โรงเรียนกัลยาณวัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนกัลยาณวัตร
ตรากัลยาณวัตร.jpg
"คุณธรรม และความรู้ นำไปสู่ความเจริญ"
(คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ)
ที่ 240 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanlayanawat School
อักษรย่อ ก.ว., K.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 9สิงหาคม พ.ศ. 2463
รหัส 1040101002
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
เยอรมนี ภาษาเยอรมัน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

วิทยาเขต กัลยาณมิตร
สี ███ ชมพู
เพลง มาร์ชกัลยาณวัตร - กัลยาเริงร่า - อำลากัลยาณวัตร - มาร์ชเจ้าแม่สำอาง (รวมพลังก.ว)
เว็บไซต์

โรงเรียนกัลยาณวัตร (อักษรย่อ: ก.ว., K.W.) หรือ Kanlayanawat School มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 -3 โดยใช้บ้านพักหลังที่ 2 ของคุณหญิงพิศาลสารเกษตร (เสงี่ยม คชเสนีย์) ภรรยาพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสมัยนั้น เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และคุณหญิงพิศาลสารเกษตรเป็นผู้ให้การอุปการะ มีนางสาวยื้น ปัญจะ เป็นครูใหญ่ (ทำการ) และมีคณะคุณครูอีกจำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวขำ เฟื่องเพ็ชร์ นางสาวทองสุข เกษคุปต์ นางสาวเลื่อน อุปฮาด นางสาวตุ่น สุริยเฮ้า และนางสาวสง โยทองยศบ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกัลยาณวัตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 1 งาน 99.6 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อ 9 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2463 ครั้งแรกชื่อว่า โรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 -3 โดยใช้บ้านพักหลังที่ 2 ของคุณหญิงพิศาลสารเกษตร (เสงี่ยม คชเสนีย์) ภรรยาพระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสุต) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสมัยนั้น เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และคุณหญิงพิศาลสารเกษตรเป็นผู้ให้การอุปการะ มีนางสาวยื้น ปัญจะ เป็นครูใหญ่ (ทำการ) และมีคณะคุณครูอีกจำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวขำ เฟื่องเพ็ชร์ นางสาวทองสุข เกษคุปต์ นางสาวเลื่อน อุปฮาด นางสาวตุ่น สุริยเฮ้า และนางสาวสง โยทองยศ

ปี พ.ศ. 2468 ทางราชการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนประถมตามตำบลและอำเภอต่างๆ หลวงราษฎร์ธุรกิจ (โสฬส อินทรกำแหง) ได้ทำการขอจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในที่ดินสวนหลวง  (โรงเรียนกัลยาณวัตร ปัจจุบัน) ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) เปิดสอนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2474 มีครูจำนวน 5 คน ครูชาย 3 คน และครูสตรี 2 คน มีนักเรียนทั้งหมดเป็นชาย จำนวน 15 คน

ปี พ.ศ. 2475 ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับมาที่สวนหลวง ให้นักเรียนหญิง มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ 5 (สวนหลวง) ที่มีอยู่เดิม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) ขณะเดียวกันก็ย้ายนักเรียนชายไปเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอพระลับ (สนามบิน)

ปี พ.ศ. 2479 กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ได้ยกฐานะโรงเรียนสตรีประจำอำเภอพระลับ 2 (สวนหลวง) เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2483 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีขอนแก่นกัลยาณวัตร ซึ่ง “กัลยาณวัตร” มีความหมายว่า การประพฤติ ปฏิบัติตัวในทางที่ดี

ปี พ.ศ. 2510 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกัลยาณวัตร เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย

ปี พ.ศ. 2530 เปิดรับนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น

ปัจจุบันโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดชั้นเรียน 81 ห้องเรียน (12-12-12/15-15-15) 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ปรัชญาประจำโรงเรียน คุณธมฺโม จ วิชฺชา จ วฑฺฒนวหา โหนฺติ (คุณธรรมและความรู้ นำไปสู่ความเจริญ)
 • คำขวัญประจำโรงเรียน เร่งรัดวิชาการ ทำงานแข่งเวลา รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • ตราประจำโรงเรียน รูปนางฟ้าสวมศิราภรณ์เหาะเหนือเมฆ พระหัตถ์ขวาทรงคบเพลิงชูเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงตำราเรียน ท่อนบนทรงเปลือยอก ท่อนล่างทรงผ้านุ่งมีจีบ นางฟ้า หมายถึง เจ้าแม่สำอางค์ผู้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน และหมายถึงผู้มีจริยวัตรอันเรียบร้อยงดงาม คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ตำราเรียน หมายถึง ความรู้
 • สีประจำโรงเรียน สีชมพู-สีกรมท่า หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม และความมีคุณธรรม
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธกัลยาณมุนี
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ศาลเจ้าแม่สำอางค์ เจ้าแม่สำอางค์เป็นผู้บริจาคที่ดินให้ทางราชการสร้างโรงเรียนกัลยาณวัตร ทางโรงเรียนนิยมเรียกศิษย์ของโรงเรียนว่า ลูกนางฟ้า หมายถึง ลูกของเจ้าแม่สำอางค์ พร้อมทั้งแต่งเพลงมาร์ชเจ้าแม่สำอางค์ไว้เป็นเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน อีกทั้งสร้างหอประชุมของโรงเรียนโดยใช้นามของเจ้าแม่สำอางค์มาเป็นอนุสรณ์ชื่อ หอประชุมสิริสำอางค์
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ความหมายชื่อโรงเรียน[แก้]

 • กัลยาณ มาจากคำบาลี-สันสกฤต ใช้เป็นบทหน้าสมาส แปลว่า ดี งาม มีนัยยะหมายถึง มีสกุล มีเกียรติ ประเสริฐ โชคดี มีเคราะห์ดี และสบายดี
 • วัตร มาจากคำบาลี แปลว่า กิจพึงกระทำ หน้าที่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การประพฤติ การปฏิบัติ
 • กัลยาณวัตร แปลว่า ผู้ประพฤติดี หรือผู้ประพฤติงาม

เกียรติประวัติ/โล่พระราชทานห้องสมุด[แก้]

ห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง ดังนี้คือ

 • พ.ศ. 2524 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2528 ได้อัญเชิญพระพุทธกัลยาณมุนี พระพุทธรูปปางลีลา มาประดิษฐานไว้ที่ประตูด้านหน้าของโรงเรียน ตามนโยบายการจัดหาพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดพิธิสมโภชเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528
 • พ.ศ. 2530 รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นสหศึกษา
 • พ.ศ. 2530 รางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นโล่พระราชทาน จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2537 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2538 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุด และห้องสมุดกาญจนาภิเษกของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดพระราชทานดีเด่น แห่งประเทศไทย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2539 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2540 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี และรางวัลห้องสมุดมาตรฐานกาญจนาภิเษก
 • พ.ศ. 2541 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น จากเขตการศึกษา 9 จังหวัดอุดรธานี รางวัลห้องสมุดมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น
 • พ.ศ. 2542 รางวัลห้องสมุดโรงเรียนจัดโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติได้ดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2543 รางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดโครงการค่ายการอ่านยอดเยี่ยม จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2546 วงโยธวาทิตโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2547 รางวัลพระราชทานสาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2549 รางวัลการประกวดห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
 • พ.ศ. 2551 รางวัลเกียรติบัตรต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
 • พ.ศ. 2552 รางวัลสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต1
 • พ.ศ. 2552 รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรม บูรณาการทุกกลุ่มสาระประจำปี 2551
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class standard school)
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์อาเซี่ยนศึกษา (sister school)
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ประสานงาน AFS โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • พ.ศ. 2554 วงโยธวาทิตโรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ จังหวัดขอนแก่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พระราชกรณียกิจ จัดแสดงนิทรรศการและเป็นศูนย์การจัดแสดงห้องราชวงศ์จักรกรี
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพเทียบสากลของระดับประเทศ (Intensive school) และเป็นหนึ่งใน 62 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือก
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีววิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2555 โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาภาษาอาเซียน
 • พ.ศ. 2559 โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นสถาบันพัฒนาคุณค่าคน ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนสามารถ สอบเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ในปี 2559 จำนวน 578 คน และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกประมาณ 200 คน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน[แก้]

โรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ทั้งหมด 4 ปี ได้แก่[1]

 • พุทธศักราช 2526 ในสมัยผู้อำนวยการดุษฎี พงศ์ศาสตร์ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 • พุทธศักราช 2533 ในสมัยผู้อำนวยการภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 • พุทธศักราช 2541 ในสมัยผู้อำนวยการจริยา สารการ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 • พุทธศักราช 2554 ในสมัยผู้อำนวยการลิขิต เพชรผล รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

