โรงเรียนเพชรพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
TraPKS.png
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
210 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 ประเทศไทย ไทย
พิกัด 16°25′58″N 101°09′16″E / 16.432778°N 101.154462°E / 16.432778; 101.154462
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Petpittayakom School
อักษรย่อ พ.ช.
PKS
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ[1]
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2444
ผู้ก่อตั้ง พระยาเพชรรัตน์สงคราม
รหัส 1067101001
ผู้อำนวยการ ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร
สี ███ ███ สีเขียว-ขาว
เพลง มาร์ชเพชรพิทยาคม
ดอกไม้ ดอกแก้ว
เว็บไซต์

โรงเรียนเพชรพิทยาคม (อักษรย่อ: พ.ช., PKS) เป็นโรงเรียนรัฐบาล[2] เมื่อแรกก่อตั้งเป็นโรงเรียนประจำมณฑลเพชรบูรณ์ และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษา จึงเป็นที่รู้จักของชาวเพชรบูรณ์และถูกเรียกอย่างแพร่หลายว่าเป็น "โรงเรียนชาย" และเป็นโรงเรียนรัฐบาลและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2444 ปัจจุบันมีอายุ 114 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของถนนสามัคคีชัย(สระบุรี-หล่มสัก) เลขที่ 210 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000 รหัสสถานศึกษา 1067101001

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • คติพจน์: "นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา" แปลว่า "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
  • คำขวัญประจำโรงเรียน: "วิชา วินัย น้ำใจ มารยาท"
  • สีประจำโรงเรียน: "เขียว-ขาว"
  • ตราประจำโรงเรียน: ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปโล่ ที่ใจกลางโล่เป็นรูปเพชรที่แผ่รัศมีออกไปรอบทิศเป็นรูปร่างหกเหลี่ยม ตอนบนของโล่เป็นแถบสีประจำโรงเรียนในแนวตั้งโดยสีเขียวอยู่ด้านซ้ายและสีขาวอยู่ด้านขวา ตอนล่างของโล่เป็นแถบคติพจน์ของโรงเรียน ใต้ตราโล่จะมีแถบผ้าชื่อโรงเรียน "ร.ร.เพชรพิทยาคม"
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกแก้ว
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน: หลวงพ่อเพชรมีชัย
  • เพลงประจำโรงเรียน: มาร์ชเพชรพิทยาคม

"เพชรพิทยาคม ใจเดียวเกลียวกลม รวมกันมั่นคง

เพชรแสงสกาว เขียวขาวนั้นคือสีธง

จิตใจมั่นคง มุ่งตรงไปสู่โชคชัย

เพชรพิทยา เพชรพิทยา จงมานะเอาชัย

เพชรพิทยา เพชรพิทยา เราต้องคงชื่อไว้

เราเชียร์เพื่อชัย เพชรพิทยาคม"


ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีตเป็นโรงเรียนประจำมณฑลเพชรบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยพระยาเพชรรัตน์สงคราม(เฟื่อง เฟื่องเพชร) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนที่ 3[3] ที่บริเวณวัดไตรภูมิ ริมแม่น้ำป่าสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง กระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ได้แต่งตั้งให้นายเปร่ง เพชรบูรณิน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2447 ในระยะแรกเปิดสอนในระดับประถมศึกษา ต่อมาได้มีการย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนหลายครั้ง เช่น บริเวณวัดใหม่ บริเวณโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ และเริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ. 2482 และมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2505 ในปี พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายจักรกฤษณ์ นาคะรัตน์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2522 ถือเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนที่ 21 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาที่บริเวณโรงเรียนเพชรพิทยาคมในปัจจุบัน ทางทิศตะวันออกของถนนสามัคคีชัย ตรงข้ามกับศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านทิศเหนือติดกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ด้านทิศใต้ติดกับโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ปัจจุบัน ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนที่ 31 และผู้อำนวยการคนที่ 11[4]

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ ชื่อผู้บริหาร ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 นายเปล่ง เพชระบูรณิน 2444 – 2447
2 ขุนสรรพกรกิจ 2447 – 2449
3 นายเล็ก 2449 – 2451
4 นายแถม พรหมบุญ 2451 – 2454
5 นายติ่ง ธีระสิงห์ 2454 – 2456
6 ขุนดรุณเวทย์วรดิษฐ 2456 – 2458
7 ขุนอักษรศาสตร์พินิจ 2458 – 2459
8 นายอยู่ 2459 – 2460
9 พระภิกษุยง พรหมบุญ 2460 – 2461
10 นายจอม โภชกานนท์ 2461 – 2471
11 นายเชื้อ สนั่นเมือง 2471 – 2475
12 นายจอม โภชกานนท์ 2475 – 2483
13 นายเชื้อ สนั่นเมือง 2483 – 2484
14 นายเนียน นิลวัฒน์ 2484 – 2487
15 นายประเสริฐ สื่อสิน 2487 – 2490
16 นายจำรัส สักรวัตร 2490 – 2496
17 นายสัญชัย เปศะรัตน์ 2496 – 2503
18 นายถาวร ภูวนาถ 2503 – 2506
19 นายวิชัย จะวะสิต 2506 – 2511
20 นายสายยนต์ เอี่ยมประสงค์ 2512 – 2517
21 นายจักรกฤษณ์ นาคะรัต 2517 – 2522
22 นายสมนึก ทีมพงศ์ 2522 – 2523
23 นายประสิทธิ์ มากลิ่น 2523 – 2524
24 นายประสิทธิ์ แสนไชย 2524 – 2527
25 นายวิจารณ์ ภักดีรัตน์ 2527 – 2532
26 นายชนินทร์ สุพลพิชิต 2532 – 2535
27 ว่าที่ ร.ต.วิชา ปานใจ 2535 – 2541
28 นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา 2541 – 2546
29 ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ 2546 – 2551
30 นายชำนาญ นาอุดม 2551 - 2555
31 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร 2555 - ปัจจุบัน

อาคารสำคัญในโรงเรียน[แก้]

ลานโพธิ์
หอประชุมเพชร
  • ลานโพธิ์ เป็นลานกลางโรงเรียน ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในเทศการต่างๆ ของโรงเรียน เช่น วันภาษาไทยแห่งชาติ วันปีใหม่ วันไหว้ครู ซึ่งในวันไหว้ครู ลานแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่นักเรียนชั้นต่างๆ จะมาร่วมมือกันทำพานไหว้ครู
  • หอประชุม เป็นอาคารที่ใช้ทำกิจกรรมแรกของนักเรียน เช่น พิธีปฐมนิเทศ หรือพิธีสำคัญต่างๆ อย่างพิธีไหว้ครู การเลือกตั้งสภานักเรียน การประชุมผู้ปกครอง การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีปัจฉิมนิเทศ

อ้างอิง[แก้]