โรงเรียนวัดราชาธิวาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
ข้อมูล
คำขวัญสทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ
(พวกเราพึงเคารพพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)
ผู้ก่อตั้งพระครูปลัดพิพัฒน์พรหมจริยคุณ
ผู้อำนวยการราเมศ มุสิกานนท์
สี         ชมพูและน้ำเงิน
เว็บไซต์www.rajadhivas.ac.th
วัดราชาธิวาส ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
วัดราชาธิวาส
วัดราชาธิวาส
วัดราชาธิวาส (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนวัดราชาธิวาส (อังกฤษ: Rajadhivas School) เป็นโรงเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ซึ่งเป็น พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนชายล้วน จนถึง พ.ศ. 2538 เป็นโรงเรียน สหศึกษา ตั้งอยู่ที่ ซอยสามเสน 9 แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ตึกไชยันต์หลังเก่า ประมาณ พ.ศ. 2508-2509

โรงเรียนวัดราชาธิวาสสถาปนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 พระครูปลัดพิพัฒน์พรหมจริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสขณะนั้น ในลักษณะอาคารเรียนชั่วคราวและได้มีการก่อสร้างเป็นอาคารเรียนถาวร ในลำดับต่อมา คือ ตึกไชยันต์ 2462 และตึกสามพี่น้อง โดยทุนทรัพย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (พระโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์พักตร์ ไชยันต์ ภายหลังได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างตึกวาสุกรี ตึกสมอรายขึ้นเพิ่มเติมและสร้างตึกสามพี่น้อง ตึกไชยันต์ของใหม่ แทนของเก่าที่ทรุดโทรม ปัจจุบันโรงเรียนวัดราชาธิวาสมี 4 อาคารเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาจนถึงปี พ.ศ. 2538 จึงได้เริ่มเปิดรับนักเรียนหญิงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [1]

อาคารเรียน[แก้]

ป้ายตึกไชยันต์ปัจจุบัน
เข้าแถวหน้าเสาธง งานศิลปากรสัญจรสู่ราชาธิวาส โดมหน้าเสาธง รร.วัดราชา
ลานมะฮอกกานี สัมภาษณ์ สมจิตร จงจอหอ
ภาพพาโนรามาถ่ายจากชั้น 5 ตึกไชยันต์ หันหน้าไปทางทิศเหนือ

ตึกไชยันต์[แก้]

อาคารรูปตัว L มีจำนวน 6 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องพักทานข้าวครู ,โรงอาหาร
 • ชั้น 2 ห้องผู้อำนวยการ, ห้องธุรการ, ห้องโสต (ห้องประชุม), ห้องเกียรติประวัติ (ห้องประชุม), ห้องเคมี
 • ชั้น 3 ห้องพักครูสังคมและวัฒนธรรม , ห้องจริยธรรม
 • ชั้น 4 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ, ห้องเรียนญี่ปุ่น, ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 • ชั้น 5 ห้องพักครูภาษาไทย
 • ชั้น 6 ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระนอนที่สวยที่สุดในโลกและคล้ายคนจริง โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงออกแบบและหล่อ ณ ห้องกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (ห้องประชุม) , ห้องพักครูคณิตศาสตร์

ตึกสามพี่น้อง[แก้]

มีจำนวน 3 ชั้น เป็นตึกศิลปะและพละศึกษา (ชั้น 3 เป็นโรงยิม)

 • ชั้น 1 ห้องประดิษฐ์ , ห้องโภชนาการ
 • ชั้น 2 ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรีสากล, ห้องนาฏศิลป์, ห้องศิลปะ, ห้องโยธวาทิต, ห้องช่างไฟฟ้า
 • ชั้น 3 โรงยิม เป็นสนามบาสในร่ม พื้นสนามยาง
 • ยิมมวย อยู่ชั้น 1 เป็นเวทีมวย ใช้ในวิชามวยไทย ก่อตั้งในสมัย ผอ.อนันต์ ทรัพวารี โดยพิธีเปิดมี สมจิตร จงจอหอ และผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีชื่อเสียงมาร่วมพิธี และจัดการแข่งขันมวยสากลเป็นประจำทุกปี โดยมีครูประจำวิชาคือ อ.สุเทพ แก้วรัตน์ ซึ่งเป็นญาติของ สมจิตร จงจอหอ ภายหลังกลายมาเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับนักมวยไทยอาชีพสังกัดค่ายศิษย์เทพประทาน

