โรงเรียนตะพานหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนตะพานหิน
Taphanhin School
ตราโรงเรียนตะพานหิน.jpg
ตราโรงเรียนตะพานหิน
ที่ตั้ง
221 ถนนชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ข้อมูล
ชื่ออื่นต.พ.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
คำขวัญ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม นำสู่อาชีพ
ปญฺญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นเครื่องประดับของคนดี)
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ผู้ก่อตั้งนายเดชา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิจิตร
ผู้อำนวยการนายภิญโญ ขาวพราย
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี███ ███ กรมท่า - ชมพู
เพลงเพลงมาร์ชตะพานหิน
เว็บไซต์www.taphanhin.ac.th

โรงเรียนตะพานหิน เป็นโรงเรียนประจำอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในปัจจุบัน เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.6

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนตะพานหิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2494 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นเปิดสอนในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน ครู 2 คน ใช้อักษรย่อ พ.จ.6 และมีสีกรมท่า – ชมพู เป็นสีและสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน มีนายเดชา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เป็นครูใหญ่ นายสุ่ม หงษ์หิหิรัญ เป็นครูประจำชั้น เดิมได้อาศัยฝากเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล “ตะพานหินวิทยาคาร ”

พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงิน จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าที่ดินก่อสร้างอาคารเรียน แต่เงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามแบบแปลนที่ได้รับการอนุมัติ หลวงพ่อชื่น พิจิตรานนท์ เจ้าอาวาสวัดหนองพยอม ได้อนุญาตให้ใช้ที่ของวัดจำนวน 19 ไร่ 89 ตารางวา รวมทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวตะพานหิน ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินด้วยอีกจำนวนหนึ่ง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมอบให้โรงเรียนการช่างพิจิตรเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง อาคารเรียน ไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงขนาด 5 ห้องเรียน ใช้เป็นสถานที่เรียนได้

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]