บุคคลที่มีชื่อเสียงของทางโรงเรียน/ประเทศ[แก้]

อาคาร/สถานที่สำคัญภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องแนะแนว,ห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.1-ม.2 ,ห้องนิทรรศการราชวงศ์จักรี ,ห้องศูนย์วัฒนธรรม ,ห้องอาเซียนศึกษา ,ห้องหมอภาษา ,ห้องหมวดสุขศึกษาและพละศึกษา ,ห้องเรียนมัลติมีเดีย

 • อาคาร 2

เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องหมวดวิทยาศาสตร์ ,ห้องดาราศาสตร์ ,ห้องปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 4ห้อง ( เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ กายวิภาค ) ,ห้องแล็ป ,ห้องเรียนสายวิทย์-คณิต ม.ปลาย ,ห้องหมวดสังคมศึกษา ,ห้องจริยธรรม

 • อาคาร 3

เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ,ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ ,ห้องปฏิบัติการณ์ภาษาจีน ,ห้องปฏบัติการภาษาญี่ปุ่น ,ห้องปฏิบัติการณ์ภาษาอังกฤษ ,ห้องปฏิบัติการณ์ภาษาฝรั่งเศส ,ห้องปฏิบัติการณ์ภาษาเยอรมัน ,ห้องเรียนสายภาษา ม.ปลาย ,ห้องหมวดภาษาไทย ,ห้องเรียนภาษาไทย ,ห้องเรียนทักษะทางด้านการแสดง

 • อาคาร 4

เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องฝ่ายบริหาร ,ห้องผู้อำนวยการ ,ห้องประชุมนางฟ้า ,ห้องเกียรติยศ ,ห้องพัสดุ ,ห้องหมวดคณิตศาสตร์ ,ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเศก ,ห้องเรียนนักเรียชั้นม.3

 • อาคาร 5

เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องโสต1 ห้องโสต2 ,ห้องปฏิบัติการหุ่นยนตร์ ,ห้องเรียนICT (6ห้อง) ,ห้องหมวดเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 • อาคาร 6

เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องหมวดการงานอาชีพและศิลปะ ,ห้องเรียนทักษะการทำอาหาร ,ห้องเรียนประดิษฐ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ,ห้องเรียนตัดเย็บ ,ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ ,ห้องเรียนศิลปะ2ห้อง ,ห้องเรียนดนตรีไทย ,ห้องเรียนนาฏศิลป์ ,ห้องโภชนาการการศึกษา ,โรงอาหาร2

 • อาคาร 7

เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องเรียนงานปั้นและงานสลัก ,ห้องฝ่ายอาคารสถานที่ ,ห้องเรียนดนตรีพื้นเมือง ,ห้องเรียนดนตรีสากล ,ห้องวงดุริยางค์

 • อาคารกิจการนักเรียน

เป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน ,ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ,ห้องประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ,ห้องประชาสัมพันธ์ ,บ้านพักรับรอง

 • อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา

เป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องวิจัยและพัฒนาการศึกษา ,ห้องศูนย์ครอบครัวพอเพียง ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,ห้องพยาบาล ,ห้องศูนย์TO BE NUMBER ONE

 • อาคารนันทนาการ

เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ อาทิ ห้องธนาคารขยะรีไซเคิล ,ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสื้อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ,ห้องศูนย์แก้ไขปัญหาและปราบปรามยาเสพติด ,ห้อวรักการอ่าน

 • หอประชุมสิริสำอาง

ตั้งอยู่ชั้นบนของโรงอาหาร1 เป็นหอประขุมที่ใช้จัดงานต่างๆของในโรงเรยรและบุคคลจากภายนอก

 • โรงอาหารกัลยาณวัตร

ตั้งอยู่บนชั้นล่างของหอประชุม เป็นโรงอาหารขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยร้านอาหารจำนวนมากมายที่ขายในราคาย่อมเยา ,สหกรณ์ร้านค้า ,ห้องอาหารสีชมพู