ตึกสมอราย[แก้]

มีจำนวน 4 ชั้น ห้องปรับอากาศทั้งหมด

 • ชั้น 1 ห้องยืดหยุ่น (ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ห้องยืดหยุ่นเดิมได้รับการปรับปรุงเป็นสำนักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมถึงเปิดเป็นยิมมวยไทยในชื่อ "ราชายิม" เปิดสอนมวยไทยให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ), ห้องบริการ, ห้องพยาบาล, ห้องแนะแนว, ห้องกัลปพฤกษ์ (ปัจจุบันเป็นสำนักงานศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส)
 • ชั้น 2 ห้องวิชาการ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องการศึกษาพิเศษ
 • ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
 • ชั้น 4 ห้องเรียนปรับอากาศ, ห้องภาษาจีน

ตึกวาสุกรี[แก้]

มีจำนวน 3 ชั้น เป็นตึกวิทย์

 • ชั้น 1 ห้องคอม, ห้องสมุด, ห้องถ่ายเอกสาร
 • ชั้น 2 ห้องชีววิทยา, ห้องฟิสิกส์
 • ชั้น 3 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์, ห้องชีววิทยา, ห้องฟิสิกส์

โดมลานสนามหน้าเสาธง[แก้]

เป็นโดมหลังคาขนาดใหญ่ คุมพื้นที่ทั้งสนาม (สร้างขึ้นสมัย ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี) ใช้สำหรับที่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า และยังเป็นลานอเนกประสงค์ใช้ในพิธีสำคัญต่าง ๆ

โดมลานมะฮอกกานี[แก้]

เป็นลานอเนกประสงค์มีเวทีใช้ในกิจกรรมต่างๆ , โรงอาหาร

 • เรือนเกษตร เป็นที่เรียนวิชาเกษตรกรรม เพาะปลูก ของ อ.ปัทมา ภูมิน้ำเงิน
 • ตึกไชยันต์2462 (จำลองโดยใช้โครงสร้างไม้) พิธีเปิด 9/9/2013 ตั้งอยู่บนเวทีเพื่อใช้เป็นฉากในพิธีสำคัญต่างๆ
 • โรงอาหาร

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส[แก้]

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
 • อักษรย่อ " ร.ว." ตราประจำโรงเรียน เป็นอักษร ร.ว. อยู่ในตราธรรมจักรมีอุณาโลมและรัศมีอยู่เบื้องบน ส่วนล่าง ของธรรมจักรมีคติธรรมคำว่า สทธมโม ครุกาตพโพ บนแถบแพรสบัดชาย
สีประจำโรงเรียน
 • สีชมพู ████สีชมพู เป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หมายถึง ความลึกซึ้ง
 • สีน้ำเงิน ████ สีน้ำเงิน หมายถึง เกียรติ หมายถึงพระมหากษัตริย์ คือ รัชกาลที่ 5
 • สีชมพู-สีน้ำเงิน ████ หมายถึง ความคิดที่จะสร้างเกียรติตลอดกาล
เอกลักษณ์
 • "ลูกราชามีสัมมาคารวะ"
คติพจน์
 • "สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ - พึงเคารพพระสัทธรรม"
คำขวัญ
 • "เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
เพลงประจำโรงเรียน
 • มาร์ชชมพู - น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 1. มาร์ช ชมพู-น้ำเงิน
 2. เพลงมะฮอกกานี
 3. เพลงราชารู้หน้าที่
 4. เพลงราชาจำจากไกล
 5. เพลงราชานามนี้


เนื้อเพลง มาร์ช ชมพู-น้ำเงิน เพลงประจำโรงเรียนวัดราชาธิวาส[แก้]

* ชมพูน้ำเงิน ราชาธิวาส ยอดปรารถนา

ให้วิชา และความรู้หมู่เรา ทั้งหลาย

ให้แนวทาง เกียรติศักดิ์ ชาติชาย

ไว้ลาย พวกเรา ราชา

ฉะนั้นเรานักเรียน หมั่นเขียนอ่าน

ให้เชี่ยวให้ชาญ เฟื่องฟูปัญญา

ขยันเรียน หมั่นเพียร ทุกเวลา

ทั้งกีฬา ทั้งเรียน เพียรดี (ซ้ำ *)


