โรงเรียนสตรีพัทลุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีพัทลุง
Satri Phatthalung School
ที่ตั้ง
ไทย
250 ถนนเทศบำรุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.พ.ท. (S.P.T)
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญสามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน เพียรทำดี
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
ผู้ก่อตั้งพระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง)
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนันทรัตน์ ไพรัตน์
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน (เลือกเรียน)
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส (เลือกเรียน)


ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น (เลือกเรียน)
สี███ น้ำเงิน
███ ขาว
เพลงมาร์ชสตรีพัทลุง
เว็บไซต์www.spt.ac.th

โรงเรียนสตรีพัทลุง (อังกฤษ: Satri Phatthalung School) อักษรย่อ (ส.พ.ท.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12(พัทลุง นครศรีธรรมราช) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 250 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพัทลุงคู่กับโรงเรียนพัทลุง

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสตรีพัทลุงมีรากฐานมาจากโรงเรียนประชาบาลคือโรงเรียนโสภณพัทลุงกุล ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2474 จัดตั้งชั้นมัธยมศึกษาปีละชั้น จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง) ได้สร้างอุทิศให้เป็นโรงเรียนประชาบาล โดยความเห็นชอบของพระครูกาแก้ว เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข (สมัยนั้นเรียก วัดต่ำ) ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหันหน้าไปทางทิศเหนือสู่ถนนราเมศวร์ (เดิม ชื่อถนน พัทลุง-ตรัง) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 ตรงกับเดือนเมษายน นายฝั้นชาวจีนเป็นผู้รับเหมา ก่อสร้างด้วยทุนทรัพย์ของพระยาโสภณพัทลุงกุล สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2474 เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ยกพื้นสูง 4 เมตร 3 ห้องเรียน ทาสีภายนอกด้วยสีเทา ภายในสีเขียวแก่ มีมุขด้านหน้า บันได 2 ข้าง มีนักเรียน 150 คน เริ่มเปิดเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474

การจัดชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูประจำชั้นครบชั้น กระทรวงธรรมการได้สั่งให้จัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนหญิง ขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 นับเป็นครั้งแรกที่ชาวจังหวัดพัทลุง ได้ส่งบุตรหญิงเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนนี้เป็นต้นตระกูลของโรงเรียนสตรีพัทลุง รับเฉพาะนักเรียนสตรีทั้งชั้นประถมและชั้นมัธยมศึกษา

กระทรวงธรรมการได้แยกโรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายประถมศึกษาเป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายจรัล ดิศรา เป็นครูใหญ่ ฝ่ายมัธยมศึกษามีนางสาวปริก เด่นดาวเสือ เป็นครูใหญ่ และทางอำเภอได้ดัดแปลงกั้นฝาอาคารชั้นล่างเป็นห้องเรียนอีก 3 ห้อง

พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมการได้อนุมัติงบประมาณสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายหญิง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือตรงกันข้ามกับโรงเรียนหลังนี้ และย้ายนักเรียนมัธยมไปเรียนในอาคารของโรงเรียนสตรีพัทลุงทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2528 โรงเรียนสตรีพัทลุงได้เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนหญิงล้วนมาเป็นสหวิทยา โดยเริ่มรับนักเรียนชายเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนสตรีพัทลุงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน มีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ : จด วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
  • ทิศใต้ : จด ถนนราเมศวร์และคลอง
  • ทิศตะวันออก : จด ถนนเทศบำรุง
  • ทิศตะวันตก : จด บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง
  • พิกัดภูมิศาสตร์ จากวิกิเมเปีย 7°37'1"N 100°4'41"E

ความหมายสีประจำโรงเรียน[แก้]

  • น้ำเงิน : หมายถึง ความเป็นนักรบ นักสู้ มีจิตใจเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เสียสละ
  • ขาว : หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ มีจิตใจถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

อาคารเรียน[แก้]

เมื่อพ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารโรงเรียนสตรีพัทลุงหลังแรก สมัยขุนวิจารณ์จรรยาเป็นศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงงบประมาณก่อสร้าง 6,000 บาท ลักษณะอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้นไม่ทาสี จำนวน 12 ห้องเรียน นักเรียนในระดับมัธยมจึงได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่ คือ สถานที่ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2482 มีนักเรียนหญิงทั้งหมด 70 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้องเรียน (ในปัจจุบันอาคารเรียน1หมดสภาพการใช้งานและได้รื้อถอนแล้วเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529)

โรงเรียนสตรีพัทลุงได้เจริญขึ้นเป็นลำดับจนถึง

พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 120,000 บาท ก่อสร้าง อาคารเรียนหลังที่ 2และต่อ เติมอีก 4 ห้องเรียน ทาสีเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2506 จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2509 ได้สร้างหอประชุมและโรงอาหาร 1 หลัง

พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน1หลังคืออาคารเรียน 318 ก งบประมาณ 2,100,000 บาท ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2516 และได้รับงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักครู 2 หลัง เป็นเงิน 100,000 บาท

พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้ รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ 005 อีก 1 หลัง งบประมาณ 900,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ก ครึ่งหลัง เป็นเงิน 1,500,000 บาท

พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบพิเศษ 5 ชั้นพร้อมลิฟท์ 2 ชุด เป็นเงิน 33,450,000 บาทจำนวน 1 หลังเปิดใช้เมื่อเดือน พฤษภาคม 2542

แผนการเรียนม.ต้นจะมีห้องพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.ปลายจะมีแผนการเรียนต่าง ๆ ห้อง 1 เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้อง 2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ห้อง 3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิศวกรรม-สถาปัตยกรรม) ห้อง 4-5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้อง6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ห้อง 7 แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) ห้อง 8 แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (ทหาร-ตำรวจ) ห้อง 9 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส-จีน) ห้อง 10 เป็นห้องส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Special Class) ห้อง 11 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ ห้อง 12 ห้องศิลป์-ทั่วไป

รายนามผู้บริหาร[แก้]

โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นโรงเรียนที่แยกมาจากโรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง) หรือโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขในปัจจุบัน โรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง) ได้สร้างอุทิศให้เป็นโรงเรียนประชาบาล โดยความเห็นชอบของพระครูกาแก้ว เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข (สมัยนั้นเรียก วัดต่ำ) ต่อมา ใน พ.ศ. 2474 กระทรวงธรรมการได้แยกโรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายประถมศึกษาเป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายจรัล ดิศรา เป็นครูใหญ่ ฝ่ายมัธยมศึกษามีนางสาวปริก เด่นดาวเสือ เป็นครูใหญ่ ต่อมาใน พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมการอนุมัติงบประมาณสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือตรงกันข้ามกับโรงเรียนเดิม และย้ายนักเรียนมัธยมไปเรียนในอาคารของโรงเรียนสตรีพัทลุงจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสตรีพัทลุงจึงมีความเป็นมาด้วยกัน 2 สมัย คือ สมัยที่เป็นฝ่ายมัธยมศึกษาของโรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง) และสมัยที่เป็นโรงเรียนสตรีพัทลุง

ทำเนียบครูใหญ่ ในขณะที่ยังเป็นฝ่ายมัธยมศึกษาของโรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง)
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นางสาวปริก เด่นดาวเสือ พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2482
ทำเนียบครูใหญ่โรงเรียนสตรีพัทลุง (พ.ศ. 2482-2519)
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นางสาวปริก เด่นดาวเสือ พ.ศ. 2482 - 2485
2. นางบรรยง สุขขจร พ.ศ. 2485 - 2487
3. นางเอื้องพันธ์ คุ้มหล้า พ.ศ. 2487 - 2490
4. นางสาวส่องแสง คุ้มหล้า พ.ศ. 2490 - 2492
5. นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร พ.ศ. 2492 - 2494
6. ดร.อุบล เรียงสุวรรณ พ.ศ. 2494 - 2495
7. นางสาวสงบ ชลายคุปต์ พ.ศ. 2495 - 2497
8. นางพจนา สุคนธวิท พ.ศ. 2497 - 2502
9. นางสารภี คชภักดี (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2502 - 2508
10. นางสารภี คชภักดี (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2508 - 2519
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2519)
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นางสารภี คชภักดี พ.ศ. 2519 - 2528
2. นางกนิษฐา อ่อนเปี่ยม พ.ศ. 2528 - 2537
3. นางประภาพรรณ ภูมิสิงหราช พ.ศ. 2537 - 2546
4. นายขวัญชัย ชูไฝ พ.ศ. 2546 - 2549
5. นายจำเนียร รักใหม่ พ.ศ. 2549 - 2554
6. นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ พ.ศ. 2554 - 2558
7. นายจบ แก้วทิพย์ พ.ศ. 2558 - 2560
8. นางมาลี แก้วละเอียด พ.ศ. 2561 - 2566
9. นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์ พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

MOU[แก้]

โรงเรียนสตรีพัทลุงทำบันทึกความเข้าใจ จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างโรงเรียนสตรีพัทลุงกับโรงเรียนเหงียนบินท์เคียม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทย - เวียดนาม (พัทลุง - ฮานอย) เป็นปฐมบทความร่วมมือของโรงเรียนสตรีพัทลุงกับประเทศในอาเซียน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]