โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ที่ตั้ง
117 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ข้อมูล
ประเภท-โรงเรียนรัฐบาล

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

-โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
คำขวัญปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหคฺฆํ
ชีวิตทวีค่า การศึกษาชี้นำ
ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายชาคริต พิมพ์หล่อ
จำนวนนักเรียน1,781 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) [1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
สี███ ชมพู
เพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์http://tupubon.ac.th/tupubon/

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เดิมคือโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จัดเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ 15

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ยุคศรีปทุมพิทยาคาร[แก้]

ตราประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร

ปีการศึกษา 2520 อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายบุญเหลือ แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดและนายพิสิฏฐ์ บัวแย้ม ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมตรวจการด้วย ได้พบปัญหามีนักเรียนสมัครเข้า โรงเรียนประจำจังหวัดคือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนนารีนุกูล จำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองจะรับได้

นายบุญเหลือ แฝงเวียง จึงได้เสนอกรมสามัญศึกษาขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3 และมอบหมายให้ นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ซึ่งรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดินโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของ ทางราชการจัดซื้อ ที่มีการคมนาคม สะดวกพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาปากได้ชวนให้ไปดูที่สาธารณะประโยชน์บริเวณดงคำอ้อ เดิมเป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนามและเป็นศูนย์ลาวอพยพ ที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสงวนไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี คณะดำเนินการเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้เข้าพบ นายประมูล จันทรจำนง ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นจะต้องสร้างโรงเรียนและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ 109 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา จากกระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามคำขอ และให้ที่ดินอำเภอจัดการรังวัด ปักเขตแดนดำเนินการขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายนพ.ศ. 2521 ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อบุญเที่ยง พุทธสาโร วัดป่าพุทธยานทรงธรรม บ้านหนองไข่นก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตั้งชื่อ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร มีความหมายว่า เป็นสง่าราศีสิริมงคลแก่ชาวอุบลราชธานี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ประเภทสหศึกษา ในระหว่างยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน รวมทั้งอัตราครูบรรจุแต่งตั้ง ทางราชการจึงได้ขอใช้ อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี) เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ได้รับการจัดสรรครู โดยขอยืมตัวจากโรงเรียนแห่งอื่นมาทำการเรียนการสอน ในระยะจัดตั้งใหม่ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีครู 8 คน ต่อมาจึงได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร รวมครูทำการเรียนการสอน 14 คน เปิดรับนักเรียน ชาย – หญิง 12 ห้องเรียนแยกเป็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.1 ) 6 ห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ.1 ) 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 575 คน

นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ดงคำอ้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจุบันนี้มี นายพิชัย มุขสมบัติ เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารคนแรก ได้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้[2][3]

ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี[แก้]

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 14 โรงเรียนเป็น 15 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม

นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ต่อมาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการนำบุคลากรครูและผู้บริหารของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเดินทางไปร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ในระหว่างการฟังแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอยู่นั้นก็เป็นช่วงเวลาของการติว O-NET ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พอดี โดยมีนายนรากร ไหลหรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในขณะนั้น เป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น

ต่อมาวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 มีการลงมติการขอเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ทุกฝ่าย มีมัติเห็นชอบให้โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ[4]

ต่อมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “ โดยใช้อักษรย่อ ” ต.อ.พ.อบ.

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกาศให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี[5][6]

คือ..เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของบุคลากรของเราเป็นหลัก ถ้าครูคลื่นลูกใหม่เข้ามา ครูเข้ามาการส่งไม้ผลัดต่อกันนี่ มันเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แล้วเด็กในกระแสของประชากรที่กำลังลดลงอยู่ขณะนี้ แล้วก็รัฐบาลมีความมุ่งเป้าไปที่สายอาชีพ เราจะปล่อยให้เด็กของเราลดลงต่อไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ก็คงจะยาก ถ้าเราได้ทำ MOU ร่วมไม้ร่วมมือกับทางเครือเตรียมนี่ ผมเชื่ออย่างยิ่งว่า ทีมบริหาร ครู ก็ดี ให้ความร่วมไม้ร่วมมือ พลังเด็กต่าง ๆ ก็จะตามมา ... — คำปรารภของ นายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ในรายการ Headlineบ่ายวันนี้ ช่วง คนรักการศึกษา วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558

พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว เข้าสู่โรงเรียน[แก้]

หลังจากมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “ คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมื่อองค์พระเกี้ยวถูกอัญเชิญมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวมาประทับชั่วคราว ณ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ได้มีพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว เข้าสู่ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี" พร้อมมีพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี โดยมีพลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้รับมอบหมายจาก พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งมีราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้เป็นประธานในพิธีแทนพร้อมด้วย ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายธีระพงษ์ นิยมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประธานโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, ดร.นิวัตร นาคะเวช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้ง 15 โรงเรียนทั่วประเทศไทย

