โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
Stchai.gif
"ปัญญา มารยาท สะอาด สามัคคี"
เลขที่ 372 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satri Chaiyaphum School
อักษรย่อ ส.ช. , S.C.
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 25 มีนาคม พ.ศ. 2481 (พิธีเปิด)
รหัส 1036101002
เพลง มาร์ชสตรีชัยภูมิ
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (ชื่อภาษาอังกฤษ:Satrichaiyaphum School)เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชัยภูมิ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 แต่เดิมเรียนรวมอยู่กับโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด อมากระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้นักเรียนหญิงเรียนแยกกับนักเรียนชาย จึงได้มีการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิขึ้น สมัยที่นายวงศ์ธวัชชัย พุกประยูร ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9,041 บาท และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2481 โดยหลวงอุบลศักดิ์ประชาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และนางญาณี (ชื้น) บุณยินทุ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม 5 ห้องเรียน จากนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ปี คือปีพ.ศ. 2526 , พ.ศ. 2528 และพ.ศ. 2540

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนสตรีชัยภูมิเปิดทำการสอนในแผนการเรียนดังต่อไปนี้

  • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • แผนการเรียนภาษา(อังกฤษ-ฝรั่งเศส)
  • แผนการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
  • แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  • แผนการเรียน IEP

อ้างอิง[แก้]