โรงเรียนศรัทธาสมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
Sattha Samut School
ตราประจำโรงเรียน
ปญฺญา โลกฺสมิ ปฺชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
122 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000 ประเทศไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sattha Samut School
อักษรย่อ ศ.ส. ST
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451
ผู้ก่อตั้ง พระมหาสิทธิการ(ทอง)
เขตการศึกษา สมุทรสงคราม
รหัส 1075101001
ผู้อำนวยการ นายสมเกียรติ รั้วมั่น
จำนวนนักเรียน 2,228 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี          สีน้ำเงิน-สีเหลือง
เพลง มาร์ชศรัทธาสมุทร
เว็บไซต์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร (อักษรย่อ : ศ.ส.; อังกฤษ: Satthasamut School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอดีตเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คู่กับโรงเรียนถาวรานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติโดยย่อ[แก้]

โรงเรียนศรัทธาสมุทร ชื่อเดิมว่า โรงเรียนวัดบ้านแหลม เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 โดยตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมูลถึงชั้นประโยคมูล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนแหลมวิทยาคม” พ.ศ. 2458 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรัทธาสมุทร” ตามสมณศักดิ์ “พระครูศรัทธาโสภิต”ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์อุปการะรวมกับคำนำหน้าชื่อจังหวัด และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาเรียนยังสถานที่เรียนแห่งใหม่ในปัจจุบัน และเปลี่ยนจากโรงเรียนที่รับนักเรียน ชายล้วนมาเป็นสหศึกษา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10