โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srinagarindra the princress mother School Lopburi
อักษรย่อ สว.ลบ.
ประเภท โรงเรียนประจำของรัฐ
คติพจน์ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
เพลง มาร์ชศรีนครินทร์
เว็บไซต์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ตามการประกาศจัดตั้งของนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับบริจาคที่ดิน จากนายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานกรรมการบริษัทเพชรชโลธร จำกัด เปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษา ประเภทโรงเรียนประจำ

ประวัติการก่อตั้ง[1][แก้]

โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์[แก้]

โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เสด็จสวรรคตในปี2538 และตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ปี2538 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสุขวิช รังสิตพลเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน และภาคบังคับ 12 ปี ของรัฐบาล อันจะส่งผลให้ประชาชนชาวไทย มีการศึกษาสูงขึ้น โดยจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประเภทประจำ มีแผนชั้นเรียนเต็มรูป 48 ห้องเรียน จำนวน 12 โรงเรียน ใน 12 เขตการศึกษาและจะจัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณภาพ จริยธรรม ความประพฤติ เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

การจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี[แก้]

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ประกาศจัดตั้งโดยสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่เสด็จสวรรคต โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษารับนักเรียนอยู่ประจำ บนที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานกรรมการบริษัทเพชรชโลธร จำกัด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ณ เลขที่ 90 หมู่ 4 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ประดู่แดง ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

อักษรพระนามาภิไธย สว สีเหลืองสีแดง อยู่เหนือตรากรมสามัญศึกษา สีน้ำเงิน มีชื่อโรงเรียน สีแดง อยู่ในโบว์สีเหลือง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระบรมราชานุสาวรีย์[แก้]

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณโรงเรียนฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558[2]

เกียรติยศ[แก้]

  • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษาปีการศึกษา 2551

อ้างอิง[แก้]