โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
Loei Anukul Wittaya School
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 4 บ้านฟากนา ถนนมลิวรรณ

42000
ข้อมูล
ชื่ออื่นล.อ.ว. / LAW
ประเภทโรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สถาปนา29 พฤษภาคม 2521 (45 ปี 332 วัน)
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
รหัส1042520457
ผู้อำนวยการนายอุเทณร์ ขันติยู
จำนวนนักเรียน1,104 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565)[1]
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
พื้นที่170 ไร่
สี████ แสด-ดำ
เพลงมาร์ชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
เว็บไซต์http://www.nukul.ac.th

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา (อังกฤษ: Loei Anukul Wittaya School; อักษรย่อ: ล.อ.ว. — LAW) หรือเรียกอย่างย่อว่า"เลยอะ"เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัด ของจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย[2]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดลำดับที่ 2 ของจังหวัดเลยรองจากโรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่มีเพียง 5 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลย ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนเลยพิทยาคม และนอกจากนี้โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยายังเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวรพจน์ ฟอกสันเที๊ยะ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และนายฉลอง บาลลา เป็นผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเลยเพื่อเริ่มก่อตั้ง โดยครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งนั้น มีนายสายเดิน บุญตรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงคานมารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา 24 วัน จากนั้นทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายฉลอง บาลลา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ในปีพ.ศ. 2521 ซึ่งถือเป็นท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน[3]

ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 4 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลังหอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง โรงยิม 2 หลัง[4] ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายอุเทณร์ ขันติยู

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 9:9:9/9:9:9 รวม 48 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 81 คน [5] นักเรียน 1,104 คน [6] มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของสสวท ร่วมกับโรงเรียนเลยพิทยาคม และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งมีเพียง 5 แห่งในจังหวัดเท่านั้นคือ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นอกจากนี้โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยายังเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเปิดสอนในแผนการเรียนดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Gifted Education Program-GEP)

โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Genius Mathematics Program-G-Math)

โครงการห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program-MEP)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment-SMTE)

• แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

• แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

• แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

• แผนการเรียน MCTA

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathmatics Technology and Environment-SMTE)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Gifted Education Program-GEP)

โครงการห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษะด้านภาษาบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Interactive English Program-IEP)

• แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

• แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

• แผนการเรียนคอมพิวเตอร์-ภาษา(จีน-อังกฤษ)

• แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-พลศึกษา

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา[แก้]

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

1) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Gifted Education Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

2) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

3) โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Genius Mathematics Program : G-Math) เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4) โครงการห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5) โครงการห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษะด้านภาษาบูรณาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Interactive English Program : IEP) เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่ภายในโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา[แก้]

หมายเลขอาคาร ชื่ออาคาร ห้องเรียน
1 อาคารทองกวาว
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 • ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • ห้องฝ่ายบริหารงานธุรการและบริหารงานงบประมาณ
 • ห้องฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 • ห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ห้องประชุมดอกจาน
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องค้นหาองค์ความรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ห้องเรียนสีขาว
 • ห้องปฏิบัติการศิลปะ 1
 • ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ Mr.John
 • ห้องโรเนียว
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนโครงการพิเศษ GEP
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ห้องปฏิบัติการ GEP
2 อาคารกาสะลอง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนโครงการพิเศษ SMTE
 • ห้องปฏิบัติการ SMTE
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พิเศษ (s.c.)
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1-2
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1-2
 • ห้องปฏิบัติการเคมี 1-2
 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1-2
 • ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการธรณีวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
 • ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องโภชนาการ
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 อาคาร ICT

(Information and Communication Technology)

