โรงเรียนกัลยาณวัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนกัลยาณวัตร
ตรากัลยาณวัตร.jpg
"คุณธรรม และความรู้ นำไปสู่ความเจริญ"
(คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ)
ที่ 240 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanlayanawat School
อักษรย่อ ก.ว., K.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา ๕ ตุลาคม พ.ศ. 2474
รหัส 1040101002
เพลง มาร์ชกัลยาณวัตร - กัลยาเริงร่า - อำลากัลยาณวัตร - มาร์ชเจ้าแม่สำอาง (รวมพลังก.ว)
เว็บไซต์

โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School อดีตเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เดิมขึ้นแก่หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ อำเภอพระลับ จังหวัดขอนแก่น มณฑลอุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2474 หลังโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 34 ปี แรกเปิดสอนเฉพาะแผนกศิลป์และงานช่างฝีมือชั้นสูงแก่สตรีผู้ดีอีสานโบราณ ตลอดจนบุตรธิดาของเจ้านายข้าราชการเมืองขอนแก่น ในความดูแลของคุณหญิงแช่ม คชเสนีย์ โรงเรียนแห่งนี้สร้างขึ้นตามนโยบายการจัดตั้งโรงเรียนชาย-หญิงประจำจังหวัดของกระทรวงธรรมการ คู่กันกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดและเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดด้วย

โรงเรียนกัลยาณวัตร ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของพระยานครศรีบริรักษ์ (อู๋ นครศรี) อดีตเจ้าเมืองขอนแก่น พระพิไสยสิทธิกรรม (จีน ปิยะรัตน์) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พระพิทักษ์สารนิคม (หนูหล้า สุนทรพิทักษ์) อดีตอุปฮาดและจางวางกำกับราชการเมืองขอนแก่น และหลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) นายอำเภอพระลับ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกัลยาณวัตร เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งนี้เดิมเคยเป็นมรดกของพระยานครศรีบริรักษ์ บรมราชภักดี ศรีศุภสุนทร (อู๋ นครศรี) เจ้าเมืองขอนแก่นองค์สุดท้าย ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่นคนแรก จางวางกำกับราชการเมืองขอนแก่น อดีตราชบุตรเมืองขอนแก่น เดิมบรรดาศักดิ์ที่ หลวงศรีวรวงศ์ ผู้ช่วยราชการเมืองขอนแก่น[1] พระยานครศรีบริรักษ์ (อู๋ นครศรี) สืบเชื้อสายมาแต่เพียเมืองแพน (ศักดิ์ เสนอพระ) หรือพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองขอนแก่นองค์แรก ผู้สร้างเมืองขอนแก่น อดีตกรมการเมืองธุรคมหงษ์สถิต แขวงนครเวียงจันทน์ อดีตเจ้าเมืองรัตนนคร เพียเมืองแพน (ศักดิ์ เสนอพระ) เป็นโอรสในพระรัตนวงศา (ภู) เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ[2] เชื้อสายในเจ้าแก้วมงคล (เจ้าจารย์แก้ว) เจ้าเมืองท่งศรีภูมิแห่งราชวงศ์เวียงจันทน์ในอดีต[3]

