โรงเรียนกัลยาณวัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนกัลยาณวัตร
Kanlayanawat School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นก.ว., K.W.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญ"คุณธรรม และความรู้ นำไปสู่ความเจริญ"
(คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ)
สถาปนา9 สิงหาคม พ.ศ. 2463
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1040101002
ผู้อำนวยการดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
จีน ภาษาจีน
วิทยาเขตกัลยาณมิตร
สี███ ชมพู
เพลงมาร์ชกัลยาณวัตร - กัลยาเริงร่า - อำลากัลยาณวัตร - มาร์ชเจ้าแม่สำอาง (รวมพลังก.ว)
เว็บไซต์http://www.kw.ac.th

โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 -3 โดยใช้บ้านพักหลังที่ 2 ของคุณหญิงเสงี่ยม พิศาลสารเกษตร ภรรยาพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสมัยนั้น เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และคุณหญิงพิศาลสารเกษตรเป็นผู้ให้การอุปการะ มีนางสาวยื้น ปัญจะ เป็นครูใหญ่ (ทำการ) และมีคณะคุณครูอีกจำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวขำ เฟื่องเพ็ชร์ นางสาวทองสุข เกษคุปต์ นางสาวเลื่อน อุปฮาด นางสาวตุ่น สุริยเฮ้า และนางสาวสง โยทองยศบ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกัลยาณวัตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 -3 โดยใช้บ้านพักหลังที่ 2 ของคุณหญิงเสงี่ยม พิศาลสารเกษตร ภรรยาพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสมัยนั้น เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และคุณหญิงเสงี่ยม พิศาลสารเกษตรเป็นผู้ให้การอุปการะ มีนางสาวยื้น ปัญจะ เป็นครูใหญ่ (ทำการ) และมีคณะคุณครูอีกจำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวขำ เฟื่องเพ็ชร์ นางสาวทองสุข เกษคุปต์ นางสาวเลื่อน อุปฮาด นางสาวตุ่น สุริยเฮ้า และนางสาวสง โยทองยศ

ปี พ.ศ. 2468 ทางราชการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนประถมตามตำบลและอำเภอต่างๆ หลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) ได้ทำการขอจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในที่ดินสวนหลวง  (โรงเรียนกัลยาณวัตร ปัจจุบัน) ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) เปิดสอนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2474 มีครูจำนวน 5 คน ครูชาย 3 คน และครูสตรี 2 คน มีนักเรียนทั้งหมดเป็นชาย จำนวน 15 คน

ปี พ.ศ. 2475 ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับมาที่สวนหลวง ให้นักเรียนหญิง มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) ที่มีอยู่เดิม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) ขณะเดียวกันก็ย้ายนักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอพระลับ (สนามบิน)

ปี พ.ศ. 2479 กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ยกฐานะโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2483 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร ซึ่ง “กัลยาณวัตร” มีความหมายว่า การประพฤติ ปฏิบัติตัวในทางที่ดี

ปี พ.ศ. 2510 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกัลยาณวัตร เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย

ปี พ.ศ. 2530 เปิดรับนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น

ปัจจุบันโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดชั้นเรียน 87 ห้องเรียน (13-13-13/16-16-16) 

ความหมายชื่อโรงเรียน[แก้]

 • กัลยาณ มาจากคำบาลี-สันสกฤต ใช้เป็นบทหน้าสมาส แปลว่า ดี งาม มีนัยยะหมายถึง มีสกุล มีเกียรติ ประเสริฐ โชคดี มีเคราะห์ดี และสบายดี
 • วัตร มาจากคำบาลี แปลว่า กิจพึงกระทำ หน้าที่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การประพฤติ การปฏิบัติ
 • กัลยาณวัตร แปลว่า ผู้ประพฤติดี หรือผู้ประพฤติงาม

เกียรติประวัติ/โล่พระราชทานห้องสมุด[แก้]

ห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง ดังนี้คือ

 • พ.ศ. 2524 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2528 ได้อัญเชิญพระพุทธกัลยาณมุนี พระพุทธรูปปางลีลา มาประดิษฐานไว้ที่ประตูด้านหน้าของโรงเรียน ตามนโยบายการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดพิธิสมโภชเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528
 • พ.ศ. 2530 รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นสหศึกษา
 • พ.ศ. 2530 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2537 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2538 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุด และห้องสมุดกาญจนาภิเษกของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดพระราชทานดีเด่น แห่งประเทศไทย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2539 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2540 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี และรางวัลห้องสมุดมาตรฐานกาญจนาภิเษก
 • พ.ศ. 2541 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี รางวัลห้องสมุดมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น
 • พ.ศ. 2542 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนจัดโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติได้ดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2543 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดโครงการค่ายการอ่านยอดเยี่ยม จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2546 วงโยธวาทิตโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2547 รางวัลพระราชทานสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2549 รางวัลการประกวดห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
 • พ.ศ. 2551 รางวัลเกียรติบัตรต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
 • พ.ศ. 2552 รางวัลสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
 • พ.ศ. 2552 รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรม บูรณาการทุกกลุ่มสาระประจำปี 2551
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class standard school)
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์อาเซี่ยนศึกษา (sister school)
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงาน AFS โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • พ.ศ. 2554 วงโยธวาทิตโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พระราชกรณียกิจ จัดแสดงนิทรรศการและเป็นศูนย์การจัดแสดงห้องราชวงศ์จักรกรี
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพเทียบสากลของระดับประเทศ (Intensive school) และเป็นหนึ่งใน 62 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือก
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีววิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาภาษาอาเซียน
 • พ.ศ. 2565 โรงเรียนกัลยาณวัตรชนะเลิศการประพันธ์กลอนสด[1]