เราคือชาวราชา (เราคือชาวราชา)

ชมพูน้ำเงิน (ชมพูน้ำเงิน)

เราเป็นชาวราชา เกริกเกียรติก้องฟ้า คือ "ราชา"


พวกเรา "ราชา" ทั่วหน้าชมพูน้ำเงิน เปรมปรีดิ์

นั่นน้องนี่พี่ แซ่ซร้องยินดี

ต่างมั่นในไมตรี ไม่มีเสื่อมคลาย

พวกเราราชา ทั่วหน้าชมพูน้ำเงิน เปรมปรีดิ์

นั่นน้องนี่พี่ ต่างล้วนมีไมตรี

ต่างรักสามัคคี ให้ชมพู-น้ำเงิน

เจริญ ไชโย-ไชโย

กิจกรรม-ประเพณี[แก้]

งานราตรีคืนสู่เหย้า 11ทศววษราชาธิวาส 11/02/56
 • งานราตรีคืนสู่เหย้า หรืองานสถาปนาโรงเรียน จัดทุกวันที่ 11 ภุมภาพันธ์ ในทุกๆปี โดยจะจัดทำบุญประจำปี ณ ห้องกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ส่วนตอนกลางคืนเป็นงานราตรีคืนสู่เหย้า ณ สนามหน้าเสาธง
 • งาน Open House แสดงผลผลิตนักเรียน จัดเป็นประจำทุกปีของเดือนกุมภาพันธ์ใกล้ๆวันสถาปนา
 • งานมุทิตาจิต ประมาณเดือนมิถุนายน
 • งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประมาณเดือนกันยายน
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยจะให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละห้องลงประธานนักเรียน โดยจะเลือกประมานกลางเทอม 1
 • งานกีฬาสี จะจัดเป็นประจำทุกๆปี เป็นการให้รุ่นพี่ทำกิจกรรมกับรุ่นน้อง โดยวิถีปฏิบัติกันมาคือ จะให้ ม.1 ของทุกปีขึ้นสแตนเชียร์ โดยแบ่งเป็นคณะดังนี้
 • คณะไชยันต์ ██ สีเหลือง
 • คณะนริศรา ██ สีชมพู
 • คณะสมอราย ██ สีเขียว
 • คณะสามพี่น้อง ██ สีแดง
 • คณะวาสุกรี ██ สีฟ้า
 • งานอาเซี่ยน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาระ สาระ ล่ะประเทศ ให้ครบ 10 ประเทศอาเซียน ให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและต้อนรับสู่อาเซียน


ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]


ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ครูใหญ่ปรุง พ.ศ. 2447-2449
2 ครูใหญ่รัตน์ พ.ศ. 2449-2450
3 ครูใหญ่พุก พ.ศ. 2451-2452
4 ครูใหญ่ทวี พ.ศ. 2452-2453
5 ครูใหญ่วารี พ.ศ. 2453-2454
6 ครูใหญ่เผื่อน พ.ศ. 2453-2454
7 ครูใหญ่เกิด พ.ศ. 2454-2458
8 ครูใหญ่พร พ.ศ. 2458-2459
9 ครูใหญ่ราชบุรุษตรี พ.ศ. 2459
10 ครูใหญ่เกิด(ขุนกุมาโรวาท) พ.ศ. 2459
11 ครูใหญ่แช่ม พ.ศ. 2460-2462
12 ครูใหญ่ขุนพิพัฒน์คุรุกิจ(แช่ม) พ.ศ. 2462
13 ครูใหญ่ทองคำ ภูจามร พ.ศ. 2462-2463
14 ครูใหญ่หลวงชาญพิทยกิจ พ.ศ. 2463-2476
15 ขุนวิรุฬจรรยา(จันทร์เงินมาก) (สมัย1) พ.ศ. 2476-2487
16 ครูใหญ่สุวรรณ เผือกใจแผ้ว พ.ศ. 2487-2490
17 ขุนวิรุฬจรรยา(จันทร์เงินมาก) (สมัย2) พ.ศ. 2591-2503
18 อาจารย์ถิ่น รัติกนก พ.ศ. 2503-2507
19 อาจารย์ใหญ่เรวัติ ชื่นสำราญ พ.ศ. 2507-2508
20 อาจารย์ใหญ่แสวง ตันบุญตั้ง พ.ศ. 2508-2511
21 อาจารย์ใหญ่ทองสุก เกตุโรจน์ พ.ศ. 2511-2514
22 ผอ.ว่าที่ ร.ต.จรัญ โสตถิพันธุ์ พ.ศ. 2515-2519
23 ผอ.สวัสดิ์ ปิ่นสุวรรณ พ.ศ. 2519-2520
24 ผอ.จรัญ ดาบโกไสย พ.ศ. 2520-2521
25 ผอ.ทิม ผลภาค พ.ศ. 2521-2526
26 ผอ.เจริญ วงศ์พันธ์ พ.ศ. 2526-2531
27 ผอ.ดุสิต พูนพอน พ.ศ. 2531-2534
28 ผอ.สุรินทร์ ต่อเนื่อง พ.ศ. 2534-2537
29 ผอ.ประวิทย์ พฤทธิกุล พ.ศ. 2537-2538
30 ผอ.อำนาจ ผิวขำ พ.ศ. 2538-2542
31 ผอ.นิรมล ธรรมอุปกรณ์ พ.ศ. 2542-2545
32 ผอ.สุธน คุ้มสลุด พ.ศ. 2545-2549
33 ผอ.เทพฤทธิ์ ศรีปัญญา พ.ศ. 2549
34 ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี พ.ศ. 2549-2554
35 ผอ.ไชยา กัญญาพันธุ์ พ.ศ. 2554-2556
36 ผอ.สมทบ โตสุรัตน์ พ.ศ. 2556-2559
37 ผอ.ชาญณรงค์ แก้วเล็ก พ.ศ. 2559-2563
38 ผอ.ราเมศ มุสิกานนท์ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน


นักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

การเมือง[แก้]

ข้าราชการทหาร-ตำรวจ[แก้]

ทหารบก[แก้]

 • จอมพลประภาส จารุเสถียร (ร.ว.๑๐๘๗) อดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตำรวจ และ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พลเอกทรงพล ทองจีน อดีตรองแม่ทัพภาคที่ ๓ ถึงแก่กรรมขณะปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ตก
 • พลโทนิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ (ร.ว.๘๘๖๖/ราชา๖๗) เลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ภูมิไทย และ อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด
 • พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร อดึตเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลตรี อิธคม วงศ์กล่อม (ร.ว.๑๔๒๘๕ /ราชา๗๕) ผอ.สกบ.กบ.ทบ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
 • พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ(ราชา๗๕)เจ้ากรมจเรทหารบก
 • พันเอกสกนธ์ เพชรทอง (ร.ว.๑๖๗๓๕/ราชา๗๕) รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓
 • พันเอกสิปปวัสน์ โมระกรานต์ (ร.ว.๒๓๙๒๕/ราชา๘๘) รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • พลโท ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อดีตเจ้ากรมการ พลังงานทหาร

ทหารเรือ[แก้]

 • พลเรือเอกยุทธนา ฟักผลงาม (ร.ว.๗๔๕๑) อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเรือโท สุพรรณ เหมมาลา (ร.ว.๘๖๖๓/ราชา๖๗)อดีตผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อดีตรองประธานกรรมการบริหารงานสโมสรราชนาวี
 • พลเรือเอก สุชา เคี่ยมทองคำ (ราชา๗๐) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
 • พลเรือโท นพรัตน์​ เลิศล้ำ​ (ร.ว.๙๘๓๑/ราชา๗๐) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ อดีตรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส (ปัจจุบัน)
 • นาวาเอก เกียรติอนันต์ ถิ่นชัยภูมิ (ร.ว.๑๗๖๗๘/ราชา๗๙) ผู้อำนวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการสำนักสนับสนุนกรมการสื่อสารและสารสนเทศทหารเรือ
 • นาวาเอก กฤษณ์ เคลือบมาศ (ร.ว.๑๖๒๙๘/ราชา๗๗) ผู้อำนวยการกองวิชาความมั่นคงและวิชาพิเศษ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ทหารอากาศ[แก้]