พุทธศักราช 2451[4] พระยานครศรีบริรักษ์ (อู๋ นครศรี) ได้ปรึกษากับหลวงวิไสยสิทธิกรรม (จีน ปิยะรัตน์) ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น อดีตนายกิจการีข้าหลวงกำกับราชการเมืองขอนแก่น และหลวงพิทักษ์สารนิคม (เจริญ) นายอำเภอเมืองและปลัดเมืองขอนแก่น เพื่อทำการย้ายศูนย์กลางการปกครองเมืองขอนแก่นจากบ้านเมืองเก่ามาตั้งอยู่ ณ ตำบลพระลับ[5] เมื่อย้ายศูนย์กลางการปกครองเมืองสำเร็จแล้ว พระยานครศรีบริรักษ์ (อู๋ นครศรี) จึงได้มอบที่ดินบางส่วนของโฮงที่ประทับในตำบลพระลับ ใกล้กับตลาดบางลำภูและสถานีตำรวจภูธร ให้เป็นมรดกแด่ธิดาของท่านคือ อาชญานางสิริสำอางค์ คนทั่วไปออกนามว่า เจ้าแม่สำอางค์ หลังปฏิรูปการเมืองการปกครองในราวพุทธศักราช 2444 นางได้มอบที่ดินนี้ให้ทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในด้านสาธารณะของเมืองขอนแก่น ที่ดินบริเวณนี้จึงกลายเป็นสวนสาธารณะรกร้างว่างเปล่า ทางราชการยังไม่ได้ปลูกสิ่งก่อสร้างใดขึ้นมาใช้สอย คนทั่วไปเรียกว่า สวนหลวง ภายหลังการถึงแก่กรรมของอาชญานางสิริสำอางค์ธิดาในพระยานครศรีบริรักษ์ (อู๋ นครศรี) แล้ว ประชาชนทั่วไปจึงสร้างศาลของอาชญานางสิริสำอางค์ไว้ ณ สวนหลวงแห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาเรียกว่า ศาลเจ้าแม่สำอางค์ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ต้นไทรมุมด้านหน้าของโรงเรียน

ต่อมา หลวงวิไสยสิทธิกรรม (จีน ปิยะรัตน์) ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่นได้รับโปรดเกล้าให้เป็นที่ พระพิไสยสิทธิกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงได้ใช้ที่ดินแห่งนี้เป็นที่ตั้งจวนสำเร็จราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด และได้ใช้เป็นสถานที่ปลูกเรือนพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเมือง จากนั้นพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ ได้ใช้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งเป็นสโมสรเสือป่าประจำจังหวัดขอนแก่นขึ้น[6] ตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2454[7] ต่อมาเมื่อสโมสรเสือป่าได้ถูกยุบลง พระพิไสยสิทธิกรรม (จีน ปิยะรัตน์) จึงขอความร่วมมือไปยังพระยานครศรีบริรักษ์ (อู๋ นครศรี) อดีตเจ้าเมืองขอนแก่น และพระพิทักษ์สารนิคม (หนูหล้า สุนทรพิทักษ์) อดีตอุปฮาดเมืองขอนแก่นและจางวางกำกับราชการเมืองขอนแก่น เพื่อทำการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นแทนที่ โดยมีหลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) นายอำเภอพระลับ เป็นผู้ทำเรื่องขอตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2474 เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2474 มีครูทั้งสิ้น 5 ท่าน เป็นครูชาย 3 ท่าน ครูหญิง 2 ท่าน มีนักเรียนทั้งหมด 15 คน เป็นชายทั้งหมด ต่อมาได้รับนักเรียนหญิงเข้าศึกษาร่วมกับนักเรียนชาย โดยใช้เรือนสำเร็จราชการของพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพะสูต) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นอาคารทำการเรียนการสอนในยุคแรก

พุทธศักราช 2475 นักเรียนชายที่เรียนอยู่แล้วในโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) ให้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอพระลับ (สนามบิน) และให้นักเรียนหญิงที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำอำเภอพระลับ (สนามบิน) ย้ายมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) แล้วได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) เป็นโรงเรียนสตรีอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [8] โดยอยู่ในความดูแลของคุณหญิงแช่ม คชเสนี

พุทธศักราช 2479 กระทรวงธรรมการได้ยกฐานะให้โรงเรียนสตรีอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) เป็นโรงเรียนรัฐบาล เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น

พุทธศักราช 2483 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่นเป็น โรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร

พุทธศักราช 2510 ทางโรงเรียนได้เปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลป์ และรับนักเรียนชายเข้าศึกษาด้วย จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นต้นมา[9]

พุทธศักราช 2520 ทางโรงเรียนได้ทำการเปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

พุทธศักราช 2528 ทางโรงเรียนได้อัญเชิญ พระพุทธกัลยาณมุนี พระพุทธรูปปางลีลา มาประดิษฐานไว้ที่ประตูด้านหน้าของโรงเรียน ตามนโยบายการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดพิธีสมโภชพระพุทธกัลยาณมุนีเมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2528

พุทธศักราช 2530 ทางโรงเรียนได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นสหศึกษา

