โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
สุทฺธิ ปญฺญา เมตฺตา ขนฺติ
338 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พิกัด 9°08′31″N 99°19′35″E / 9.1419°N 99.3265°E / 9.1419; 99.3265
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suratpittaya School
อักษรย่อ ส.ร. (SRP)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 (81 ปี 261 วัน)
ผู้อำนวยการ นางสมร เผือกเดช
สี      น้ำเงิน      เหลือง
เพลง มาร์ชสุราษฎร์พิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2445 เป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ โรงเรียนกุมารีวิทยาลัย พ.ศ. 2485 ได้มีโรงเรียนราษฎร์เปิดขึ้นอีกหนึ่งโรงชื่อ โรงเรียนบำรุงดรุณี ต่อมารัฐได้รวมโรงเรียนทั้งสองเข้าด้วยกันและตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนมณฑลสุราษฎร์ธานี ต่อมาได้แยกนักเรียนหญิงไปเรียนที่อาคารใหม่จึงตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี และในพ.ศ. 2521 โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี ได้เปิดรับนักเรียนชายเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จนถึงทุกวันนี้

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี มีนางสาวบุญคง สาระเกษตริน เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่อาคารสร้างใหม่ ณ บริเวณสนามบินเก่า ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และได้ยกสถานที่เดิมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ติดกัน ให้แก่โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี

ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง อาคารต่าง ๆ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2521 จึงรับนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2521 (5 ตุลาคม พ.ศ. 2521) โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม "โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี" เป็นโรงเรียน "สุราษฎร์พิทยา" ก็เนื่องจากทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นต่อเด็กที่ยังขาดที่เรียนทั้งชาย-หญิง ควรจะมีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไป จึงได้รับนักเรียนชายเข้ามาเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปัจจุบันนี้ก็ได้รับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจำนวนประมาณ 953 คน ในเมื่อมีการรับนักเรียนชายเข้ามาจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเสียใหม่ตามที่ได้รับอนุมัติ

ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ 420 อีก 1 หลัง จำนวน 20 ห้องเรียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กรมสามัญศึกษา จึงต้องอนุมัติให้สร้างโดยว่าจ้างพิเศษ ซึ่งบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ขอตัด สี ไฟฟ้า และครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้หมด ผลสุดท้ายก็ยังได้อาคารเพิ่มอีก 1 หลังเป็นอาคารเรียน

ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ 424 อีก 1 หลังจำนวน 18 ห้องเรียน เต็มตามรูปแบบ ซึ้งแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2525 นับเป็นอาคารหลังแรกที่โรงเรียนได้มาอย่างสมบูรณ์แบบ (แทนอาคารเก่าที่ชำรุด)

ปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับงบบประมาณในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น (อาคารบวรศิลป์) ชั้นล่างสุดเป็นใต้ถุนโล่ง ชั้นที่ 2 เป็นโรงฝึกงาน และชั้นที่ 3 เป็นหอประชุม

ปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้ปรับปรุงใต้ถุนอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องสมุดโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น (อาคารธำรงวิทย์) จำนวน 1 หลัง งบประมาณรวม 46,500,000 บาท และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541

ปัจจุบันโรงเรียนสุราษฎร์พิทยามี คณะครู-อาจารย์รวม 135 คน นักเรียน 3,092 คน และนักการ-ลูกจ้างประจำ 14 คน

ความพร้อมในการจัดการศึกษา[แก้]