 • พลอากาศเอกศิริ เมืองมณี (ร.ว.๖๔๐) อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. ๒๕๑๐
 • พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปเตมีย์ (ร.ว.๒๐๘๘) อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอกพยิน สวัสดิบุตร (ร.ว.๒๑๔๕) อดีตประธานที่ปรึกษากองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอกปรีชา นนทรีย์ (ร.ว.๓๒๖๒) อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • พลอากาศเอกดุษฎี ประพัฒน์ทอง (ร.ว.๓๔๒๘) อดีตประธานที่ปรึกษากองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอกทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง (ร.ว.๔๓๔๒) อดีตผู้บัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
 • พลอากาศเอกจีระศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ (ร.ว.๔๓๘๙)
 • พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ (ร.ว.๑๑๓๔๕/ราชา๗๒) ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี พิบูลย์ วรวรรณปรีชา (ร.ว.๑๔๒๔๕/ราชา๗๕) รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

ตำรวจ[แก้]

 • พลตำรวจโทสันติ เพ็ญสูตร (ร.ว.๗๕๑๐) อดีตช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พันตำรวจเอกศิริวัฒน์ ดีพอ ม.1 รุ่น 2528 รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รอง ผบก.ปอท. )

ข้าราชการพลเรือน[แก้]

 • นายเจริญ ภมรบุตร (ร.ว.๔๙๗) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร,นครราชสีมา,พิษณุโลก
 • นายชำนาญ ยุวบูรณ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานบริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน)ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยโรคชรา สิริอายุได้ ๑๐๐ ปี ๘ เดือน
 • นายอาชว์ เตาลานนท์ อดีตประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • นายประถม เครือเพ่ง (ร.ว.๒๑๖๒) เพชฌฆาตกรมราชทัณฑ์
 • นายบงการ ลิมปะพันธุ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
 • นายเชาวเรศน์ จารุบุณย์ (ร.ว.๖๑๘๕) เพชฌฆาตคนสุดท้าย กรมราชทัณฑ์
 • นายจุมพล สำเภาพล อดีตรองผู้ว่า กทม
 • นายกระมล โอฬารวัต อดีตผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ
 • นายสมชาย ณ นครพนม นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร
 • นายสมควร อุ่มตระกูล อดีตผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
 • นายสุธี ทองแย้ม (ร.ว.๑๗๕๒๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
 • นาย สุรพงศ์ ศิรินทราเวช (ราชา๖๙) รองผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • นายวันชัย ถนอมศักดิ์ (ร.ว.๑๒๐๒๔/ราชา๖๙) อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร,อดีตผู้อำนวยการสำนักงานตลาด พ.ศ. ๒๕๖๒
 • นายชลิต วิเศษศิริ (ร.ว.๑๐๓๖๘/ราชา๗๐) นายอำเภอ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 • นายธัญญา เนติธรรมกุล (ราชา๗๓) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • นายกัฬชัย(วรศักดิ์) เทพวรชัย (ร.ว.๑๓๗๑๒ /ราชา๗๕) รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • นายภาชน์ จารุภุมมิก (ร.ว.๑๔๕๗๕ /ราชา๗๕) ผู้ตรวจราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • นายคมสัน อภิพันธุ์ (ร.ว.๑๘๒๑๘ /ราชา๗๖)ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน

การศึกษา[แก้]

 • นายเพี้ยน สุวรรณมาลิก (ร.ว.๕๑) นักการศึกษา,เจ้าของโรงเรียนนันทนศึกษา
 • รศ.มณฑล สงวนเสริมศรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ระพี ลีละสิริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (ร.ว.๑๑๖๐๓/ราชา๗๒)ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นายชลัท ทิพย์ลมัย (ร.ว.๑๔๘๘๒/ราชา๗๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
 • นายไพฑูรย์ จารุสาร (ร.ว.๑๓๕๖๒/ราชา๗๔) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง (ร.ว.๑๔๔๒๔/ราชา๗๕)สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ (ร.ว.๑๗๖๒๔/ราชา๗๙) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิลปินแห่งชาติ[แก้]

 • สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) (ร.ว.๒๗๒๙) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง
 • สติ สติฐิต(เนรัญชรา) (ร.ว.๓๒๗๕) ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)

สื่อสารมวลชน[แก้]