ปัจจุบัน โรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดชั้นเรียนจำนวนน 81 ห้องเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ปรัชญาประจำโรงเรียน คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ (คุณธรรมและความรู้ นำไปสู่ความเจริญ)
 • คำขวัญประจำโรงเรียน เร่งรัดวิชาการ ทำงานแข่งเวลา รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • ตราประจำโรงเรียน รูปนางฟ้าสวมศิราภรณ์เหาะเหนือเมฆ พระหัตถ์ขวาทรงคบเพลิงชูเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงตำราเรียน ท่อนบนทรงเปลือยอก ท่อนล่างทรงผ้านุ่งมีจีบ นางฟ้า หมายถึง เจ้าแม่สำอางค์ผู้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน และหมายถึงผู้มีจริยวัตรอันเรียบร้อยงดงาม คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ตำราเรียน หมายถึง ความรู้
 • สีประจำโรงเรียน สีชมพู-สีกรมท่า หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม และความมีคุณธรรม
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธกัลยาณมุนี
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ศาลเจ้าแม่สำอางค์ เจ้าแม่สำอางค์เป็นผู้บริจาคที่ดินให้ทางราชการสร้างโรงเรียนกัลยาณวัตร ทางโรงเรียนนิยมเรียกศิษย์ของโรงเรียนว่า ลูกนางฟ้า หมายถึง ลูกของเจ้าแม่สำอางค์ พร้อมทั้งแต่งเพลงมาร์ชเจ้าแม่สำอางค์ไว้เป็นเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน อีกทั้งสร้างหอประชุมของโรงเรียนโดยใช้นามของเจ้าแม่สำอางค์มาเป็นอนุสรณ์ชื่อ หอประชุมสิริสำอางค์
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ความหมายชื่อโรงเรียน[แก้]

 • กัลยาณ มาจากคำบาลี-สันสกฤต ใช้เป็นบทหน้าสมาส แปลว่า ดี งาม มีนัยยะหมายถึง มีสกุล มีเกียรติ ประเสริฐ โชคดี มีเคราะห์ดี และสบายดี
 • วัตร มาจากคำบาลี แปลว่า กิจพึงกระทำ หน้าที่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การประพฤติ การปฏิบัติ
 • กัลยาณวัตร แปลว่า ผู้ประพฤติดี หรือผู้ประพฤติงาม

เกียรติประวัติ/โล่พระราชทานห้องสมุด[แก้]

ห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง ดังนี้คือ

 • พ.ศ. 2524 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2530 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2537 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2538 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2539 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2540 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี และรางวัลห้องสมุดมาตรฐานกาญจนาภิเษก
 • พ.ศ. 2541 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี รางวัลห้องสมุดมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น
 • พ.ศ. 2542 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนจัดโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติได้ดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2543 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดโครงการค่ายการอ่านยอดเยี่ยม จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2547 รางวัลพระราชทานสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2549 รางวัลการประกวดห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
 • พ.ศ. 2551 รางวัลเกียรติบัตรต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
 • พ.ศ. 2552 รางวัลสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
 • พ.ศ. 2552 รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรม บูรณาการทุกกลุ่มสาระประจำปี 2551
 • พ.ศ. 2528 ได้อัญเชิญพระพุทธกัลยาณมุนี พระพุทธรูปปางลีลา มาประดิษฐานไว้ที่ประตูด้านหน้าของโรงเรียน ตามนโยบายการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดพิธิสมโภชเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528
 • พ.ศ. 2530 รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นสหศึกษา
 • พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุด และห้องสมุดกาญจนาภิเษกของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดพระราชทานดีเด่น แห่งประเทศไทย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2546 วงโยธวาทิตโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class standard school)
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์อาเซี่ยนศึกษา (sister school)
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงาน AFS โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • พ.ศ. 2554 วงโยธวาทิตโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พระราชกรณียกิจ จัดแสดงนิทรรศการและเป็นศูนย์การจัดแสดงห้องราชวงศ์จักรกรี
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพเทียบสากลของระดับประเทศ (Intensive school) และเป็นหนึ่งใน 62 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือก
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีววิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาภาษาอาเซียน
 • พ.ศ 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นสถาบันพัฒนาคุณค่าคน ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนสามารถ สอบเข้าระดับอุดมศึกษาได้ในปี 2555 จำนวน 789 คน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน[แก้]

โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ทั้งหมด 4 ปี ได้แก่[10]

 • พุทธศักราช 2526 ในสมัยผู้อำนวยการดุษฎี พงศ์ศาสตร์ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 • พุทธศักราช 2533 ในสมัยผู้อำนวยการภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 • พุทธศักราช 2541 ในสมัยผู้อำนวยการจริยา สารการ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 • พุทธศักราช 2554 ในสมัยผู้อำนวยการลิขิต เพชรผล รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

บุคคลที่มีชื่อเสียงของทางโรงเรียน/ประเทศ[แก้]

แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน/หลักสูตร[แก้]

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม หรือ GIFTED Education Program (GEP), GIFTED Education And Talented Program (GATE)

ห้องเรียนภาษาศาสตร์ จีน-เวียดนาม-ญี่ปุ่น

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แผนการเรียนที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (2 ห้อง/ชั้น)

แผนการเรียนที่ 2 ห้องเรียนสาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (6 ห้อง/ชั้น)

แผนการเรียนที่ 3 ห้องเรียนสายศิลป์ภาษาศาสตร์ ได้แก่

1. กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม-ไทย (3 ห้อง/ชั้น)

2. กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน 3-4 (2 ห้อง/ชั้น)

3. กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ญี่ปุ่น (1 ห้อง/ชั้น)

4. กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส (1 ห้อง/ชั้น)

5. กลุ่มการเรียน อังกฤษ-เยอรมัน (1 ห้อง/ชั้น)

รายนามผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร (พ.ศ. 2474 - ปัจจุบัน)[แก้]

อันดับ นาม วาระดำรงตำแหน่ง
1 นายโค่น พลยุทธตรานนท์ 2474 - 2475
2 นางเกษร เดชกุญชร 2476 - 2478
3 นายเงิน รัตนจันท 2478 - 2479
4 นายคำบ่อ เดชกุญชร 2479 - 2481
5 นางพิศ สังขะฤกษ์ 2481 - 2482
6 นางสาวระเบียบ ธ.เชียงทอง 2482 - 2483
7 นางสาวตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน 2483 - 2489
8 นางสาวละออ การุณยวนิช 2489 - 2496
9 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ 2496 - 2498
10 นางสาวตองอ่อน แก้วก่า 2498 - 2502
11 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ 2502 - 2508
12 นางสาวสมบูรณ์ เวียงสมุทร 2508 - 2526
13 นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ 2526 - 2530
14 นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ 2530 - 2534
15 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี 2534 - 2537
16 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ 2537 -2539
17 นางจริยา สารการ 2539 - 2543
18 นายลิขิต เพชรผล 2543 - 2557
19 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา 2557 - ปัจจุบัน

คณะสีของโรงเรียนและกีฬาสีของโรงเรียน[แก้]

ในแต่ละปีก็จะมีกีฬาสีภายในประจำปีของโรงเรียน ภายใต้ชื่อ ANGEL GAMES ในกีฬาสีก็จะมีทั้งการแข่งขันกีฬา,ขบวนพาเหรด และที่ขาดไม่ได้คือการแข่งขันแสตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ โดยแบ่งคณะสีเป็น 5 คณะสี ดังนี้

 • ██ คณะปักษาสวรรค์ (สีเหลือง) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 1, 6, 11 และมัธยมปลายห้อง 1, 6, 11
 • ██ คณะมโนรมย์ (สีแดง) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 2, 7, 12 และมัธยมปลายห้อง 2, 7, 12
 • ██ คณะพญาสัตบรรณ (สีเขียว) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 3, 8, และมัธยมปลายห้อง 3, 8, 13
 • ██ คณะมธุรดา (สีแสด) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 4, 9 และมัธยมปลายห้อง 4, 9, 14
 • ██ คณะแววมยุเรศ (คณะนิลกาฬเดิม) (สีฟ้า) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 5, 10 และมัธยมปลายห้อง 5, 10, 15

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]