การเสด็จเยือนโรงเรียน[แก้]

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.16 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง ซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย เสด็จไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ออกหน่วยไปให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และปศุสัตว์จังหวัดไปตรวจรักษาป้องกันโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง และจ่ายยาให้ตามอาการของสัตว์เลี้ยง พร้อมกันนี้ได้ทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ไปเฝ้าถวายเงินสมทบมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. , เข็มอักษรพระนามาภิไธย "สว" , และโล่ แก่อาสาสมัครฝ่ายต่าง ๆ ต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี เฝ้า และมีพระดำรัสแก่สมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่[7][8][9]

การที่ข้าพเจ้าเลื่อนเวลาเสด็จไปทรงงานในแต่ละที่นั้น เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นโรคภูมิแพ้ เพราะเมื่อโดนแสงแดดจะทำให้เกิดอาการแพ้เพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง เพื่อที่จะได้อยู่ทำงาน พอ.สว.ไปนาน ๆ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์และสัตว์ มีศีลธรรม ทั้งทางกาย วาจา และใจ เป็นผู้มีความอ่อนน้อม นุ่มนวล โดยเฉพาะพยาบาล และหมอ ที่จะต้องแสดงออกกับคนไข้ — พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่พระราชทานแก่สมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ พ.ศ. 2521 (รักษาการ)
2. นายพิชัย มุขสมบัติ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2530
3. นายจำนง เกลียวทอง พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536
4. ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2541
5. นางวัฒนา วัฒนสโรช พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
6. นายวิชัย ศิริบูรณ์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553
7. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
8. นางพัชรินทร์ สันตินิยม พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
9. นายชาญ สกุลพอง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายชาญ สกุลพอง พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
2. ดร.เอื้อมพร สายเสมา พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562
3. นายชาคริต พิมพ์หล่อ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

การเรียนการสอน[แก้]

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

 1. ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)
 2. ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME)
 3. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (AP)
 4. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพเหล่าทหาร และตำรวจ (Pre - Cadet)
 5. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬา (MOU : สโมสรฟุตบอล UFC)
 6. หลักสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 7. หลักสูตร ภาษา อาชีพ
 8. หลักสูตร ภาษา ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

 1. ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
 2. ห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (SMC)
 3. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ (AP)
 4. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพเหล่าทหาร และตำรวจ (Pre - Cadet)
 5. ห้องเรียนการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MOU : CP All)
 6. ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น - จีนเพื่อธุรกิจ 4.0 (MOU : CP All)
 7. ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬา (MOU : สโมสรฟุตบอล UFC)
 8. ห้องทวิศึกษา (ปวช. + ม.6) ท่องเที่ยวการโรงแรม , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , ช่างอิเล็กทรอนิก , ช่างกลโรงงาน
 9. หลักสูตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ███ คณะราชพฤกษ์ (สีเหลือง)
 • ███ คณะราชาวดี (สีแสด)
 • ███ คณะอินทนิล (สีน้ำเงิน)
 • ███ คณะมโนรมย์ (สีแดง)
 • ███ คณะเพชรนารายณ์ (สีเขียว)

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์
  • ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • นิทรรศการ OCOP และ OSOP
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ[แก้]

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2552 รางวัลโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2559 รางวัล EGAT Green Leaning Awards การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลโรงเรียนสีเขียวระดับประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "เด็กไทย เท่าทันสื่อ"
2561 รางวัล EGAT Green Leaning Awards การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2562 รางวัล EGAT Green Leaning Awards การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ การประกวดหุ่นยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อ้างอิง[แก้]

 1. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1034711098&Area_CODE=101729 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 2. https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1034711098&page=history ประวัติโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
 3. http://tupubon.ac.th/tupubon/ประวัติโรงเรียน/ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 4. https://www.facebook.com/UbonWanNi/photos/a.390775991045711.1073741833.377483335708310/699439783512662 คัดค้านการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 5. http://202.44.139.129/circulate/file_notice/20151014150029.pdf ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 6. http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/1036/ พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว และเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 7. http://news.ch7.com/detail/260908 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี
 8. https://www.youtube.com/watch?v=bybBjY4KFa8 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ทำความสะอาดพร้อมปรับภูมิทัศน์เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 9. http://news.ch7.com/detail/261015 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานี
 10. https://drive.google.com/file/d/0B6xHcFsioLzpWVpBR3p5Y2pLNWc/view ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]