โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
Samutsakhonburana School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ค.ณ.
ประเภทรัฐ
คำขวัญวิชาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
นตฺถิ ปญฺญา สฺมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี)
สถาปนาพ.ศ. 2455
ผู้ก่อตั้งขุนสมุทรมณีรัตน์ (เม่งฮะ มณีรัตน์)
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี███ สีน้ำเงิน
███ สีเหลือง
เพลงมาร์ชสมุทรสาครบูรณะ
เว็บไซต์www2.skburana.ac.th
ต้นไม้ประจำโรงเรียน - ชัยพฤกษ์

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2455 - ขุนสมุทรมณีรัตน์ (เม่งฮะ มณีรัตน์) ได้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นโดยเช่าบ้านของนางทิพย์ สวยสำอางค์ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉลอมโดยหาครูจากกรุงเทพฯ ต่อมาชาวบ้านร้องขอให้รับนักเรียนชายเป็นนักเรียนด้วย ขุนสมุทรมณีรัตน์ก็อนุโลมตามและให้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนบำรุงวิทยา หลายปีต่อมาก็ได้ย้ายโรงเรียนจากที่เดิมมาปลูกใหม่ ในที่ของขุนสมุทรมณีรัตน์ ซึ่งเป็นที่ที่ได้รับมรดก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉลอม (ปัจจุบันคือที่ตั้งร้านมณีโอสถ) ขุนสมุทรมณีรัตน์เป็นผู้ที่เป็นความสำคัญทางการศึกษา ได้ก่อตั้งโรงเรียนและไม่คิดค่าเช่าที่ ทั้งยังได้อุปการะตลอดมาอีกประมาณ 20 ปี

ซึ่งในเวลาต่อมา ทางราชการได้มีการขยายการศึกษาไปถึงหัวเมือง จึงได้โอนกิจการโรงเรียนนี้เป็นของรัฐ และให้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสาคร "บำรุงวิทยา"

 • พ.ศ. 2472 - ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ฝั่งมหาชัย สร้างโรงเรียนใหม่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งศาลจังหวัด ศาลากลางจังหวัด และที่ทำการอำเภอเมืองสมุทรสาครในปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นทีตั้งของกองทัพเรือ (ท.ร.2) แต่ยุบไปเมื่อ พ.ศ. 2456 โรงเรียนใหม่นี้อาศัยโรงเลี้ยงทหารเรือ ใช้ลำแพนกั้นเป็น 4 ห้องเรียน ซึ่งในขณะนั้น พระยาสาครคณาภิรักษ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดคือ อำมาตย์ตรีหลวงอำนวยศิลปศาสตร์ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยนางฟิน สิทธิสาราการ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 โดยมีครู 4 คน และนักเรียน 70 คน และเริ่มใช้เลขประจำตัวหมายเลข 1 คือ คุณอำไพ แตงสุวรรณ
 • พ.ศ. 2476 - รองอำมาตย์โท ขุนประจิตดรุณแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครในเวลานั้น เห็นว่าสถานที่ตั้งของโรงเรียนยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด จึงดำริที่จะย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ใหม่และเห็นว่า ที่ดินอันเป็นเนินฝึกซ้อมยิงเป้าของตำรวจ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุเป็นที่เหมาะสม จึงทำเรื่องของบประมาณเพื่อสร้างโรงเรียน ในการนี้ได้รับการบริจาคทรัพย์จากพ่อค้าประชาชนสมทบทุนด้วย โรงเรียนนี้ได้สร้างเสร็จ ในปี พ.ศ. 2477 โรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนปัจจุบันนี้เอง
 • พ.ศ. 2477 - ได้ย้ายโรงเรียนจากโรงเลี้ยงทหารเรือมา ณ ที่แห่งใหม่นี้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีสมุทรสาคร "สมุทรสาครบูรณะ"
 • พ.ศ. 2529 - ในปีนี้โรงเรียนได้เป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครเข้าแข่งขัน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และโรงเรียนพระราชทานในเขตการศึกษา 1 และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น รางวัลพระราชทาน และโรงเรียนได้สร้างเกียรติประวัติซึ่งเกิดจากผลงานดีเด่นต่าง ๆ ของโรงเรียนหลายประการ ดังนี้

1. เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาได้ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2529 2. เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ซึ่งจัดหลักสูตรดีเด่น 3. เป็นโรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่างนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 4. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เนื่องในการประกวดมารยาทเยาวชนในสถานศึกษาระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2529 5. เป็นโรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่างโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน

 • พ.ศ. 2531 - ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคม จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนเพื่อบริการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้สนใจ
 • พ.ศ. 2532 - ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูสมุทรสาครบูรณะ สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้นเป็นเงิน 7,750,000 บาท
 • พ.ศ. 2534 - โรงเรียนได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น เป็นเงิน 10,100,000 บาท ดำเนินการสร้างโดยรื้อถอนหอประชุมเก่าทางด้านทิศตะวันออก
 • พ.ศ. 2535 - ยุวพุทธิกสมาคมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้กับทางโรงเรียนอีกเป็นจำนวน 10 เครื่อง และในปีนี้โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะได้รับคัดเลือกเป็นให้อุทยานการศึกษาของอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2537 - ทำพิธีเปิดอาคาร 5 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมี ท่านรองอธิบดี สมหมาย เอมสมบัติ เป็นประธานในพิธีเปิด

- โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศของเขตการศึกษา 1 ตามโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรของกรมสามัญศึกษา ที่เป็นโรงเรียนปฏิบัติงานตามนโยบายกรมสามัญศึกษาได้ดีเด่น - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร

 • พ.ศ. 2538 - ได้รับรางวัลที่ 2 เขตการศึกษา 1 ตามโครงการรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรโรงอาหารมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ "ดี" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2539 - โรงเรียนได้รับโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน เขตการศึกษา 1 เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในปีนี้ห้องสมุดของโรงเรียนเป็น ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และได้มีการเปิดเป็นศูนย์ภาษาสากล
 • พ.ศ. 2540 - เปิดรับนักเรียนชายเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 โดยมีสัดส่วน 30% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

- ก่อสร้างอาคาร 7 ชั้น งบประมาณ 26,900,000 บาท - ตั้ง ศูนย์แพร่ภาพเพื่อการศึกษา - ได้รับรางวัล โรงอาหารระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2541

 • พ.ศ. 2541 - รางวัลชนะเลิศเป็นห้องสมุดดีเด่น โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เขตการศึกษา 1
 • พ.ศ. 2542 - จังหวัดสมุทรสาคร คัดเลือกโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะเข้ารับการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2541 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาคุณภาพดีเด่นเขตการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2541
 • พ.ศ. 2543 - เป็นตัวแทนของสหวิทยาเขตเมืองสมุทรสาคร เข้ารับการประเมิณคุณภาพการศึกษา

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบโรงเรียนสีเขียวให้แก่ทางโรงเรียน - จัดทำห้องอินเทอร์เน็ต - เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นปีที่ 2

 • พ.ศ. 2544 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

- เปิดเว็บไซต์โรงเรียน ใช้โดเมนเนมจากโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (School Net)

 • พ.ศ. 2545 - ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาระยะที่ 1 ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก โดยพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2546 - ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูสมุทรสาครบูรณะ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์บริเวณอาคาร 2 จำนวน 4 ห้อง โดยเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อีกจำนวน 110 ชุด และขยายระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงออกไปสู่อาคารภายนอก
 • พ.ศ. 2547 เป็นโรงเรียนชั้นนำ ในการเป็นที่ปรึกษา และแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในฝันของสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2548 ได้เลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ TOT SCHOOL ของบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
 • พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงและโรงเรียนกระจายอำนาจ เพื่อดำเนินการเป็นโรงเรียนนิติบุคคล
 • พ.ศ. 2550 เป็นโรงเรียนนิเทศแบบ Coaching ของ สพฐ.

- เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท.

 • พ.ศ. 2551 เปลี่ยนหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 • พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณอาคารเรียน 5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (อาคาร 7) เป็นเงิน 9,508,000 บาท

- เปิดศูนย์อาเซียน ประชาคมอาเซียน เป็นโรงเรียน Sister School เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 คือภาษาพม่า - เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 คือภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส

 • พ.ศ. 2554 ผ่านการประเมินภายนอก รอบ 3 ระดับดีมาก
 • พ.ศ. 2555 เปลี่ยนบางรายวิชามาตรฐานสากลเป็นการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

- ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2551

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติโรงเรียน – โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ".