กรมสรรพากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสรรพากร
The Revenue Department
กรมสรรพากร.gif
ที่ทำการ
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 9,147.4265 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร ประสงค์ พูนธเนศ, อธิบดี
สมพงษ์ ตัณฑพาทย์, รองอธิบดี
รณวัตร สุวรรณาภิรมย์, รองอธิบดี
สมชาย แสงรัตนมณีเดช, รองอธิบดี
พัดชา พงศ์กีรติยุต, รองอธิบดี
พิพัฒน์ ขันทอง, ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
ชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา, ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัชราภรณ์ มาตยานันท์, ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธรกิจพลังงาน) (รักษาการ)
ว่าง, ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
ว่าง, {{{หัวหน้า10_ตำแหน่งง}}}
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.rd.go.th

กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง[2] ที่เริ่มก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433

กรมสรรพากร มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาล เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และอากรรังนกนางแอ่น

นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

เขตพื้นที่สรรพากร[แก้]

กรมสรรพากร ได้แบ่งพื้นที่การบริการออกเป็นภูมิภาคต่างๆ รวม 12 ภาค เรียกว่า "เขตพื้นที่สรรพากร" ทั่วประเทศ[3]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]