กรมสรรพากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสรรพากร
The Revenue Department
กรมสรรพากร.gif
ที่ทำการ
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 9,147.4265 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร ประสงค์ พูนธเนศ, อธิบดี
สมพงษ์ ตัณฑพาทย์, รองอธิบดี
วีระวุฒิ วิทยกุล, รองอธิบดี
รณวัตร สุวรรณาภิรมย์, รองอธิบดี
พิพัฒน์ ขันทอง, ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
มานิต นิธิประทีป, ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
ชนาธิป วีระสืบพงษ์, ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.rd.go.th

กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง[2] ที่เริ่มก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433

กรมสรรพากร มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และอากรรังนกนางแอ่น

นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

เขตพื้นที่สรรพากร[แก้]

กรมสรรพากร ได้แบ่งพื้นที่การบริการออกเป็นภูมิภาคต่างๆ รวม 12 ภาค เรียกว่า "เขตพื้นที่สรรพากร" ทั่วประเทศ[3]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]