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • ห้องฝ่ายทะเบียน-วัดผล
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนโครงการพิเศษ G-Math
 • ห้องปฏิบัติการ iPad
 • ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1,2
 • ห้องปฏิบัติการ A-Math
 • ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์พิเศษ
 • ห้องปฏิบัติการ G-Math
 • ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2,3
 • ห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 • ห้องศาสตร์พระราชา
 • ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
 • ศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 • ห้องเศรษฐกิจพอเพียง
 • ห้องโสตทัศนูปกรณ์/ห้องประชาสัมพันธ์ 2
 • ร้านค้าสหกรณ์ 1
 • ร้านถ่ายเอกสาร
 • ห้องปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์
 • ห้อง To Be Number One
4 อาคารปาริชาติ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนโครงการพิเศษ IEP
 • ห้องเรียนประจำนักเรียนโครงการพิเศษ MEP
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พิเศษ IEP,MEP
 • ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษพิเศษ
 • ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1-2
 • ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 1-2
 • ห้องปฏิบัติการภาษาจีน 1-2
 • ห้องปฏิบัติการคลีนิคหมอภาษา
5 อาคารชั่วคราว
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา
 • ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา1,2,3
 • ห้องปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการประวัติศาสตร์
 • ห้องเรียนการงานอาชีพ
6 อาคารอเนกประสงค์
 • หอประชุม 1
 • ห้องสมุดมีชีวิต
 • ห้องปฏิบัติการอาเซียนศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการหน้าที่พลเมือง
 • ห้องประชุมสารสนเทศ
 • ห้องเกียรติยศ
7 อาคารห้องเรียนคู่ขนาน(ออทิสติก)
 • ห้องเรียนนักเรียนคู่ขนาน(ออทิสติก)
 • ห้องประชาสัมพันธ์ 1
 • ห้องอเนกประสงค์
8 โรงฝึกงานอุตสาหกรรมและคหกรรม
 • ห้องปฏิบัติการ IS
 • ห้องปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้า
 • ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 1-2
 • ห้องปฏิบัติการคหกรรม
9 อาคารศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์
 • ห้องปฏิบัติการคหกรรม
10 อาคารดนตรีศึกษา
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
 • ห้องโปงลาง
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
 • ห้องวงโยธวาทิต
อื่นๆ... สถานที่ภายในโรงเรียน
 • อาคารเก่า (ตึกเก่า)
 • บ้านพักครู
 • ห้องสุขศึกษา/เก็บอุปกรณ์พลศึกษา
 • เรีอนพยาบาล 1
 • เรือนพยาบาล 2 ป.ศรีวิไลลักษณ์
 • โรงอาหาร 1 (เก่า)
 • โรงอาหาร 2 (ใหม่)
 • ศาลเจ้าปู่หาญเสิก
 • ร้านค้าสหกรณ์ 2
 • ลานกีฬาปิงปอง 1-2
 • ลานกีฬาเทนนิส
 • ลานกีฬาเซปักตะกร้อ 1-2
 • ลานกีฬาแบตมินตัน
 • ลานกีฬาวอลเล่ย์บอล
 • ลานบาสเกตบอล 1-2
 • โดมแสด
 • โดมโค้วน่ำเซ้ง
 • โรงยิม
 • สนามเปตอง
 • สนามฟุตบอล
 • สนามกีฬาทองกวาว
 • สวนวรรณคดี
 • สวนไดโนเสาร์
 • สวนหย่อมเศรษฐกิจพอเพียง
 • โคกหนองนา
 • อาคารบุญโฮม
 • โรงรถ

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นายฉลอง บาลดา พ.ศ. 2521 - 2533
2 นายภิญโญ รอดความทุกข์ พ.ศ. 2533-2538
3 นายโกศล บุญชัย พ.ศ. 2539-2541
4 นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ พ.ศ. 2541-2543
5 นายผดุงเดช จันทรากุลนนท์ พ.ศ. 2543-2547
6 นายยงยุทธ ทิพรส พ.ศ. 2547-2553
7 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต พ.ศ. 2553-2558
8 นายวิมล แพงโครต พ.ศ. 2558-2559
9 นายวิชัย ปุรัน พ.ศ. 2559-2562
10 นายอุเทณร์ ขันติยู พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

กิจกรรมกีฬาภายใน "ทองกวาวเกมส์" (กีฬาสี)[แก้]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงปลายเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ปีละ 2-3 วัน โดยแบ่งเป็น 4 คณะสี ได้แก่

กิจกรรมฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยอนุกูล-เลยพิทย์[แก้]

ฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยอนุกูล-เลยพิทย์ เป็นกิจกรรมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่สนามกีฬาจังหวัดเลย และจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพทุกๆครั้ง คล้ายๆ กับฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2024-01-20. สืบค้นเมื่อ 2024-01-20.
 2. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-02-26. สืบค้นเมื่อ 2017-08-17.
 3. ประวัติโรงเรียน
 4. จำนวนอาคารเรียน
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-02-26. สืบค้นเมื่อ 2019-04-12.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-02-26. สืบค้นเมื่อ 2018-08-04.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]