โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
LOGO School21.jpg
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 บ้านฟากนา ถนนมลิวรรณ
ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, 42000 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Loei Anukul Wittaya School
อักษรย่อ ล.อ.ว.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
สถาปนา 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

(39 ปี 233 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1042520457
ผู้อำนวยการ นายวิชัย ปุรัน
เกรด มัธยมศึกษา 1–6
จำนวนนักเรียน 1,073 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

เนื้อที่ 170 ไร่
สี          แสด-ดำ
เพลง มาร์ช เลยอนุกูลวิทยา
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ทองกวาว
เว็บไซต์

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา (อักษรย่อ : ล.อ.ว.) หรือเรียกอย่างย่อว่า เลยอนุกูล หรือ เลยอะ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย[1]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และยังเป็นโรงเรียนพี่น้องกับโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวรพจน์ ฟอกสันเที๊ยะ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และนายฉลอง บาลลา เป็นผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเลยเพื่อเริ่มก่อตั้ง โดยครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งนั้น มีนายสายเดิร บุญตรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงคานมารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา 24 วัน จากนั้นทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายฉลอง บาลลา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ในปีพ.ศ. 2521 ซึ่งถือเป็นท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน[2]

ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง โรงยิม 1 หลัง[3] มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,073 คน บุคลากรครูอีก 79 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิชัย ปุรัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • อัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีสุนทรียภาพ
  • เอกลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
  • เพลงประจำโรงเรียน ได้แก่ เพลงมาร์ช โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
  • อักษรย่อ ได้แก่ ล.อ.ว (LAW)
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ ทองกวาว
  • สีประจำโรงเรียน          แสด-ดำ

     แสด หมายถึง ความรุ่งโรจน์ทางด้านความรู้ สติปัญญา

     ดำ หมายถึง ความหนักแน่น ความสุขุมทางอารมณ์

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยามีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
แผนการเรียนพิเศษ พิเศษ 1 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted 1 ห้องเรียน โครงการพิเศษของ สสวท 40 คน
ทั่วไป ทั่วไป 4 ห้องเรียน จำนวนที่รับ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต
2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 80 คน
ห้องเรียนทั่วไป ทั่วไป
2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 80 คน
รวม 5 ห้องเรียน 200 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ แผนวิทย์ 3 ห้องเรียน 120 คน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SC 1 ห้องเรียน โครงการพิเศษของ สสวท 40 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั่วไป วิทย์-คณิต 2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 80 คน
คณิตศาสตร์ แผนคณิต 1 ห้องเรียน 40 คน
คณิตศาสตร์-ภาษาศาสตร์ คณิต-ภาษา 1 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 40 คน
ทั่วไป แผนทั่วไป 2 ห้องเรียน 80 คน
ทั่วไป แผนการเรียนทั่วไป 2 ห้องเรียน โครงการของ โรงเรียน 80 คน
รวม 6 ห้องเรียน 240 คน

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายฉลอง บาลดา พ.ศ. 2521 - 2533
2 นายภิญโญ รอดความทุกข์ พ.ศ. 2533-2538
3 นายโกศล บุญชัย พ.ศ. 2539-2541
4 นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ พ.ศ. 2541-2543
5 นายผดุงเดช จันทรากุลนนท์ พ.ศ. 2543-2547
6 นายยงยุทธ ทิพรส พ.ศ. 2547-2553
7 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต พ.ศ. 2553-2558
8 นายวิมล แพงโครต พ.ศ. 2558-2559
9 นายวิชัย ปุรัน พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

กิจกรรมฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล[แก้]

เป็นกิจกรรมเพื่อเชื่มสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สนามกีฬาจังหวัดเลย โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมีคะแนนดังนี้

ครั้งที่ ผู้ชนะอันดับหนึ่ง
1 เลยพิทยาคม
2 ไม่มีผู้ชนะ
โรงเรียน จำนวนครั้งชนะ จำนวนครั้งเสมอ รวม
เลยพิทยาคม 1 1 2
เลยอนุกูลวิทยา 0 1 1

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]