 • เสาว์ บุญเสนอ (ร.ว.๑๐๑) เจ้าของนามปากกา ส.บุญเสนอ,นักประพันธ์ บรรณาธิการหนังสือ เพลินจิตต์ ประมวลวัญ และ ประมวลสาร (๓ พ.ค.๒๔๕๒-๒๖ ธ.ค.๒๕๔๔)
 • ประยูร จรรยาวงศ์ (ร.ว.๑๒๘๕) นักเขียนภาพล้อ,นักเขียน, นักหนังสือพิมพ์
 • เผด็จ ภูรีปฏิภาณ- พญาไม้ (ร.ว.๔๔๓๙) นักหนังสือพิมพ์, คอลัมนิสต์
 • เรือเอก ตะวัน ทักษณา (ราชา๕๖) เจ้าของนามปากกา ภาณุมาศ ทักษณา นักเขียน, นักหนังสือพิมพ์, คอลัมนิสต์, บรรณาธิการบริหารสื่อหลายฉบับ
 • วีรศักดิ์ นิลกลัด ผู้ประกาศข่าวกีฬา

วงการบันเทิง[แก้]

วงการนางงาม[แก้]

การแพทย์-สาธารณะสุข[แก้]

 • นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กฎหมาย[แก้]

 • นายใจเด็ด พรไชยา อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อดีตรองอัยการสูงสุด
 • นายชเนศ เลิศวณิช อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการไฟฟ้านครหลวง
 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายก สภาทนายความ (ประเทศไทย)
 • นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ (ร.ว.๑๐๓๔๐/ราชา๖๗) ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด
 • นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล (ร.ว.๙๘๘๖/ราชา๗๐) ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • นายมีชัย เกิดวิบูลย์เวช(ร.ว.๑๗๕๙๐/ราชา๗๕) อัยการผู้เช่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น๖) สานักงานคดีศาลแขวง
 • นายอติคุณ(สุรพล) พ่วงพร้อม (ร.ว.๑๘๓๑๘/ราชา๗๕) อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด(ข้าราชการอัยการชั้น๔) สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี
 • นายสกุลยุช หอพิบูลสุข (ร.ว.๑๗๖๒๙/ ราชา๗๙)อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

การระหว่างประเทศ[แก้]

 • นายรัฐกิจ มานะทัต  อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,สมาพันธรัฐสวิส , ประเทศตุรกี และตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 • นายสมศักดิ์ สุริยะวงศ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา,กรุงปารีส
 • นายพลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา

กีฬา[แก้]

 • พันเอกอนุ รมยานนท์ (ร.ว.๑๗๖๖) อดีตนายกสมาคมกีฬาหลายสมาคม เช่น ฟุตบอล, รักบี้, กรีฑา, มวยสากลสมัครเล่น ฯลฯ
 • นายภักดี ง้วนพันธุ์ (ร.ว.๔๓๕๑) อดีตนักยูโดทีมชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาแหลมทอง SEAP GAMES
 • นายนิยม ประเสริฐสม (ร.ว.๔๔๑๖) อดีตนักมวยสมัครเล่นทีมชาติ เคยเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว
 • นายสมศักดิ์ เกี่ยวสาน อดีตโค้ชจักรยานทีมชาติไทย
 • นายอนุชัย โชติพันธุ์ ประธานอนุกรรมการกีฬาดาบไทย สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

ทั่วไป[แก้]

 • นายสนอง ฐิตะปุระ (ร.ว.๒๙๔) นักประดิษฐ์ ผู้สร้างเรือหางยาวลำแรกของโลก
 • พันเอก ขุนแผน กระหม่อมทอง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด
 • นายทนง โชติสรยุทธ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ๒๕๓๐-๒๕๖๑
 • นายทวีวัฒน์ มงคลอดิสัย (ร.ว.๘๕๘๐/ราชา๖๗) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด Best of Year Awards 2019
 • ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ราชา๖๙)
 • ดร.วิศรุต ขันธิกุล (ร.ว.๑๑๔๗๗ /ราชา๗๒) ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นทหารเพียงคนเดียว
 • นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภากาชาดไทย, ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, อดีตผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย
 • นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา (ร.ว.๑๘๒๑๗/ราชา๗๖) กรรมการผู้จัดการ บริษัท iSoftel
 • นายราชิต รักษาสัตย์ (ร.ว.๑๕๒๗๐/ราชา๗๖) ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและวิศวกรรม บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดราชาธิวาส. "ประวัติโรงเรียนวัดราชาธิวาส". สืบค้นเมื่อ 6 August 2015.