โรงเรียนกัลยาณวัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนกัลยาณวัตร
ตรากัลยาณวัตร.jpg
"คุณธรรม และความรู้ นำไปสู่ความเจริญ"
(คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ)
ที่ 240 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanlayanawat School
อักษรย่อ ก.ว., K.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา ๕ ตุลาคม พ.ศ. 2474
รหัส 1040101002
เพลง มาร์ชกัลยาณวัตร - กัลยาเริงร่า - อำลากัลยาณวัตร - มาร์ชเจ้าแม่สำอาง (รวมพลังก.ว)
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกัลยาณวัตร เดิมเป็นที่สาธารณะในเขตตำบลพระลับ อำเภอพระลับ จังหวัดขอนแก่นมณฑลอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา

พระพิศัยสิทธิกรรม (จีน ปิยะรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น ใช้เป็นที่ปลูกบ้านพักข้าราชการ และเป็นสโมสรเสือป่าในเวลาต่อมา เมื่อกองเสือป่ายุบ หลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) นายอำเภอพระลับ จึงขอตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) โดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2474 มีครู 5 คน เป็นครูชาย 3 คน ครูหญิง 2 คน มีนักเรียน 15 คน เป็นชายทั้งหมด ต่อมามีทั้งนักเรียนชายและหญิง

 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง)" รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีพุทธศักราช 2479 กระทรวงธรรมการ ยกฐานะให้เป็นโรงเรียนรัฐบาล ให้ชื่อว่า "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น"

ปีพุทธศักราช 2483 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร" ปีพุทธศักราช 2510 เปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนชายด้วย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนกัลยาณวัตร"  เป็นต้นมา

ปีพุทธศักราช 2528 ได้อัญเชิญ พระพุทธกัลยาณมุนี พระพุทธรูปปางลีลา มาประดิษฐานไว้ที่ประตูด้านหน้าของโรงเรียน ตามนโยบายการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดพิธิสมโภชเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528

ปีพุทธศักราช 2530 รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นสหศึกษา

ปัจจุบัน โรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกรุะทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดชั้นเรียน 81 ห้องเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ

คุณธรรมและความรู้ นำไปสู่ความเจริญ

เครื่องหมายของโรงเรียน[แก้]

รูปนางฟ้า มือขวาถือคบเพลิง ชูเหนือเศียร มือซ้ายถือตำราเรียน

สีของโรงเรียน[แก้]

สีชมพู ความหมาย ความสุภาพ อ่อนน้อม และมีคุณธรรม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน[แก้]

1. พระพุทธกัลยาณมุนี

2. เจ้าแม่สำอาง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นราชพฤกษ์

ชื่อโรงเรียน[แก้]

กัลยาณ แปลว่า งาม, ดี มีนัยยะหมายถึง มีสกุล, มีเกียรติ, ประเสริฐ, โชคดี, มีเคราะห์ดี และสบาย วัตร มาจากคำบาลี แปลว่า กิจพึงกระทำ, หน้าที่, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, การประพฤติ, การปฏิบัติ รวมกัน กัลยาณวัตร แปลว่า ผู้ประพฤติดี หรือผู้ประพฤติงาม เขียนเป็นอักษรย่อคือ ก.ว.

เกียรติประวัติ/โล่พระราชทานห้องสมุด[แก้]

ห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง ดังนี้คือ

พ.ศ. 2524 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2530 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2537 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2538 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2539 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2540 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี และรางวัลห้องสมุดมาตรฐานกาญจนาภิเษก

พ.ศ. 2541 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี รางวัลห้องสมุดมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น

พ.ศ. 2542 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนจัดโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติได้ดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2543 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดโครงการค่ายการอ่านยอดเยี่ยม จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2547 รางวัลพระราชทานสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2549 รางวัลการประกวดห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1

พ.ศ. 2551 รางวัลเกียรติบัตรต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1

พ.ศ. 2552 รางวัลสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1

พ.ศ. 2552 รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรม บูรณาการทุกกลุ่มสาระประจำปี 2551

