โรงเรียนศรัทธาสมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ตราประจำโรงเรียน
ปญฺญา โลกฺสมิ ปฺชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
122 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000 ประเทศไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satthasamut School
อักษรย่อ ศ.ส. SS
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451
ผู้ก่อตั้ง พระมหาสิทธิการ(ทอง)
เขตการศึกษา สมุทรสงคราม
รหัส 1075101001
ผู้อำนวยการ นายศักดา โกมลวานิช
จำนวนนักเรียน 2,228 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี          สีน้ำเงิน-สีเหลือง
เพลง มาร์ชศรัทธาสมุทร
เว็บไซต์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร (Satthasamut School) เป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้ก่อตั้งในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 โดยพระมหาสิทธิการ(ทอง)

ประวัติโดยย่อ[แก้]

โรงเรียนศรัทธาสมุทร ชื่อเดิมว่า โรงเรียนวัดบ้านแหลม เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 โดยตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมูลถึงชั้นประโยคมูล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนแหลมวิทยาคม” พ.ศ. 2458 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรัทธาสมุทร” ตามสมณศักดิ์ “พระครูศรัทธาโสภิต”ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์อุปการะรวมกับคำนำหน้าชื่อจังหวัด และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาเรียนยังสถานที่เรียนแห่งใหม่ในปัจจุบัน และเปลี่ยนจากโรงเรียนที่รับนักเรียน ชายล้วนมาเป็นสหศึกษา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ความหมายตราโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน

ตัวอักษร “ศ” ประดับคบเพลิงมีปีก เหนือ คบเพลิงเป็นเปลวรัศมี

มาจากคำว่า “ศรัทธา” เป็นคำแรกของ “ศรัทธาโสภิต” ซึ่งเป็น สมณศักดิ์ของพระมหาสิทธิการ (ทอง) ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน

  • คบเพลิง หมายถึง ความสว่าง รุ่งโรจน์
  • ปีก หมายถึง ความขจรไกล
  • ความหมายรวม “ศรัทธาสมุทรมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์ขจรขจายไกลไปทั่ว”
  • คำขวัญ ประพฤติดี ความรู้ดี มีคุณธรรม
  • คติธรรม ปญฺญา โลกฺสมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
  • อัตลักษณ์ “ประพฤติดี มีคุณธรรม” ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่แสดงออก คือ

มารยาทดี : การไหว้ วาจาสุภาพ มีวินัย : ไม่หนีเรียน ตรงเวลา (ส่งงาน มาโรงเรียนและเข้าเรียนตรงเวลา)ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย รักษาความสะอาด น้ำใจงาม : มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน (จิตสาธารณะ) มีความพอเพียง : อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม

  • สีประจำโรงเรียน          สีเหลืองน้ำเงิน-เหลือง

    สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน

    สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพ ความร่าเริง สว่าง สดใส

  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นทองอุไร