โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°46′38″N 100°46′48″E / 18.77722°N 100.78000°E / 18.77722; 100.78000

โรงเรียนสตรีศรีน่าน
สัญลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน แบบที่4
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Stri Srinan School
อักษรย่อ ศ.น. (S.N.)
ประเภท รัฐ
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468
รหัส 55012002
จำนวนนักเรียน 2,990 คน
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ต่อมาย้ายไปอยู่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่านและโรงเรียนราชานุบาลปัจจุบัน สุดท้ายย้ายมาอยู่ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านแทนที่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารเดิม

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๘ เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ตั้งอยู่ที่โรงเรียนราชานุบาลปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ย้ายมาอยู่แทนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเดิม ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษา มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ ๒ แปลง คือ บริเวณที่ใช้เป็นอาคารเรียน หอประชุม โรงฝึกงาน มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓๕ ตารางวา และบริเวณที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกงานวิชาเกษตรกรรม และบ้านพักครู มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๘๐ ตารางวา รวมมีพื้นที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๖.๑ ตารางวา โรงเรียนสตรีศรีน่านเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒธรรมจังหวัดน่าน ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดน่าน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมือง ๑ และ ศูนย์ประสายงานเอเอฟเอส เขตน่าน ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๓) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

รายนามผู้บริหารโรงเรียนสตรีศรีน่าน[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ร.ต.อ.ด้าย บูรณปกรณ์ พ.ศ. 2468 - 2472
2 นางคำเอ้ย วุฒิการณ์ พ.ศ. 2472 - 2486
3 นางพอใจ นัยพินิจ พ.ศ. 2486 - 2491
4 นางทองเจือ เกษรเสาวภาค พ.ศ. 2491 - 2487
5 นางนิภา นินทบดี พ.ศ. 2487 - 2516
6 นางสาวบุญงำ สงวนศรี พ.ศ. 2516 - 2519
7 นางสาวบุญเรียม ดวงพิกุล พ.ศ. 2519 - 2529
8 นางอรทัย หนองขุ่นสาร พ.ศ. 2529 - 2532
9 นางนุกูล บุญแข็ง พ.ศ. 2532 - 2535
10 นางลัดดา พร้อมมูล พ.ศ. 2535 - 2538
11 นางสาวนิวรณ์ สุทธิบุญ พ.ศ. 2538 - 2541
12 นางมะลิ จิตตวงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2541 - 2542
13 นายชวลิต วิชาศิลป์ พ.ศ. 2542 - 2546
14 นางอดิสัย วิเศษวัชร์ พ.ศ. 2546 - 2548
15 นายเสรี พิมพ์มาศ พ.ศ. 2549 - 2554
16 นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]