โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สัญลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ไทย
เลขที่ 226/24 ถนนมะโน ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

พิกัด 18°46′38″N 100°46′49″E / 18.777222°N 100.780361°E / 18.777222; 100.780361
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Strisrinan School
อักษรย่อ ศ.น.
ประเภท รัฐ
สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 37
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 (95 ปี)
รหัส 55012002
ผู้อำนวยการ นายปริญญา รวมคำ
จำนวนนักเรียน 6,798 คน (2560)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี      เขียว      ขาว
เพลง มาร์ชสตรีศรีน่าน
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ต่อมาย้ายไปอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่านและโรงเรียนราชานุบาลปัจจุบัน สุดท้ายย้ายมาอยู่ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านแทนที่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารเดิม

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปัจจุบัน แต่เนื่องจากกระแสน้ำได้เซาะตลิ่งพัง จึงได้ย้ายไปอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนราชานุบาล) จัดสอนแบบโรงเรียนรัฐบาล แผนกสตรีประจำจังหวัด มีนักเรียน ๒๓ คน ครู ๒ คน จนถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้รับคำสั่งมณฑลพายัพให้ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดน่าน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ จนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสตรีศรีน่าน” จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กรมสามัญศึกษามีนโยบายขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนภูมิภาค ประกอบกับจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นทุกปี และสถานที่เล่าเรียนคับแคบ จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ ๒๒๖/๒๔ ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในปี ๒๕๐๕ โรงเรียนเปิดโปรแกรมศิลป์ภาษาและรับนักเรียนชายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เปิดรับนักเรียนชายเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร่-น่าน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ ไร่ ๗๙.๔ ตารางวา

โรงเรียนสตรีศรีน่านเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒธรรมจังหวัดน่าน ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดน่าน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมือง ๑ และ ศูนย์ประสายงานเอเอฟเอส เขตน่าน ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๓) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

รายนามผู้บริหารโรงเรียนสตรีศรีน่าน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ร.ต.อ.ด้าย บูรณปกรณ์ พ.ศ. 2468 - 2472
2 นางคำเอ้ย วุฒิการณ์ พ.ศ. 2472 - 2486
3 นางพอใจ นัยพินิจ พ.ศ. 2486 - 2491
4 นางทองเจือ เกษรเสาวภาค พ.ศ. 2491 - 2487
5 นางนิภา นินทบดี พ.ศ. 2487 - 2516
6 นางสาวบุญงำ สงวนศรี พ.ศ. 2516 - 2519
7 นางสาวบุญเรียม ดวงพิกุล พ.ศ. 2519 - 2529
8 นางอรทัย หนองขุ่นสาร พ.ศ. 2529 - 2532
9 นางนุกูล บุญแข็ง พ.ศ. 2532 - 2535
10 นางลัดดา พร้อมมูล พ.ศ. 2535 - 2538
11 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ พ.ศ. 2538 - 2541
12 นางมะลิ จิตตวงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2541 - 2542
13 นายชวลิต วิชาศิลป์ พ.ศ. 2542 - 2546
14 นางอดิสัย วิเศษวัชร์ พ.ศ. 2546 - 2548
15 นายเสรี พิมพ์มาศ พ.ศ. 2549 - 2554
16 นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ พ.ศ. 2554 - 2559
17 นายสมาร์ท แก้วบัวดี พ.ศ. 2559 - 2562
18 นายปริญญา รวมคำ

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]