โรงเรียนระยองวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนระยองวิทยาคม
179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rayongwittayakom School
อักษรย่อ ร.ย.ว. / R.Y.W.
ประเภท รัฐ
คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
สถาปนา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514
เพลง มาร์ชนำเงินเหลือง​
เว็บไซต์

โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง​ มีเพลงมาร์ชนำเงินเหลืองเป็นเพลงประจำโรงเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นสองระดับคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2517 เกิดจากโรงเรียนชายประจำจังหวัดและโรงเรียนหญิงประจำจังหวัดรวมกัน

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารต่างๆ[แก้]

 • หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ เดิมคืออาคาร 1 ด้านบนเป็นหอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ ด้านล่างเป็นที่ทำการของฝ่ายบริหารและห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ ใช้ในการแข่งขันทักษะหลากหลายวิชา
 • อาคาร 2 เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนระยองวิทยาคม ใช้เป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และธุรกิจ) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
 • อาคาร 3 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 4 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง กลุ่มสาระภาษาไทย
 • อาคาร 5 เป็นอาคารสูงสี่ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องพยาบาล กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระศิลปะ
 • อาคาร 7 หรืออาคาร 109 ปีระยองวิทย์ ปัจจุบันเริ่มเปิดใช้งานแล้ว เป็นอาคารสูงสี่ชั้น โดยส่วนล่างของอาคารจะเปิดใช้งานเป็นโรงอาหารของโรงเรียนระยองวิทยาคม นอกจากนั้นยังเป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาด้วย
 • อาคาร 9 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีโรงฝึกงานของกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม,อุตสาหกรรม,เกษตร),ห้องเรียนสีเขียว,ห้องพลานามัย,สหกรณ์ร้านค้า,อาคารประชาสัมพันธ์,สระว่ายน้ำและฟิตเนส

ลานกิจกรรม[แก้]

 • สวนพุทธศาสนา
 • สวนวรรณคดี
 • ลานอักษร
 • สนามฟุตบอล
 • ศาลาไทย
 • ซุ้มสมะลาภา
 • เรือน 100 ปีระยองวิทย์
 • สวนกาญจนาภิเษก (เด็กนักเรียนมักเรียกว่าสวนมะพร้าว)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ชั้นห้องเรียนธรรมดา
 • ชั้นห้องเรียน English for Integrated Studies (EIS) (สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ชาวไทย)
 • ห้องเรียนสมาร์ทคอม(smartcom)​ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 • ชั้นห้องเรียนเน้นความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(GIFTED)
 • ชั้นห้องเรียน English Program (EP)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ชั้นห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
 • ชั้นห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์(วิทย์-คอม)
 • ชั้นห้องเรียนวิทย์-คณิต ปกติ
 • ชั้นห้องวิทย์-คณิตโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP) (เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555)
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-คำนวณ
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ดนตรี-กีฬา
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-จีน ห้อง
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-เกาหลี

อ้างอิง[แก้]

http://webserver.rayongwit.ac.th

http://webserver.rayongwit.ac.th/main/images/template/logo2.png แหล่งข้อมูลอื่น ==

 • [1] เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

http://webserver.rayongwit.ac.th/main/main.php http://webserver.rayongwit.ac.th/