โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
KP logo.png
นิมิตตํ สาธุปานํ กตํญญู กตเวทิตา
(ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของความดี)
188 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ไทย ประเทศไทย 62000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kamphaengphetpitayakom School
อักษรย่อ ก.พ.
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 5 สิงหาคม พ.ศ. 2454 (104 ปี)
รหัส 07620101
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเกิดจากการรวมโรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” กับโรงเรียนสตรีกำแพงเพชร “นารีวิทยา” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2514โดย ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา,นายประจวบ คำบุญรัตน์ ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา,ว่าที่ร้อยตรีมานิต ป้อมสุข ผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมคนแรก โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกชาย เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2445 ณ วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเป้ เมฆพินธุ์ เป็นครูใหญ่คนแรกใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกชาย ในปี พ.ศ. 2460 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ถนนเทศา(ตรงข้ามที่ทำการประปากำแพงเพชร) เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” ในปี พ.ศ. 2506 ได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันโรงเรียนสตรีกำแพงเพชร “นารีวิทยา” เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2469 แต่เดิมเป็นโรงเรียนจวนเก่า เมื่อโรงเรียนจวนเก่าเลิกกิจการ นางสาวสมสนิท รามสูต ครูใหญ่ เข้ารับราชการและจังหวัดกำแพงเพชรได้ใช้พลับพลารับแขกเมือง(บริเวณติดกับวัดชีนางเกา)เป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกสตรี มีประวัติการดำเนินการดังนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2457 มณฑลพิษณุโลกมีใบบอกมาว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกสตรี ซึ่งอาศัยพลับพลารับเสด็จเจ้านายเป็นที่เล่าเรียนมาหลายปีแล้ว สถานที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ทั้งไม่กว้างขวางพอต่อความต้องการของโรงเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยธรรมการได้ช่วยกันบอกบุญเรี่ยไร ข้าราชการ พ่อค้า คหบดีและราษฎร ได้เงิน 2,431.60 บาท คณะครูและสุภาพสตรีในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชรแสดงละครเก็บเงินช่วยได้ 197.70 มณฑลจ่ายเงินรายได้ อีก 362.91 บาท รวมเป็นเงิน 2,992.21 บาท และมีผู้ให้ใช้ไม้ในการปลูกสร้างด้วย ราคา418 บาท จัดการปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่หลังหนึ่งเป็นอาคารรูปปันหยา ชั้นเดียวแล้วเสร็จสิ้นเงิน 2,974.51 บาท คงเหลือเงินอีก 17.08 บาท เก็บไว้บำรุงโรงเรียนต่อไป(สมัยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นเสนาบดี กระทรวงธรรมการ)ต่อมาโรงเรียนหลังนี้หมดความจำเป็น เมื่อย้ายอาคารเรียนไปอยู่ในเมืองเก่าแล้วอาคารหลังนี้ ประสบอัคคีภัยทั้งหลัง (บริเวณใกล้วัดชีนางเกา)อาคารเรียนหลังใหม่สร้างในเมืองเก่าเป็นอาคารไม้สองชั้น เปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 โดยขุนไตร พิทยานุกูล ผู้ว่าราชการภาค 6 (ปัจจุบันอาคารหลังนี้รื้อไปแล้ว) พร้อมกับเปิด ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทั้งหมดเป็นประวัติเกือบศตวรรษของโรงเรียนกำแพงเพชร พิทยาคมที่นำความภาคภูมิใจมิรู้ลืม

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อาคาร 90 ปี

90building.jpg

สวนวรรณคดี

WannakadeGarden.jpg

ตึก 1 ชากังราว

BuildingNo1.jpg

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

  1. วงศกร ปรมัตถากร
  2. อิษฏ์อาณิก อินทรสูต
  3. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
  4. อาร์ม โต้รุ่ง
  5. กานต์ โปเตโต้
  6. ศิรภัสสร สามงามมี