 • เป็นศูนย์ ERIC ของเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 รับนโยบายในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอ อังกฤษทั้งในระดับมัธยม และประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษของศูนย์ (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา) ให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยได้รับการคัดเลือกไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน ณ ประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2548-2549 จำนวน 5 คน
 • เคยเข้าร่วมโครงการเงินกู้ธนาคารโลก (World Bank) โดยได้รับทุนสนับสนุนในการสอนปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของครูทั้ง 3 กลุ่มอย่างเป็นระบบ ทำให้การจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
 • ร่วมโครงการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (MOU) ให้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 โดยรับนักเรียนในโครงการจำนวน 96 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียนได้นำไปใช้ในการเตรียมห้อง MOU
 • ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน ร่วมโครงการ “กิจกรรม โรงเรียน 5 ส" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีขบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในองค์กรแบบ TQM และมียุทธศาสตร์การสร้างผู้นำในระบบต่าง ๆ มีการประเมินผลร่วมกัน อย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือ “ความมีวินัยในตนเองของบุคคล” รับการประเมินจากคณะกรรมการของ ปตท. ซึ่งประเมินโรงเรียนในโครงการทั่วประเทศปีละครั้ง ได้รับผลการประเมินดีขึ้นตามลำดับ จนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2548
 • ร่วมมือกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ซึ่งได้รับการประเมินการดำเนินการตามเกณฑ์และแนวคิดตามที่โครงการกำหนด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการฯ มาติดตามและประเมินโรงเรียนทุกปี จนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์ และรับพระราชทาน “ป้ายต้นแบบงานพฤกษศาสตร์” จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปีการศึกษา 2548
 • ความสามารถในการส่งเสริมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศระดับภาค ประดับประเทศ ขององค์กรและสถาบันต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในปีการศึกษา 2548 ได้รับคัดเลือกนำเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ในปีการศึกษา 2549 ได้รับคัดเลือกนำเข้าประกวดระดับนานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินเดีย ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
 • ความสามารถในการส่งเสริมการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการเรียนการสอน มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากร ได้แก่เขตพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ ในโครงการ เมกะโปรเจ็กต์ของ สพฐ. และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแก่นักเรียนจนได้รับรางวัลชนะเลิศ Top Award การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ระดับประเทศ ในปี 2548 และรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคใต้ ในปี 2549
 • ร่วม “โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) ในปี พ.ศ. 2546-2549 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปี 2546 และจัดเป็นโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น Best Practice ในปีการศึกษา 2549 ด้วย
 • ร่วมโครงการกับสถาบันการแปลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักศึกษาฝึกสอน และจ้างครูต่างชาติชาวจีนมาสอนภาษาจีนแก่นักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึง ปัจจุบัน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน ได้รับความสนใจจากนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2549 ได้จัดกลุ่มสนใจไปทัศนศึกษาและศึกษาภาษาจีน ในช่วงปิดภาคเรียนแก่นักเรียน 30 คน โดยนักเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547- 2549 จำนวน 44, 68 และ 94 คน ตามลำดับ
 • ร่วมโครงการวิถีพุทธกับเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ซึ่งเดิมโรงเรียนได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนักเรียนทุกคนมีโอกาสนำปิ่นโตไปวัดตลอดพรรษาทุกปี มาเป็นเวลาสืบเนื่องยาวนานเป็น 10 ปี และในปีการศึกษา 2545 – 2547 ได้ดำเนินการที่เรียกว่า โรงเรียนวิถีธรรม เพื่อ สื่อหมายรวมถึงทุกศาสนา และได้มาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิถีพุทธ” เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2548-2549 และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 1

นอกจากนี้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ยังได้มีการดำเนินการพัฒนาการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบูรณาการให้เกิดความสอดคล้องกับงานกิจการนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และจะพยายามพัฒนาการใช้วิทยากรอาสามากขึ้นต่อไป

การเรียนการสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนทั่วไป (ห้อง 1-6)
 • ห้องเรียนพิเศษสามภาษา (Multilanguage Program: MLP) (ห้อง 7-8)
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Science Mathematics Bilingual Program: SMBP) (ห้อง 9)
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Enriched Science and Technology: EST) (ห้อง 10-11)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ห้อง 1-2)
 • แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา (ห้อง 3)
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ห้อง 4-5)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้อง 6-8)
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and English : SME) (ห้อง 9-10)
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Science Program: GSP) (ห้อง 11-12)
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science, Mathematics, Technology and Environment: SMTE) (ห้อง 13)

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
รายนาม
ตำแหน่ง
2482 - 2485
นางสาวบุญคง สาระเกษตริน
ครูใหญ่
2485 - 2498
นางกัณณิกา พิชิตานนท์
ครูใหญ่
2498 - 2511
นางสาวทัศนีย์ บุณย์เพิ่ม
ครูใหญ่
2511 - 2516
นางสมนึก พานิช
อาจารย์ใหญ่
2516 - 2518
นางวไล ผิรังคะเปาระ
อาจารย์ใหญ่
2518 - 2526
นางประยงค์ สุพานิช
ผู้อำนวยการ
2526 - 2530
นางสาววิมล สุวรรณเวลา
ผู้อำนวยการ
2530 - 2536
นางสลวย ลาภชูรัต
ผู้อำนวยการ ระดับ 9
2536 - 2538
นายสาธร ลิกขะไชย
ผู้อำนวยการ ระดับ 8
2538 - 2543
นายอภินันท์ พาหะมาก
ผู้อำนวยการ ระดับ 8
2543 - 2550
นางประภาศรี อุยยามฐิติ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)
2550 - 2553
นายสาธร ลิกขะไชย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)
2554 - 2557
นายสุชาติ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)
2557 - 2560
นายเจนจัด ภักดีไทย
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)
2561 - ปัจจุบันนางสมร เผือกเดชผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

คณะสี[แก้]

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีคณะสีในการแข่งขันกีฬาภายในทั้งหมด 5 คณะสี ดังนี้

 • ██ สีฟ้า คณะแก้วเกตุ
 • ██ สีแดง คณะโพธิ์ทิพย์
 • ██ สีม่วง คณะไทรทอง
 • ██ สีแสด คณะเวฬุวัน
 • ██ สีเขียว คณะมุจลินท์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]