทศฟินแลนด์

 • ปี พ.ศ. 2534

นายพิเชษฐ์ กิจธารา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิก ณ เมืองเอสปู ประเทศฟินแลนด์

 • ปี พ.ศ. 2535

รับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จประเทพรัตนราชสุดาญ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดดีเด่น ตามนโยบายกรมสามัญศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2535

นายศุภกร กังพิศดาร ชนะเลิศเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทชายเดี่ยว ชายคู่ อายุไม่เกิน 16 ปี และเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันเทนนิสเยาวชน REEBOK ASLA PACIFIC TENNIS CHAMPIONSHIP ณ ประเทศฮ่องกง ได้ตำแหน่งที่ 3 ประเภทชายคู่

 • ปี พ.ศ. 2535

นายบรรจง ขุนเพชร สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คะแนนอันดับที่ 1 ของภาคการปกครอง คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปี พ.ศ. 2536

นายบดินทร์ ลิมาภรณ์วนิชย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการวาดภาพสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์ STUDENT WEEKLY กรุงเทพฯ

 • ปี พ.ศ. 2537

นายวิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์ และนายธวัชชัย อ่อนจันทร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปี พ.ศ. 2537

นายสมใจ สับสน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น(ไจก้า) ได้รับทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

 • ปี พ.ศ. 2537

นายเจษฎา ตัณฑนุช ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ ประเทศสวีเดน

 • ปี พ.ศ. 2538

นักเรียนชั้น ม.6 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทโควต้า ได้คะแนนสูงสุด ปี 2538 จำนวน 5 คณะ

1. นายสมนึก แซ่หว่อง - คณะแพทย์ศาสตร์ 2. นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. นางสาวสุคนธา แก้วแดง - คณะวิทยาศาสตร์ 4. นางสาวนันทวรรณ ไชยเจริญ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. นางสาวปาริชาติ ชิตวงศ์ - คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 • ปี พ.ศ. 2538

นายชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • ปี พ.ศ. 2540

นายเกษียร ภู่กลาง ผู้อำอวยการโรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นผุ้บริหารโรงเรียน ผู้มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ท.ม.)

 • ปี พ.ศ. 2540

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่อง โรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ใน 6 โรงเรียนทั่วประเทศ

 • ปี พ.ศ. 2541

นายเกษียร ภู่กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2541 จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 • ปี พ.ศ. 2542

นายเกษียร ภู่กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตัวอย่างประจำปี 2542 จากกรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

 • ปี พ.ศ. 2542

ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 • ปี พ.ศ. 2542

นางสาวพริม พลันสังเกต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปี พ.ศ. 2543

นายเกษียร ภู่กลาง ผุ้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปี 2543 จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543 นายชัยยุทธ ถาวรนุรักษ์, นายชัยวุฒิ อินทะสะโร และนายทศพร ทิพย์สุขุม ชนะเลิศ " ทอร์คโชว์ หาร 2 อนุรักษ์พลังงาน ระดับประเทศได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

 • ปี พ.ศ. 2544

นักเรียนชั้น ม.6 สอบคัดเข้าษาต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

1.นางสาวปิ่นรัฐ ปานถาวร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิชาเลือกภาษาฝรั่งเศส 2.นางสาวศุลีพิทย์ อันนตพงค์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิชาเลือกฝรั่งเศส 3.นางสาววนิชนันท์ คุปคานนท์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาเลือกคณิตศาสตร์ 2

 • ปี พ.ศ. 2545

ด.ญ.วสุมา หมีเถื่อน และนายรติกร สมรักษ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักกรีฑายอดเยี่ยม จ.สงขลา 2 ปี ซ้อน

 • ปี พ.ศ. 2545

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันเปิดสารานุกรมระดับเขตการศึกษา 3 ณ สถาบันราชภัฏ สงขลา

 • ปี พ.ศ. 2546

ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดสงขลาครองถ้วยเกียรติยศเป็นกรรมสิทธิ์

 • ปี พ.ศ. 2546

นายจุฬา พิทยาภินันท์ ได้รับเกียรติคุณบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีความสามารถดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติด้านวิชาการ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยนำเสนอผลงานโครงงานระบบตรวจทานวัตถุในภาพอัตโนมัติ

 • ปี พ.ศ. 2546

อาจารย์อำนาจ มณีดุลย์ เข้าร่วมเป็น Represnting ในงาน Intel-ISEEP ณ เมือง Cleveland มลรัฐ ohil ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปี พ.ศ. 2546

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมประกวดการจัดทำโครงงานสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ในงาน Intel Challenge 2003

 • ปี พ.ศ. 2546

นางสาวจัญสุดา อุ่นเรืองศรี นักเรียนโครงการ พสวท. ได้รับทุนได้ศึกษาต่อสาขาเคมีในระดับปริญญา ตรี โท และเอก ณ ประเทศอังกฤษ และได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจากสภาสตรีสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2546 นายธันวา อาภรณ์ทิพย์ นักเรียนโครงการ พสวท. ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์กายภาพระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปี พ.ศ. 2546

นายพิทยาพล คติคุณากร ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันวาดภาพในงานจัดกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส โดยได้รับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 • ปี พ.ศ. 2546

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาสยระดับประเทศจาก สสวท.

