โรงเรียนระยองวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

http://webserver.rayongwit.ac.th/main/main.php

โรงเรียนระยองวิทยาคม
http://webserver.rayongwit.ac.th

[[ไฟล์:logo2.png[1]|150px]]

Rayongwittayakom School 罗勇中学
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี)
179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rayongwittayakom School
อักษรย่อ ร.ย.ว. / R.Y.W.
ประเภท รัฐ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
สถาปนา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514
รหัส ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนระยองวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

 1021470219

รหัส Smis 8 หลัก :

 21012003

รหัส Obec 6 หลัก :

 470219

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

 ระยองวิทยาคม

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

 Rayongwittayakom School

ที่อยู่ :

 หมู่ที่  -  บ้าน-

ตำบล :

 ท่าประดู่

อำเภอ :

 เมืองระยอง

จังหวัด :

 ระยอง

รหัสไปรษณีย์ :

 21000

โทรศัพท์ :

 038-611010

โทรสาร :

 038-614332

ระดับที่เปิดสอน :

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

 2442

อีเมล์ :

 ryw.s@rayongwit.ac.th

เว็บไซต์ :

 http://www.rayongwit.ac.th
 เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

 สหวิทยาเขตระยอง 1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

 เทศบาลนครระยอง

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

 120 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

 0.05 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 12:06:21 น.)

เพลง มาร์ชระยองวิทย์,มาร์ชน้ำเงินเหลือง
เว็บไซต์

โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นสองระดับคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2517 เกิดจากโรงเรียนชายประจำจังหวัดและโรงเรียนหญิงประจำจังหวัดรวมกัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง

น้ำเงิน คือ ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน เหลือง คือ ความสุภาพ ความมีมารยาท และคุณธรรม

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารต่างๆ[แก้]

 • หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ เดิมคืออาคาร 1 ด้านบนเป็นหอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ ด้านล่างเป็นที่ทำการของฝ่ายบริหารและห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์
 • อาคาร 2 เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนระยองวิทยาคม ใช้เป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และธุรกิจ) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
 • อาคาร 3 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 4 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง กลุ่มสาระภาษาไทย
 • อาคาร 5 เป็นอาคารสูงสี่ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องพยาบาล กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระศิลปะ
 • อาคาร 7 หรืออาคาร 109 ปีระยองวิทย์ ปัจจุบันเริ่มเปิดใช้งานแล้ว เป็นอาคารสูงสี่ชั้น โดยส่วนล่างของอาคารจะเปิดใช้งานเป็นโรงอาหารของโรงเรียนระยองวิทยาคม นอกจากนั้นยังเป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาด้วย
 • อาคาร 9 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีโรงฝึกงานของกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม,อุตสาหกรรม,เกษตร),ห้องเรียนสีเขียว,ห้องพลานามัย,สหกรณ์ร้านค้า,อาคารประชาสัมพันธ์,สระว่ายน้ำและฟิตเนส

ลานกิจกรรม[แก้]

 • สวนพุทธศาสนา
 • สวนวรรณคดี
 • ลานอักษร
 • สนามฟุตบอล
 • ศาลาไทย
 • ซุ้มสมะลาภา
 • เรือน 100 ปีระยองวิทย์
 • สวนกาญจนาภิเษก (เด็กนักเรียนมักเรียกว่าสวนมะพร้าว)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชั้นห้องเรียนธรรมดา
 • ชั้นห้องเรียน English for Integrated Studies (EIS) (สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ชาวไทย)
 • ชั้นห้องเรียนเน้นความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(GIFTED)
 • ชั้นห้องเรียน English Program (EP)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ชั้นห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
 • ชั้นห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์(วิทย์-คอม)
 • ชั้นห้องเรียนวิทย์-คณิต ปกติ
 • ชั้นห้องวิทย์-คณิตโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP) (เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555)
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-คำนวณ
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ดนตรี-กีฬา
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-จีน ห้อง
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-เกาหลี

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

http://webserver.rayongwit.ac.th

http://webserver.rayongwit.ac.th/main/images/template/logo2.png แหล่งข้อมูลอื่น ==

 • [1] เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

http://webserver.rayongwit.ac.th/main/main.php http://webserver.rayongwit.ac.th/