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน[แก้]

โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ทั้งหมด 4 ปี ได้แก่[2]

 • พุทธศักราช 2526 ในสมัยผู้อำนวยการดุษฎี พงศ์ศาสตร์ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 • พุทธศักราช 2533 ในสมัยผู้อำนวยการภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 • พุทธศักราช 2541 ในสมัยผู้อำนวยการจริยา สารการ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 • พุทธศักราช 2554 ในสมัยผู้อำนวยการลิขิต เพชรผล รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

บุคคลที่มีชื่อเสียงของทางโรงเรียน/ประเทศ[แก้]

อาคาร/สถานที่สำคัญภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องแนะแนว,ห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.1-ม.2 ,ห้องนิทรรศการราชวงศ์จักรี ,ห้องศูนย์วัฒนธรรม ,ห้องอาเซียนศึกษา ,ห้องหมอภาษา ,ห้องหมวดสุขศึกษาและพละศึกษา ,ห้องเรียนมัลติมีเดีย

 • อาคาร 2

เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องหมวดวิทยาศาสตร์ ,ห้องดาราศาสตร์ ,ห้องปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 4ห้อง ( เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ กายวิภาค ) ,ห้องแล็ป ,ห้องเรียนสายวิทย์-คณิต ม.ปลาย ,ห้องหมวดสังคมศึกษา ,ห้องจริยธรรม

 • อาคาร 3

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ,ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ ,ห้องปฏิบัติการณ์ภาษาจีน ,ห้องปฏบัติการภาษาญี่ปุ่น ,ห้องปฏิบัติการณ์ภาษาอังกฤษ ,ห้องปฏิบัติการณ์ภาษาฝรั่งเศส ,ห้องปฏิบัติการณ์ภาษาเยอรมัน ,ห้องเรียนสายภาษา ม.ปลาย ,ห้องหมวดภาษาไทย ,ห้องเรียนภาษาไทย ,ห้องเรียนทักษะทางด้านการแสดง

 • อาคาร 4

เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องฝ่ายบริหาร ,ห้องผู้อำนวยการ ,ห้องประชุมนางฟ้า ,ห้องเกียรติยศ ,ห้องพัสดุ ,ห้องหมวดคณิตศาสตร์ ,ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเศก ,ห้องเรียนนักเรียชั้นม.3

 • อาคาร 5

เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องโสต1 ห้องโสต2 ,ห้องปฏิบัติการหุ่นยนตร์ ,ห้องเรียนICT (6ห้อง) ,ห้องหมวดเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 • อาคาร 6

เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องหมวดการงานอาชีพและศิลปะ ,ห้องเรียนทักษะการทำอาหาร ,ห้องเรียนประดิษฐ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ,ห้องเรียนตัดเย็บ ,ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ ,ห้องเรียนศิลปะ2ห้อง ,ห้องเรียนดนตรีไทย ,ห้องเรียนนาฏศิลป์ ,ห้องโภชนาการการศึกษา ,โรงอาหาร2

 • อาคาร 7

เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องเรียนงานปั้นและงานสลัก ,ห้องฝ่ายอาคารสถานที่ ,ห้องเรียนดนตรีพื้นเมือง ,ห้องเรียนดนตรีสากล ,ห้องวงดุริยางค์

 • อาคารกิจการนักเรียน

เป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน ,ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ,ห้องประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ,ห้องประชาสัมพันธ์ ,บ้านพักรับรอง

 • อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา

เป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องวิจัยและพัฒนาการศึกษา ,ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,ห้องพยาบาล ,ห้องศูนย์TO BE NUMBER ONE

 • อาคารนันทนาการ

เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องธนาคารขยะรีไซเคิล ,ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสื้อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ,ห้องศูนย์แก้ไขปัญหาและปราบปรามยาเสพติด ,ห้อวรักการอ่าน

 • หอประชุมสิริสำอาง

ตั้งอยู่ชั้นบนของโรงอาหาร1 เป็นหอประขุมที่ใช้จัดงานต่างๆของในโรงเรยรและบุคคลจากภายนอก

 • โรงอาหารกัลยาณวัตร

ตั้งอยู่บนชั้นล่างของหอประชุม เป็นโรงอาหารขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยร้านอาหารจำนวนมากมายที่ขายในราคาย่อมเยา ,สหกรณ์ร้านค้า ,ห้องอาหารสีชมพู

