โรงเรียนสตรีพัทลุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน เพียรทำดี
ไทย
250 ถนนเทศบำรุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satri Phatthalung School
อักษรย่อ ส.พ.ท. (S.P.T)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
ผู้ก่อตั้ง พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง)
เพลง มาร์ชสตรีพัทลุง
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีพัทลุง (อังกฤษ: Satri Phatthalung School) อักษรย่อ (ส.พ.ท.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 250 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

ข้อมูลพื้นฐาน[แก้]

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสตรีพัทลุง ( ส.พ.ท.) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีรากฐานมาจากโรงเรียนประชาบาลคือ โรงเรียนโสภณพัทลุงกุล ก่อตั้งเมื่อเดือน เมษยายน 2474 จัดตั้งชั้นมัธยมศึกษาปีละชั้น จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง) ได้สร้างอุทิศให้เป็นโรงเรียนประชาบาล โดยความเห็นชอบของพระครูกาแก้ว เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข (สมัยนั้นเรียก วัดต่ำ) ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหันหน้าไปทางทิศเหนือสู่ถนนราเมศวร์ (เดิม ชื่อถนน พัทลุง-ตรัง) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 ตรงกับเดือนเมษายน นายฝั้นชาวจีนเป็นผู้รับเหมา ก่อสร้างด้วยทุนทรัพย์ของพระยาโสภณพัทลุงกุล สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2474 เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ยกพื้นสูง 4 เมตร 3 ห้องเรียน ทาสีภายนอกด้วยสีเทา ภายในสีเขียวแก่ มีมุขด้านหน้า บันได 2 ข้าง มีนักเรียน 150 คน เริ่มเปิดเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474

การจัดชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูประจำชั้นครบชั้น กระทรวงธรรมการได้สั่งให้จัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนหญิง ขึ้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 นับเป็นครั้งแรกที่ชาวจังหวัดพัทลุง ได้ส่งบุตรหญิงเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนนี้เป็นต้นตระกูลของโรงเรียนสตรีพัทลุง รับเฉพาะนักเรียนสตรีทั้งชั้นประถมและชั้นมัธยมศึกษา

กระทรวงธรรมการได้แยกโรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายประถมศึกษาเป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายจรัล ดิศรา เป็นครูใหญ่ ฝ่ายมัธยมศึกษามี นางสาวปริก เด่นดาวเสือ เป็นครูใหญ่ และทางอำเภอได้ดัดแปลงกั้นฝาอาคารชั้นล่างเป็นห้องเรียนอีก 3 ห้อง

พ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมการได้อนุมัติงบประมาณสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายหญิง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือตรงกันข้ามกับโรงเรียนหลังนี้ และย้ายนักเรียนมัธยมไปเรียนในอาคารของโรงเรียนสตรีพัทลุงทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2528 โรงเรียนสตรีพัทลุงได้เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนหญิงล้วนมาเป็นสหวิทยา โดยเริ่มรับนักเรียนชายเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนสตรีพัทลุงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน มีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ : จด วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
  • ทิศใต้ : จด ถนนราเมศวร์และคลอง
  • ทิศตะวันออก : จด ถนนเทศบำรุง
  • ทิศตะวันตก : จด บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง
  • พิกัดภูมิศาสตร์ จากวิกิเมเปีย 7°37'1"N 100°4'41"E

ความหมายสีประจำโรงเรียน[แก้]

  • น้ำเงิน : หมายถึง ความเป็นนักรบ นักสู้ มีจิตใจเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เสียสละ
  • ขาว : หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ มีจิตใจถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

อาคารเรียน[แก้]

เมื่อพ.ศ. 2482กระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารโรงเรียนสตรีพัทลุงหลังแรก สมัยขุนวิจารณ์จรรยาเป็นศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงงบประมาณก่อสร้าง6000บาทลักษณะอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้นไม่ทาสี จำนวน 12 ห้องเรียน นักเรียนในระดับมัธยมจึงได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่ คือ สถานที่ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2482 มีนักเรียนหญิงทั้งหมด 70 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน 6 ห้องเรียน(ในปัจจุบันอาคารเรียน1หมดสภาพการใช้งานและได้รื้อถอนแล้วเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2529)

โรงเรียนสตรีพัทลุงได้เจริญขึ้นเป็นลำดับจนถึง

พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 120000 บาท ก่อสร้าง อาคารเรียนหลังที่ 2และต่อ เติมอีก 4 ห้องเรียน ทาสีเสร็จเรียบร้อยเมื่อพ.ศ. 2506. จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2509 ได้สร้างหอประชุมและโรงอาหาร 1 หลัง

พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน1หลังคืออาคารเรียน 318 ก งบประมาณ 2100000 บาท ก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2516 และได้รับงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักครู 2 หลัง เป็นเงิน 100000 บาท

พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้ รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ 005 อีก 1 หลัง งบประมาณ 900000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ก ครึ่งหลัง เป็นเงิน 1500000 บาท

พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบพิเศษ 5 ชั้นพร้อมลิฟท์ 2 ชุด เป็นเงิน 33450000 บาทจำนวน 1 หลังเปิดใช้เมื่อเดือน พฤษภาคม 2542

แผนการเรียน ม.ต้นจะมีห้องพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(mini Gifted) และห้องภาษาอังกฤษ(mini English program) ม.ปลายจะมีแผนการเรียนต่างๆ ห้อง1 เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(Gifted) ห้อง2-6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ห้อง 7และ8 แผนการเรียน ศิลป์คำนวณ ห้อง 9 แผนการเรียน ศิลป์ ฝรั่งเศส ห้อง 10 เป็นห้องส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(English special class) ห้อง11 แผนการเรียน ศิลป์ จีน ห้อง12 13 เป็นห้องทั่วไป

รายนามผู้บริหาร[แก้]

โรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นโรงเรียนที่แยกมาจากโรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง) หรือโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขในปัจจุบัน โรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง) ได้สร้างอุทิศให้เป็นโรงเรียนประชาบาล โดยความเห็นชอบของพระครูกาแก้ว เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข (สมัยนั้นเรียก วัดต่ำ) ต่อมา ในปี พ.ศ. 2474 กระทรวงธรรมการได้แยกโรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายประถมศึกษาเป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายจรัล ดิศรา เป็นครูใหญ่ ฝ่ายมัธยมศึกษามี นางสาวปริก เด่นดาวเสือ เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2482 กระทรวงธรรมการอนุมัติงบประมาณสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือตรงกันข้ามกับโรงเรียนเดิม และย้ายนักเรียนมัธยมไปเรียนในอาคารของโรงเรียนสตรีพัทลุงจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสตรีพัทลุงจึงมีความเป็นมาด้วยกัน 2 สมัย คือ สมัยที่เป็นฝ่ายมัธยมศึกษาของโรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง) และสมัยที่เป็นโรงเรียนสตรีพัทลุง ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นางมาลี แก้วละเอียด

ทำเนียบครูใหญ่ ในขณะที่ยังเป็นฝ่ายมัธยมศึกษาของโรงเรียนโสภณพัทลุงกุล พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง)
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นางสาวปริก เด่นดาวเสือ พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2482
ทำเนียบครูใหญ่โรงเรียนสตรีพัทลุง (พ.ศ. 2482-2519)
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นางสาวปริก เด่นดาวเสือ พ.ศ. 2482 - 2485
2. นางบรรยง สุขขจร พ.ศ. 2485 - 2487
3. นางเอื้องพันธ์ คุ้มหล้า พ.ศ. 2487 - 2490
4. นางสาวส่องแสง คุ้มหล้า พ.ศ. 2490 - 2492
5. นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร พ.ศ. 2492 - 2494
6. ดร.อุบล เรียงสุวรรณ พ.ศ. 2494 - 2495
7. นางสาวสงบ ชลายคุปต์ พ.ศ. 2495 - 2497
8. นางพจนา สุคนธวิท พ.ศ. 2497 - 2502
9. นางสารภี คชภักดี (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2502 - 2508
10. นางสารภี คชภักดี (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2508 - 2519
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2519)
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นางสารภี คชภักดี พ.ศ. 2519 - 2528
2. นางกนิษฐา อ่อนเปี่ยม พ.ศ. 2528 - 2537
3. นางประภาพรรณ ภูมิสิงหราช พ.ศ. 2537 - 2546
4. นายขวัญชัย ชูไฝ พ.ศ. 2546 - 2549
5. นายจำเนียร รักใหม่ พ.ศ. 2549 - 2554
6. นายสาวิทย์ บุญประเสริฐ พ.ศ. 2554 - 2558
7. นายจบ แก้วทิพย์ พ.ศ. 2558 - 2560
8. นางมาลี แก้วละเอียด พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

MOU[แก้]

โรงเรียนสตรีพัทลุงทำบันทึกความเข้าใจ จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างโรงเรียนสตรีพัทลุงกับโรงเรียนเหงียนบินท์เคียม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทย - เวียดนาม (พัทลุง - ฮานอย) เป็นปฐมบทความร่วมมือของโรงเรียนสตรีพัทลุงกับประเทศในอาเซียน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]