โรงเรียนมุกดาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมุกดาหาร
ข้อมูล
สีเขียว-ขาว
        

โรงเรียนมุกดาหาร (อังกฤษ: Mukdahan School)เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตั้งอยู่ที่ 211 ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบันมีอายุ 71 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491

ประวัติ[แก้]

ป้ายหน้าโรงเรียน

โรงเรียนมุกดาหาร เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2491 เริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยบริเวณโรงเรียนมุกดาลัย (โรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ)[1] และในปี พ.ศ. 2525 (จากราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2525) อำเภอมุกดาหารได้แยกออกจากจังหวัดนครพนม ก่อตั้งเป็นจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดที่ 73 ของประเทศ[2] เหตุนี้จึงทำให้โรงเรียนมุกดาหารเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัย ปัจจุบันได้ทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร Mini English Program (MEP), หลักสูตร Intensive English Program (IEP), และหลักสูตรส่งเริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้โรงเรียนมุกดาหารยังได้เข้าร่วมโครงการสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย[3]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมุกดาหาร[แก้]

ที่ นามผู้บริหาร ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายขวัญ จันปุ่ม พ.ศ. 2491-2496
2 นายมานะ อินทรเจริญศักดิ์ พ.ศ. 2496-2499
3 นายนายสง่า วรวิทย์ พ.ศ. 2499-2504
4 นายพิชิต รัตนโกเศศ พ.ศ. 2504-2513
5 นายสนิทพงษ์ นวลมณี พ.ศ. 2513-2516
6 นายคำพันธ์ คงนิล พ.ศ. 2516-2520
7 นายทวีพงษ์ นวานุช พ.ศ. 2520-2524
8 นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์ พ.ศ. 2524-2529
9 นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ พ.ศ. 2529-2532
10 นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ พ.ศ. 25332-2535
11 นายมนตรี แสนวิเศษ พ.ศ. 2535-2536
12 นายสมบัติ จันทภูมิ พ.ศ. 2536-2540
13 นายยงยุทธ สายคง พ.ศ. 2540-2541
14 นายไชยยง อาจวิชัย พ.ศ. 2541-2547
15 นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน พ.ศ. 2547-2548
16 นายไชยยง อาจวิชัย พ.ศ. 2548-2550
17 นายวรวิทย์ สุพร พ.ศ. 2550-2557
18 นายศิริชัย ไตรยราช พ.ศ. 2557-2559
19 นายสมจิต ราชิวงค์ พ.ศ. 2559-2561
20 นายเลียง ผางพันธ์ พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติโรงเรียน", เว็บไซต์โรงเรียนมุกดาหาร, สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2559
  2. nipapon, "ประวัติจังหวัดมุกดหาร", ประวัติจังหวัดมุกดาหาร, สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2017
  3. "เครือข่ายโครงการสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล", สสวท, สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2017

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]