โรงเรียนมุกดาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมุกดาหาร
Mukdahan School
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ด./M.D.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
คำขวัญวิชฺชา วรํ ธนํ โหติ วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
สถาปนา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
สีเขียว-ขาว
  
เพลงมาร์ชโรงเรียนมุกดาหาร
ต้นไม้ดอกแก้ว
เว็บไซต์www.muk.ac.th

โรงเรียนมุกดาหาร (อังกฤษ: Mukdahan School)เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ 211 ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนมุกดาหาร เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2491 เริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอาศัยบริเวณโรงเรียนมุกดาลัย (โรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ)[1] และในปี พ.ศ. 2525 (จากราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2525) อำเภอมุกดาหารได้แยกออกจากจังหวัดนครพนม ก่อตั้งเป็นจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดที่ 73 ของประเทศ[2] เหตุนี้จึงทำให้โรงเรียนมุกดาหารเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัย ปัจจุบันได้ทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร Mini English Program (MEP), หลักสูตร Intensive English Program (IEP), และหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) นอกจากนี้โรงเรียนมุกดาหารยังได้เข้าร่วมโครงการสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย[3]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมุกดาหาร[แก้]

ที่ นามผู้บริหาร ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายขวัญ จันปุ่ม พ.ศ. 2491-2496
2 นายมานะ อินทรเจริญศักดิ์ พ.ศ. 2496-2499
3 นายนายสง่า วรวิทย์ พ.ศ. 2499-2504
4 นายพิชิต รัตนโกเศศ พ.ศ. 2504-2513
5 นายสนิทพงษ์ นวลมณี พ.ศ. 2513-2516
6 นายคำพันธ์ คงนิล พ.ศ. 2516-2520
7 นายทวีพงษ์ นวานุช พ.ศ. 2520-2524
8 นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์ พ.ศ. 2524-2529
9 นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ พ.ศ. 2529-2532
10 นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์ พ.ศ. 2532-2535
11 นายมนตรี แสนวิเศษ พ.ศ. 2535-2536
12 นายสมบัติ จันทภูมิ พ.ศ. 2536-2540
13 นายยงยุทธ สายคง พ.ศ. 2540-2541
14 นายไชยยง อาจวิชัย พ.ศ. 2541-2547
15 นายสุรพงษ์ คูสกุลวัฒน พ.ศ. 2547-2548
16 นายไชยยง อาจวิชัย พ.ศ. 2548-2550
17 นายวรวิทย์ สุพร พ.ศ. 2550-2557
18 นายศิริชัย ไตรยราช พ.ศ. 2557-2559
19 นายสมจิต ราชิวงค์ พ.ศ. 2559-2561
20 นายเลียง ผางพันธ์ พ.ศ. 2561-2564
21 นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ พ.ศ. 2564-2566
22 นายธนิต ทองอาจ พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติโรงเรียน" เก็บถาวร 2017-04-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เว็บไซต์โรงเรียนมุกดาหาร, สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2559
  2. nipapon, "ประวัติจังหวัดมุกดหาร", ประวัติจังหวัดมุกดาหาร, สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2017
  3. "เครือข่ายโครงการสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล" เก็บถาวร 2017-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สสวท, สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2017

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]