ข้ามไปเนื้อหา

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
Srinagarindra the Princess Mother College
ข้อมูล
ชื่ออื่นสว. (พระนามย่อ แม่ฟ้าหลวง)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลพิเศษ
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา25 พฤษภาคม 2539
สีสีน้ำเงิน-แดง
เพลง• มาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
• สดุดีสมเด็จย่า
• แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย
ต้นไม้ประดู่แดง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 12 แห่งที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2539 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาระดับมัธยมขนาดใหญ่ในประเทศไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวาระเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2538

ประวัติ

[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียน 12 แห่งนี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ใช้ชื่อ "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานตราประจำโรงเรียน และเปลี่ยนนามใหม่ว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์" ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ประกอบด้วย

ภาคเหนือ

[แก้]
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา (หัวหน้าภาค)

ภาคกลาง

[แก้]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[แก้]

ภาคใต้

[แก้]

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า

[แก้]

ในปี พ.ศ. 2545 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ได้ร่วมประชุมกันและมีมติให้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระองค์ท่าน ซึ่งทรงพระคุณอันประเสริฐต่อการศึกษาไทย ไว้เป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ชาวไทยดำเนินชีวิตตามแนวพระจริยวัตรอัน งดงาม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดสร้าง โดยประสานงานให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบองค์พระราชานุสาวรีย์ มีนายโสพิศ พุทธรักษ์ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ส่วนแท่นประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ให้แต่ละโรงเรียนออกแบบตามความเหมาะสม

สัญลักษณ์

[แก้]
อักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว.
 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว. โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ว.อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักรรองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง มีชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ และดามด้วยชื่อจังหวัด เป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร[1]

 • คำขวัญโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 • พุทธศาสนสุภาษิต

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวฑิตา (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือวันอาทิตย์ เป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้าย ลืมพระเนตรทั้งสองข้าง[2]

 • สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ สีแดง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่แดง

เครื่องแบบชุดพิธีการ[3]

[แก้]
 • นักเรียนชาย

เสื้อนอก เป็นเสื้อสีขาวคอตั้ง ห้าตะเข็บ แขนยาว กระเป๋าที่อกเสื้อ 2 ข้าง ติดกระดุมโลหะสีเงิน (ม.ต้น) สีทอง (ม.ปลาย) มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสลักที่กระดุม 5 เม็ด บริเวณหน้าอกขวาติดป้ายชื่อ ด้านซ้ายติดแถบสี บริเวณคอติดแผงคอสีแดง มีแถบสีทองคาดตามยาวตรงกลาง มีเครื่องหมายประจำโรงเรียนสองข้าง

กางเกง ใช้กางเกงนักเรียนสีกรมท่า เข็มขัดหนังสีดำ ตรงกลางมีโลหะสีเงิน มีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนติดอยู่

หมวก ใช้ผ้าสีกรมท่า ติสัญลักษณ์ประจำสถาบันด้านหน้าซ้ายมือ เมือไม่สวมหมวก ให้เก็บหมวกไว้ที่กระเป๋าด้านล่างทางซ้าย ให้ตราสัญลักษณ์ตั้งขึ้นเหนือกระเป๋าบริเวณชายเสื้อ

รองเท้า สวมรองเท้าหนังสีดำขัดมัน หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายดึงให้ตึงไม่พับ

 • นักเรียนหญิง

เสื้อนอก เป็นเสื้อสูทสีขาว แขนยาว ติดกระดุมโลหะเช่นเดียวกับนักเรียนชาย แต่ใช้ 3 เม็ด สวมทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว ผูกเน็กไทสีแดง ติดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณคอเสื้อสองข้าง ติดป้ายชื่อที่อกด้านขวา แถบสีที่ด้านซ้าย

กระโปรง สีกรมท่า กระโปรงทรงเอ ผ่าหลังประมาณ 15 ซ.ม. กระโปรงไม่สั้นหรือยาวเกินไป

หมวก ใช้ผ้าสีกรมท่า ติสัญลักษณ์ประจำสถาบันด้านหน้าซ้ายมือ เมือไม่สวมหมวก ให้เก็บหมวกไว้ที่กระเป๋าด้านล่างทางซ้าย ให้ตราสัญลักษณ์ตั้งขึ้นเหนือกระเป๋าบริเวณชายเสื้อ

รองเท้า ใช้รองเท้านักเรียน หนังสีดำขัดมัน ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวพับปลาย 2 พับ กว้างประมาณ 3 ซ.ม.

วันเกียรติยศ

[แก้]

เป็นวันที่มีความสำคัญอย่าวยิ่งของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งพิธีวันเกียรติยศจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ครูกับนักเรียน และรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง จะมีพิธีการประดับเครื่องหมาย ส.ว.ซึ่งเป็นอักษรพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตราสัญลักษณ์โรงเรียน และมอบหมวก ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน ทำให้เรานั้นเป็นลูกสมเด็จย่าอย่างเต็มตัว โดยในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดที่ไม่ตรงกันแล้วแต่โอกาสสำคัญของแต่ละโรงเรียน เช่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อ้างอิง

[แก้]
 1. ตราประจำโรงเรียน เว็บไซค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ [1][ลิงก์เสีย]
 2. พระพุทธประจำโรงเรียน เว็บโรงเรียนเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี [2] เก็บถาวร 2008-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. ระเบียบการแต่งกายนักเรียน สว.ศก หมวดที่สามการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ [3][ลิงก์เสีย]