สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Seal of the National Assembly of Thailand.png
ที่ทำการ
อาคารรัฐสภา
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บริหาร สรศักดิ์ เพียรเวช, เลขาธิการ (ทำหน้าที่เลขาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์[1], รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ รัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการให้กับ สภาผู้แทนราษฎร แต่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการให้กับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หรือ 4 วันหลังจาก การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในวันนั้นได้มติเห็นชอบให้ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือ ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้า คณะราษฎร สายพลเรือนเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกโดยที่ทำการสำนักงานเลขาธิการในช่วงแรกตั้งอยู่ภายใน วังปารุสกวัน

ต่อมาเมื่อได้มีการตั้ง พฤฒสภา หรือ วุฒิสภา ในปัจจุบันตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ทำให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องแยกออกมาเป็น 2 หน่วยงานคือ

ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2490 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2490 โดยสาระสำคัญคือให้ยุบรวมสำนักงานเลขาธิการของทั้งสองสภาเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา [2] ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการของทั้งสองสภาจากนั้นในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 ได้มีการแต่งตั้งนาย เจริญ ปัณฑโร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐสภาคนแรก [3]

ต่อมาเมื่อ คณะบริหารประเทศชั่วคราว ที่นำโดย พลเอกผิน ชุณหะวัณ และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กระทำการยึดอำนาจตัวเองในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ได้ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และได้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2475 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2483 กลับมาใช้ใหม่ซึ่งได้กำหนดให้มีเพียงสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรทำให้สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาต้องสิ้นสุดลง

ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2495 ได้มีการแต่งตั้งนายเจริญอดีตเลขาธิการรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง [4]

รายนามเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Pridi Banomyong 1947.jpg หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 28 มิถุนายน 2475 - 11 เมษายน 2476
2 ชม จารุรัตน์.png หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 10 ธันวาคม 2476 - 10 สิงหาคม 2484

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/043/1.PDF
  2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔ ตอน ๒ ก หน้า ๑๓ ๗ มกราคม ๒๔๙๐
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการรัฐสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔ ตอน ๗ ง หน้า ๑๓๕ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ ตอน ๖ ง หน้า ๒๐๔ ๒๒ มกราคม ๒๔๙๕