โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ตราประจำโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย
สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

468 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไทย ประเทศไทย 90110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Hatyaiwittayalai School
อักษรย่อ ญ.ว. / YW
ประเภท รัฐ

- โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
- โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ 16 จังหวัดสงขลาและสตูล
สถาปนา 6 กันยายน พ.ศ. 2488 (70ปี)
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
(นายกลับ ส่งศรี เป็นครูใหญ่ท่านแรก)
รหัส 10039011018
เพลง มาร์ชหาดใหญ่วิทยาลัย
เว็บไซต์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อักษรย่อ: ญ.ว. YW) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และ เทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2 งาน รวมเป็น 14 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียน 8 หลัง มีห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 42 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 57 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 99 ห้องเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1,836 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,430 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 4,266 คน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน คือ ตรีจักร

- ตรี หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- จักร หมายถึง ความยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ ความคม อันจะปกป้องสถาบันทั้งสาม

 • คติพจน์ประจำโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

 • ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ พระพุทธลีลาพิลาศ
 • อักษรย่อโรงเรียน:ญ.ว.
 • อัตลักษณ์:ลูกญ.ว.เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน ำนวน 14 ไร่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2 งาน รวมเป็น 14 ไร่ 2 งานกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอหาดใหญ่ เปิดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2488 ชื่อว่า โรงเรียนหาดใหญ่ อักษรย่อ ส.ข.3 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ในระยะต้นเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงเรียติดปากกันว่า โรงเรียนมัธยมชาย หรือ มอชาย มีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า มชญ. เปิดสอนรุ่นแรกในระดับชั้น ม.1 มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน มีครู 3 คน ได้แก่นายกลับ ส่งศรี (ครูใหญ่), นายอุทิศ นิยกาญจน์ และนายยงยุทธ มุณีแนม อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ด้านหน้าปลูกต้นจามจุรี จำนวน 3 ต้น ไว้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ด้านหน้าโรงเรียนเป็นสนามฟุตบอลใช้แข่งขันกีฬาอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลกีฬาจังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2492 ต่อมาได้ตั้งชื่อถ้วยใบนี้ว่า ถ้วยตรี-จักร เป็นสัญลักษณ์กีฬาเด่นของโรงเรียน

บรรกาศภายในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2494

มีนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นแรกสอบได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา เป็นการจุดประกายความเป็นเลิศทางวิชาการ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากชายล้วนเป็นสหศึกษา โดยยุบรวมกับโรงเรียนสตรีหาดใหญ่ "สมบูรณ์กุลกันยา" ในปี พ.ศ. 2509 ในระยะนี้กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณสร้างอาคาร 1, 2, 3 และ 4 เป็นลำดับ และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมแปบบประสม (คมส.) เมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเทียบเท่า อรยะประเทศ ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมากขึ้น จำนวนนักเรียนชายและหญิงเพิ่มขึ้นถึง 1,200 คน

 • ปี พ.ศ. 2513

เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เพิ่มคำว่า"วิทยาลัย"ต่อจากชื่อเดิมเป็น ชื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ใช้อักษรย่อว่า ญ.ว. ในปี 2514 นักเรียน ม.ศ.5 รุ่นแรกได้ทำชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสอบติดบอร์ดระดับประเทศได้ถึง 7 คน

 • ปี พ.ศ. 2517

กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเป็น 2 ผลัด เนื่องจากมียอดนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 เป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดรวมของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2519 มีนักเรียน 2,800 คน มีครูอาจารย์ จำนวน 180 คน โดยมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2523

 • ปี พ.ศ. 2524

เปิดศูนย์เกษตรกรรมที่พรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ เป็นสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีเนื้อที่ประมาณ 74 ไร่

 • ปี พ.ศ. 2525

เทศบาลเมืองหาดใหญ่ บริจาคที่ดินจำนวน 2 งาน เพื่อสร้างอาคารเรียน 5 เชื่อมต่อกับหอประชุมราชาวดี และได้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ และทำพิธีปลุกเสกในวันที่ 16 มกราคม 2525 เพื่อเป็นองค์ตัวแทนสถาบันครู ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และถือเป็นคติของลูก ญ.ว. ทุกคนว่า "ผู้ใดบูชาครูเป็นมงคลแก่บุคคลนั้น"

 • ปี พ.ศ. 2526

เปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ณ ที่ตั้งของโรงเรียนสตรีหาดใหญ่เดิม

 • ปี พ.ศ. 2532

โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิค จากการแข่งขัน โอลิมปิควิชาการ (ซึ่งเป็นเหรียญรางวัลทางโอลิมปิกวิชาการเหรียญแรกของประเทศไทย ) โดยนายไพศาล นาคมหาชลาสิน นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญรางวัลดังกล่าวต่อมา ได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์คำว่าเรียนดี ตามปรัชญาของโรงเรียน

 • ปี พ.ศ. 2534

กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้จัดตั้งสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โดยใช้ที่ดินศูนย์วัฒนธรรมและพื้นที่บ้านพักครู-อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 • ปี พ.ศ. 2540

กรมสามัญอนุญาตให้ศูนย์เกษตรกรรมตำบลบ้านพรุ สาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดตั้งเป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

 • ปี พ.ศ. 2542

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ โดยผู้อำนวยการเกษียร ภู่กลาง

 • ปี พ.ศ. 2544

โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้

 • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้ก่อสร้าง "อาคารอนุสรณ์ ๖o ปี หาดใหญ่วิทยาลัย"

โดยได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน 46,690,000 บาท

อาคารภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารภายในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีทั้งหมด 9 อาคาร

อาคารเรียน 1 (ส่งศรีอนุสรณ์ )[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โครงการ สอวน., พสวท.)จำนวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 3 สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
 • ชั้น 4 ห้อวปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 2 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 ห้อง

อาคารเรียน 2 ( ขจรตรีจักร )[แก้]

 • ชั้น 1 สำนักงานปฏิบัติงานธุรการ และสำนักงานปฏิบัติงานวิชาการ
 • ชั้น 2 ห้องเรียนโครงการ SMA จำนวน 4 ห้อง
 • ชั้น 3 สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ชั้น 4 ห้องเรียนโครงการ SMA จำนวน 4 ห้อง

อาคารเรียน 3 (จุฑาทักษิณ)[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องโถงอาคาร 3 และ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 3 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนกพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ห้อง
 • ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 3 ห้อง

อาคารเรียน 4 ( สิรินธรา )[แก้]

 • ชั้น 1 สำนักงานกลุ่มบริการงานทั่วไป , ห้องเรียนศิลปะ, สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลานศิลป์,ห้องแด็นซ์เซอร์จามจุรี(โครงการหอศิลป์เปิดเพื่อการศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

 • ชั้น 2 ห้องพระพุทธศาสนา 1 ห้อง , ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง และมีทางเชื่อมไปยังหอประชุมราชาวดี
 • ชั้น 3 ห้องเรียนโครงการ SMT 3 ห้อง ได้แก่ห้อง 431-433

ปัจจุบันได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุสีเขียวเป็นหลักและใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้น ม.1/6 ม.2/6 และ ม.4/5

 • ชั้น 4 ห้องเรียนนวัตกรรม EIS จำนวน 4 ห้อง

หอประชุม ( ราชาวดี )[แก้]

 • ชั้น 1 ห้องสมุดโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • ชั้น 2 หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , หอประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (พิพิธภัณฑ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

อาคารเรียน 5 ( ศรีปัทมราช )[แก้]

 • ชั้น 1 ศูนย์อาหาร ญ.ว.
 • ชั้น 2 ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 • ชั้น 3 ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • ชั้น 4 ห้องค้นคว้า , ห้องเรียน

อาคารเรียน 6 ( พัฒนพล )[แก้]