พ.ศ. 2528 ได้อัญเชิญพระพุทธกัลยาณมุนี พระพุทธรูปปางลีลา มาประดิษฐานไว้ที่ประตูด้านหน้าของโรงเรียน ตามนโยบายการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดพิธิสมโภชเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2530 รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นสหศึกษา

พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุด และห้องสมุดกาญจนาภิเษกของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดพระราชทานดีเด่น แห่งประเทศไทย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2554 วงโยธวาทิตโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class standard school)

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์อาเซี่ยนศึกษา(sister school)

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงาน AFS โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พระราชกรณียกิจ จัดแสดงนิทรรศการและเป็นศูนย์การจัดแสดงห้องราชวงศ์จักรกรี

พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพเทียบสากลของระดับประเทศ (Intensive school)และเป็นหนึ่งใน 62 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือก

พ.ศ. 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีววิทยา จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาภาษาอาเซียน

พ.ศ 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นสถาบันพัฒนาคุณค่าคน ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนสามารถ สอบเข้าระดับอุดมศึกษาได้ในปี 2555 จำนวน 789 คน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน[แก้]

โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ทั้งหมด 4 ปี ได้แก่

ปีพุทธศักราช 2526

ในสมัยผู้อำนวยการดุษฎี พงศ์ศาสตร์

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ


ปีพุทธศักราช 2533

ในสมัยผู้อำนวยการภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ


ปีพุทธศักราช 2541

ในสมัยผู้อำนวยการจริยา สารการ

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ


ปีพุทธศักราช 2554

ในสมัยผู้อำนวยการลิขิต เพชรผล

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

บุคคลที่มีชื่อเสียงของทางโรงเรียน/ประเทศ[แก้]

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงมาร์ชกัลยาณวัตร[แก้]

โดย อ. เกษม รักษาเคน


คุณความดีเป็นเกียรติศรีคู่กัลยา

เรามีนางฟ้าคู่ขวัฐปรัชญาวิชาการเด่น

ธงสีชมพูคู่การกีฬาพาให้ร่มเย็น

น้องพี่เป็นพลังยิ่งใหญ่คู่ในสถาบัน

ชาวกัลยาใฝ่ศึกษามานะมั่น

ด้วยมีคำขวัญเตือนฤทัย ซึ้งในคุณค่า

เร่งรัดวิชาการทำงานแข่งเวลา

ช่วยกันรักษาระเบียบวินัยให้มั่นคง

กัลยาณวัตร

นี่คือร่มฉัตรวิวัฒนาประชาชมชื่น

คุณธรรมและความรู้อันยั่งยืน

ไม่แปรเป็นอื่นย่อมนำไปสู่ความเจริญ

พลังเราเหล่าพี่น้องผองกัลยา

มั่นคงนักหนาสามัคคีดีเป็นหนึ่ง

มีอุปสรรคลูกสีชมพูไม่พรั่นพรึง

ด้วยคำนึงถึงศักดิ์ศรีเราชาวกัลยา


เพลงมาร์ชเจ้าแม่สำอาง (รวมพลัง กว.)[แก้]

โดย ผศ. จารุณี วงศ์ละคร


โอ้องค์พระแม่สำอางเจ้า

ปวงข้าเจ้าเฝ้าเคารพจบเหนือเศียร

ถวายองค์พระพุทธเลิศเทิดเทียน

พวกศิษย์เพียรเฝ้าก่อร่างสร้างตัวมา

การศึกษาล้ำเลิศประเสริฐศรี

เรืองระวีทั่วแคว้นแดนสยาม

เรามิยอมให้ใครมาประณาม

หมิ่นเหยียดหยามเกียรติ ก.ว. ขอสู้ตาย

โบกพัดปลิวสะบัดล่องลอยฟ้า

ธงชมพูเชิดชูตาพาให้เห็น

พร้อมนางฟ้าคู่ธงชัยไม่ลำเค็ญ

สถิตเป็นสัญลักษณ์แทนหลักชัย

รวมพลังมั่นไว้ให้จงดี

สามัคคีเราไม่แยกแตกสลาย

ทั่งพี่น้องรักกันมั่นฤทัย

กัลยาณ์จะพาให้ชาติไทยรุ่งเรือง


เพลงกัลยาณวัตรเริงร่า[แก้]