 • ลานอเนกประสงค์ 1
 • ลานอเนกประสงค์ 2
 • ลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด
 • ลานฟุตซอล
 • ลานมะขาม
 • ลานจอดรถคณะครู
 • ศาลานางฟ้า
 • ศาลาไทย
 • ศาลาแดง
 • ศาลาขาว
 • อุทยานการศึกษาลานน้ำตก
 • พระพุทธรูปปางลีลา
 • ศาลพระภูมิ
 • ศาลเจ้าแม่สำอางค์
 • ลานธรรมมะ
 • งานรักษาความปลอดภัย
 • อาคาร 8
 • อาคาร 9

แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน/หลักสูตร[แก้]

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

- แผนการเรียนห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป

-แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม GIFTED GTEP , (GEFTED AND TALENTED EDUCATION PROGRAM)

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม และ 7 แผนการเรียน

1.กลุ่มการเรียนห้องเรียนพิเศษ

- แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม GIFTED GTEP , (GIFTED AND TALENTED EDUCATION PROGRAM) (2ห้อง/ชั้น)

2.กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- แผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6ห้อง/ชั้น) (โดยจะแบ่งอีก1ห้องเป็นห้องคิงส์)

3.กลุ่มการเรียนภาษาศาสตร์

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ENGLISH & JAPANESE PROGRAM (1ห้อง/ชั้น)

-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน ENGLISH & DEUCH PROGRAM (1ห้อง/ชั้น)

-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ENGLISH & FRANCE PROGRAM (1ห้อง/ชั้น)

-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ENGLISH & CHINESE PROGRAM (2ห้อง/ชั้น)

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย -สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ENGLISH THAI & SOCIAL STUDY PROGRAM (3ห้อง/ชั้น)

รายนามผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร[แก้]

อันดับ นาม วาระดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวยื้น ปัญจะ 2463 - 2473
2 นายโค่น พลยุทธตรานนท์ 2474 - 2475 (รักษาการณ์)
3 นางเกษร เดชกุญชร 2476 - 2477
4 นายเงิน รัตนจันท 2478 - 2479 (รักษาการณ์)
5 นายคำบ่อ (คเชนทร์) เดชกุญชร 2480 (รักษาการณ์)
6 นางพิศ สังขะฤกษ์ 2481 - 2482
7 นางสาวระเบียบ ธ.เชียงทอง 2482 - 2483
8 นางสาวตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน 2483 - 2489
9 นางสาวละออ การุณยวนิช 2489 - 2496
10 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ 2496 - 2498
11 นางสาวตองอ่อน แก้วก่า 2498 - 2502
12 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ 2502 - 2508
13 นางสมบูรณ์ เวียงสมุทร 2508 - 2526
14 นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ 2526 - 2530
15 นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ 2530 - 2534
16 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี 2534 - 2537
17 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ 2537 - 2539
18 นางจริยา สารการ 2539 - 2543
19 นายลิขิต เพชรผล 2543 - 2557
20 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา 2557 - 2560
21 นายจเด็จ อาศนะ 2560 - 2561 (รักษาการณ์)
22 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล 2561 - 2563
23 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี 2563 - 2564
24 ดร.เรืองยศ แวดล้อม 2564 - 2565
25 ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ 2565 - ปัจจุบัน

คณะสีของโรงเรียนและกีฬาสีของโรงเรียน[แก้]

ในแต่ละปีก็จะมีกีฬาภายในประจำปีของโรงเรียน ภายใต้ชื่อ KW ANGEL GAMES ในกีฬาสีก็จะมีทั้งการแข่งขันกีฬา,ขบวนพาเหรด และที่ขาดไม่ได้คือการแข่งขันแสตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ โดยแบ่งคณะสีเป็น 5 คณะสี ดังนี้

 • ██ คณะปักษาสวรรค์ (สีเหลือง) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 1, 6, 11 และมัธยมปลายห้อง 1, 6, 11
 • ██ คณะมโนรมย์ (สีแดง) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 2, 7, 12 และมัธยมปลายห้อง 2, 7, 12
 • ██ คณะพญาสัตบรรณ (สีเขียว) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 3, 8, และมัธยมปลายห้อง 3, 8, 13
 • ██ คณะมธุรดา (สีแสด) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 4, 9 และมัธยมปลายห้อง 4, 9, 14
 • ██ คณะแววมยุเรศ (คณะนิลกาฬเดิม) (สีฟ้า) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 5, 10 และมัธยมปลายห้อง 5, 10, 15

อ้างอิง[แก้]

 1. ""รร.กัลยาณวัตร" คว้ารางวัลชนะเลิศกลอนสดทั้งที่ 1 - ที่ 2 "วีระพรรธน์ ปะบุญเรือง" ชนะเลิศกลอนกระดาษ". สยามรัฐ. 25 August 2022. สืบค้นเมื่อ 15 November 2022.
 2. https://www.facebook.com/Kanlayanawatt/info/?tab=page_info

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]