 • ชั้น 1 สำนักงานปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง , ห้องสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ชั้น 2 พัฒนพลยิมเนเซียม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย , ห้องแนะแนว
 • ชั้น 3 ห้องดนตรี , ห้องวงโยธวาทิต

อาคารเรียน 7 ( ดลวัฒน์ )[แก้]

 • ชั้น 1 สำนักงานพยาบาล , สำนักงานประชาสัมพันธ์ , สำนักงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , สำนักงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • ชั้น 2 ห้องอุตสาหกรรม , ห้องคอมพิวเตอร์
 • ชั้น 3 ห้องคหกรรม , ห้องนาฏศิลป์
 • ชั้น 4 ห้องพักครู , ห้องเรียน
 • ชั้น 5 ห้องเรียนกลุ่มโครงการ English Program (EP)
 • ชั้น 6 ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
 • ชั้น 7 ห้องเรียน , ห้องพระพุทธศาสนา

อาคารเรียน 8 ( อนุสรณ์ ๖o ปี หาดใหญ่วิทยาลัย )[แก้]

มี 7 ชั้น ชั้น 2 ห้องสมุดใหม่ รอการดำเนินการ ชั้น 3 ห้องเรียน สพฐ พสวท ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 4-7ห้องเรียนนักเรียนโครงการ SMA

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA) จำนวน 3 ห้องเรียน
 • 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 3. โครงการ English Program (EP) จำนวน 2 ห้องเรียน
 • 4. ห้องเรียนทั่วไป โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ(EIS Classroom)
 • 5. ห้องเรียนทั่วไป

แผนการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแบ่งโครงการพิเศษและแผนการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)ออกเป็น 4 โครงการพิเศษ 5 แผนการเรียน ได้แก่

 • 1. โครงการพสวท.และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สพฐ.) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (SMA)จำนวน 3 ห้องเรียน
 • 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 4. โครงการ English Program (EP)จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 5. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 6 ห้องเรียน
 • 6. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ห้องเรียน
 • 7. แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส - ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน
 • 8. แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้องเรียน
 • 9. แผนการเรียนทั่วไป ภาษาไทย - สังคม จำนวน 1 ห้องเรียน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายกลับ ส่งศรี (ครูใหญ่) 6 ก.ย.2488 - 26 ม.ค.2492
2 นายแช่ม ไวทยินทร์ (ครูใหญ่) 27 ม.ค.2492 - 8 ก.ย.2494
3 นายคม ภิรมยาภรณ์ (ครูใหญ่) 8 ก.ย.2494 - 21 ต.ค.2496
4 นายวรวิร์ ผ่องศรี (ครูใหญ่) 22 ต.ค.2496 - 24 มิ.ย.2502
5 นายไสว ทองสุก (ครูใหญ่) 25 มิ.ย.2502 - 1 มิ.ย. 2504
6 นายยิน เจริญสุข (ครูใหญ่) 13 ก.ค. 2504 - 10 ส.ค. 2508
7 ว่าที่ รต. วิจิตร วิจิตรสงวน (ผู้อำนวยการ) 3 พ.ย. 2508 - 30 ก.ย.2515
8 นายบัญญัติ บูรณหิรัญ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2515 - 16 มิ.ย. 2519
9 นายสมบูรณ์ ศรีสุทธิ์ (ผู้อำนวยการ) 18 ม.ค. 2520 - 1 มิ.ย. 2522
10 นายธรรมนูญ วิสัยจร (ผู้อำนวยการ) 13 พ.ย. 2522 - 30 พ.ย. 2528
11 นายกระจ่าง สัญชาตวิรุฬห์ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2529
12 นายวิรัช บุญนำ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2535
13 นายกระจ่าง สัญชาตวิรุฬห์ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2537
14 นายเกษียร ภู่กลาง (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2543
15 นายสงบ มณีพรหม (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2543 - 30 มี.ค. 2554
16 ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ (ผู้อำนวยการ) 1 ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน
นายณรงค์ แป้นเกลี้ยง (รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ) 26 มิ.ย 2558 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง[แก้]

เกียรติประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา