โรงเรียนศรัทธาสมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
Sattha Samut School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญปญฺญา โลกฺสมิ ปฺชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ผู้ก่อตั้งพระมหาสิทธิการ(ทอง)
เขตการศึกษาสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการนายสมเกียรติ รั้วมั่น
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี         สีน้ำเงิน-สีเหลือง
เพลงมาร์ชศรัทธาสมุทร
เว็บไซต์www.sattha.ac.th

โรงเรียนศรัทธาสมุทร (อักษรย่อ : ศ.ส.; อังกฤษ: Satthasamut School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอดีตเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คู่กับโรงเรียนถาวรานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติโดยย่อ[แก้]

โรงเรียนศรัทธาสมุทร ชื่อเดิมว่า โรงเรียนวัดบ้านแหลม เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 โดยตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมูลถึงชั้นประโยคมูล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนแหลมวิทยาคม” พ.ศ. 2458 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรัทธาสมุทร” ตามสมณศักดิ์ “พระครูศรัทธาโสภิต”ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์อุปการะรวมกับคำนำหน้าชื่อจังหวัด และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาเรียนยังสถานที่เรียนแห่งใหม่ในปัจจุบัน และเปลี่ยนจากโรงเรียนที่รับนักเรียน ชายล้วนมาเป็นสหศึกษา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

อ้างอิง[แก้]