โดย อ. จันทร์เพ็ญ ลิ้มสกุลภักดี


เริงร่าเริงร่ากันหนา

ลูกกัลยาณ์มาสนุก

ร่วมจิตร่วมใจคลายทุกข์

เราจะสุขด้วยกัน

สามัคคี สามัคคี กันหนา

ทุกสีมาไม่เดียดฉันท์

เหลือง แดง แสด เขียวฟ้า ได้ร่วมกัน

ผูกพัน เป็นลูก ก.ว.

ก.ว. ของเราต้องก้าวหน้า

ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป

ร่วมจิตและร่วมใจ

ฝ่าฟันไปให้ถึงปลายทาง

อนาคตเป็นของพวกเรา

จะมัวเศร้าเหงาอยู่ทำไม

ขยันหมั่นเพียรกันไป

ชีวิตจะสดใสและได้ประสบการณ์

เพลงอำลากัลยาณวัตร[แก้]

โดย ภัทรลักษณ์ เทพขาม


ดอกไม้หลากสีสัน

สื่อสัมพันธ์อันเกลียวกลม

ผ่านสุขทุกข์ระทม

อยู่ภายในรั้วเดียวกัน

มีดินน้ำให้พึ่ง

ดอกไม้จึงงามผ่องพรรณ

กัลยาณ์ดินแดนสร้างสรรค์

เพาะดอกไม้ให้โลกยล

วันนี้ปวงดอกไม้

งามสดใสไร้มัวมล

ศรัทธาค่าของคน

เปรียบดอกไม้ที่เบ่งบาน

ดอกไม้จะลาดิน

ไปสู่ถิ่นแปลกสถาน

ยังจำภาพวันวาน

นิจนิรันดร์ไม่ลืมเลือน

แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน/หลักสูตร[แก้]

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (2ห้อง/ชั้น) (GIFTED Education Program (GEP) , GIFTED Education And Talented Program (GATE))

ห้องเรียนภาษาศาสตร์ จีน - เวียดนาม - ญี่ปุ่น ห้อง (10ห้อง/ชั้น)

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แผนการเรียนที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (2ห้อง/ชั้น)

แผนการเรียนที่ 2 ห้องเรียนสาย วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (6ห้อง/ชั้น)

แผนการเรียนที่ 3 ห้องเรียนสายศิลป์ภาษาศาสตร์ ได้แก่

1. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - จีน 3-4 (2ห้อง/ชั้น)

2. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - ญี่ปุ่น (1ห้อง/ชั้น)

3. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - ฝรั่งเศส (1ห้อง/ชั้น)

4. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - เยอรมัน (1ห้อง/ชั้น)

5. กลุ่มการเรียน อังกฤษ - สังคม - ไทย (3ห้อง/ชั้น)

รายนามผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร (พ.ศ. 2474 - ปัจจุบัน)[แก้]

อันดับ นาม วาระดำรงตำแหน่ง
1 นายโค่น พลยุทธตรานนท์ 2474 - 2475
2 นางเกษร เดชกุญชร 2476 - 2478
3 นายเงิน รัตนจันท 2478 - 2479
4 นายคำบ่อ เดชกุญชร 2479 - 2481
5 นางพิศ สังขะฤกษ์ 2481 - 2482
6 นางสาวระเบียบ ธ.เชียงทอง 2482 - 2483
7 นางสาวตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน 2483 - 2489
8 นางสาวละออ การุณยวนิช 2489 - 2496
9 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ 2496 - 2498
10 นางสาวตองอ่อน แก้วก่า 2498 - 2502
11 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ 2502 - 2508
12 นางสาวสมบูรณ์ เวียงสมุทร 2508 - 2526
13 นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ 2526 - 2530
14 นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ 2530 - 2534
15 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี 2534 - 2537
16 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ 2537 -2539
17 นางจริยา สารการ 2539 - 2543
18 นายลิขิต เพชรผล 2543 - 2557
19 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา 2557 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]