โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

พิกัด: 9°21′11.76″N 99°10′15.65″E / 9.3532667°N 99.1710139°E / 9.3532667; 99.1710139
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี
Kanjanapisek Wittayalai Surat Tani School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นกภ.สฎ.
ประเภทโรงเรียนรัฐ สหศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
สีเหลือง - น้ำเงิน
เพลงมาร์ช - กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ต้นไม้ต้นราชพฤกษ์
เว็บไซต์http://www.kjst.ac.th/

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 โรงเรียน สร้างขึ้นมาเนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษาในปี พ.ศ. 2539


ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชสิริสมบัติครบ 50 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง ที่ทรงมีน้ำพระทัยในการศีกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทั่วประเทศ 9 โรกาสเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษา ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2538 โดยใช้สถานที่ตั้ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้บริจาคที่ดิน คือพระภิรมย์ วิมโล,นายคล่อง เชื้อกลับ และนายผัน ช่วยอยู่ ได้บริจาคไว้ให้กับกรมสามัญศึกษา บนเนื้อที่ประมาณ 56 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา โดยมีนายวิจารย์ คุ้มไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายบัญญัติ สุขขัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียน และเริ่มเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2539 เป็นปีแรก มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 92 คน โดยขอใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราว ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักเรียนทั้งประจำ และไป-กลับ ในเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัดภาคใต้ คือจังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไป รับทั้งนักเรียนประจำ และนักเรียนไป-กลับ


ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

เรียงลำดับจากผู้บริหารคนแรกไปถึงผู้บริหารคนปัจจุบันดังนี้

1. นายบัญญัติ สุขขัง

2. นายวิรัช เศวตศิลป์

3. นายเชวงศักดิ์ ใสสะอาด

4. นายไพโรจน์ ทองนา

5. นายอภินันท์ หมันหลิน

6. นายสำรวย ภักดี

ตราโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชานุญาตให้กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยใช้ตราพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. เป็นสีเหลืองทอง อยู่ใต้พระมหามงกุฎ โดยมีรัศมีเหนือพระมหามงกุฎและพระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง โบว์สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นอักษรสีเหลืองทองใต้พระปรมาภิไธยย่อ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

เหลือง-น้ำเงิน สีเหลือง หมายถึง สีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานนามโรงเรียน สีน้ำเงิน หมายถึง สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์

คำขวัญ[แก้]

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ยึดมั่นปรัชญาที่ว่า

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ


คติพจน์[แก้]

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้พระราชทานคติพจน์ให้กับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยว่า

"อกตํ ทุกกฎํ เสยโย" ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

ข้อมูลโรงเรียน[แก้]

ที่ตั้งของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110 โทรศัพท์ 0-7743-5200 โทรสาร 0-7743-2059

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา โรงเรียนเข้าโครงการ (ที่กำลังดำเนินการ) โครงการจัดโรงเรียนลักษณะแบบโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ครบ 50 ปี หน่วยงานกรมสามัญศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2538

สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา[แก้]

รางวัลสูงสุด[แก้]

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2550


9°21′11.76″N 99°10′15.65″E / 9.3532667°N 99.1710139°E / 9.3532667; 99.1710139 เว็บไซต์โรงเรียน[1]