โรงเรียนตะพานหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนตะพานหิน
Taphanhin School
ไฟล์:ตราโรงเรียนตะพานหิน.jpg
ตราโรงเรียนตะพานหิน
ที่ตั้ง
221 ถนนชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ข้อมูล
ชื่ออื่นต.พ.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
คำขวัญ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม นำสู่อาชีพ
ปญฺญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นเครื่องประดับของคนดี)
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ผู้ก่อตั้งนายเดชา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร
ผู้อำนวยการนายภิญโญ ขาวพราย
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี███ ███ กรมท่า - ชมพู
เพลงเพลงมาร์ชตะพานหิน
เว็บไซต์www.taphanhin.ac.th

โรงเรียนตะพานหิน เป็นโรงเรียนประจำอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในปัจจุบัน เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.6

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนตะพานหิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นเปิดสอนในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน ครู 2 คน ใช้อักษรย่อ พ.จ.6 และมีสีกรมท่า – ชมพู เป็นสีและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน มีนายเดชา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เป็นครูใหญ่ นายสุ่ม หงษ์หิหิรัญ เป็นครูประจำชั้น เดิมได้อาศัยฝากเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล “ตะพานหินวิทยาคาร ”

พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงิน จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าที่ดินก่อสร้างอาคารเรียน แต่เงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามแบบแปลนที่ได้รับการอนุมัติ หลวงพ่อชื่น พิจิตรานนท์ เจ้าอาวาสวัดหนองพยอม ได้อนุญาตให้ใช้ที่ของวัดจำนวน 19 ไร่ 89 ตารางวา รวมทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวตะพานหิน ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินด้วยอีกจำนวนหนึ่ง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมอบให้โรงเรียนการช่างพิจิตรเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง อาคารเรียน ไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงขนาด 5 ห้องเรียน ใช้เป็นสถานที่เรียนได้

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]