 • ลานอเนกประสงค์ 1
 • ลานอเนกประสงค์ 2
 • ลานเปตอง
 • ลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด
 • ลานฟุตซอล
 • ลานมะขาม
 • ลานจอดรถคณะครู
 • ศาลานางฟ้า
 • ศาลาไทย
 • ศาลาแดง
 • ศาลาขาว
 • อุทยานการศึกษาลานน้ำตก
 • พระพุทธรูปปางลีลา
 • ศาลพระภูมิ
 • ศาลเจ้าแม่สำอางค์
 • ลานธรรมมะ
 • งานรักษาความปลอดภัย
 • อาคาร 8(กำลังทำการก่อสร้าง)

แผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน/หลักสูตร[แก้]

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

- แผนการเรียนห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป

-แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม GIFTED GTEP , (GEFTED AND TALENTED EDUCATION PROGRAM)

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม และ 7 แผนการเรียน

1.กลุ่มการเรียนห้องเรียนพิเศษ

- แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม GIFTED GTEP , (GIFTED AND TALENTED EDUCATION PROGRAM) (2ห้อง/ชั้น)

2.กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- แผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6ห้อง/ชั้น) (โดยจะแบ่งอีก1ห้องเป็นห้องคิงส์)

3.กลุ่มการเรียนภาษาศาสตร์

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น ENGLISH & JAPANESE PROGRAM (1ห้อง/ชั้น)

-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน ENGLISH & DEUCH PROGRAM (1ห้อง/ชั้น)

-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ENGLISH & FRANCE PROGRAM (1ห้อง/ชั้น)

-แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ENGLISH & CHINESE PROGRAM (2ห้อง/ชั้น)

- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย -สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ENGLISH THAI & SOCIAL STUDY PROGRAM (3ห้อง/ชั้น)

รายนามผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร[แก้]

อันดับ นาม วาระดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวยื้น ปัญจะ 2463-2473
2 นายโค่น พลยุทธตรานนท์ 2474 - 2475 (รักษาการณ์)
3 นางเกษร เดชกุญชร 2476 - 2477
4 นายเงิน รัตนจันท 2478 - 2479 (รักษาการณ์)
5 นายคำบ่อ (คเชนทร์) เดชกุญชร 2480 (รักษาการณ์)
6 นางพิศ สังขะฤกษ์ 2481 - 2482
7 นางสาวระเบียบ ธ.เชียงทอง 2482 - 2483
8 นางสาวตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน 2483 - 2489
9 นางสาวละออ การุณยวนิช 2489 - 2496
10 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ 2496 - 2498
11 นางสาวตองอ่อน แก้วก่า 2498 - 2502
12 นางสาวสุภาพ ศรียุกตศุทธ 2502 - 2508
13 นางสมบูรณ์ เวียงสมุทร 2508 - 2526
14 นางดุษฎี พงศ์ศาสตร์ 2526 - 2530
15 นางภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ 2530 - 2534
16 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี 2534 - 2537
17 นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์ 2537 -2539
18 นางจริยา สารการ 2539 - 2543
19 นายลิขิต เพชรผล 2543 - 2557
20 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา 2557 - 2560
21 นายจเด็จ อาศนะ 2560 - 2561(รักษาการณ์)
22 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล 2561-ปัจจุบัน

คณะสีของโรงเรียนและกีฬาสีของโรงเรียน[แก้]

ในแต่ละปีก็จะมีกีฬาสีภายในประจำปีของโรงเรียน ภายใต้ชื่อ ANGEL GAMES ในกีฬาสีก็จะมีทั้งการแข่งขันกีฬา,ขบวนพาเหรด และที่ขาดไม่ได้คือการแข่งขันแสตนเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ โดยแบ่งคณะสีเป็น 5 คณะสี ดังนี้

 • ██ คณะปักษาสวรรค์ (สีเหลือง) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 1, 6, 11 และมัธยมปลายห้อง 1, 6, 11
 • ██ คณะมโนรมย์ (สีแดง) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 2, 7, 12 และมัธยมปลายห้อง 2, 7, 12
 • ██ คณะพญาสัตบรรณ (สีเขียว) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 3, 8, และมัธยมปลายห้อง 3, 8, 13
 • ██ คณะมธุรดา (สีแสด) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 4, 9 และมัธยมปลายห้อง 4, 9, 14
 • ██ คณะแววมยุเรศ (คณะนิลกาฬเดิม) (สีฟ้า) ได้แก่ มัธยมต้นห้อง 5, 10 และมัธยมปลายห้อง 5, 10, 15

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]