กรมสรรพากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสรรพากร
The Revenue Department
ตรากรมสรรพากร.png
ตรากรมสรรพากร
ที่ทำการ
90 ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 7 ตุลาคม 2433
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 9,627.1293 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ลวรณ แสงสนิท, อธิบดี
วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ, รองอธิบดี
สมศักดิ์ อนันทวัฒน์, รองอธิบดี
พงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์, รองอธิบดี
เว็บไซต์
http://www.rd.go.th
หมายเหตุ
กรมสรรพากรนอกและกรมสรรพากรในเข้าเป็นกรมเดียวกัน ให้เรียกว่า กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2458[2]

กรมสรรพากร (อังกฤษ: The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง[3] ที่ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433

กรมสรรพากร มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ จากหน้าที่ดังกล่าวเมื่อมีเหตุจลาจล กรมสรรพกรจึงมักถูกวางเพลิงเสมอ อาทิเหตุการณ์ 14 ตุลา พฤษภาทมิฬ จนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ถูกวางเพลิงมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง

นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยในปัจจุบันกรมสรรพากรแบ่งการบริหารเป็น 15 กอง และ 1 สำนักเลขานุการกรม[4]

เขตพื้นที่สรรพากร[แก้]

กรมสรรพากร ได้แบ่งพื้นที่การบริการออกเป็นภูมิภาคต่างๆ รวม 12 ภาค เรียกว่า "เขตพื้นที่สรรพากร" ทั่วประเทศ[5]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศยกกรมสรรพากรนอกมาขึ้นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ แล รวมกับกรมสรรพากรในเปลี่ยนนามเปนกรมสรรพากร
  3. "หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-08-14. สืบค้นเมื่อ 2007-08-19.
  4. โครงสร้างการบริหาร
  5. แผนที่เขตพื้นที่สรรพากร

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]