โรงเรียนระยองวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนระยองวิทยาคม
150px
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี)
179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rayongwittayakom School
อักษรย่อ ร.ย.ว. / R.Y.W.
ประเภท รัฐ
สถาปนา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514
รหัส 1012210101
เพลง มาร์ชระยองวิทย์
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
เว็บไซต์

โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง

"ระยองวิทยาคม" ชื่อนี้จะตราตรึงอยู่ในใจศิษย์เก่าทุกคน โรงเรียนแห่งนี้สอนอะไรให้กับนักเรียนมากมาย ทั้งด้านวิชาการ ด้านพัฒนาการต่างๆ ด้านระเบียบวินัย แม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันภายในสังคม โรงเรียนแห่งนี้เปรียบเสมือนสังคมขนาดเล็ก ที่ทุกคนภายในสังคมต่างรักใคร่ กลมเกลียวเป็นพี่น้องชาวน้ำเงินเหลือง ซึ่งต่างคนต่างเปี่ยมล้นไปด้วยน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมน้ำเงินเหลืองนี้มีแต่ความสงบสุข รักใคร่ และยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่ทุกคนจะได้รับ

    ทั้งนี้ก็ขอฝากโรงเรียนระยองวิทยาคมให้กับรุ่นน้อง รุ่นพี่ที่ยังศึกษาอยู่ในรั้วน้ำเงินเหลืองทุกคน ขอให้ทุกคนรักและภูมิใจในความเป็นระยองวิทยาคม ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมภายใต้กฏระเบียบที่ดี และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสืบไป
     จากใจ ศิษย์เก่า จบปีการศึกษา 2557

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนระยองวิทยาคมเกิดจากการรวมโรงเรียนเก่า 2 โรงเรียนเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรีระยองบุญศิริบำเพ็ญ (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2463) โรงเรียนระยองวิทยาคมได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการศึกษาระดับชั้นมัธยมให้เหมาะสม สะดวกในการจัดสรรอัตราครูและงบประมาณ เพื่อการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้งสองเข้ากัน โดยโรงเรียนระยองวิทยาคมตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ ส่วนโรงเรียนสตรีระยองบุญศิริบำเพ็ญปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยองฝั่งประถม

โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นสองระดับคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2517

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

อาคารต่างๆ[แก้]

 • หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ เดิมคืออาคาร 1 ด้านบนเป็นหอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ ด้านล่างเป็นที่ทำการของฝ่ายบริหารและหอประชุมระยองมิตรอุปถัมภ์
 • อาคาร 2 เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนระยองวิทยาคม ใช้เป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และธุรกิจ) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
 • อาคาร 3 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • อาคาร 4 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง กลุ่มสาระภาษาไทย
 • อาคาร 5 เป็นอาคารสูงสี่ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องพยาบาล กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระศิลปะ
 • อาคาร 7 หรืออาคาร 109 ปีระยองวิทย์ ปัจจุบันเริ่มเปิดใช้งานแล้ว เป็นอาคารสูงสี่ชั้น โดยส่วนล่างของอาคารจะเปิดใช้งานเป็นโรงอาหารของโรงเรียนระยองวิทยาคม นอกจากนั้นยังเป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาด้วย
 • อาคาร 9 เป็นอาคารสูงสามชั้น เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีโรงฝึกงานของกลุ่มสาระการงานอาชีพ (คหกรรม,อุตสาหกรรม,เกษตร),ห้องเรียนสีเขียว,ห้องพลานามัย,สหกรณ์ร้านค้า,อาคารประชาสัมพันธ์,สระว่ายน้ำและฟิตเนส

ลานกิจกรรม[แก้]

 • สวนพุทธศาสนา
 • สวนวรรณคดี
 • ลานอักษร
 • สนามฟุตบอล
 • ศาลาไทย
 • ซุ้มสมะลาภา
 • เรือน 100 ปีระยองวิทย์
 • สวนกาญจนาภิเษก (เด็กนักเรียนมักเรียกว่าสวนมะพร้าว)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปิดการสอน เป็นจำนวน 16 ห้อง ได้แก่

 • ชั้นห้องเรียนธรรมดา ตั้งแต่ ห้อง 1,2,3,8,9,10,11 รวม 7 ห้องเรียน
 • ชั้นห้องเรียน English for Integrated Studies (EIS) ตั้งแต่ห้อง 4-7 (สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ชาวไทย)
 • ชั้นห้องเรียนเน้นความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(GIFTED) ห้อง 12-13
 • ชั้นห้องเรียน English Program (EP) ห้อง 14-16

ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีการเปิดการสอนเป็นจำนวน 19 ห้อง (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556) ได้แก่

สายวิทย์-คณิต

 • ชั้นห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ห้อง 1
 • ชั้นห้องเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์(วิทย์-คอม) ห้อง 2
 • ชั้นห้องเรียนวิทย์-คณิต ปกติ ตั้งแต่ห้อง 3-9 รวม 8 ห้องเรียน
 • ชั้นห้องวิทย์-คณิตโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (EP) (เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555) 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง 18-19

สายศิลป์

 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-คำนวณ ห้อง 10-11
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ดนตรี-กีฬา ห้อง 12
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-จีน ห้อง 13-14
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ฝรั่งเศส ห้อง 15
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น ห้อง 16
 • ชั้นห้องเรียนศิลป์-เกาหลี ห้อง 17

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

กิจกรรมกีฬาสี งานกีฬาสีของระยองวิทยาคมเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดระยอง เพราะเป็นงานที่มีทั้งความสวยงามและยิ่งใหญ่เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ได้ชม เป็นการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งต้องอาศัยความพยายามและนำพักน้ำแรงในการร่วมมือกัน

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนระยองวิทยาคม จะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เป็นผู้จัดกิจกรรม นักเรียนม.ต้นมักจะตั้งตาคอยในการจัดกิจกรรมกีฬาสีตอนม.6เป็นอย่างมาก 

ในกิจกรรมกีฬาสีจะมีทั้งหมด 6 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีม่วง สีเขียว สีฟ้า และสีชมพู การแข่งขันกีฬาจะมีการแข่งขันนอกตารางในช่วงเปิดเทอมที่สอง นั่นคือ แข่งเพื่อคัดนักกีฬาเข้าสู้รอบชิงในวันกีฬาสี ซึ่งเป็นวันจริงที่จะจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน ส่วนกรีฑาจะจัดในวันจริงหมดทุกรายการ

นอกเหนือจากนี้กีฬาสีที่ระยองวิทย์ยังมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ การโชว์เพลงสร้างสรรค์บนอัฒจรรย์ ซึ่งผู้ควบคุมและออกแบบทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนชั้นม.6 และสิ่งเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่โด่ดเด่นและมีคุณค่าทางจิตใจของนักเรียนระยองวิทย์เป็นอย่างมาก นักเรียนหลายคนตั้งตารอคอยวันงานกีฬาสีอย่างใจจดใจจ่อทุกปี -->

กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน เป็นกิจกรรมซึ้งจัดขึ้นในวันที่มีการเรียนการสอนเป็นวันสุดท้ายเพื่อเป็นการอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกิจกรรมในตอนเช้าจะมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้โควตาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่วนในตอนเย็นนั้นนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.5 จะมายืนอยู่รอบถนนแล้วรอให้พี่ๆชั้น ม.6 เดินออกจากโรงเรียน

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]