สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Seal of the National Assembly of Thailand.png
ที่ทำการ
อาคารรัฐสภา
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บริหาร สรศักดิ์ เพียรเวช, เลขาธิการ (ทำหน้าที่เลขาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์[1], รองเลขาธิการ
นงนุช เศรษฐบุตร[2], รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ รัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการให้กับ สภาผู้แทนราษฎร แต่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการให้กับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หรือ 4 วันหลังจาก การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในวันนั้นได้มติเห็นชอบให้ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือ ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้า คณะราษฎร สายพลเรือนเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกโดยที่ทำการสำนักงานเลขาธิการในช่วงแรกตั้งอยู่ภายใน วังปารุสกวัน

ต่อมาเมื่อได้มีการตั้ง พฤฒสภา หรือ วุฒิสภา ในปัจจุบันตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ทำให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องแยกออกมาเป็น 2 หน่วยงานคือ

ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2490 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2490 โดยสาระสำคัญคือให้ยุบรวมสำนักงานเลขาธิการของทั้งสองสภาเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา [3] ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการของทั้งสองสภาจากนั้นในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 ได้มีการแต่งตั้งนาย เจริญ ปัณฑโร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐสภาคนแรก [4]

ต่อมาเมื่อ คณะบริหารประเทศชั่วคราว ที่นำโดย พลเอกผิน ชุณหะวัณ และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กระทำการยึดอำนาจตัวเองในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ได้ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และได้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2475 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2483 กลับมาใช้ใหม่ซึ่งได้กำหนดให้มีเพียงสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรทำให้สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาต้องสิ้นสุดลง

ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2495 ได้มีการแต่งตั้งนายเจริญอดีตเลขาธิการรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง [5]

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จะย้ายที่ทำการอาคารรัฐสภาไทย ไปยังที่ทำการชั่วคราว ณ เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 [6]

รายนามเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Pridi Banomyong 1947.jpg หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 28 มิถุนายน 2475 - 11 เมษายน 2476
2 ชม จารุรัตน์.png หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 10 ธันวาคม 2476 - 10 สิงหาคม 2484

อ้างอิง[แก้]