โรงเรียนศรัทธาสมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
Sattha Samut School
Sattha Samut School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นศ.ส. ST
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญฺญา โลกฺสมิ ปฺชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2451
ผู้ก่อตั้งพระมหาสิทธิการ (ทอง)
เขตการศึกษาสมุทรสงคราม
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
รหัส1075101001
ผู้อำนวยการนางวิไล ออกกิจวัตร
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
สี   สีน้ำเงิน-สีเหลือง
เพลงมาร์ชศรัทธาสมุทร
ต้นไม้ทองอุไร
เว็บไซต์www.sattha.ac.th

โรงเรียนศรัทธาสมุทร (อักษรย่อ : ศ.ส.; อังกฤษ: Satthasamut School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอดีตเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติโดยย่อ[แก้]

โรงเรียนศรัทธาสมุทร ชื่อเดิมว่า โรงเรียนวัดบ้านแหลม เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 โดยตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมูลถึงชั้นประโยคมูล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนแหลมวิทยาคม” พ.ศ. 2458 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรัทธาสมุทร” ตามสมณศักดิ์ “พระครูศรัทธาโสภิต”ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์อุปการะรวมกับคำนำหน้าชื่อจังหวัด และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาเรียนยังสถานที่เรียนแห่งใหม่ในปัจจุบัน และเปลี่ยนจากโรงเรียนที่รับนักเรียน ชายล้วนมาเป็นสหศึกษา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

อ้างอิง[แก้]