 • ปี พ.ศ. 2546

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ประชุมนานาชาติจากสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ

 • ปี พ.ศ. 2547

นางสิริรัตน์ จันทรักษ์ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปี พ.ศ. 2547

นายธไนศวรรย์ ปลูกผล นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมภาษาฝรั่งเศส ได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสไปทัศนศึกษา เป็นเวลา 1 เดือน

 • ปี พ.ศ. 2547

นายคณินท์ พฤกษ์ประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประเทศ จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์

 • ปี พ.ศ. 2547

นางสาวศิรส สุวรรณมณี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประเทศ จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา

 • ปี พ.ศ. 2547

ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน E- โต้วาที ระดับชั้น ม.ปลายเนื่องในโอกาศครบรอบ 20 ปี พสวท.

 • ปี พ.ศ. 2547

ด.ญ. วสุมา หมีเถื่อน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ ด.ญ.ศิริจัตร ศิริกุล ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกรีฑาอาเซี่ยนกรังปรีซ์ ณ จังหวัดสงขลา ระดับเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี จากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย

 • ปี พ.ศ. 2547

นางเพ็ญพรรณ ศิริวัฒนะ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรีสงขลา จากมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ

 • ปี พ.ศ. 2547

ได้รับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา " รักการอ่าน สานสู่ฝัน " จากสมเด็จพระเทฑรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปี พ.ศ. 2547

นายเมธัส อรัญนารถ และนายนพพล คณาญาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ในการแข่งขนัวัดความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ SET - JAT Business Challenge 2004 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • ปี พ.ศ. 2547

- นางสาวเมทินี ภัทรนุธาพร ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาการตอบปัญหาทางวีดิทัศน์ - นายพิทยาพล คติคุณากร ได้รับรางวัลที่ 2 จาการวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด - นายพฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามหัวข้อที่กำหนด - นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด ได้รับรางวัลชมเชย จากการเขียนบรรยายภาพ ในการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศสของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2547

 • ปี พ.ศ. 2547

- ด.ญ.วรรณา ขวดแก้ว ชนะเลิศทุ่มน้ำหนักหญิงรุ่นไม่เกิน 15 ปี กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกรดับภาคใต้ - ด.ญ.วสุมา หมีเถื่อน ได้รับรางวัลวิ่งกระโดดไกล วิ่ง 60 เมตร และวิ่ง 100 เมตร กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ระดับภาคใต้ - ทีมกรีฑา อายุไม่เกิน 15 ปี ชนะระดับภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกรอบชนะเลิศ

 • ปี พ.ศ. 2552

เด็กชาย บัณฑิต ดิลกนวฤทธิ์ คว้าเหรียญทองประเภททีมและเหรียญเงินประเภทบุคคล จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิปิกเอเชีย ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ปี พ.ศ. 2553 เด็กชาย บัณฑิต ดิลกนวฤทธิ์ คว้าเหรียญเงิน จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมต้น ที่ประเทศไนจีเรีย
 • ปี พ.ศ. 2553

นักเรียนได้คะแนนรวมสูงสุดสายวิทยาศาสตร์ และศิลป์-คณิต จากการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง มอ. ปีการศึกษา 2554

 • ปี พ.ศ. 2553

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางกฎหมาย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปี พ.ศ. 2553

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6

 • ปี พ.ศ. 2553

โรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น อันดับ 1 ของประเทศ ปีการศึกษา 2553

 • ปี พ.ศ. 2553

รางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

 • ปี พ.ศ. 2553

ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขล

 • ปี พ.ศ. 2554

ตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ งานการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Young Scientist Compettition 2012:YSC 2012) เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ปี พ.ศ. 2554

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ IMC International Mathematics Contest (IMC Union) ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2554 ณ ประเทศสิงคโปร์

 • ปี พ.ศ. 2554

ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 (ระดับมัธยมศึกษา)

 • ปี พ.ศ. 2554

การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น International Mathematics Compettition

Word Youth Mathematics Inter-City Compettition 2011 (IMC:WYMIC) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทบุคคล

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีม ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์เปี้ยนคะแนนรวมสูงสุด ประเภทกลุ่มบุคคล

 • ปี พ.ศ. 2554

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : Asia Inter-Cities Teenager’s Mathematics Olympiad 2011 (AITMO 2011) ระหว่างวันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2554 ณ เมือง กาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล คือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภททีม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทกลุ่มบุคคล

 • ปี พ.ศ. 2554

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัยระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 • ปี พ.ศ. 2554

รางวัลอันดับ 1 ระดับภาคใต้ จากการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

 • ปี พ.ศ. 2554

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ สมาชิกของทีมชนะเลิศ ได้รับบัตรประกาศเกียรติคุณ

 • ปี พ.ศ. 2554

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : Southeast Mathematical Olympaid 2011 (SMO 2011) ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2554 ณ เมืองซีเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • ปี พ.ศ. 2554

น.ส.บุลพร แซ่ลิ่ม ได้คะแนนแอดมิชชันอันดับ 2 ของประเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปี พ.ศ. 2554

น.ส..ลออรัตน์ จงฐิตินนท์ ได้คะแนนแอดมิดชั่นอันดับ 10 ของประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปี พ.ศ. 2554

เด็กหญิง ธันยธรณ์ จันทิวาสน์ คว้า เหรียญทองประเภทบุคคล เหรียญทองประเภททีม และเหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชียระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ประเทศเนปาล และเป็นนักเรียนจากภูมิภาคคนเดียวที่ได้รับเหรียญทองประเภทบุคคลในการแข่งขันครั้งนี้

 • ปี พ.ศ. 2554 นายไพโรจน์ พันธุ์ทอง นักเรียนผู้พิการทางสายตา 1 ใน 2 คนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

ในระบบกลางแอดมิชชั่น ปี 2555 สอบได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • ปี พ.ศ. 2555

นายพีระสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และนายวิศรุต อุปลานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad

 • ปี พ.ศ. 2555

นายพีรสิทธิ์ แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ International Mathematics Contest(IMC 2012) ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์

 • ปี พ.ศ. 2555

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขัน “คณิตศาสตร์สำหรับนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5” หรือ The 5th International Young Mathematicians’ Contest (5th IYMC) ณ ประเทศอินเดีย จำนวน 6 คน ทั้งระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย คว้า 9 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคะแนนรวม ม.ปลาย มาครอง จากการแข่งขันทั้งสิ้น 15 ประเทศทั่วโลก ทีม SENIOR LEVEL หรือระดับมัธยมปลาย ประกอบด้วย นายพีระสิทธิ์ แซ่ลิ้ม (ม.5) นายณภัทร บูรณะวัฒนากูล (ม.4) และ น.ส.วรัชยา ธีรศานต์วงศ์ (ม.4) ได้รับรางวัลดังนี้

- 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคะแนนรวม (Over All Senior)

- 2.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโจทย์ต่อเนื่อง (Mathematical Relay Round)

- 3.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีม (Team Activity Contest Senior)

- 4.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภทคำถามแข่งขัน (Math Quiz)

และได้รับรางวัลประเภทบุคคลในระดับมัธยมปลาย ดังนี้

- 1.นายพีระสิทธิ์ แซ่ลิ้ม : รางวัลเหรียญทอง

- 2.นายณภัทร บูรณะวัฒนากูล : รางวัลเหรียญทอง

- 3.น.ส.วรัชยา ธีรศานต์วงศ์ : รางวัลเหรียญเงิน

ส่วนทีมแข่งขัน JUNIOR LEVEL ประกอบด้วย ด.ช.พัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์ (ม.3) ด.ช.กิตติภพ กองจำปา (ม.3) และ ด.ช.กฤติน สุนทรากร (ม.2) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม (Team Activity Contest Junior) ส่วนประเภทบุคคลได้รับรางวัลดังนี้

- 1.ด.ช.กิตติภพ กองจำปา : รางวัลเหรียญทอง

- 2.ด.ช.พัสกร ตั้งอดุลย์รัตน์ : รางวัลเหรียญเงิน

- 3.ด.ช.กฤติน สุนทรากร : รางวัลเหรียญเงิน

 • ปี พ.ศ. 2555

จากการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศในหัวข้อ “Sa Majesté règne mille lumière” หรือแสงแห่งอัจฉริยภาพของพระราชา นักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 รายการ ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รายการ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตรง ซึ่งรางวัลที่ได้รับทั้ง 5 รายการ ได้แก่ รางวัลคู่บทสนทนาภาษาฝรั่งเศส การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส กับบทบาทของสังคมโลก” และรางวัลชมเชยตอบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของประเทศฝรั่งเศส การเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส และรางวัลการตอบปัญหาจากวิดีทัศน์

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เรื่องราวในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เกี่ยวกับโรงเรียน